Universitatea de Vest din
Timișoara
Sistemul Informatic Integrat de
Gestiune a Resurselor - ACADEMIS
ACADEMIS - Soluţie pentru eficientizarea
managementului universitar
Sistemul informatic ACADEMIS, existent la ora actual...
Sistemului informatic implementat asigura realizarea următoarelor
obiective principale:
• suport pentru activităţile şi ...
Arhitectura componentei
Gestiunea Școlarității (UMS)
Componenta de Gestiune a Școlarității (University Management System - UMS)
este o solutie destinată gestionarii proceselo...
Servicii pentru utilizatorii finali
Organizare
didactico-academica
Organigrama
Tipuri studii / Domenii /
Specializari...
Procese UMS - Organizare didactico-academica
REGISTRE
MATRICOLE
• NUMERE MATRICOLE
• VOLUME
• FORMAT A4, A3
PLANURI ...
Procese UMS - Admitere
RAPOARTE
• LEGITIMATIE
CONCURS
• LISTE VERIFICARE
• LISTE CLASAMENT
ADMISI/RESPINSI
• EXPORT...
Procese UMS - Școlaritate
RAPOARTE
• REGISTRU
MATRICOL
• SITUATIE SCOLARA
• CATALOG
• CENTRALIZATOARE
NOTE
• SITUA...
Procese UMS – Absolvenți
ACTE STUDII
• ADEVERINTA ABSOLVENT
• SUPLIMENT DIPLOMA
• DIPLOMA
• CERTIFICAT LINGVISTIC
• ...
Procese UMS – Burse
RAPOARTE
• LISTE BURSIERI
• FISIER EXPORT BANCA
• CENTRALIZATOARE BURSE
• STAT PLATA BURSE
PLATI...
Procese UMS – Taxe
RAPOARTE
• DOCUMENTE DE PLATA
(CHITANTA, FACTURA)
• SITUATIA FINANCIARA A
STUDENTILOR
• SITUATIA ...
Arhitectura componentei
Gestiune Economico-Finaciară (SAP)
SAP AG este liderul mondial in solutii de tip ERP.
SAP reprezinta componenta economico-financiara a solutiei Academis, ca...
Funcții analitice Management strategic Funcţii analitice financiare
Funcții financiare Contabilitate financiară ALOP Cont...
SAP – Contabilitate universitate
CONTABILITATE
BANCARA
CARTE MARE
Contabilitate
financiara
CONTABILITATE
IMOBILIZAR...
SAP – Contabilitate bancară
•Incasari Taxe
•Incasari facturi
•Plati furnizori,
salarii, deplasari,
burse, transport
...
SAP – Contabilitate mijloace fixe
•Activele sunt
gestionate individual
in subjurnalul de
Mijloace Fixe
Nomenclator
d...
SAP – Contabilitate clienți și furnizori
•Limite de credit
•Termene de livrare
•Modalitati de plata
•Adrese si conturi...
SAP – Contabilitate Carte Mare
Vanzare
(Comanda,
factura)
Registru
Carte
Mare
Client
(creanta)
Personal
(retribu...
SAP – ALOP
(Angajare-Lichidare-Ordonanțare-Plată)
•Angajament bugetar
individual
•Angajament bugetar
global
•Angajam...
SAP – Achiziții de la furnizatori
•Se creaza pe
baza necesarului
fiecarui
departament
•Calcul automat
disponibilitat...
SAP – Managementul Proiectelor
•Nr contract
cercetare
•Tema proiect
•Manager proiect
•Parteneri
Structura
proiect
...
SAP – Resurse Umane
Calcul salarii in
regim plata cu ora
•Trasnfer automat
acoperiri din Statul
de functii
•Initiali...
UMS - SAP – Stat de Funcții
UMS
• Discipline de
învățământ
• Planuri de
învățământ
• Cadre didactice
• Departamente...
