Kreatywność, czyli jak z kultury
uczynić ważny i niezbędny
czynnik wzrostu
gospodarczego
Szczecin, 16.11.2013
1. Jak Unia wspiera przemysły
kreatywne
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
3. Trendy w przemysłach krea...
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów
kultury (1999)
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów
kultury (1999)
European Cluster Obse...
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów
kultury (1999)
European Cluster Obse...
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
Raport “Green Paper on unlocking the potential of
cultural and creative industries...
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
Raport “Green Paper on unlocking the potential of
cultural and creative industries...
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
EU Gateway
1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne
EU Gateway
Creative Europe (2012/ 2013)
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Testowanie różnych projektów (Warszawa)
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Testowanie różnych projektów (Warszawa)
Promocja i stymulowanie krea...
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Testowanie różnych projektów (Warszawa)
Promocja i stymulowanie krea...
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk,
Małopolska, Łódź)
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk,
Małopolska, Łódź)
...
2. Jak wygląda rozwój przemysłów
kreatywnych w Polsce
Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk,
Małopolska, Łódź)
...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
2 x I: innowacja oraz inwestycja
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
2 x I: innowacja oraz inwestycja
Specjalizacja (np. Łódź: film, moda i design;
Małopol...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
2 x I: innowacja oraz inwestycja
Specjalizacja (np. Łódź: film, moda i design;
Małopol...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów
badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum
De...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów
badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum
De...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów
badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum
De...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Projekty specjalistyczne, międzynarodowe (Cross
Channel Film Lab)
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Projekty specjalistyczne, międzynarodowe (Cross
Channel Film Lab)
Programy wspierające...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Tworzenie:
Dzielnic kreatywnych (Księży Młyn, Wallonia
Creative District, CREATO - Dol...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Tworzenie:
Centrów kreatywności (Centrum Kreatywności w
Gliwicach, Centrum Kreatywnośc...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway,
Indonesia Fashion Forward, Cool Japan)
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway,
Indonesia Fashion Forward, Cool Japan)
Kre...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway,
Indonesia Fashion Forward, Cool Japan)
Kre...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja)
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja)
Rozwój wspierany przez agencje rozw...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja)
Rozwój wspierany przez agencje rozw...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Kreatywne brokerstwo
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Kreatywne brokerstwo
Kreatywne agencje narodowe (Creative England,
Creative Estonia, C...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Kreatywne brokerstwo
Kreatywne agencje narodowe (Creative England,
Creative Estonia, C...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Agencje miejskie dedykowane przemysłom
kreatywnym (Hamburg Kreativ Gesellschaft)
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Agencje miejskie dedykowane przemysłom
kreatywnym (Hamburg Kreativ Gesellschaft)
“Star...
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Miasto 3.0
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Miasto 3.0
Creative swaps
3. Trendy w przemysłach kreatywnych
Miasto 3.0
Creative swaps
Regionalne/ miejskie platformy crowdfundingowe
dedykowane pr...
Więcej na:
creativeindustries.co
of 42

Prezentacja przygotowana na panel "Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego"

Prezentacja przygotowana na panel "Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego", który odbył się w ramach Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego w dniach 15-16.11.2013 w Szczecinie.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja przygotowana na panel "Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego"

