Wirtualizacja
 i
 automatyzacja
 usług
 sieci
 
i
 bezpieczeństwa
 w
 DC
 
 
 
 
Przemysław
 M...
Jak
 obecnie
 wygląda
 świat
 
 w
 którym
 żyją
 nasi
 bohaterowie?
 
I
 to
 wszystko
 przez
 te
 Chmury
 …
 
** Gartner, Sept. 2013, “Private Cloud Matures, Hybrid cloud is Next...
Współczesne dostarczanie usług
Oczekiwane jest natychmiastowe
dostarczanie usługi
Tradycyjne dostarczanie usług
User
CLICK...
 
 
 Współczesne
 aplikacje
 zmieniają
 rozkład
 ruchu
 
 
Kiedyś:
 80%
 ruchu
 kierowane
 do
...
Co
 jeszcze
 się
 zmieniło
 w
 obrazie
 świata
 
˥  Serwisy
 internetowe
 stały
 się
 krytycznie
 ...
Sprzęt
 w
 Data
 Center
 staje
 się
 
 
produktem
 masowym
 
Wprowadzenie
  Rozwój
  Dojrzałość
  ...
Spowszednienie
 sprzętu
 w
 Data
 Center
 
Czterej
 Bohaterowie
 –
 Ekspert
 Sieciowy
 
 
˥  IPv4,
 IPv6
 
 
˥  BGP,
 
 OSPF,
 
 ISIS,
 ...
Problemy
 -­‐
 Eksperta
 Sieciowego
 
 
˥  Ilość
 VLAN’ów!
 
˥  Topologie
 L2
 
˥  Przenoszenie
 L2
...
WAN
 
Problemy
 architektury
 L2
 w
 dzisiejszym
 DC
 
VM
 
ESX
 
VM
 
ESX
 
VM
 
ESX
 
SRV
  ...
A
 jak
 by
 tak
 ….
 Pozbyć
 się
 L2
 ….
 Czyste
 L3
 w
 sieci…
 
L3 L3
L3
  L3
  L3
 
L3
L2
L3
L2
L2 L2 L2
Tradycyjna architektura Ethernet Fabric IP Fabric
L2/L3 L2/L3
  Tylko
...
Dobrze
 ale
 co
 z
 usługami
 L2
 w
 DC
 ?
 
Czterej
 Bohaterowie
 –
 Ekspert
 ds.
 Systemów
 
˥  Linux,
 RedHat,
 Windows
 
˥  Perl,
 Bash,
 .NE...
Problemy
 –
 Eksperta
 ds.
 Systemów
 
˥  Wzrost
 wielkości
 i
 skomplikowania
 aplikacji
 
˥  Zmiany	...
OVERLAY!
 
Architektura
 Overlay
 
MH
Distributed VXLAN
Overlay
…
 
…
 
Zmieńmy
 podejście
 do
 DC
 à
 SDDC
 
19
 
Sozware
 
Hardware
 
Wirtualne
 
Maszyny
 
Wirtualne
 ...
Usługi
 w
 architekturze
 Overlay
 
L3
 Service
  L2
 Service
 
L3
 router
 L2
 Service
  L2
 Se...
VMware
 NSX
 wprowadza
 
 
“Next-­‐Gen
 Networking”
 w
 świat
 DC
 
21
 
Applica@ons
 
Virtual
 
M...
ullets
 
•  VTEP
 (VXLAN
 TUNNEL
 End
 Point):
 
 
 
 
 
 
 
 Miejsce
 gdzie
 VXLAN
 tune...
Jak
 w
 nowej
 sytuacji
 znajduje
 się
 
 
ekspert
 od
 Systemów
 ?
 
˥  Otrzymuje
 możliwość
 z...
Ale
 co
 z
 bezpieczeństwem
 ?
 
Czterej
 Bohaterowie
 -­‐
 Ekspert
 Bezpieczeństwa
 
 
˥  Polityka
 bezpieczeństwa
 
˥  Firewalle,
 NG	...
Problemy
 -­‐
 Ekspert
 Bezpieczeństwa
 
 
˥  Jak
 bronić
 każdej
 maszyny
 wirtualnej
 ?
 
˥  Jak	...
27
 
Rozproszony
 Firewall
 
Sieć
 NSX
 vSphere
  Elementy
 sieciowe
 i
 
bezpieczeństwa
 wbudowane
...
Network
 Overlays
 zapewnia
 mikro-­‐segmentację
 
Bezpieczeństwo
 w
 tradycyjnym
 Data
 Center
  Bezpie...
Czterej
 Bohaterowie
 –
 Menedżer
 DC
 
˥  Sieci,
 bezpieczeństwo,
 systemy
 to
 tylko
 środki
 do
...
Problemy
 –
 Menedżera
 DC
 
˥  Stale
 podnoszona
 poprzeczka
 dostępności
 
˥  Ochrona
 danych
 
˥  O...
Co
 o
 SDDC
 sądzi
 Pan
 Menedżer
 ?
 
