Polityka prywatności w serwisach internetowych <ul><li>Tomasz Olech </li></ul>
1. Serwisy internetowe - charakterystyka <ul><li>Rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. </li>...
2. Co to są dane osobowe? <ul><li>Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fi...
3. Serwisy internetowe przetwarzające dane osobowe <ul><li>serwisy aukcyjne </li></ul><ul><li>serwisy operatorów sieci kom...
4. Polityka prywatności <ul><li>Dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym jak...
5. Podstawowe elementy polityki prywatności <ul><li>Poinformowanie użytkowników: </li></ul><ul><li>- jakie dane osobowe są...
6. Jakie dane są zbierane? <ul><li>Dane aktywne: </li></ul><ul><li>- imię i nazwisko </li></ul><ul><li>- adres zamieszkani...
7. W jaki sposób wykorzystywane są dane? <ul><li>- cel zbierania danych osobowych </li></ul><ul><li>- wyrażenie zgody lub...
8. Zmiana lub usunięcie swoich danych osobowych <ul><li>- formularz na stronie </li></ul><ul><li>- E-mail </li></ul><ul><...
9. Wykorzystanie cookies <ul><li>Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisane po stroni...
10. Zabezpieczenie danych <ul><li>- zabezpieczenie danych przed osobami trzecimi </li></ul><ul><li>- środki organizacyjne ...
11. Zmiany w polityce prywatności <ul><li>Polityka prywatności zawsze może ulec zmianie. Należy zastrzec taką możliwość po...
12. Określenie podmiotu przetwarzającego dane osobowe <ul><li>Imię i nazwisko administratora danych będącego osobą fizyczn...
13. Kontrola GIODO <ul><li>Uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych określa ustawa z dnia 29 ...
14. Pomoc Kancelarii <ul><li>Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych </li></ul><ul><li>Doradztwo z zakresu świadczeni...
15. Kontakt <ul><li>Strona internetowa Kancelarii: </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>Blog: </li></ul>...
Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę! </li></ul>
of 17

Polityka prywatności w serwisach internetowych Barcamp # 8

Prezentacja przygotowana przez Tomasz Olecha na Barcamp # 8
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Polityka prywatności w serwisach internetowych Barcamp # 8

