Preventie- en Handhavingsplan
Regio Nijmegen
Regels stellen
❖ Verbieden werkt
❖ Regels stellen biedt veiligheid
❖ Experimenteren binnen grenzen
Wie stelt grenzen?
Naleving Drank- en Horecawet
Recent gebruik
0
20
40
60
80
100
13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
2007 2011
Daling
3
19
33
45
76
58
24
15
78
72
36
27
45
33...
Maatschappelijke verandering
❖ Grenzen stellen
❖ Meer zorg voor elkaar
❖ Elkaar durven aanspreken
❖ Verantwoordelijk...
Drank- en Horecawet
Wat is veranderd?
1. Burgemeester verantwoordelijk
2. Gemeentelijk toezicht
3. Lokale bestuurlijke boete
4. Three st...
Wat is nog steeds?
1. Schenkverbod bij kennelijke staat van dronkenschap
2. Schenkverbod bij verhoogd risico openbare or...
Preventie en Handhaving
Waarom nieuw beleid
Overlastbestrijding
Zelfredzaamheid
Motivatie
Gezondheidswinst
Preventie Handhaving
Formele Controle
I...
Risicoprofielen
Hoog
Risico
Hotspots
Kwaliteit
Hotspots
Non
Hotspots
Hotspots
Controleintensiviteit
Aantal gelegenheden
Kwaliteitsysteem
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
PLAN-fase
Risico inventarisatie
❖ Tijd, locatie, doelgroep
!
Werkwijze
❖ Beschrijf wat je wil bereiken
❖ Beschrijf de ...
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
ACTIE-fase
Implementatie
!
❖ Training personeel
❖ Voorlichting jongeren/ouders
❖ Communicatie in de gelegenheid
❖ Sa...
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
EVALUATIE-fase
Meten is weten!
!
❖ Werkt de gekozen werkwijze?
❖ Hoe ga je dat meten?
!
❖ Enquete
❖ Mysteryshoppen
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
BIJSTEL-fase
Corrigerende acties
!
❖ We heb je geleerd?
❖ Wat kun je veranderen?
❖ Bespreek met personeel
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Kwaliteitscyclus
BIJSTELLEN
PLAN
EVALUATIE
ACTIE
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Regio Nijmegen
of 28

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Regio Nijmegen

Een presentatie van de hoofdlijnen uit het preventie- en handhavingsplan zoals gepresenteerd aan ondernemers en verengingen in de gemeente Nijmegen
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      


Transcripts - Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Regio Nijmegen

 • 1. Preventie- en Handhavingsplan Regio Nijmegen
 • 2. Regels stellen ❖ Verbieden werkt ❖ Regels stellen biedt veiligheid ❖ Experimenteren binnen grenzen
 • 3. Wie stelt grenzen?
 • 4. Naleving Drank- en Horecawet
 • 5. Recent gebruik 0 20 40 60 80 100 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 2007 2011 Daling 3 19 33 45 76 58 24 15 78 72 36 27 45 33 19 3
 • 6. Maatschappelijke verandering ❖ Grenzen stellen ❖ Meer zorg voor elkaar ❖ Elkaar durven aanspreken ❖ Verantwoordelijkheid nemen
 • 7. Drank- en Horecawet
 • 8. Wat is veranderd? 1. Burgemeester verantwoordelijk 2. Gemeentelijk toezicht 3. Lokale bestuurlijke boete 4. Three strikes, you’re out! 5. Jongeren <18 strafbaar bij bezit alcohol 6. Enkel melden nieuwe leidinggevende 7. Happy Hourverbod (>40% tot 24 uur) 8. Vastgestelde schenktijden ❖ paracommercie (12:00-01:00) ❖ Studentenverenigingen (12:00-04:00)
 • 9. Wat is nog steeds? 1. Schenkverbod bij kennelijke staat van dronkenschap 2. Schenkverbod bij verhoogd risico openbare orde 3. Schenkverbod bij verhoogd risico zedelijkheid 4. Verbod aanwezigheid gasten in kennelijke staat 5. Verkoop met vergunning (horeca/kantine/slijterij) 6. Verkoop zonder vergunning (supermarkt)
 • 10. Preventie en Handhaving
 • 11. Waarom nieuw beleid Overlastbestrijding Zelfredzaamheid Motivatie Gezondheidswinst Preventie Handhaving Formele Controle Informele Controle
 • 12. Risicoprofielen Hoog Risico Hotspots Kwaliteit Hotspots Non Hotspots Hotspots Controleintensiviteit Aantal gelegenheden
 • 13. Kwaliteitsysteem
 • 14. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 15. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 16. PLAN-fase Risico inventarisatie ❖ Tijd, locatie, doelgroep ! Werkwijze ❖ Beschrijf wat je wil bereiken ❖ Beschrijf de te nemen acties ❖ Stel huisreglement op ❖ Leeftijdsgrenzen / doortappen
 • 17. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 18. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 19. ACTIE-fase Implementatie ! ❖ Training personeel ❖ Voorlichting jongeren/ouders ❖ Communicatie in de gelegenheid ❖ Sancties / handhavingsacties
 • 20. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 21. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 22. EVALUATIE-fase Meten is weten! ! ❖ Werkt de gekozen werkwijze? ❖ Hoe ga je dat meten? ! ❖ Enquete ❖ Mysteryshoppen
 • 23. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 24. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 25. BIJSTEL-fase Corrigerende acties ! ❖ We heb je geleerd? ❖ Wat kun je veranderen? ❖ Bespreek met personeel
 • 26. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE
 • 27. Kwaliteitscyclus BIJSTELLEN PLAN EVALUATIE ACTIE

Related Documents