POROZMAWIAJ
ZE SWOJĄ APLIKACJĄ
Kamil Kujawiński, Marcin Najtkowski
PyConPL2015,16-18.10.2015
WPROWADZENIE
Co to jest twilio?
O konkurencyjnych rozwiązaniach, przeciętnym Kowalskim,
klientach i dlaczego twilio jest f...
CO TO JEST TWILIO?
“Enabling phones, VoIP,
and messaging to be
embedded into web,
desktop, and mobile
software.”
ALTERNATYWY 4
ALBO 2
Plivo Tropo Twilio
Serwery dedykowane Voxeo AWS
On premises tak tak nie
Zasięg 55 krajów 28 krajów 44...
przeciętny KOWALSKI
numer telefonu 1 $
minuta połączenia 0,065 $
sms 0,034 $
Czy
może?
przeciętny KOWALSKI
Z obliczeń wynika,
że owszem.
Czy
może?
NAJWIĘKSI KLIENCI
Coca-Cola
UBER
i inni
DLACZEGO twilio
jest FAJNE
dostępne
przystępne
przyjazne
numerek
czyli nowy numer telefonu w kilku krokach
APLIKACJA
W
MINUT (+30 na drobiazgi)
CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
zarejestruje
uczestników
zada
mnóstwo
głupich
pytań
wyłoni
zwycięzców
aplikacja do przeprowadzenia pros...
implementacja
w pięciu krokach
REJESTRACJA
UCZESTNIKA
odbieranie wiadomości sms
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Message>
<Body>
Zarejestrowano Twój numer telefonu
w konkursie pod nazw...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Message>
<Body>
Zarejestrowano Twój numer telefonu
w konkursie pod nazw...
+48 123 456 789
wyślij
na numer
w treści podaj swoje imię
INICJOWANIE
POŁĄCZENIA
telefon do uczestnika
client = TwilioRestClient(
settings.TWILIO_ACCOUNT_SID,
settings.TWILIO_AUTH_TOKEN
)
url = 'https://xyz.ngrok.io/welcome/%...
PROWADZENIE
ROZMOWY
obsługa dzwoniącego
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Pause length="2"/>
<Say language="pl-PL" voice="alice">
Witaj JANUSZ. C...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Pause length="2"/>
<Say language="pl-PL" voice="alice">
Witaj JANUSZ. C...
ZADAWANIE
PYTAŃ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Gather action="/answer/42/" method="POST"
numDigits="2" timeout="30">
<...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response>
<Gather action="/answer/42/" method="POST"
numDigits="2" timeout="30">
<...
jeszcze trochę cierpliwości...
ZBIERANIE
ODPOWIEDZI
def answer(request, participant_id, question_id):
participant = Participant.objects.get(
id=participant_id)
question = Que...
Czego nie pokazaliśmy, a na co jeszcze
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Dane o rozmowach
Możliwy wgląd w informacje o
połączeniu (trwaj...
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
HTTPS
weryfikacja requestów z Twilio
przechowywanie auth token
weryfikacja użytkownika po numerze telefonu
copyrights
W prezentacji wykorzystano:
API docs - http://twilio.com
Zdjęcia:
dziecko https://www.flickr.com/photos/makeles...
KONTAKT
Skargi, zażalenia, wnioski
Feedback dotyczący prezentacji i omawianych zagadnień mile widziany. :)
Kamil KUJAWIŃSK...
Dziękujemy za uwagę.
Szerokiej drogi!
Porozmawiaj ze swoją aplikacją, PyCon PL 2015
Porozmawiaj ze swoją aplikacją, PyCon PL 2015
of 38

Porozmawiaj ze swoją aplikacją, PyCon PL 2015

Krótko o tym, jak łatwo wzbogacić aplikację o możliwość interakcji z użytkownikiem za pomocą tradycyjnego telefonu... Kamil Kujawiński, Marcin Najtkowski, konferencja PyCon PL 2015, Ossa/k Rawy Mazowieckiej, 15-18 października
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Porozmawiaj ze swoją aplikacją, PyCon PL 2015

