PROJECTE DE NADOR A VIC
2008-2009
De Nador a Vic...
• Organitzar una trobada amb l’autora del llibre i els alumnes que participen en el projecte.
• Integrar les TAC en...
3.Fòrum telemàtic Els diferents grups de les AA 2n trimestre http://www.callus.cat/lacenet/cat/index2.ht...
of 3

Nador a Vic

Projecte intercultural
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Nador a Vic

  • 1. PROJECTE DE NADOR A VIC 2008-2009 De Nador a Vic, és un projecte que treballa la llengua, la interculturalitat i les emocions que sent l’alumnat en el seu procés migratori i la integració a la seva nova ciutat d’acollida, a partir del llibre ” De Nador a Vic” de la Laila Karrouch.Adient per a portar-lo a terme a l’ESO i especialment a les Aules d’Acollida. OBJECTIUS • Fer un treball intercultural en el qual cada alumne tingui la possibilitat de poder donar a conèixer als altres companys la realitat del seu país d’origen • Fer un treball empàtic establint un paral·lelisme entre allò que relata l’autora del seu procés migratori (la seva adaptació a la nova ciutat (Vic) i el nou país d’acollida (Catalunya) i els sentiments que experimenten els alumnes en aquests mateixos processos. • Tenir en compte les llengües pròpies de l’alumnat que hi participa en algunes activitats proposades. • Treballar la llengua catalana en les quatre competències: llegir, escoltar, parlar i escriure. • Establir contacte amb l’autora Laila Karrouch. • Conèixer l’entorn més proper de la ciutat d’acollida.
  • 2. • Organitzar una trobada amb l’autora del llibre i els alumnes que participen en el projecte. • Integrar les TAC en el treball realitzat a l’aula, participant en el projecte telemàtic : “El món dels llibres”. • Establir comunicació telemàtica entre els grups i professorat participant en el projecte. • Establir contacte presencial amb l’alumnat dels altres centres que participen en el mateix projecte per tal de poder intercanviar vivències i experiències. APROXIMACIÓ AL PROJECTE  Vídeo resum: http://video.xtec.cat/real/edu3tv/video/videoteca/video2007/7296.rm  Bloc: http://blocs.xtec.cat/denadoravic  Fòrum “El món dels llibres”: http://www.callus.cat/lacenet/cat/index2.htm FASES DEL PROJECTE Fase Activitat Calendari Observacions 1. Inscripció Inscripció Grup ESO/AA al Setembre/Octubre http://blocs.xtec.cat/denadoravic projecte Preferentment IES 2. Lectura del llibre Lectura del llibre per capítols i Tot el curs De Nador a Vic de la Laia Karrouch i treball relacionat treball compelementari al voltant Al bloc trobareu activitats de cada capítol del de temes relacionats amb: llibre, així com altres propostes interessants - la llengua (comprensió oral i per a treballar. lectora expressió oral i escrita), -Interculturalitat i educació emocional (dol migratori, expressió de sentiments, empatia, costums i cultures...)
  • 3. 3.Fòrum telemàtic Els diferents grups de les AA 2n trimestre http://www.callus.cat/lacenet/cat/index2.htm participants entren en contacte telemàticament a partir del Veure Annex “El món dels llibres” projecte d’incentivació a la lectura “El món dels llibres” 4. Sortida a Vic Trobada presencial de tot 1ª quinzena de maig - Gimkana pels carrers de Vic l’alumnat participant - Trobada amb l’autora del llibre a Vic - Dinar 5. Xerrada amb la Cada localitat organitza la seva 2ª quinzena de maig OPTATIVA Laila Karrouch xerrada i convida a participar-hi Cal demanar-la com itinerari de lectura a la també a altres AA si s’escau Institució de les Lletres Catalanes (De l’1 de juliol al 20 de setembre) http://blocs.xtec.cat/denadoravic/noticies- dultima-hora/ ANNEX “El món dels llibres” Les fases dels fòrums 1. Presentació del grup amb foto 2. Presentació personal 3. Respostes a les presentacions personals 4. Comiat