˥  Mam
 możliwość
 szybszego
 dostarczania
 usług
 dla
 b...
˥  Czysta
 sieć
 L3
 
˥  Brak
 konieczności
 tworzenia
 usług
 L2
 
˥  Możliwość
 samodzielnego,
 szyb...
Wszyscy
 wygrywają
 !!!
 
WITAMY
 W
 NOWEJ
 ARCHITEKTURZE
 
1/10/25/40/100G
Optics
Multi-Silicon Strategy Innovative Systems Innovative Software
QFX Series
Switching
QFABRIC SRX Seri...
Prezentacja witruallizacja dc 1.3
Prezentacja witruallizacja dc 1.3
Prezentacja witruallizacja dc 1.3
of 38

Prezentacja witruallizacja dc 1.3

Wirtualizacja i automatyzacja usług sieci i bezpieczeństwa w DC Przemysław Misiak
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacja witruallizacja dc 1.3

 • 1. Wirtualizacja  i  automatyzacja  usług  sieci   i  bezpieczeństwa  w  DC         Przemysław  Misiak
 • 2. Jak  obecnie  wygląda  świat    w  którym  żyją  nasi  bohaterowie?
 • 3. I  to  wszystko  przez  te  Chmury  …   ** Gartner, Sept. 2013, “Private Cloud Matures, Hybrid cloud is Next” * Gartner, May 2014, “Public Cloud Services, Worldwide, 1Q14 Update” VM VM VM VM VM VM Business  is  moving  to  “As  a  Service”  -­‐  Cloud   72% Only 11% no plans to deploy private cloud** PRIVATE CLOUD My on-premises data center APPS IN THE CLOUD $54.5B 19% CAGR* My hosted service provider My managed service provider $158B 19% CAGR* PUBLIC CLOUD My cloud service provider VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM
 • 4. Współczesne dostarczanie usług Oczekiwane jest natychmiastowe dostarczanie usługi Tradycyjne dostarczanie usług User CLICK HERE User IT Admin
 • 5.      Współczesne  aplikacje  zmieniają  rozkład  ruchu     Kiedyś:  80%  ruchu  kierowane  do  Internetu   Dziś:  20%  ruchu  kierowane  do  Internetu    (80%  zostaje  w    DC)      80%  wydatków  DC  przeznaczane  jest  na  “CPU”  oraz  “storage”     Sieć  powinna  zapewniać  łączność  bez  ograniczania  architektury  obliczeniowej   (get  out  of  the  way  of  compute)   Zasada  Pareto
 • 6. Co  jeszcze  się  zmieniło  w  obrazie  świata   ˥  Serwisy  internetowe  stały  się  krytycznie  ważne  $$$$$   ˥  Ataki  w  Internecie  stały  się  profesjonalne  i  komercyjne  $$$$$   ˥  Systemy  w  DC  opierają  się  na  zwirtualizowanych  serwerach
 • 7. Sprzęt  w  Data  Center  staje  się     produktem  masowym   Wprowadzenie   Rozwój   Dojrzałość   Schyłek   Skupienie  na  cenie   Skupienie  na   funkcjonalności   Cena   Jesteśmy  tutaj
 • 8. Spowszednienie  sprzętu  w  Data  Center
 • 9. Czterej  Bohaterowie  –  Ekspert  Sieciowy     ˥  IPv4,  IPv6     ˥  BGP,    OSPF,    ISIS,     ˥  MPLS,    MP-­‐BGP,  RSVP,  LDP   ˥  QOS  (RTT,  Jijer,  Packet  Lost)   ˥  Internet   ˥  Ethernet,  Vlan,  QinQ   ˥  Spanning  Tree  Protocol
 • 10. Problemy  -­‐  Eksperta  Sieciowego     ˥  Ilość  VLAN’ów!   ˥  Topologie  L2   ˥  Przenoszenie  L2  między  DC   ˥  Tworzenie  i  dokumentowanie   ˥  Stosowanie  dodatkowych  przełączników   ˥  A  do  tego  rozwój  systemów  sieciowych,  styk  z   Internetem,  Rounng  BGP,  zarządzanie  etc.
 • 11. WAN   Problemy  architektury  L2  w  dzisiejszym  DC   VM   ESX   VM   ESX   VM   ESX   SRV   SRV   VM   ESX   VM   ESX   VM   ESX   VM   ESX   SRV   SRV   VM   ESX   Problemy  L2  pomiędzy  DC     §  Koszt  ciemnych  włókien   §  Redundancja  Acnve-­‐Passive   §  Brak  Control  Plane  Learning     Standardowe   problemy  L2     §  Pętle   §  ARP   §  Broadcast  storm
