4. ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ CLOUD
Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: ...
of 1

Naftemporiki _ 16102012

The market needs to fly to Cloud
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Naftemporiki _ 16102012

  • 1. 4. ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ CLOUD Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2012 Σελίδα: . . . . . . . . 30

Related Documents