 • 1. Polityka prywatności w serwisach internetowych <ul><li>Tomasz Olech </li></ul>
 • 2. 1. Serwisy internetowe - charakterystyka <ul><li>Rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. </li></ul><ul><li>Poza treścią statyczną mogą posiadać również treść dynamiczną: </li></ul><ul><li>- możliwość logowania </li></ul><ul><li>- możliwość zapamiętywania preferencji użytkowników </li></ul><ul><li>- możliwość dostosowania treści do indywidualnych upodobań </li></ul><ul><li>- obiekty interaktywne </li></ul><ul><li>- zapisywanie elementów, obiektów </li></ul><ul><li>- dodatkowe usługi </li></ul><ul><li>- przetwarzanie danych osobowych </li></ul>
 • 3. 2. Co to są dane osobowe? <ul><li>Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 u.o.d.o.). </li></ul><ul><li>Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 u.o.d.o.). </li></ul><ul><li>Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust. 3 u.o.d.o.). </li></ul><ul><li>Przykłady: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres E-mail, nr telefonu, nr GG, Skype, adres IP użytkownika. </li></ul>
 • 4. 3. Serwisy internetowe przetwarzające dane osobowe <ul><li>serwisy aukcyjne </li></ul><ul><li>serwisy operatorów sieci komórkowych </li></ul><ul><li>serwisy bankowe </li></ul><ul><li>sklepy internetowe </li></ul><ul><li>portale internetowe </li></ul><ul><li>portale społecznościowe </li></ul><ul><li>serwisy informacyjne </li></ul><ul><li>serwisy muzyczne </li></ul><ul><li>serwisy transakcyjne </li></ul><ul><li>wiele innych ... </li></ul>
 • 5. 4. Polityka prywatności <ul><li>Dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. </li></ul><ul><li>Nazwy: </li></ul><ul><li>- Polityka Prywatności </li></ul><ul><li>- Prywatność </li></ul><ul><li>- Bezpieczeństwo </li></ul><ul><li>- Polityka Poufności </li></ul><ul><li>- Poufność </li></ul><ul><li>- Regulamin </li></ul>
 • 6. 5. Podstawowe elementy polityki prywatności <ul><li>Poinformowanie użytkowników: </li></ul><ul><li>- jakie dane osobowe są zbierane </li></ul><ul><li>- w jaki sposób wykorzystywane są powyższe dane </li></ul><ul><li>- możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych </li></ul><ul><li>- wykorzystanie cookies </li></ul><ul><li>- zabezpieczenie danych </li></ul><ul><li>- zmiana polityki prywatności </li></ul><ul><li>- wskazanie podmiotu przetwarzającego dane osobowe </li></ul><ul><li>- kontakt z administratorem danych </li></ul>
 • 7. 6. Jakie dane są zbierane? <ul><li>Dane aktywne: </li></ul><ul><li>- imię i nazwisko </li></ul><ul><li>- adres zamieszkania </li></ul><ul><li>- adres E-mail </li></ul><ul><li>- dane dotyczące formy płatności </li></ul><ul><li>- nr karty kredytowej </li></ul><ul><li>Dane pasywne: </li></ul><ul><li>- adres IP </li></ul><ul><li>- nazwa domeny </li></ul><ul><li>- typ przeglądarki </li></ul><ul><li>- rodzaj systemu operacyjnego </li></ul>
 • 8. 7. W jaki sposób wykorzystywane są dane? <ul><li>- cel zbierania danych osobowych </li></ul><ul><li>- wyrażenie zgody lub podstawa prawna </li></ul><ul><li>- udostępnienie danych podmiotowi trzeciemu </li></ul><ul><li>- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych </li></ul>
 • 9. 8. Zmiana lub usunięcie swoich danych osobowych <ul><li>- formularz na stronie </li></ul><ul><li>- E-mail </li></ul><ul><li>- poczta </li></ul>
 • 10. 9. Wykorzystanie cookies <ul><li>Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. </li></ul><ul><li>Zastosowanie w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych czy stron wymagających logowania. </li></ul><ul><li>Nigdy nie należy przetrzymywać danych osobowych wewnątrz cookies! </li></ul>
 • 11. 10. Zabezpieczenie danych <ul><li>- zabezpieczenie danych przed osobami trzecimi </li></ul><ul><li>- środki organizacyjne i techniczne (zabezpieczenie baz danych)‏ </li></ul><ul><li>- szyfrowanie (protokół Secure Socket Layer)‏ </li></ul>
 • 12. 11. Zmiany w polityce prywatności <ul><li>Polityka prywatności zawsze może ulec zmianie. Należy zastrzec taką możliwość poprzez publikację nowej wersji pod dotychczasowym adresem. </li></ul>
 • 13. 12. Określenie podmiotu przetwarzającego dane osobowe <ul><li>Imię i nazwisko administratora danych będącego osobą fizyczną, dokładny adres zamieszkania. </li></ul><ul><li>Nazwa i siedziba administratora danych posiadającego osobowość prawną. </li></ul><ul><li>Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu – wskazanie tego podmiotu. </li></ul>
 • 14. 13. Kontrola GIODO <ul><li>Uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. </li></ul><ul><li>Sankcje karne: </li></ul><ul><li>- grzywna </li></ul><ul><li>- kara ograniczenia wolności </li></ul><ul><li>- kara pozbawienia wolności </li></ul><ul><li>Proponowane kary pieniężne: </li></ul><ul><li>- równowartość od 1000 do 100 000 euro </li></ul>
 • 15. 14. Pomoc Kancelarii <ul><li>Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych </li></ul><ul><li>Doradztwo z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną </li></ul><ul><li>Opiniowanie i przygotowanie polityk prywatności </li></ul><ul><li>Opiniowanie i przygotowanie kompletu dokumentacji wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych, tj. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe </li></ul><ul><li>Doradztwo przy rejestracji zbiorów danych osobowych </li></ul>
 • 16. 15. Kontakt <ul><li>Strona internetowa Kancelarii: </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>Blog: </li></ul><ul><li>http://blaszyk-jarosinski.pl </li></ul>
 • 17. Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę! </li></ul>

Related Documents