Politička ekonomija reformi
- porez na nekretnine
Marko Božac
“Reforme - proces promjene određenih institucija i
praksi (društvenih, političkih, ekonomskih) s ciljem
povećanja njihov...
Porezi na imovinu
Porezi na vlasništvo nad nekretninom
Porezi na transakcije imovinom
Porezi na prinos od imovine
Porezi na imovinu u RH
Porez na kuće za odmor (vlasništvo)
Porez na promet nekretnina (promet)
Porez na razliku vrijedn...
Prihodi poreza i doprinosa za
2011. godinu
1%
12%
8%
39% 40%
Porez i prirez
na dohodak
Porez na dobit
Doprinosi
...
14%
10%
5%
16%
0%
2%
4%
50%
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Ostali porezi
...
Čimbenici
Preporuke EU-a i MMF-a
Hrvati u prosjeku posjeduju mnogo nekretnina
Komunalna naknada plaća se po lokaciji i ...
Čimbenici
Lokalna samouprava nema financiranje
Špekuliranje
Više se oporezuje rad nego li imovina
Iznajmljivanje na cr...
Porez na nekretnine
Porezna osnovica 70%
fiskalne vrijednosti
Olakšice za stalno i
privremeno stanovanje
te za djelat...
Porez na nekretnine
Oslobođenje za neke
institucije, po tipu nekretnine
i po socijalnim programima
Olakšice samo za
l...
Ukidanje poreza na kuće za odmor i komunalne
naknade
Uvođenje olakšica i postepeno povećavanje davanja
Prebacivanje odg...
Porez na nekretnine kao naknada za lokalna dobra i
usluge
Vrijednost nekretnina ovisi o dostupnosti javne
infrastruktur...
Prednosti
Izdašni prihodi - Volumen porezne osnovice je velik
Periodični porez na nekretnine ima najmanji negativni
utj...
Nedostaci
Dvostruko oporezivanje dohotka
Oporezuju se procijenjene, a ne stvarne vrijednosti
Prodaja nekretnine u sluča...
Akteri
Javnost/glasači
Interesne skupine
HUP, banke, oporba, jedinice lokalne samouprave
kreatori politike
HNS i IDS ...
Javnost
Potrebna komunikacijska kampanja
Dijelomično odobravanje?
Interesne skupine
Jedinice lokalne samouprave
Banke
HUP
tj. osobe i poduzeća s mnogo nekretnina
Kreatori politike
Preporuka Europske unije
SDP kao zagovaratelj
HNS i IDS protiv
Oporbene stranke također protiv
Interakcije
Dan predstavljanja Zakona
Ciljevi
“Pravednije oporezivanje”
Smanjiti porezno opterećenje rada
Suzbiti sivu ekonomiju
Instrument decentralizacije...
Ograničenja
Neizvjesnost u ostvarivanju rezultata
Nedostatak političke podrške
Tehnička - fiskalni katastar
Visoki tro...
Model
Rat iscrpljivanja?
Sukob oko distribucije troškova
Štetno za društvo, ali racionalno za individualne
grupe
Grad...
Politička podrška
Ožujak 2013. godine
Travanj 2013. godine
Rujan 2013. godine
Siječanj 2014. godine
Siječanj 2016. go...
Scenarij
Postizanje konsezusa u provođenju reformi?
Strategija
Čekanje na raspad statusa quo
Kompenzirajući transferi gubitnicima reformi
Literatura
Prijedlog zakona o porezu na nekretnine (22.11.2012.)
Porez na nekretnine: osnovne značajke i rasprava o
uvo...
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
of 50

Politička ekonomija: Porez na nekretnine

Proces (pokušaja) donošenja Zakona o porezu na nekretnine iz aspekta političke ekonomije.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Politička ekonomija: Porez na nekretnine

