ОШ “ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН”
МАТИЧНА ШКОЛА У КУПИНОВУ
ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ: У АШАЊИ И У
ОБРЕЖУ
ШК.2014/2015.
ДОБРО ДОШЛИ,ДОБРО ДОШЛИ,
ЖЕЉНО ВАС ЧЕКАМО...ЖЕЉНО ВАС ЧЕКАМО...
 ШКОЛА БРОЈИ 402 ЂАКАШКОЛА БРОЈИ 402 ЂАКА
 НАСТАВА СЕ ОД...
СЕКЦИЈЕСЕКЦИЈЕ
ДЕЧИЈИ САВЕЗ, ЦРВЕНИ КРСТ, ВРШЊАЧКИ ТИМ, ЂАЧКИДЕЧИЈИ САВЕЗ, ЦРВЕНИ КРСТ, ВРШЊАЧКИ ТИМ, ЂАЧКИ
ПАРЛАМЕНТПАРЛ...
ЕВО ШТА ЋЕШ УЧИТИ ...ЕВО ШТА ЋЕШ УЧИТИ ...
 СРПСКИ ЈЕЗИК
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 МАТЕМАТИКА
 СВЕТ ОКО НАС /ПРИРОДА И ДРУШТВО
...
А ИЗАБРАЋЕШ...А ИЗАБРАЋЕШ...
ПРВА ГРУПА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Или
ВЕРСКА НАСТАВА
ДРУГА ГРУПА ИЗБОРНИХ ПРЕ...
ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ...ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ...
• ШКОЛА ЈЕ ОД 28.03.2006. У ПРОЈЕКТУ :
МОЈА ШКОЛА- ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, А
09.04.2009. ...

 У ШКОЛИ РАДИ 12 УЧИТЕЉА : ШЕСТ СА ВИШОМ
ШКОЛОМ СА ЗВАЊЕМ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ И ШЕСТ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ...
И још
 НАСТАВУ ВЕРОНАУКЕ ИЗВОДЕ TРИ
ВЕРОУЧИТЕЉА
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ-
ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ- ОЛИГОФРЕНОЛ...
КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ...КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ...
• ДАН ШКОЛЕ
• ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
• УСКРШЊА РАДИОНИЦА
• ЛИКОВНА КОЛОНИЈА УЧЕН...
*ЈОШ МАЛО...
*ВЕЧЕ ТАЛЕНАТА
*PLAY DAY-ДАН ЗА ДРУЖЕЊЕ И ИГРУ
*ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР
*МАСКЕНБАЛИ
• КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ
• ДОЛАЗЕ НАМ, ВЕОМА ЧЕСТО, У ГОСТЕ АМАТЕРСКА
ПОЗОРИШТА
• ПРВЕ ПРОЛЕЋНЕ ИГРЕ/ БУЂЕЊЕ...
• А МОЖДА НАМ И Т...
ЗНАЧАЈНИ УСПЕСИ НАШЕ ШКОЛЕ...ЗНАЧАЈНИ УСПЕСИ НАШЕ ШКОЛЕ...
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА- ЈЕДИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НА ОПШТИНСКИМ ...
ТАКМИЧЕЊАТАКМИЧЕЊА
ВЕЛИКИ БРОЈ ПРВИХ, ДРУГИХ; ТРЕЋИХ МЕСТА
ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ЗНАЧАЈАН УСПЕХ НА ФЕСТИВАЛУ МИНИ ТИНИ
...
РАДНИЦИ ШКОЛЕ СУ У ПОСЛЕДЊИХ 10-так ГОДИНА
ПРОШЛИ ВЕЛИКИ БРОЈ СТРУЧНИХ СЕМИНАРА
 УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕУЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ
...
ШКОЛСКИ ЛИСТ...ШКОЛСКИ ЛИСТ...
• РИНГИШПИЛ- ИЗЛАЗИ ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ
• ПРИПРЕМАЈУ ГА БИБЛИОТЕКАРКА И
НАСТАВНИЦА ГРАЂАНСКОГ ...
УМЕЋЕ НАШИХ УЧЕНИКА
Ево шта умемо...
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
of 18

Prezentacija predškolci, 2015-16.

Промоција школе
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija predškolci, 2015-16.

