ЕТИКА СТАНОВАЊА. ИЗРАДА ПЛАНА СТАНА.Наставник: Марија Нићифоровић 926/2011
ЕТИКА СТАНОВАЊА  Етика становања је начин живота који обухвата пожељно понашање у стамб...
КУЛТУРА СТАНОВАЊА –ИНТЕРАКТИВНИ АПЛЕТИ КЛИКНИ ОВДЕ !!!
ИЗРАДА ПЛАНА СТАНА Да би живот породице у стану био пријатан и удобан, неопходно је да у њему постоје просторије за ...
Пројектант имаважну улогу, јерпредлажевеличинупросторија ињихов међусобниположај.Правиланраспоредпросторија иизбор њиховев...
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТАНА (ЛИНК) !!!
СОФТЕРИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА СТАНА И ЊЕГОВО УРЕЂЕЊЕ У 2Д И 3Д ВАРИЈАНТИ (ЛИНКОВИ)http://download.cnet.com/Microsoft-Of...
ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ЗНАЈУ ВИШЕ :www.hgtv.comwww.uredjenjestana.comwww.kucnecarolije.comwww.uredjenjedoma.com
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!
of 9

Prezentacija uz zadatak_16._m_nićiforović_926-2011

Prezentacija "Kultura stanovanja"
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija uz zadatak_16._m_nićiforović_926-2011

  • 1. ЕТИКА СТАНОВАЊА. ИЗРАДА ПЛАНА СТАНА.Наставник: Марија Нићифоровић 926/2011
  • 2. ЕТИКА СТАНОВАЊА  Етика становања је начин живота који обухвата пожељно понашање у стамбеном простору али и ван њега, јер је улица други део човековог стана.  Да би живот у заједници био угодан, мора се водити рачуна о њеној уређености. Као што водимо рачуна о уређењу и уредности свога стана, исто тако мора се водити рачуна о уредности и уређености зграде, улица, града или села.
  • 3. КУЛТУРА СТАНОВАЊА –ИНТЕРАКТИВНИ АПЛЕТИ КЛИКНИ ОВДЕ !!!
  • 4. ИЗРАДА ПЛАНА СТАНА Да би живот породице у стану био пријатан и удобан, неопходно је да у њему постоје просторије за боравак и окупљање укућана, спавање, припремање хране, одржавање хигијене и сл. , као и да кретање између просторија буде несметано. То се постиже планирањем и пројектовањем.
  • 5. Пројектант имаважну улогу, јерпредлажевеличинупросторија ињихов међусобниположај.Правиланраспоредпросторија иизбор њиховевеличинеомогућава да станбудефункционалан,пријатан и удобанза становање.
  • 6. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТАНА (ЛИНК) !!!
  • 7. СОФТЕРИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА СТАНА И ЊЕГОВО УРЕЂЕЊЕ У 2Д И 3Д ВАРИЈАНТИ (ЛИНКОВИ)http://download.cnet.com/Microsoft-Office-Visio-Professional-2007/3000-2064_4-10704836.htmlhttp://envisioneer-express.en.softonic.com/http://sketchup.google.com/download/gsu.htmlhttp://www.roomarranger.com/indexen.html
  • 8. ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ЗНАЈУ ВИШЕ :www.hgtv.comwww.uredjenjestana.comwww.kucnecarolije.comwww.uredjenjedoma.com
  • 9. ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!

Related Documents