At Christmas time, British people dress
Christmas tree, buy gifts which are hidden
inside stockings and hang those special...
On Christmas, children
take part in theatrical
performances based on
themes of familiar fairy
tales.
W czasie Świąt dzieci...
On the first day of Christmas children
search for stockings with gifts
hidden inside. Then the family eats a
meal together...
Christmas is a well-known habit of
pulling Christmas crackers. The
Cracker is a small a roll of paper, with
a small toy, C...
At Christmastime, English
Christmas tables differ from
tables in Poland. First of all,
meals are eaten in the crowns
made ...
Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas
Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas
Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas
Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas
Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas
of 10

Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja swieta - Paweł F. 6B - Christmas

  • 1. At Christmas time, British people dress Christmas tree, buy gifts which are hidden inside stockings and hang those special socks up in places where it’s easy to find them by Santa Clause. It is usually set near the fireplace. Podczas Świąt Bożego Narodzenia Brytyjczycy ubierają choinkę, kupują prezenty, które chowają w specjalnych skarpetach i wieszają w miejscach, gdzie najłatwiej może dostać się Święty Mikołaj, czyli najczęściej przy kominku.
  • 2. On Christmas, children take part in theatrical performances based on themes of familiar fairy tales. W czasie Świąt dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych na motywach znanych bajek.
  • 3. On the first day of Christmas children search for stockings with gifts hidden inside. Then the family eats a meal together: roast turkey, goose or beef, Christmas pudding with dried fruit and muffins with dried fruits. Pierwszego dnia Świąt szuka się pończoch z prezentami. A następnie rodziny jedzą wspólny posiłek w postaci: pieczonego indyka, gęsi bądź wołowiny, puddingu Christmas z suszonymi owocami oraz babeczek z suszonymi owocami
  • 4. Christmas is a well-known habit of pulling Christmas crackers. The Cracker is a small a roll of paper, with a small toy, Christmas hats, trinkets or riddles placed inside. Crackers are opened on the first day of Christmas. To get inside, two people must pull its ends. According to the tradition, on this day the Queen delivers a speech. Znanym zwyczajem świątecznym jest pulling of Christmas crackers. Cracker to niewielki rulonik z papieru, wewnątrz którego umieszcza się małe zabawki, kapelusiki świąteczne, błyskotki albo zagadki. Crackers otwiera się pierwszego dnia Świąt. By dostać się do tego co jest w środku dwoje ludzi musi ciągnąć za jego końce. Zgodnie z tradycją, tego dnia wygłasza przemówienie królowa.
  • 5. At Christmastime, English Christmas tables differ from tables in Poland. First of all, meals are eaten in the crowns made ​of paper. It is a symbol referring to the Three Kings. W Boże Narodzenie w Anglii świąteczne stoły wyglądają inaczej niż w Polsce. Przede wszystkim posiłki są spożywane w koronach wykonanych z papieru. Jest to symbol nawiązujący do Trzech Króli.

Related Documents