Infrastructura hardware – ACADEMIS
Beneficii sistem ACADEMIS
• Standarde europene
• Reducerea semnificativa a timpului pentru obtinerea de
rapoarte si ana...
ACADEMIS – Implementarea sistemului la
Universitatea de Vest din Timisoara
Utilizatori:
• 17.000 studenți
• 750 cadre ...
Information System of the West University of Timisoara
of 29

Information System of the West University of Timisoara

West University of Timisoara. Presentation of the Information System.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Information System of the West University of Timisoara

 • 1. Universitatea de Vest din Timișoara Sistemul Informatic Integrat de Gestiune a Resurselor - ACADEMIS
 • 2. ACADEMIS - Soluţie pentru eficientizarea managementului universitar Sistemul informatic ACADEMIS, existent la ora actuală în Universitatea de Vest din Timișoara, este un Sistem Informatic Integrat de Gestiune a Resurselor de tip ERP (Enterprise Resources Planing), soluţie pentru eficientizarea managementului universitar, prin informatizarea tuturor proceselor, fluxurilor si procedurilor și include următoarele componente principale : • University Management System – Componenta de gestiune a școlarității, • SAP – Componenta Economică-Financiară • Integrarea componentelor într-un sistem unitar.
 • 3. Sistemului informatic implementat asigura realizarea următoarelor obiective principale: • suport pentru activităţile şi procesele desfăşurate în Facultăţi, Departamente şi Servicii, • transparenţa, acurateţea şi securitatea informaţiilor privind: situaţia şcolară a studenţilor, sursele de finanţare ale activităţilor din universitate şi modul de utilizare a fondurilor, • suport pentru luarea deciziilor în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara la nivelele decizionale. Soluția implementată este un sistem deschis si flexibil, ce realizează automatizarea și managementul proceselor specifice din universitat, cu respectarea unor politici şi proceduri menite să asigure un standard de securitate coerent pentru componentele mentionate și cu funcționalitățile de sistem descrise în continuare.
 • 4. Arhitectura componentei Gestiunea Școlarității (UMS)
 • 5. Componenta de Gestiune a Școlarității (University Management System - UMS) este o solutie destinată gestionarii proceselor de școlaritate într-o universitate, care permite administrarea eficienta a tuturor activitatilor legate de organizare academico-didactica, admitere, examinari, burse, cazari, deconturi de transport, emitere acte studii, analize manageriale specifice. Examinari Taxe Burse Cazari STUDENTI ABSOLVENTI Admitere Taxe Sesiuni Examene finale Acte studii CANDIDATI
 • 6. Servicii pentru utilizatorii finali Organizare didactico-academica Organigrama Tipuri studii / Domenii / Specializari Planuri de invatamant Registre matricole Admitere Sesiuni admitere Criterii de selectie si departajare Ani universitari / Serii de studii Dosare candidati Clasament initial / intermediar / final Traiectorie scolara Inmatriculare Absolventi Alumni Examinare Sesiuni examinare Criterii calcul note Restante / Reexaminari / Mariri Medii semestriale / anuale / generale Catalog Burse Tipuri burse Criterii departajare Clasament bursieri Plata burse Cazare Structura campus Sesiuni cazare Criterii cazare Dosare Clasament cazare Taxe Taxe admitere / studiu / discipline / cazare / alte taxe Transe Reduceri / Restituiri / Majorari / Penalizari Casierie / POS / Plati on-line / Plati la ghiseul bancii EMITERE ACTE STUDII | ANALIZA MANAGERIALA UMS WEB | UMS MOBILE | Reclasificare Transferuri / Prelungire scolaritate / Repetentie / Intrerupere studii Chitante / Facturi OP / Mandate postale
