MarekScibior.pl przedstawia
w wielkiej przemysłowej machinie?
nie musisz by trybikiem
Czy wiesz, e
Zostałeś
wykształcony
na trybik i jest Ci
z tym dobrze!
Ale w swoim jedynym
i niepowtarzalnym
życiu możesz zrobić
2 rzeczy:
dopasować się
wyróżnić się
Wi kszo ludzi
w gł bi serca
marzy o tym, aby
si wyró ni .
Ty te , prawda?
Ale
najpierw
musisz
pokona
strach!
Pamiętaj jednak, że ludzie zwykle dokonują
przełomu, gdy nie mają już nic do stracenia.
Rzadziej, gdy mają pod ręką plan a...
Jeśli jednak chcesz wyjść przed szereg
i odnieść sukces musisz stać się
człowiekiem
niezastąpionym.
musisz my le
musisz by wyj tkowy
musz o Tobie mówi
musisz przewodzi
musisz by odwa ny
inaczej
anga owa si
ł czy ludzi i pomysły
musisz działa twórczo
by otwarty na zmian
Sztuk jest ka dy przejaw kreatywno ci,
pasji i osobistego wyrazu.
Musisz zosta artyst !
Sztuka to działanie, które powodujezmianę w drugim człowieku.
podważa status quo!
Artysta
To ludzie z wi kszym
pierwiastkiem człowiecze stwa,
lepiej nawi zuj cy kontakty
i dojrzalsi s ródłem
przewagi konkurencyjn...
Napisałem książkę o
miłości, sztuce i strachu.
of 14

Najmocniejsze ogniwo Seth Godin

Seth Godin Najmocniejsze ogniwo. Jak stać się niezastąpionym zawsze i wszędzie
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Spiritual      Entertainment & Humor      


Transcripts - Najmocniejsze ogniwo Seth Godin

 • 1. MarekScibior.pl przedstawia w wielkiej przemysłowej machinie? nie musisz by trybikiem Czy wiesz, e
 • 2. Zostałeś wykształcony na trybik i jest Ci z tym dobrze!
 • 3. Ale w swoim jedynym i niepowtarzalnym życiu możesz zrobić 2 rzeczy: dopasować się wyróżnić się
 • 4. Wi kszo ludzi w gł bi serca marzy o tym, aby si wyró ni . Ty te , prawda?
 • 5. Ale najpierw musisz pokona strach!
 • 6. Pamiętaj jednak, że ludzie zwykle dokonują przełomu, gdy nie mają już nic do stracenia. Rzadziej, gdy mają pod ręką plan awaryjny.
 • 7. Jeśli jednak chcesz wyjść przed szereg i odnieść sukces musisz stać się człowiekiem niezastąpionym.
 • 8. musisz my le musisz by wyj tkowy musz o Tobie mówi musisz przewodzi musisz by odwa ny inaczej
 • 9. anga owa si ł czy ludzi i pomysły musisz działa twórczo by otwarty na zmian
 • 10. Sztuk jest ka dy przejaw kreatywno ci, pasji i osobistego wyrazu. Musisz zosta artyst !
 • 11. Sztuka to działanie, które powodujezmianę w drugim człowieku.
 • 12. podważa status quo! Artysta
 • 13. To ludzie z wi kszym pierwiastkiem człowiecze stwa, lepiej nawi zuj cy kontakty i dojrzalsi s ródłem przewagi konkurencyjnej. To oni stanowi najmocniejsze ogniwa.
 • 14. Napisałem książkę o miłości, sztuce i strachu.

Related Documents