Postanite i vi petičar!
Pitanje za dvojku:

Novo pitanje
Obrazac za izračunavanje površine
pravougaonika glasi:
1. P=a+b
2. P=a b
3. P=2 (a+...
OVO JE POGREŠAN ODGOVOR.
TAČAN ODGOVOR JE:
2. P=a b

Nazad
BRAVO!
TO JE TAČAN ODGOVOR:
2. P=a b
Zaradio si dvojku!
Pitanje za trojku:

Novo pitanje
Izračunaj površinu pravougaonika
ako je njegova dužina 23 dm, a
širina 12 cm.
1. P=27...
OVO JE POGREŠAN ODGOVOR..
Tačan odgovor je:
a=23dm=230cm
P=a b
P=230 12
b=12cm
P=?
b
a
4. P=2760cm
2
P=2760cm2
 Naza...
BRAVO!
TO JE TAČAN ODGOVOR:
4. P=2760cm2
Zaradio si trojku!
 Nazad
Pitanje za četvorku:

Novo pitanje
Izračunaj obim pravougaonika ako
je njegova dužina 23 dm, a
površina 414 dm2.
1. O=...
OVO JE POGREŠAN ODGOVOR..
Tačan odgovor je:
a=23dm
P=a b
P=414dm2
414=23 b
O=?
P=414cm2
a
O=2 (a+b)
b
b=414:23
b= 1...
BRAVO!
TO JE TAČAN ODGOVOR:
1. O=8m2dm
Zaradio si četvorku!
 Nazad
Pitanje za peticu:

kraj
Izračunaj obim pravougaonika ako
je njegova dužina 23 dm, a
površina 414 dm2.
1. pogresan
3. ...
OVO JE POGREŠAN ODGOVOR..
Tačan odgovor je:
a=23dm
P=a b
P=414dm2
414=23 b
O=?
P=414cm2
a
O=2 (a+b)
b
b=414:23
b= 1...
BRAVO!
TO JE TAČAN ODGOVOR:
3. O=82cm
Zaradio si peticu!
 Nazad
KVIZ, matematika
of 14

KVIZ, matematika

Matematika, pravougaonik-tema
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - KVIZ, matematika

 • 1. Postanite i vi petičar!
 • 2. Pitanje za dvojku:  Novo pitanje Obrazac za izračunavanje površine pravougaonika glasi: 1. P=a+b 2. P=a b 3. P=2 (a+b) 4. P=2 a b
 • 3. OVO JE POGREŠAN ODGOVOR. TAČAN ODGOVOR JE: 2. P=a b  Nazad
 • 4. BRAVO! TO JE TAČAN ODGOVOR: 2. P=a b Zaradio si dvojku!
 • 5. Pitanje za trojku:  Novo pitanje Izračunaj površinu pravougaonika ako je njegova dužina 23 dm, a širina 12 cm. 1. P=276dm2 2. P=70dm 3. P=484cm 4. P=2760cm2
 • 6. OVO JE POGREŠAN ODGOVOR.. Tačan odgovor je: a=23dm=230cm P=a b P=230 12 b=12cm P=? b a 4. P=2760cm 2 P=2760cm2  Nazad  Novo pitanje
 • 7. BRAVO! TO JE TAČAN ODGOVOR: 4. P=2760cm2 Zaradio si trojku!  Nazad
 • 8. Pitanje za četvorku:  Novo pitanje Izračunaj obim pravougaonika ako je njegova dužina 23 dm, a površina 414 dm2. 1. O=8m2dm 3. O=82cm 2. O=864dm 4. O=41cm
 • 9. OVO JE POGREŠAN ODGOVOR.. Tačan odgovor je: a=23dm P=a b P=414dm2 414=23 b O=? P=414cm2 a O=2 (a+b) b b=414:23 b= 18cm 1. O=8m2dm O=2 (23+18) O=2 41 O=82dm  Nazad  Novo pitanje
 • 10. BRAVO! TO JE TAČAN ODGOVOR: 1. O=8m2dm Zaradio si četvorku!  Nazad
 • 11. Pitanje za peticu:  kraj Izračunaj obim pravougaonika ako je njegova dužina 23 dm, a površina 414 dm2. 1. pogresan 3. tacan 2. O=864dm 4. O=41cm
 • 12. OVO JE POGREŠAN ODGOVOR.. Tačan odgovor je: a=23dm P=a b P=414dm2 414=23 b O=? P=414cm2 a O=2 (a+b) b b=414:23 b= 18cm 3. O=82cm O=2 (23+18) O=2 41 O=82dm  Nazad  kraj
 • 13. BRAVO! TO JE TAČAN ODGOVOR: 3. O=82cm Zaradio si peticu!  Nazad

Related Documents