 • 7. Procese UMS - Organizare didactico-academica REGISTRE MATRICOLE • NUMERE MATRICOLE • VOLUME • FORMAT A4, A3 PLANURI DE INVATAMANT • DISCIPLINE • PLAN PROPRIU • DISCIPLINE EXTERNE ANI UNIVERSITARI/ SERII DE STUDII • ANI • SERII • REPARTIZARE GRUPE • POLITICA CREDITE TIPURI STUDII / DOMENII / SPECIALIZARI • LICENTA, MASTERAT, DOCTORAT • STIINTE, …. • ECONOMIE, … ORGANIGRAMA • DEPARTAMENTE • FACULTATI • DEPARTAMENTE • CADRE DIDACTICE
 • 8. Procese UMS - Admitere RAPOARTE • LEGITIMATIE CONCURS • LISTE VERIFICARE • LISTE CLASAMENT ADMISI/RESPINSI • EXPORT CANDIDATI CLASAMENT • CONFIGURARE ALGORITM GENERARE CLASAMENT • REGULI REFACERE CLASAMENT EXAMENE • PROBE • REPARTIZARE SALI • NOTE • CATALOG TAXE ADMITERE • TAXA INSCRIERE • TAXA INMATRICULARE • TAXA STUDII • SCUTIRI TAXA • CHITANTA SESIUNE ADMITERE • PROBE CONCURS • COMISII ADMITERE • CRITERII SELECTIE / DEPARTAJARE • NUMAR LOCURI / TIP LOC
 • 9. Procese UMS - Școlaritate RAPOARTE • REGISTRU MATRICOL • SITUATIE SCOLARA • CATALOG • CENTRALIZATOARE NOTE • SITUATII FINANCIARE TAXE SCOLARITATE • TAXA STUDII / ESALONARI • SCUTIRI • REDUCERI • RESTITUIRI • PENALIZARI EXAMINARI • NORMALE • RESTANTE • REEXAMINARI • MARIRII • CRITERII CALCUL NOTA TRAIECTORIE SCOLARA • EXAMTRICULARE • REINMATRICULARE • REPETENTIE / PRELUNGIRE SCOLARITATE • COMASARE • TRANSFERURI STUDENT • INSCRIERE / INMATRICULARE • PLAN INVATAMANT • SITUATIE SCOLARA • SITUATIE FINANCIARA
 • 10. Procese UMS – Absolvenți ACTE STUDII • ADEVERINTA ABSOLVENT • SUPLIMENT DIPLOMA • DIPLOMA • CERTIFICAT LINGVISTIC • REGISTRU ACTE STUDII TAXE • TAXE EXAMEN FINAL ABSOLVENT • INTERN / EXTERN • LUCRARE FINALA / COORDONATOR • NOTE PROBE • MEDIE FINALA EXAMEN FINAL • PROMOTII • PROBE • COMISII
 • 11. Procese UMS – Burse RAPOARTE • LISTE BURSIERI • FISIER EXPORT BANCA • CENTRALIZATOARE BURSE • STAT PLATA BURSE PLATI • ADMINISTRARE CONTURI • INREGISTRARE PLATI DEPARTAJARE • DOSARE SOCIALE • CLASAMENT BURSA • CONFIGURATII • VALOARE • CRITERII ACORDARE
 • 12. Procese UMS – Taxe RAPOARTE • DOCUMENTE DE PLATA (CHITANTA, FACTURA) • SITUATIA FINANCIARA A STUDENTILOR • SITUATIA INCASARILOR MODALITATI DE PLATA • CASIERIE • POS (*) • PLATI ON-LINE (*) • (*) Dezvoltări în lucru INLESNIRI LA PLATA • TRANSE • REDUCERI • RESTITUIRI • MAJORARI • PENALIZARI DEFINIRE TAXE • TAXE ADMITERE • STUDIU • DISCIPLINE • CAZARE • ALTE TAXE
 • 13. Arhitectura componentei Gestiune Economico-Finaciară (SAP)
 • 14. SAP AG este liderul mondial in solutii de tip ERP. SAP reprezinta componenta economico-financiara a solutiei Academis, care are ca scop eficientizarea managementului universitar, prin informatizarea tuturor proceselor economice, a fluxurilor si procedurilor specifice: MANAGERI DEPARTAMENTE CONDUCERE UNIVERSITATE CO Rapoarte Declaratii FI FM HR RAPOARTE ANALIZE PERSONAL ADMINISTRATIV