 • 1. Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego Szczecin, 16.11.2013
 • 2. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce 3. Trendy w przemysłach kreatywnych
 • 3. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów kultury (1999)
 • 4. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów kultury (1999) European Cluster Observatory (2006)
 • 5. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne Deklaracja z Essen - 10 aksjomatów przemysłów kultury (1999) European Cluster Observatory (2006) Raport “The Economy of Culture in Europe” (2006/ 2007)
 • 6. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne Raport “Green Paper on unlocking the potential of cultural and creative industries” (2010)
 • 7. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne Raport “Green Paper on unlocking the potential of cultural and creative industries” (2010) European Creative Industries Alliance (ECIA) (w ramach “Europa 2020”): European Creative Cluster Lab, howtogrow.eu, Cross Innovation (2012)
 • 8. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne EU Gateway
 • 9. 1. Jak Unia wspiera przemysły kreatywne EU Gateway Creative Europe (2012/ 2013)
 • 10. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce
 • 11. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Testowanie różnych projektów (Warszawa)
 • 12. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Testowanie różnych projektów (Warszawa) Promocja i stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości (Łódź)
 • 13. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Testowanie różnych projektów (Warszawa) Promocja i stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości (Łódź) Działania integrujące kreatywny biznes (Gdańsk)
 • 14. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk, Małopolska, Łódź)
 • 15. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk, Małopolska, Łódź) Raporty ogólne (Gdańsk) i specjalistyczne (Małopolska)
 • 16. 2. Jak wygląda rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce Sukcesywne budowanie swojej specjalizacji (Śląsk, Małopolska, Łódź) Raporty ogólne (Gdańsk) i specjalistyczne (Małopolska) Klastry (Wrocław, Śląsk, Szczecin)
 • 17. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych
 • 18. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych 2 x I: innowacja oraz inwestycja
 • 19. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych 2 x I: innowacja oraz inwestycja Specjalizacja (np. Łódź: film, moda i design; Małopolska: film, multimedia i literatura, Śląsk: design, service design, design thinking)
 • 20. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych 2 x I: innowacja oraz inwestycja Specjalizacja (np. Łódź: film, moda i design; Małopolska: film, multimedia i literatura, Śląsk: design, service design, design thinking) Tworzenie klastrów (Zachodniopomorski Klaster Kreatywny, MediaKlaster, Śląski Klaster Dizajnu, Creativro, Cap Digital)
 • 21. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum Designu, Digital R&D Fund for Arts and Culture)
 • 22. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum Designu, Digital R&D Fund for Arts and Culture) Programy interdyscyplinarne (Technology Strategy Board)
 • 23. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Tworzenie kreatywnych ośrodków/ programów badawczo-rozwojowych (Akademickie Centrum Designu, Digital R&D Fund for Arts and Culture) Programy interdyscyplinarne (Technology Strategy Board) Projekty specjalistyczne (The Innovations and Partnerships Fund)
 • 24. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Projekty specjalistyczne, międzynarodowe (Cross Channel Film Lab)
 • 25. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Projekty specjalistyczne, międzynarodowe (Cross Channel Film Lab) Programy wspierające kreatywną przedsiębiorczość (Kreatywni Samozatrudnieni, Łódz Go!)
 • 26. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Tworzenie: Dzielnic kreatywnych (Księży Młyn, Wallonia Creative District, CREATO - Dolina Modowa, Muzyczna Dolina pod Pekinem, Zagłębie Ruhry, Dzielnica Literacka w Edynburgu)
 • 27. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Tworzenie: Centrów kreatywności (Centrum Kreatywności w Gliwicach, Centrum Kreatywności Targowa 56 w Warszawie, Soho Factory w Warszawie, OFF Marina w Szczecinie, Art Inkubator w Łodzi)
 • 28. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway, Indonesia Fashion Forward, Cool Japan)
 • 29. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway, Indonesia Fashion Forward, Cool Japan) Kreatywne outlety (Geszeft)
 • 30. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Działania proeksportowe (GREAT, EU Gateway, Indonesia Fashion Forward, Cool Japan) Kreatywne outlety (Geszeft) Programy unijne (Polska)
 • 31. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja)
 • 32. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja) Rozwój wspierany przez agencje rozwoju biznesu (Berlin Partner, Creativa Barcelona, Louisiana Entertainment)
 • 33. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Programy rządowe (Wielka Brytania, Brazylia, Azja) Rozwój wspierany przez agencje rozwoju biznesu (Berlin Partner, Creativa Barcelona, Louisiana Entertainment) Szukanie nisz (muslim fashion/ design)
 • 34. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Kreatywne brokerstwo
 • 35. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Kreatywne brokerstwo Kreatywne agencje narodowe (Creative England, Creative Estonia, Creative Economy Learning & Skills Council)
 • 36. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Kreatywne brokerstwo Kreatywne agencje narodowe (Creative England, Creative Estonia, Creative Economy Learning & Skills Council) Ministerialna waga (Wielka Brytania, Indonezja)
 • 37. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Agencje miejskie dedykowane przemysłom kreatywnym (Hamburg Kreativ Gesellschaft)
 • 38. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Agencje miejskie dedykowane przemysłom kreatywnym (Hamburg Kreativ Gesellschaft) “Stary” biznes szuka innowacyjności i przewagi konkurencyjnej w sektorach kreatywnych (Procter&Gamble i Council of Fashion Designers of America)
 • 39. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Miasto 3.0
 • 40. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Miasto 3.0 Creative swaps
 • 41. 3. Trendy w przemysłach kreatywnych Miasto 3.0 Creative swaps Regionalne/ miejskie platformy crowdfundingowe dedykowane przemysłom kreatywnym (www. nordstarter.org)
 • 42. Więcej na: creativeindustries.co

Related Documents