ΔΕΛ ΛΤΙΟ ΤΥ ...
Παράλληλα,  το  Υπερμάρκετ  Carrefour  Μακεδονία  προσφέρει  στους  καταναλωτές μία  σειρά  πρωτοποριακών  υπηρεσιών,  που...
καταστήματος  και  ολόφρεσκα  γλυκά,  θα  εκπλήξουν  ευχάριστα  τους  καταναλωτές.     • Βιολογικά Προϊόν...
και  να  γνωρίσουν  την  ανανεωμένη  σειρά  καλλυντικών  της  Carrefour  «Les  Cosmetiques».   • Βρεφικά:  Ένα...
Σχετικά με τη Μαρινόπουλος Η Μαρινόπουλος A.E., είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική λιανεμπορική αλυσίδα, που  εδώ  και  50...
of 5

Press release carrefour makedonia

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Press release carrefour makedonia

  • 1.     ΔΕΛ ΛΤΙΟ ΤΥ ΥΠΟΥ    Υπερμά άρκετ C Carrefou ur Μακεεδονία:    Η Θεσσα Η αλονίκη η επιστρ ρέφει δυναμικάά   Η Μ Μαρινόπουλ λος Α.Ε. συ υνεχίζει στα αθερά την ε επιχειρηματ τική της δρά άση/ανάπτ τυξη   27  Νοεμβρίου 2012  ‐  Η  εταιρεία  Μ υ  Μαρινόπουλ Α.Ε.,  σε ένα  περιβ λος  ε  βάλλον  γεμ μάτο προ οκλήσεις τόσ σο για τις επιχειρήσεις ς που δρασ στηριοποιού ύνται στην ε ελληνική αγ γορά όσο ο και για του υς Έλληνες καταναλωτ τές, συνεχίζ ζει να αναπ πτύσσεται δ δυναμικά κα αι να  λίσσει  τις  υπηρεσίες που  προ σφέρει  στους  καταναλωτές.  Μεξελ Μετά  τη  ριζική ανα ανέωση  του Carrefour Αλίμου  το Ιούλιο  του  2012,  το  Υπερμά υ  r  ον  τ άρκετ  Carre efour Μακεδονία  στ Θεσσαλονίκη,  ανο τη  οίγει  τις  πό όρτες  του  στο  κατανα αλωτικό  κο οινό, πλή ήρως ανανεω ωμένο στις 27 Νοεμβρ ρίου 2012.      Το Υ Υπερμάρκετ τ Carrefour r Μακεδονί ία, το οποίο ο λειτουργε εί από το 20 000, σημειώ ώνει μέχρι  σήμερα την  υψηλ α  λότερη  επι ισκεψιμότη ητα  από  όλ τα  κατ λα  ταστήματα  του δικτ τύου της Μ Μαρινόπουλ λος Α.Ε.. Επ ιπλέον, με  συνολικό χ σης 10.350 χώρο πώλησ 0 τμ., 40  ταμεία,  2 2.500  θέσε στάθμε εις  ευσης  και  260  εργα αζόμενους,  το  Carre efour Μακεδονία είν ναι το πρώτ το «πράσιν ο» υπερμάρκετ στη Θεσσαλονίκη η, καθώς έχ χουν  αρμοστεί  μ σειρά  από  μέτρα, προκειμένεφα μια  α ,  νου  να  μειωθεί  το  ε ενεργειακό  του απο οτύπωμα κα ατά τουλάχι ιστον 50%.    Πιο  συγκεκριμένα, το κατ τάστημα έχε στεί με αυτό ει εφοδιασ όνομα ψυγε εία κατάψυ υξης, ψυγ γεία  συντήρ ρησης  με  διπλά  τζάμι που  εξοικονομούν  ενέργεια,  λ δ ια,  λαµπτήρες  LED  τέτα αρτης  γενιά και  συσ άς  στήματα  ψύ ύξης  με  Τε εχνολογία  VRV  INVER V RTER,  τα  οπ ποία εγγυ υώνται  εξο οικονόμηση  ενέργειας  της  τάξεως του  20%. Επίσης,  τα καρότσια  του  ς  α κατα αστήματος  είναι  κατα ασκευασμέν από  ανα να  ακυκλώσιμο  πλαστικό σύμφωνα με  ό,  α τους Ευρωπαϊκ κούς Κανονισμούς Πιστ τοποίησης.