 • 1. ОШ “ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН” МАТИЧНА ШКОЛА У КУПИНОВУ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ: У АШАЊИ И У ОБРЕЖУ ШК.2014/2015.
 • 2. ДОБРО ДОШЛИ,ДОБРО ДОШЛИ, ЖЕЉНО ВАС ЧЕКАМО...ЖЕЉНО ВАС ЧЕКАМО...  ШКОЛА БРОЈИ 402 ЂАКАШКОЛА БРОЈИ 402 ЂАКА  НАСТАВА СЕ ОДВИЈА У ТРИ ОБЈЕКТАНАСТАВА СЕ ОДВИЈА У ТРИ ОБЈЕКТА  У ШКОЛИ РАДИ “ЂАЧКИ КРЕАТИВНИ КЛУБ”, УУ ШКОЛИ РАДИ “ЂАЧКИ КРЕАТИВНИ КЛУБ”, У ОКВИРУ ЊЕГА СЕКЦИЈЕ НА КОЈЕ СМО ПОНОСНИ:ОКВИРУ ЊЕГА СЕКЦИЈЕ НА КОЈЕ СМО ПОНОСНИ: НОВИНАРСКА, ДРАМСКА, ЛИКОВНА...НОВИНАРСКА, ДРАМСКА, ЛИКОВНА...
 • 3. СЕКЦИЈЕСЕКЦИЈЕ ДЕЧИЈИ САВЕЗ, ЦРВЕНИ КРСТ, ВРШЊАЧКИ ТИМ, ЂАЧКИДЕЧИЈИ САВЕЗ, ЦРВЕНИ КРСТ, ВРШЊАЧКИ ТИМ, ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ СВЕ ОВЕ СЕКЦИЈЕСВЕ ОВЕ СЕКЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧЕКАЈУ ДА СЕИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧЕКАЈУ ДА СЕ УКЉУЧИ ТВОЈА МАШТА И ПАМЕТУКЉУЧИ ТВОЈА МАШТА И ПАМЕТ
 • 4. ЕВО ШТА ЋЕШ УЧИТИ ...ЕВО ШТА ЋЕШ УЧИТИ ...  СРПСКИ ЈЕЗИК  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА  СВЕТ ОКО НАС /ПРИРОДА И ДРУШТВО  ЛИКОВНА КУЛТУРА  МУЗИЧКА КУЛТУРА  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 • 5. А ИЗАБРАЋЕШ...А ИЗАБРАЋЕШ... ПРВА ГРУПА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Или ВЕРСКА НАСТАВА ДРУГА ГРУПА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:  ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА или  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА или  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
 • 6. ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ...ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ... • ШКОЛА ЈЕ ОД 28.03.2006. У ПРОЈЕКТУ : МОЈА ШКОЛА- ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, А 09.04.2009. године тадашњи министар нам је уручио плакету 2010/2011- Оснаживање школа за инклузивно образовање 2010/2011- Образвовна инклузија Рома
 • 7.   У ШКОЛИ РАДИ 12 УЧИТЕЉА : ШЕСТ СА ВИШОМ ШКОЛОМ СА ЗВАЊЕМ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ШЕСТ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  ТРИ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ДВАДЕСЕТИТРИ ПРЕДМЕТНА НАСТАВНИКА
 • 8. И још  НАСТАВУ ВЕРОНАУКЕ ИЗВОДЕ TРИ ВЕРОУЧИТЕЉА  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ- ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ- ОЛИГОФРЕНОЛОГ  ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА- ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ
 • 9. КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ...КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ... • ДАН ШКОЛЕ • ДЕЧИЈА НЕДЕЉА • УСКРШЊА РАДИОНИЦА • ЛИКОВНА КОЛОНИЈА УЧЕНИКА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
 • 10. *ЈОШ МАЛО... *ВЕЧЕ ТАЛЕНАТА *PLAY DAY-ДАН ЗА ДРУЖЕЊЕ И ИГРУ *ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР *МАСКЕНБАЛИ
 • 11. • КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ • ДОЛАЗЕ НАМ, ВЕОМА ЧЕСТО, У ГОСТЕ АМАТЕРСКА ПОЗОРИШТА • ПРВЕ ПРОЛЕЋНЕ ИГРЕ/ БУЂЕЊЕ... • А МОЖДА НАМ И ТВОЈА МАШТА ДОНЕСЕ НЕКЕ НОВЕ ...
 • 12. ЗНАЧАЈНИ УСПЕСИ НАШЕ ШКОЛЕ...ЗНАЧАЈНИ УСПЕСИ НАШЕ ШКОЛЕ... ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА- ЈЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА НАЈВИШЕ ПРВИХ МЕСТА У ОДБОЈЦИ И РУКОМЕТУ ПРВА МЕСТА НА ОПШТИНСКИМ ЛИКОВНИМ И ЛИТЕРАРНИМ КОНКУРСИМА...
 • 13. ТАКМИЧЕЊАТАКМИЧЕЊА ВЕЛИКИ БРОЈ ПРВИХ, ДРУГИХ; ТРЕЋИХ МЕСТА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ЗНАЧАЈАН УСПЕХ НА ФЕСТИВАЛУ МИНИ ТИНИ ФЕСТА...
 • 14. РАДНИЦИ ШКОЛЕ СУ У ПОСЛЕДЊИХ 10-так ГОДИНА ПРОШЛИ ВЕЛИКИ БРОЈ СТРУЧНИХ СЕМИНАРА  УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕУЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ  ШКОЛА БЕЗ НАСИЉАШКОЛА БЕЗ НАСИЉА  Вештине комуникације у васпитно образовнимВештине комуникације у васпитно образовним установамаустановама  НАСТАВНИК КАО КРЕАТОР КЛИМЕ У ОДЕЉЕЊУНАСТАВНИК КАО КРЕАТОР КЛИМЕ У ОДЕЉЕЊУ  Стратегије прилагођавања наставе у оквируСтратегије прилагођавања наставе у оквиру пројекта „ Оснаживање школа за инклузивнопројекта „ Оснаживање школа за инклузивно образовање“образовање“  МОТИВАЦИЈА И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИМОТИВАЦИЈА И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ОЦЕЊИВАЊАОЦЕЊИВАЊА  ПРЕТОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕПРЕТОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ
 • 15. ШКОЛСКИ ЛИСТ...ШКОЛСКИ ЛИСТ... • РИНГИШПИЛ- ИЗЛАЗИ ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ • ПРИПРЕМАЈУ ГА БИБЛИОТЕКАРКА И НАСТАВНИЦА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА СА УЧЕНИЦИМА ЧЛАНОВИМА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
 • 16. УМЕЋЕ НАШИХ УЧЕНИКА
 • 17. Ево шта умемо...
 • 18. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!