Projekat ,,Razlike,, rad sa nazivom ,,Čija
je koža oderana,,
Performans pod mentotorstvom Marte Jovanović u
galeriji HUB 12 u Beogradu
Saradnja sa Martom Jovanović i časopisom ELLE
Plakat i detalj sa radionice u Kulturno umetničkom
lavirintu
Fotografija klišea(matrice) saradnja sa Ratkom
Kulićem, Galerija Matice srpske
Klišei pre arhiviranja, saradnja sa Ratkom
Kulićem
Oznaka stručnog vodjenja izložbe ,,Rubensovi
krugovi,, u Galeriji Matice srpske
Potvrda o stručnom
vodjenju, Galerija Matice
srpske
Saradnja (mentor
crtanja i slikanja )sa
Centrom za
obrazovanje Kefalo)
Katalog ,, Dan Mladih,, 2015
Antigrafiti jedinica sa Npc
Prezentacija 7
Prezentacija 7
of 13

Prezentacija 7

Slikarstvo
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Prezentacija 7

 • 1. Projekat ,,Razlike,, rad sa nazivom ,,Čija je koža oderana,,
 • 2. Performans pod mentotorstvom Marte Jovanović u galeriji HUB 12 u Beogradu
 • 3. Saradnja sa Martom Jovanović i časopisom ELLE
 • 4. Plakat i detalj sa radionice u Kulturno umetničkom lavirintu
 • 5. Fotografija klišea(matrice) saradnja sa Ratkom Kulićem, Galerija Matice srpske
 • 6. Klišei pre arhiviranja, saradnja sa Ratkom Kulićem
 • 7. Oznaka stručnog vodjenja izložbe ,,Rubensovi krugovi,, u Galeriji Matice srpske
 • 8. Potvrda o stručnom vodjenju, Galerija Matice srpske
 • 9. Saradnja (mentor crtanja i slikanja )sa Centrom za obrazovanje Kefalo)
 • 10. Katalog ,, Dan Mladih,, 2015
 • 11. Antigrafiti jedinica sa Npc

Related Documents