 • 12. A  jak  by  tak  ….  Pozbyć  się  L2  ….  Czyste  L3  w  sieci…
 • 13. L3 L3 L3   L3   L3   L3 L2 L3 L2 L2 L2 L2 Tradycyjna architektura Ethernet Fabric IP Fabric L2/L3 L2/L3   Tylko  L3   *TRILL,  Shortest  Path  Bridging  (SPB)
 • 14. Dobrze  ale  co  z  usługami  L2  w  DC  ?
 • 15. Czterej  Bohaterowie  –  Ekspert  ds.  Systemów   ˥  Linux,  RedHat,  Windows   ˥  Perl,  Bash,  .NET,  Java   ˥  Vmware,  vCenter  ,  vMonon,  KVM     ˥  Środowisko  produkcyjne,  developerskie  i  testowe   ˥  Wie  jak  skonstruowane  są  aplikacje   ˥  Współpracuje  z  developerami  aplikacji     ˥  Aplikacje  i  VM  potrzebują  łączności  L2
 • 16. Problemy  –  Eksperta  ds.  Systemów   ˥  Wzrost  wielkości  i  skomplikowania  aplikacji   ˥  Zmiany  konfiguracyjne,  które  zgłasza  do  zespołu  sieci  i   bezpieczeństwa  nie  nadążają  za  zmianami  w  jego   domenie   ˥  Jest  ofiarą  pomyłek  konfiguracyjnych
 • 17. OVERLAY!
 • 18. Architektura  Overlay   MH Distributed VXLAN Overlay …   …
 • 19. Zmieńmy  podejście  do  DC  à  SDDC   19   Sozware   Hardware   Wirtualne   Maszyny   Wirtualne   Sieci   Wirtualny   Storage   Zasoby  mocy   obliczeniowej   Zasoby   sieciowe   Zasoby   Storage   Aplikacje   Niezależność  od  lokalizacji
 • 20. Usługi  w  architekturze  Overlay   L3  Service   L2  Service   L3  router  L2  Service   L2  Service   Topologia  fizyczna   Możliwe  są  usługi  transportu  L2  lub  L3  lub  mieszane   Komunikacja  L3
 • 21. VMware  NSX  wprowadza     “Next-­‐Gen  Networking”  w  świat  DC   21   Applica@ons   Virtual   Machines   Virtual   Networks   Virtual     Storage   Data  Center  Virtualiza@on   Sozware   Hardware   L2 Switching L3 Routing Firewalling/ACLs Load Balancing Zautomatyzowany model operacyjny SDDC Usługi dostępna bezpośrednio Na Hypervisor Zasoby:  Mocy  obliczeniowej,  sieci  i   storage.       Niezależne  jakiego  producenta,       Uproszczone  zarządzanie  I   konfiguracja   Compute   Capacity   Network   Capacity   Storage   Capacity
 • 22. ullets   •  VTEP  (VXLAN  TUNNEL  End  Point):                Miejsce  gdzie  VXLAN  tunel  zaczyna  się  i  kończy   •  VXLAN  Gateway:   •  Miejsce  gdzie  VXLAN  spotyka  VLAN,   •  Miejsce  gdzie  świat  wirtualny  spotyka     świat  fizyczny   Non-­‐VXLAN   IP/MPLS   Network   Hypervisor   Hypervisor   Hypervisor  Physical   Server   •  Inter-­‐VXLAN  Rounng:              Umożliwia  Rounng  pomiędzy  podsieciami   VXLAN  overlay  virtual  network   VTEP   Czy  to  znaczy,  że  nie  potrzebujemy  już  “żelaza”  ?
 • 23. Jak  w  nowej  sytuacji  znajduje  się     ekspert  od  Systemów  ?   ˥  Otrzymuje  możliwość  zarządzania  połączeniami  pomiędzy  VM  w  ramach  DC   jak  i  między  DC  (nie  musi  już  prosić  kolegów  o  konfigurowanie  VLANów)   ˥  Polityki  bezpieczeństwa  przypisywane  są  automatycznie  do  VM  (również   wypadku  automatyzacji),  a  więc  nie  musi  już  czekać  na  konfiguracje  firewalli   ˥  Wszystkim  zarządza  z  dobrze  mu  znanego  narzędzia