 • 15. Funcții analitice Management strategic Funcţii analitice financiare Funcții financiare Contabilitate financiară ALOP Contabilitatea imobilizari Contabilitatea investitii Gestiune capital uman Gestiunea personalului Utilizarea resursei umane Gestiunea proceselor angajatilor Gestiunea salariilor pentru proiectele de cercetare Raportari legislative specifice managementului universitar Contabilitate bugetara Servicii pentru utilizatorii finali Funcţii analitice pentru forţa de muncă Salarii Gestiunea salariilor in regim plata cu ora Gestiunea salariilor pentru functia de baza Aprovizionare și executie logistica Planul anual de achizitii Gestiunea contractelor Gestiunea comenzilor de aprovizionare Managementul stocurilor Verificare factura Managementul proiectelor de cercetare Structura proiect Planificarea termenelor, costurilor si resurselor Bugetare proiect Gestiune operatiuni: integrare cu toate modulele sistemului Raportari Puncte de integrare cu Gestiunea Școlaritatii Gestiunea comenzilor de vânzăre Stat de functii Constructie bugetara Incasari taxe Burse Cazari si transport studenti Analiza manageriala | Statistici | Analize | Rapoarte Vânzari și servicii Gestiunea Clientilor Gestiunea livrarilor Gestiunea vanzarilor
 • 16. SAP – Contabilitate universitate CONTABILITATE BANCARA CARTE MARE Contabilitate financiara CONTABILITATE IMOBILIZARI CONTABILITATE FURNIZORI SI CLIENTI
 • 17. SAP – Contabilitate bancară •Incasari Taxe •Incasari facturi •Plati furnizori, salarii, deplasari, burse, transport Casierie Viramente interne •Incasari si plati fact. •CEC •Foaie de varsamant •Plati salarii •Incasare alocatie de baza •Prefinantari Cont bancar Cont contabil •Generare automata note contabile •Registru de casa •Registru de banca •Situatia fluxurilor de trezorerie / la banci comerciale Rapoarte
 • 18. SAP – Contabilitate mijloace fixe •Activele sunt gestionate individual in subjurnalul de Mijloace Fixe Nomenclator de mijloace fixe Clase de mijloace fixe •Cladiri •Vehicule •Mobilier/birotica •Achizitii •Donatii / sponsorizari •Casari •Reevaluari Operatiuni Cont Contabil •Generare automata note contabile •Evidenta sintetica a imobilizarilor Balanta de verificare
 • 19. SAP – Contabilitate clienți și furnizori •Limite de credit •Termene de livrare •Modalitati de plata •Adrese si conturi bancare Gestiune Clienti si Furnizori Gestiunea facturilor •Situatii cu facturile neplatite •Situatii cu facturile neincasate •Introducere facturi de bunur si servicii •Emitere facturi •Incasari •Plati Operatiuni Cont Contabil •Generare automata note contabile •Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor Fise client / furnizor / partener
 • 20. SAP – Contabilitate Carte Mare Vanzare (Comanda, factura) Registru Carte Mare Client (creanta) Personal (retributii, salarii) Student (incasari taxe, plati burse) Aprovizion (cantitate, valoare) Mijloc fix are Furnizor (obligatie) Jurnalul de Carte Mare: • Preluare automata a notelor contabile din celelalte module ale sistemului • operatiunile specifice modulului de Contabilitate Financiara, astfel incat se asigura acuratetea si completitudinea datelor contabile ale universitatii
 • 21. SAP – ALOP (Angajare-Lichidare-Ordonanțare-Plată) •Angajament bugetar individual •Angajament bugetar global •Angajament legal Angajarea unei cheltuieli Lichidarea cheltuielilor •Calcul automat disponibilitate buget •Ordonantari salarii •Ordonantari plati furnizori •Verificare automata sume angajate Ordonantarea la plata Plata •Plati din diverse conturi bancare •Compensarea facturilor