  • 2. Παράλληλα,  το  Υπερμάρκετ  Carrefour  Μακεδονία  προσφέρει  στους  καταναλωτές μία  σειρά  πρωτοποριακών  υπηρεσιών,  που  απαντούν  στις  ανάγκες  τους  και διευκολύνουν τις αγορές τους: Τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης (self check‐out), η κοινή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, το Wi‐Fi, η Υπηρεσία συσκευασίας δώρων είναι  μερικές  μόνο  από  αυτές.  Επίσης,  ο  «Παιχνιδόκοσμος»,  ένας  ειδικά διαμορφωμένος  χώρος  για  δημιουργικό  παιχνίδι,  που  προορίζεται  για  παιδιά ηλικίας  4‐10  ετών,  υπό  την  επίβλεψη  εξειδικευμένου  προσωπικού,  θα  υποδέχεται καθημερινά τους μικρούς επισκέπτες. Τέλος, η Μαρινόπουλος Α.Ε. αποδεικνύει την  ευαισθησία  της,  διαθέτοντας  ειδικό  σύστημα  ελεγχόμενης στάθμευσης 40  θέσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες, που τους επιτρέπει να εισέρχονται στον ελεγχόμενο χώρο με ειδική κάρτα, την οποία προμηθεύονται από το κατάστημα.   Ο  κ.  Jerome  Loubere,  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  εταιρείας  δήλωσε  σχετικά,  «Η Μαρινόπουλος Α.Ε. σε μια δύσκολη εποχή, παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της  για  υπεύθυνη  ανάπτυξη.  Όλοι  εμείς,  οι  άνθρωποι  της  Μαρινόπουλος  Α.Ε., ανεβάζουμε  τον  πήχη  ακόμα  πιο  ψηλά  και  συνεχίζουμε  την  επιχειρηματική  μας δράση  επενδύοντας  με  συνέπεια  στην  ελληνική  αγορά  και  προσφέροντας  στον καταναλωτή, που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του εδώ και 50  χρόνια, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές».   Carrefour Μακεδονία  Εννέα διαφορετικά τμήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών   Για τη μεγαλύτερη ευκολία των πελατών του, το υπερμάρκετ Carrefour Μακεδονία είναι οργανωμένο σε εννέα διαφορετικά τμήματα: • Αγορά:  Πρόκειται  για  ένα  φιλικό  χώρο,  που  θυμίζει  «λαϊκή  αγορά»,  που  φιλοξενεί  καθημερινά, μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρουτολαχανικά, είδη κρεοπωλείου,  ιχθυοπωλείου,  αρτοπωλείου,  ζαχαροπλαστείου,  τυροκομικά  και  αλλαντικά,  και  όλα αυτά στην καλύτερη ποιότητα και σε ασυναγώνιστες τιμές. Μεταξύ αυτών,  νέες  σειρές  υπηρεσιών  και  προϊόντων  όπως,  διεθνείς  γεύσεις  τυριών  και  αλλαντικών,  καθημερινά  φρεσκοψημένο  ζεστό  ψωμί  από  το  φούρνο  του
  • 3. καταστήματος  και  ολόφρεσκα  γλυκά,  θα  εκπλήξουν  ευχάριστα  τους  καταναλωτές.     • Βιολογικά Προϊόντα:   Το συγκεκριμένο τμήμα προσφέρει πλήθος επώνυμων αλλά και βιολογικών  προϊόντων  Carrefour,  που  ικανοποιούν  απόλυτα  την  αναζήτηση  των  καταναλωτών για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, υψηλής ποιότητας.   • Κατεψυγμένα:  Μέσα από μια απλή διαδρομή στο τμήμα κατεψυγμένων, που ακολουθεί τις  ανάγκες  κάθε  γεύματος  (πρωινό‐γεύμα‐δείπνο),  ο  επισκέπτης  έχει  στη  διάθεσή  του  τη  μεγαλύτερη  ποικιλία  κατεψυγμένων  τόσο  σε  επώνυμα  όσο  και σε προϊόντα Carrefour. Οι νέες καταψύξεις, καθώς και η αυστηρή τήρηση  των προδιαγραφών διατήρησης της θερμοκρασίας, εξασφαλίζουν την άριστη  ποιότητα  συντήρησης  των  προϊόντων,  ενώ  παράλληλα  εξοικονομούν  ενέργεια.   • Kάβα:   Στο  χώρο  της  κάβας,  οι  πελάτες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  μέσα  από  την πιο πλούσια ποικιλία ελληνικών και ξένων κρασιών από όλον τον κόσμο. Η  μεγάλη  συλλογή  σε  μπύρες  εισαγωγής,  η  τεράστια  γκάμα  σε  οινοπνευματώδη  ποτά, αλλά και ο ειδικός οινολόγος που επισκέπτεται το κατάστημά κάθε μήνα,  θα ενθουσιάσει ακόμη και τον πιο «ψαγμένο» πελάτη.    • Ομορφιά:   Σε ένα ενιαίο χώρο ομορφιάς και ευεξίας, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν  από  μια  μεγάλη  γκάμα  καλλυντικών  (μακιγιάζ,  κρέμες,  αρώματα,  αξεσουάρ,  κλπ.)  και  προϊόντων  υγιεινής.  Την  ίδια  στιγμή,  οι  πελάτες  μπορούν  να  περιηγηθούν  στον  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  του  καταστήματος  και  να  προμηθευτούν  προϊόντα  μακιγιάζ,  να  συμβουλευτούν  τον  ειδικό  για  τις  τελευταίες  τάσεις  της  μόδας,  να  δοκιμάσουν  δωρεάν  νέα  προϊόντα  ομορφιάς
  • 4. και  να  γνωρίσουν  την  ανανεωμένη  σειρά  καλλυντικών  της  Carrefour  «Les  Cosmetiques».   • Βρεφικά:  Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, που «ταξιδεύει» τους πελάτες μέσα από  το  χρώμα  και  τη  χαλαρή  ατμόσφαιρα,  προσφέρει  λύσεις  ακόμα  και  στους  πιο απαιτητικούς γονείς.  Ποικιλία προτάσεων για τον ύπνο, το ντύσιμο, το  μπάνιο, τη βόλτα και το φαγητό του μωρού θα σας κερδίσουν αμέσως, ενώ η  ειδική σύμβουλος του τμήματος είναι έτοιμη να λύσει όλες σας τις απορίες.  • Σπίτι:   Ο  συγκεκριμένος  χώρος,  φιλοξενεί  4  τμήματα.  Τα  είδη  για  την  κουζίνα,  το  τραπέζι,  το  μπάνιο  και  τη  διακόσμηση  του  σπιτιού  σας,  θα  σας  κερδίσουν  αμέσως με την ποικιλία, το χρώμα, το στιλ, αλλά και τις απίστευτες τιμές των  προϊόντων.  • Μόδα:    Ένας χώρος για όλη την οικογένεια, τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.  Μια  πλούσια  συλλογή  ειδών  ένδυσης,  υπόδησης  και  αξεσουάρ,  καθώς  και  μια  μεγάλη γκάμα προϊόντων Carrefour «Tex» που ακολουθούν πάντα τις τάσεις  τις  μόδας,  θα  καλύψουν  όλες  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  σας,  σε  ασυναγώνιστες τιμές.    • Τεχνολογία:   Σε  έναν  ενιαίο  χώρο,  ο  καθένας  μπορεί  να  βρει  μία  συλλογή  ηλεκτρονικών  και ηλεκτρικών συσκευών, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
  • 5. Σχετικά με τη Μαρινόπουλος Η Μαρινόπουλος A.E., είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική λιανεμπορική αλυσίδα, που  εδώ  και  50  χρόνια  πρωταγωνιστεί  στην  εγχώρια  αγορά.  Η  εταιρία  ίδρυσε  το πρώτο  ελληνικό  σούπερ  μάρκετ  το  1962  και  έκτοτε  διατηρεί  μια  μόνιμη  σχέση αφοσίωσης  με  τους  Έλληνες  καταναλωτές,  εξυπηρετώντας  τους  με  ποιότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια μέσα από τα καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα. Το 2012, η Μαρινόπουλος κατέστη αποκλειστική  δικαιοδόχος των σημάτων  Carrefour σε  Ελλάδα,  Κύπρο  και  Βαλκάνια  μέσω  της  δικαιόχρησης  (franchise).  Το  δίκτυο  της εταιρίας  αριθμεί  σήμερα  800  καταστήματα  πανελλαδικά:  35  καταστήματα  με  την επωνυμία Carrefour, 276 Carrefour Μαρινόπουλος, 255 Carrefour Express, 99 Smile και 95 καταστήματα με την επωνυμία ΟΚ.  Επενδύοντας συνεχώς σε νέες αγορές, η Μαρινόπουλος  αναπτύσσει  σημαντική  δραστηριότητα  και  εκτός  συνόρων  καθώς διαθέτει  16  καταστήματα  στην  Κύπρο,  11  στη  Βουλγαρία,  1  υπερμάρκετ  στην Αλβανία  και  ένα  στην  ΠΓΔΜ.  Συνδράμοντας  καταλυτικά  στην  εγχώρια  καινοτομία και παραγωγικότητα, η Μαρινόπουλος απασχολεί ένα ανθρώπινο δυναμικό 13.500 εργαζόμενων  και  διατηρεί  πολυετείς  συνεργασίες  με  περισσότερους  από  2.000 Έλληνες  παραγωγούς,  διαθέτοντας  μέσα  από  τα  καταστήματά  της  προϊόντα ελληνικής προέλευσης σε ποσοστό 96%.

Related Documents