Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf.: 8832 5990 · kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk
- satser og...
of 1

Pressemeddelse Erhvervsnyt

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressemeddelse Erhvervsnyt

  • 1. Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf.: 8832 5990 · kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk - satser også på produktionsvirksomheder Med en flot 10. plads i 2015 er Middelfart kommune igen placeret i toppen af Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse… Dermed giver det et godt ud- gangspunkt til 2016, hvor Mid- delfart Erhvervscenter i tæt samarbejde med kollegaerne i Trekantområdet fremadrettet er klar med et særligt fokus på pro- duktionsvirksomheder. Trekant- området er nemlig Danmarks Produktionscentrum og har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense har tilsammen! Middelfart Kommune og Mid- delfart Erhvervscenter opgra- derer erhvervsservicen over for kommunens virksomheder, og har derfor afsat ekstra ressour- cer til at servicere områdets produktionsvirksomheder. I den forbindelse har Middelfart Er- hvervscenter netop ansat Esben Aalund Rasmussen som ny er- hvervskonsulent. ”Esben kommer til at spille en meget central rolle i servicerin- gen af vore produktionsvirksom- heder. Han skal udvikle tætte relationer til virksomhederne, og vil i samarbejde med de 6 an- dre produktionskonsulenter i Trekantområdet, arbejde med at skabe yderligere vækst i vore virksomheder” – udtaler er- ”Trekantområdet har flere industriarbejds- pladser end København, Aarhus og Odense tilsammen” hvervschef, Niels Chr. Hammelev. Som nyansat erhvervskonsulent ser Esben Aalund Rasmussen frem til de kommende opgaver med produktionsvirksomheder- ne. ”Det er utroligt spændende at arbejde med virksomheders vækst og potentialer, og jeg glæ- der mig rigtig meget til at komme i gang”, - udtaler Esben Aalund Rasmussen, der før har arbejdet med Supply Chain Management hos Alumeco A/S i Odense, Hos Middelfart Erhvervscenter er der endvidere fokus på profes- sionel sparring, netværk til loka- le ledere, kompetent vejledning til iværksættere samt fokus på erhvervsudvikling.

Related Documents