 • 24. Ale  co  z  bezpieczeństwem  ?
 • 25. Czterej  Bohaterowie  -­‐  Ekspert  Bezpieczeństwa     ˥  Polityka  bezpieczeństwa   ˥  Firewalle,  NG  Firewalle,  IPS,     ˥  Web  Applicanon  Firewall(  WAF)   ˥  Systemy  anty-­‐DDOS   ˥  Uważa,  że  trzeba  mieć  pełną  kontrolę  nad  każdym  systemem,   użytkownikiem,  maszyną  wirtualną  i  każdym  pakietem  podróżującym  w   sieci   ˥  Uważa,  że  każdy  system,  każdy  użytkownik,  każda  maszyna  wirtualna   powinny  być  w  osobnej  strefie  bezpieczeństwa
 • 26. Problemy  -­‐  Ekspert  Bezpieczeństwa     ˥  Jak  bronić  każdej  maszyny  wirtualnej  ?   ˥  Jak  przenosić  reguły  w  momencie  przenoszenia  maszyn  wirtualnych   ˥  Skalowalność  Firewalli     ˥  Możliwości  przerobowe  w  zakresie  zmian  konfiguracyjnych  reguł
 • 27. 27   Rozproszony  Firewall   Sieć  NSX  vSphere   Elementy  sieciowe  i   bezpieczeństwa  wbudowane  w   hypervisor,     Każda  VM  ma  swój  firewall   Automatyczne  uruchamianie,  przenoszenie,  usuwanie  polityk  razem  z  VM
 • 28. Network  Overlays  zapewnia  mikro-­‐segmentację   Bezpieczeństwo  w  tradycyjnym  Data  Center   Bezpieczeństwo  w  Data  Center  typu  Overlay
 • 29. Czterej  Bohaterowie  –  Menedżer  DC   ˥  Sieci,  bezpieczeństwo,  systemy  to  tylko  środki  do   uzyskania  celu  nadrzędnego  Menedżera   ˥  Odpowiada  za  to  aby  :   ˥  aplikacje  były  dostępne   ˥  wszystko  realizowane  było  przy  najniższym   możliwym  koszcie   ˥  Chce  aby  pozostali  trzej  efektywnie  współpracowali   ˥  Ma  na  głowie  jeszcze  inne  ważne  sprawy  takie  jak:     ˥  Prąd     ˥  Powierzchnia   ˥  Klimatyzacja   ˥  Gaszenie   ˥  DRC  (Disaster  Recovery  Center)
 • 30. Problemy  –  Menedżera  DC   ˥  Stale  podnoszona  poprzeczka  dostępności   ˥  Ochrona  danych   ˥  Oczekiwanie  minimalizacji  kosztów
 • 31. Co  o  SDDC  sądzi  Pan  Menedżer  ?   ˥  Mam  możliwość  szybszego  dostarczania  usług  dla  biznesu   ˥  Mam  lepsze  wykorzystanie  zasobów   ˥  Otrzymałem  możliwość  łatwiejszego  tworzenia  DRC  w  chmurze   ˥  Jest  mniej  błędów  konfiguracyjnych     ˥  Wzrosła  ziarnistość  i  nadążanie  infrastruktury  bezpieczeństwa  za   aplikacjami   ˥  Moje  aplikacje  są  bardziej  dostępne
 • 32. ˥  Czysta  sieć  L3   ˥  Brak  konieczności  tworzenia  usług  L2   ˥  Możliwość  samodzielnego,  szybkiego  tworzenia  usług  L2  i  L3   ˥  Automatyzacja   ˥  Znane  narzędzia   ˥  Micro-­‐segmentaja   ˥  Zwiększenie  skalowalności   ˥  Aktualność  reguł   ˥  Większa  dostępność  aplikacji   ˥  Krótszy  czas  dostarczenia  usługi   ˥  Większe  bezpieczeństwo  danych
 • 33. Wszyscy  wygrywają  !!!
 • 34. WITAMY  W  NOWEJ  ARCHITEKTURZE
 • 35. 1/10/25/40/100G Optics Multi-Silicon Strategy Innovative Systems Innovative Software QFX Series Switching QFABRIC SRX Series Security EX & MX Series Universal SDN Gateway Virtual Chassis Fabric MH ---------- B/OSS, ITSMs, DevOps, Platforms & Apps --------- FOUNDATION TECHNOLOGIES UNDERLAY ARCHITECTURE OVERLAY ARCHITECTURE SERVICE VIRTUALIZATION INTEGRATED MANAGEMENT Network Director Security Director Service Insertion and Chaining vSRX VNF Partners (Security, ADC, NAT…) Distributed VXLAN Overlay vMX

Related Documents