 • 1. Politička ekonomija reformi - porez na nekretnine Marko Božac
 • 2. “Reforme - proces promjene određenih institucija i praksi (društvenih, političkih, ekonomskih) s ciljem povećanja njihove efikasnosti” – Oxford Dictionary
 • 3. Porezi na imovinu Porezi na vlasništvo nad nekretninom Porezi na transakcije imovinom Porezi na prinos od imovine
 • 4. Porezi na imovinu u RH Porez na kuće za odmor (vlasništvo) Porez na promet nekretnina (promet) Porez na razliku vrijednosti kod preprodaje (promet) Porez na nasljedstva i darove (promet) Porez na dohodak od dividendi (prinos) Porez na motorna vozila (vlasništvo) Porez na plovila (vlasništvo) Porez na kamate od štednje (prinos) Porez na kapitalne dobitke (promet) Dodatna davanja: Komunalna naknada Komunalni doprinos
 • 5. Prihodi poreza i doprinosa za 2011. godinu 1% 12% 8% 39% 40% Porez i prirez na dohodak Porez na dobit Doprinosi PDV Trošarine Izvor: Ministarstvo financija
 • 6. 14% 10% 5% 16% 0% 2% 4% 50% Porez i prirez na dohodak Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge Ostali porezi Pomoći Komunalni doprinosi Komunalne naknade Ostalo Struktura prihoda JLPS-a u 2011. godini Izvor: Ministarstvo financija
 • 7. Čimbenici Preporuke EU-a i MMF-a Hrvati u prosjeku posjeduju mnogo nekretnina Komunalna naknada plaća se po lokaciji i po kvadratima Komunalna naknada ne potiče (jednaka za sve) Nije pravedna - nije po vrijednosti Nerazumjeanje kod investitora Različito kod lokalne samouprave - neujednačenost
 • 8. Čimbenici Lokalna samouprava nema financiranje Špekuliranje Više se oporezuje rad nego li imovina Iznajmljivanje na crnom tržištu Ne znamo koliko plaćamo prirez, gledamo samo neto plaće Voting by feet - nejasna davanja lokalnoj samoupravi Koalicija lijevog centra
 • 9. Porez na nekretnine Porezna osnovica 70% fiskalne vrijednosti Olakšice za stalno i privremeno stanovanje te za djelatnosti Porezna stopa 1,5% Lokalni prihod
 • 10. Porez na nekretnine Oslobođenje za neke institucije, po tipu nekretnine i po socijalnim programima Olakšice samo za legalizirane nekretnine Plaća se na godišnjoj osnovi u mjesečnim iznosima Iznimno prihod državnog proračuna
 • 11. Ukidanje poreza na kuće za odmor i komunalne naknade Uvođenje olakšica i postepeno povećavanje davanja Prebacivanje odgovornosti sa zdravstveni sustav na jedinice lokalne samouprave Ukidanje prireza i spomeničke rente
 • 12. Porez na nekretnine kao naknada za lokalna dobra i usluge Vrijednost nekretnina ovisi o dostupnosti javne infrastrukture Instrument distribucijske politike Instrument za postizanje stabilizacijskih ciljeva
 • 13. Prednosti Izdašni prihodi - Volumen porezne osnovice je velik Periodični porez na nekretnine ima najmanji negativni utjecaj na rast (Arnold, 2008) Seljenje s rada na potrošnju i imovinu Stabilan izvor prihoda (EK, 2012 Potiče učinkovitost tržišta
 • 14. Nedostaci Dvostruko oporezivanje dohotka Oporezuju se procijenjene, a ne stvarne vrijednosti Prodaja nekretnine u slučaju bez prinosa Ne uvažava se dohodak Plaća fizička osoba - gorčina zbog nepravilnosti Skupa provedba u prvim godinama
 • 15. Akteri Javnost/glasači Interesne skupine HUP, banke, oporba, jedinice lokalne samouprave kreatori politike HNS i IDS vs SDP
 • 16. Javnost Potrebna komunikacijska kampanja Dijelomično odobravanje?
 • 17. Interesne skupine Jedinice lokalne samouprave Banke HUP tj. osobe i poduzeća s mnogo nekretnina
 • 18. Kreatori politike Preporuka Europske unije SDP kao zagovaratelj HNS i IDS protiv Oporbene stranke također protiv
 • 19. Interakcije
 • 20. Dan predstavljanja Zakona
 • 21. Ciljevi “Pravednije oporezivanje” Smanjiti porezno opterećenje rada Suzbiti sivu ekonomiju Instrument decentralizacije Instrument socijalne politike Pokretanje tržišta nekretnina Sređivanje zemljišnih knjiga Razvoj i poticanje na investicije
 • 22. Ograničenja Neizvjesnost u ostvarivanju rezultata Nedostatak političke podrške Tehnička - fiskalni katastar Visoki troškovi u prvim godinama uvođenja
 • 23. Model Rat iscrpljivanja? Sukob oko distribucije troškova Štetno za društvo, ali racionalno za individualne grupe Gradualna reforma?
 • 24. Politička podrška Ožujak 2013. godine Travanj 2013. godine Rujan 2013. godine Siječanj 2014. godine Siječanj 2016. godine Niti tada?
 • 25. Scenarij Postizanje konsezusa u provođenju reformi?
 • 26. Strategija Čekanje na raspad statusa quo Kompenzirajući transferi gubitnicima reformi
 • 27. Literatura Prijedlog zakona o porezu na nekretnine (22.11.2012.) Porez na nekretnine: osnovne značajke i rasprava o uvođenju u Hrvatskoj, Nenad Kukić i Sandra Švaljek, 2012. godina

Related Documents