24/ 10/ 2013
XXVII LO im. T. Czackiego
SPOTKANIE NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH
Dzisiaj porozmawiamy o:
Odwróconym
nauczaniu
Ciekawostkach
z konferencji
IATEFL
Wykorzystaniu
technologii na
lekcj...
Odwrócone nauczanie
Odwrócona lekcja zakłada odwrócenie
tradycyjnego modelu: przekazywanie
wiadomości na lekcji, ćwiczenie
i utrwalanie ich...
http://ed.ted.com/
Na stronie ed.ted.com znajdziemy materiały już przygotowane do
przeprowadzenia odwróconej lekcji. Nie...
Ciekawostki z konferencji
IATEFL PL
Jeremy Harmer
Czy nauczyciel jest
potrzebny?
Sugata Mitra o uczeniu się bez nauczyciela
http://www.ted.com/talks/lang/pl/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves....
Jamie Keddie
Nagrywanie video na
lekcji/ praca projektowa
Praca projektowa z użyciem video
1. Dobierzcie się w grupy
2. Przygotujcie badanie/ przeprowadźcie wywiad
3. Przeanaliz...
Nagraj audio/ video krótką
wypowiedź natywnego
użytkownika języka
Poproś, aby ustosunkowali się do niej
nagrywają audi...
Praca z poezją
Analiza wiersza „Road not taken” – rzecz o życiowych
wyborach
Rozszerzenie tematu z podręcznika: czytank...
Praca z poezją
The Road Not Taken
TWO roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one tr...
Paradoks wyboru
Gry i ćwiczenia językowe!
Oryginalne pomysły: Bethany Cagnol, TESOL Francja
Wykorzystanie technologii
Czacki.moodle.waw.pl
Jak łatwo zrobić test w MOODLE? Dodawanie plików do kursu.
Hipopotam to?
A. Ryba?
B. Płaz?
C. Ro...
http://quizlet.com/subject/alles-klar/
http://quizlet.com/23991249/new
http://quizlet.com/521959/new
Online
Resources
źródło: Geoff Tranter
! Dziękuję
za uwagę.
of 21

prezentacja po IATEFL PL 2013

Prezentacja ze spotkania metodycznego przygotowanego dla nauczycieli języków obcych w XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - prezentacja po IATEFL PL 2013

