Marius L. Matache*, Iulia G. David, Carmen Hura Pesticide organoclorurate în probe biologice din Lunca Prutului *e-mail:...
<ul><li>C oncentra ţia pesticidelor organoclorurate (POC) în niveluri ale lanţurilor trofice: </li></ul><ul><ul><li>Mol uş...
Recoltarea probelor <ul><li>Moluşte: Sinanodonta woodiana; </li></ul><ul><li>Peşte : </li></ul><ul><li>Păsări – sampling ...
Sampling&Met ode de analiză <ul><li>Prelucrarea probelor : extracţie cu eter de petrol , Na 2 SO 4 anh., purifica re co...
DDTs î n Sinanodonta woodiana <ul><li>Mediu anoxic – metabolizare lentă ; </li></ul><ul><li>al f a- şi beta-HCH - ab...
DDTs î n ouă şi pene de păsări <ul><li>DDE, DDD – cele mai mari concentraţii în ouă de Sturnus vulgaris; </li></ul><...
DDTs î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Anas sp., Fulica atra eggs – concentraţii mai mici ca cele din Delta Dunării *;...
HCH s î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Concentraţii mai mici comparativ cu DDTs; </li></ul><ul><li>gama-HCH: 3.5 ng/g ...
HCH s î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Gama-HCH/ΣHCH î n pene  50% î n toate probele şi  90% î n 1/3 din ...
Comparaţie ouă – pene 7.41 3.62 ΣHCH 33.98 42.76 ΣHCH 5.0 3.5 Gama-HCH 6.4 27.0 Gama-HCH 18.7 13.8 DDT 16.0 87.6 DDT 6.1 4...
O rganotropism ul DDTs în peşte <ul><li>Branhiile – cel mai expus organ ; </li></ul>DDD DDE DDT
O rganotropism ul HCH s în peşte <ul><li>Al f a-, Gama-HCH – se acumulează preferential în branhii ; </li></ul><ul><...
Concluzii <ul><li>Grupul DDT – principalele POC î n ecosistemele de zonă umedă din Lunca Prutului ; </li></ul><ul><...
Surse de finanţare a studiului <ul><li>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Proiect PN II n r . ...
of 14

Prezentare Matache et al.

Prezentare in cadrul workshopului "Oportunitati de cercetare a a mediului in Lunca Prutului inferior", Vladesti, jud. Galati, 6 octombrie 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Matache et al.