 • 22. SAP – Achiziții de la furnizatori •Se creaza pe baza necesarului fiecarui departament •Calcul automat disponibilitate in buget Plan anual achizitii Contracte si comenzi de achizitii •Generare contracte in baza referatelor din universitate •Gestiune intreg ciclu de viata a unui contract •Creare angajament cu referinta la documentul de aprovizionare Angajarea cheltuielii Receptie bunuri si verificare factura •Creare cu •Cu referinta la documentul de aprovizionare •Verificare automata conditii contractuale referinta la angajament •Diminuare din buget Ordonantarea la plata si plata facturii
 • 23. SAP – Managementul Proiectelor •Nr contract cercetare •Tema proiect •Manager proiect •Parteneri Structura proiect Planificare •Managementul timpului •Costuri – deviz antecalcul •Buget initial •Buget curent •Calcul disponibilitate buget Bugetare Documentatie proiect •Urmarire •Acces la documentatia proiectului buget(cash flow) •Rapoarte manageriale: diagrama Gantt, Analiza Pertt Rapoarte
 • 24. SAP – Resurse Umane Calcul salarii in regim plata cu ora •Trasnfer automat acoperiri din Statul de functii •Initializare borderou •Transfer automat sume la FB Calcul salarii cercetare •Calcul salarial la nivel de proiect •Raportari individuale •Transfer sume la FB •Gestiune sume totale datorate unui salariat •Rapoarte specifice •D112 Calcul salarii functia de baza Plata salarii •Ordonantare la plata •Generare rapoarte si fisiere pentru banci •Diminuare sume din buget •Generare automata note contabile la nivel de facultate / departament si sursa de finantare Cont contabil
 • 25. UMS - SAP – Stat de Funcții UMS • Discipline de învățământ • Planuri de învățământ • Cadre didactice • Departamente Interfața WEB • Configurare formații de lucru • Variante de lucru pentru: • Recapitulație • State de funcții • Acoperiri plata cu ora SAP • Import variante finale: • Recapitulație • State de funcții • Acoperiri plata cu ora • Calcul salarii
 • 26. Infrastructura hardware – ACADEMIS
 • 27. Beneficii sistem ACADEMIS • Standarde europene • Reducerea semnificativa a timpului pentru obtinerea de rapoarte si analize manageriale si imbunatatirea suportului decizional • Cresterea acuratetii informatiilor si eliminarea redundantei datelor si operatiilor • Reducerea timpului a raportarilor oficiale financiar-contabile sau legate de resurse umane • Reducerea riscurilor de aparitie a erorilor in realizarea clasamentelor de admitere, reclasificarea semestriala sau anuala, realizarea listelor de cazare sau a celor pentru burseReducerea timpului de emitere a documentelor de studii • Eficientizarea activitatilor de gestionare a admiterii, scolaritatii si absolvirii studiilor • Cresterea utilitatii datelor prin integrarea cu alte tipuri de aplicatii sau prin furnizarea de date catre RMU (xml), INS, CNFIS • Diversificarea si eficientizarea serviciilor oferite catre studenti prin acces web/mobile la informatii
 • 28. ACADEMIS – Implementarea sistemului la Universitatea de Vest din Timisoara Utilizatori: • 17.000 studenți • 750 cadre didactice • 70 secretariate • 60 tehnico-financiar • 20 management Universitatea de Vest din Timișoara Bv. Vasile Pârvan, 4, Timișoara, 300223, Tel: +40.256592294, http://www.uvt.ro/ http://www.dict.uvt.ro/proiecte/, E-mail: support@e-uvt.ro

Related Documents