 • 1. 24/ 10/ 2013 XXVII LO im. T. Czackiego SPOTKANIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
 • 2. Dzisiaj porozmawiamy o: Odwróconym nauczaniu Ciekawostkach z konferencji IATEFL Wykorzystaniu technologii na lekcji
 • 3. Odwrócone nauczanie
 • 4. Odwrócona lekcja zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu: przekazywanie wiadomości na lekcji, ćwiczenie i utrwalanie ich w ramach pracy domowej. Praca domowa zadawana jest jakby przed lekcją, jako wprowadzenie do niej – uczniowie, korzystając z materiałów przygotowanych lub wybranych wcześniej przez nauczyciela zapoznają się z tematem lekcji przed zajęciami. Odwrócona klasa Umożliwia to przeznaczenie zajęć lekcyjnych na grupową pracę uczniów, aktywności motywujące uczniów do pracy, takie jak dyskusja czy rozwiązywanie problemów, na stawianie pytań oraz na ćwiczenie i utrwalanie nabytych wcześniej wiadomości i umiejętności.
 • 5. http://ed.ted.com/ Na stronie ed.ted.com znajdziemy materiały już przygotowane do przeprowadzenia odwróconej lekcji. Niestety – wszystkie po angielsku. Na szczęście z pomocą serwisu możemy sami odwrócić lekcję. Wystarczy: 1. Założyć konto 2. Wybrać film ze strony (tylko w wersji angielskiej) lub z Youtube ( będzie po polsku) – obowiązkowy krok 3. Przygotować wprowadzenie do lekcji 4. Dodać pytania zachęcające do myślenia lub po prostu sprawdzające zrozumienie materiału 5. Uzupełnić o dodatkowy materiał 6. Dodać podsumowanie 7. I oczywiście opublikować całość i udostępnić uczniom. 8. W zamian dostaniemy informację, którzy uczniowie zapoznali się z materiałem i jak odpowiedzieli na pytania (uczniowie muszą mieć założone konta). A tu przykład materiałów do odwróconej lekcji: http://ed.ted.com/on/FFI1BYX8
 • 6. Ciekawostki z konferencji IATEFL PL
 • 7. Jeremy Harmer Czy nauczyciel jest potrzebny?
 • 8. Sugata Mitra o uczeniu się bez nauczyciela http://www.ted.com/talks/lang/pl/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html
 • 9. Jamie Keddie Nagrywanie video na lekcji/ praca projektowa
 • 10. Praca projektowa z użyciem video 1. Dobierzcie się w grupy 2. Przygotujcie badanie/ przeprowadźcie wywiad 3. Przeanalizujcie i wyciągnijcie wnioski 4. Opracujcie korzystając z Prezi.com 5. W trakcie prezentacji angażujcie widownię 6. Wasza prezentacja zostanie nagrana video 7. Dokonajcie transkrypcji wybranych fragmentów waszej prezentacji 8. Poprawcie błędy instrukcje dla uczniów
 • 11. Nagraj audio/ video krótką wypowiedź natywnego użytkownika języka Poproś, aby ustosunkowali się do niej nagrywają audio lub video Uczniowie spisują swoją wypowiedź i poprawiają. Poprawne wersje wypowiedzi wysłane są do osoby, która odpowie na nie (także video/ audio) Projekt video/ audio Nagranie źródła Nagranie odpowiedzi uczniów
 • 12. Praca z poezją Analiza wiersza „Road not taken” – rzecz o życiowych wyborach Rozszerzenie tematu z podręcznika: czytanka z Usptream Advanced „Life’s good, why do we feel bad?” 1. Analiza treściowa i leksykalna czytanki 2. Wprowadzenie wiersza w j. angielskim, (może ćwiczenie rozumienia ze słuchu z youtube.com) 3. Tłumaczenie wiersza z j. polskiego na angielski 4. Analiza wiersza w j. angielskim (środki stylistyczne!) 5. Dyskusja nad jakością życia i decyzjami. 6. Uczniowie oglądają wykład „Paradox of choice” Barrego Schwartza. 7. Podsumowanie tematu/ praca pisemna dotycząca życiowych wyborów
 • 13. Praca z poezją The Road Not Taken TWO roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth; Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same, And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference. Dwie drogi… Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony: Żałując, że się nie da wędrować dwiema naraz I być jednym wędrowcem, stałem zapatrzony W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, Gdzie widok nikł w gęstych krzakach i konarach… Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, Że, rzadziej używana, zarastała trawą, A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo: Tu i tam takie same były koleiny, Pełne liści, na których w tej porannej porze Nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem: choć pierwszą na później odłożę, Drogi nas w inne drogi prowadzą – i może Nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi… Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną, Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem: Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano Dwie drogi: poszedłem tą mniej uczęszczaną – Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem… Robert Frost (1874 – 1963) – „The road not taken” (1916) /Wersja polska wg przekł. St. Barańczaka/
 • 14. Paradoks wyboru
 • 15. Gry i ćwiczenia językowe! Oryginalne pomysły: Bethany Cagnol, TESOL Francja
 • 16. Wykorzystanie technologii
 • 17. Czacki.moodle.waw.pl Jak łatwo zrobić test w MOODLE? Dodawanie plików do kursu. Hipopotam to? A. Ryba? B. Płaz? C. Rodzaj wieloryba? D. Ssak! ANSWER: D Która szkoła jest najlepsza? A) Czacki B) Władek C) Żmichowska D) Batory ANSWER: A Jeśli potrafisz napisać test wielokrotnego wyboru w powyższym formacie to właśnie zrobiłeś test w Moodle. Teraz wystarczy importować plik .txt do platformy! Przeciągnij plik i upuść na stronę kursu. Uczniowie przygotowują swój własny test. Zadania Hot Potatoes działają w zwykłej przeglądarce WWW. Mocną stroną HotPotatoes jest szeroka klasa różnych form zadań oraz duże możliwości sterowania kolorami i grafiką. Uczniowie mogą sami przygotować takie testy w czasie pracy na lekcji lub domu jako pracę domową. Testy mogą być potem użyte jako element testu online podsumowującego dany obszar tematyczny lub leksykalny
 • 18. http://quizlet.com/subject/alles-klar/ http://quizlet.com/23991249/new http://quizlet.com/521959/new
 • 19. Online Resources
 • 20. źródło: Geoff Tranter
 • 21. ! Dziękuję za uwagę.

Related Documents