 • 1. Marius L. Matache*, Iulia G. David, Carmen Hura Pesticide organoclorurate în probe biologice din Lunca Prutului *e-mail: [email_address]
 • 2. <ul><li>C oncentra ţia pesticidelor organoclorurate (POC) în niveluri ale lanţurilor trofice: </li></ul><ul><ul><li>Mol uşte , </li></ul></ul><ul><ul><li>Peşte , </li></ul></ul><ul><ul><li>Păsări ( ouă şi păsări) ; </li></ul></ul><ul><li>Organotropismul DDTs (DDT şi metaboliţi) şi HCHs (izomerii alfa, beta, gama, delta) în peşte ; </li></ul>Obiectivele studiului
 • 3. Recoltarea probelor <ul><li>Moluşte: Sinanodonta woodiana; </li></ul><ul><li>Peşte : </li></ul><ul><li>Păsări – sampling non-invaziv: </li></ul><ul><ul><li>Ouă: Sturnus vulgaris, Fulica atra, Larus argentatus, Anas sp., Coracias garrulus, Streptopelia decaocto; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pene: Ciconia ciconia, Larus argentatus, Larus ridibundus, Cygnus olor, Anas sp., Anser sp., Sterna hirundo, Phasianus colchicus , Philomachus pugnax , Columba palumbus ; </li></ul></ul>
 • 4. Sampling&Met ode de analiză <ul><li>Prelucrarea probelor : extracţie cu eter de petrol , Na 2 SO 4 anh., purifica re col oană fluorysil, extracţie hexan: eter etilic ; </li></ul><ul><li>Determinare POC : GC-ECD : </li></ul><ul><ul><li>AOC-20i: Volum injectat : 1.0 µl; </li></ul></ul><ul><ul><li>Coloană : Temperatur ă : 120 ºC; Rtx-CLPesticides; </li></ul></ul><ul><ul><li>SPL 1: Temperatur ă : 250 ºC; Injection Mode: Split; Sampling Time: 1.00 min.; Gaz purtător : He; </li></ul></ul><ul><ul><li>D etector ECD : Temperatur ă : 310.0 ºC; Makeup Gas: N2/Air; </li></ul></ul>
 • 5. DDTs î n Sinanodonta woodiana <ul><li>Mediu anoxic – metabolizare lentă ; </li></ul><ul><li>al f a- şi beta-HCH - absen ţi ; </li></ul><ul><li>Delta – izomer principal ; </li></ul>
 • 6. DDTs î n ouă şi pene de păsări <ul><li>DDE, DDD – cele mai mari concentraţii în ouă de Sturnus vulgaris; </li></ul><ul><li>Frugivor – surse de polu are loca lizate în ecosistemele agricole ; </li></ul><ul><li>DDT – valori maxime - Anas platyrynchos; </li></ul><ul><li>DDE – dominant î n ouă ; </li></ul><ul><li>DDT/(DDE+DDD)  1 î n 12/17 probe ; </li></ul><ul><li>In 5/17 probe – max 1.1; </li></ul>ouă
 • 7. DDTs î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Anas sp., Fulica atra eggs – concentraţii mai mici ca cele din Delta Dunării *; </li></ul><ul><li>Pene - DDT dominant – metabolizare lentă ; </li></ul><ul><li>DDT/(DDE+DDD) - 8/23 probe  1 – max 1.5; </li></ul>*Aurigi et al., 2000, Sci, Tot. Env. pene
 • 8. HCH s î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Concentraţii mai mici comparativ cu DDTs; </li></ul><ul><li>gama-HCH: 3.5 ng/g î n Larus argentatus şi 27.4 ng/g î n Sturnus vulgaris ; </li></ul><ul><li>ΣHCH : 42.8 ng/g î n Anas sp.; </li></ul><ul><li>al f a-, beta- şi delta- HCH prezenţe accidentale şi la niveluri foarte reduse ale concentraţiei ; </li></ul>ouă
 • 9. HCH s î n ouă şi pene de păsări <ul><li>Gama-HCH/ΣHCH î n pene  50% î n toate probele şi  90% î n 1/3 din probe . </li></ul><ul><li>Lindan ul utilizat ca pesticid în dauna HCH tehnic ; </li></ul>pene
 • 10. Comparaţie ouă – pene 7.41 3.62 ΣHCH 33.98 42.76 ΣHCH 5.0 3.5 Gama-HCH 6.4 27.0 Gama-HCH 18.7 13.8 DDT 16.0 87.6 DDT 6.1 4.7 DDD 6.4 39.9 DDD 12.9 7.9 DDE 11.5 124.5 DDE Pene Ouă Larus argentatus Pene Ouă Anas sp.
 • 11. O rganotropism ul DDTs în peşte <ul><li>Branhiile – cel mai expus organ ; </li></ul>DDD DDE DDT
 • 12. O rganotropism ul HCH s în peşte <ul><li>Al f a-, Gama-HCH – se acumulează preferential în branhii ; </li></ul><ul><li>Concentraţia în muşchi – omogenă ; </li></ul><ul><li>Beta, Delta – valori nesemnificative ; </li></ul>Alpha Gamma
 • 13. Concluzii <ul><li>Grupul DDT – principalele POC î n ecosistemele de zonă umedă din Lunca Prutului ; </li></ul><ul><li>Nivelul concentraţiei POC  niveluri raportate în literatur ă ca determinând efecte biologice ; </li></ul><ul><li>DDTs şi HCHs – acumulare preferenţială în branhii ; </li></ul><ul><li>Eliminarea POC ( depunere de ouă vs. Excreţie prin pene ) dep inde de caracteristicile fiecărei specii ; </li></ul>
 • 14. Surse de finanţare a studiului <ul><li>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Proiect PN II n r . 32111/2008 ; </li></ul><ul><li>Dr. Marius Matache a fost finanţat prin grantul strategic POSDRU/89/1.5/S/58852, Pro i ect „ Program postdoctoral pentru formare cercetători în ştiinţe ” cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ; </li></ul><ul><li>Life Nature 000155 Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. </li></ul>

Related Documents