 • 1. POROZMAWIAJ ZE SWOJĄ APLIKACJĄ Kamil Kujawiński, Marcin Najtkowski PyConPL2015,16-18.10.2015
 • 2. WPROWADZENIE Co to jest twilio? O konkurencyjnych rozwiązaniach, przeciętnym Kowalskim, klientach i dlaczego twilio jest fajne.
 • 3. CO TO JEST TWILIO? “Enabling phones, VoIP, and messaging to be embedded into web, desktop, and mobile software.”
 • 4. ALTERNATYWY 4 ALBO 2 Plivo Tropo Twilio Serwery dedykowane Voxeo AWS On premises tak tak nie Zasięg 55 krajów 28 krajów 44 kraje Obsługiwane języki 16 25 26
 • 5. przeciętny KOWALSKI numer telefonu 1 $ minuta połączenia 0,065 $ sms 0,034 $ Czy może?
 • 6. przeciętny KOWALSKI Z obliczeń wynika, że owszem. Czy może?
 • 7. NAJWIĘKSI KLIENCI
 • 8. Coca-Cola
 • 9. UBER
 • 10. i inni
 • 11. DLACZEGO twilio jest FAJNE dostępne przystępne przyjazne
 • 12. numerek czyli nowy numer telefonu w kilku krokach
 • 13. APLIKACJA W MINUT (+30 na drobiazgi)
 • 14. CO BĘDZIEMY ROBIĆ? zarejestruje uczestników zada mnóstwo głupich pytań wyłoni zwycięzców aplikacja do przeprowadzenia prostego konkursu, która słowoklucz;)
 • 15. implementacja w pięciu krokach
 • 16. REJESTRACJA UCZESTNIKA odbieranie wiadomości sms
 • 17. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Message> <Body> Zarejestrowano Twój numer telefonu w konkursie pod nazwą JANUSZ. </Body> </Message> </Response> def register(request): data = request.POST try: phone_number = data['From'] name = data['Body'] except KeyError: return HttpResponseBadRequest() Participant(phone_number, name).save() msg = "Zarejestrowano Twój numer telefonu " + "w konkursie pod nazwą %s." % name resp = twilio.twiml.Response() resp.message(msg) return HttpResponse(resp)
 • 18. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Message> <Body> Zarejestrowano Twój numer telefonu w konkursie pod nazwą JANUSZ. </Body> </Message> </Response>
 • 19. +48 123 456 789 wyślij na numer w treści podaj swoje imię
 • 20. INICJOWANIE POŁĄCZENIA telefon do uczestnika
 • 21. client = TwilioRestClient( settings.TWILIO_ACCOUNT_SID, settings.TWILIO_AUTH_TOKEN ) url = 'https://xyz.ngrok.io/welcome/%s' % participant.id status_url = 'https://xyz.ngrok.io/call_ended' client.calls.create( url=url, status_callback=status_url, to=participant.phone_number, from_=settings.TWILIO_CALLING_NUMBER )
 • 22. PROWADZENIE ROZMOWY obsługa dzwoniącego
 • 23. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Pause length="2"/> <Say language="pl-PL" voice="alice"> Witaj JANUSZ. Czas na pytania! </Say> <Redirect>/question/42/</Redirect> </Response> def welcome(request, participant_id): participant = Participant.objects.get( id=participant_id) resp = twiml.Response() resp.pause(length=2) resp.say( 'Witaj %s. Czas na pytania!' % participant.name, voice='alice', language='pl-PL') resp.redirect( '/question/%s/' % participant.id) return HttpResponse(resp)
 • 24. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Pause length="2"/> <Say language="pl-PL" voice="alice"> Witaj JANUSZ. Czas na pytania! </Say> <Redirect>/question/42/</Redirect> </Response>
 • 25. ZADAWANIE PYTAŃ
 • 26. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Gather action="/answer/42/" method="POST" numDigits="2" timeout="30"> <Say language="pl-PL" loop="5" voice="alice"> Ile bramek strzelił Robert w 9 minut? 1) 5. 2) 7. 3) 13. </Say> </Gather> <Say language="pl-PL" voice="alice"> Za wolno... </Say> <Redirect>/fail/42/</Redirect> </Response> VOICE = {'voice': 'alice', 'language': 'pl-PL'} def question(request, participant_id): participant = Participant.objects.get(id=participant_id) resp = twiml.Response() q = participant.next_question() txt = q.prepare_question_and_answers() answer_url = '/answer/%s/%s/' % ( participant.id, q.id) ask = resp.gather( numDigits=1, action=answer_url, method='POST', timeout=30, ) ask.say(txt, loop=5, **VOICE ) resp.say('Za wolno...', **VOICE ) resp.redirect('/fail/%s/' % participant.id ) return HttpResponse(resp)
 • 27. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Response> <Gather action="/answer/42/" method="POST" numDigits="2" timeout="30"> <Say language="pl-PL" loop="5" voice="alice"> Ile bramek strzelił Robert w 9 minut? 1) 5. 2) 7. 3) 13. </Say> </Gather> <Say language="pl-PL" voice="alice"> Za wolno... </Say> <Redirect>/fail/42/</Redirect> </Response>
 • 28. jeszcze trochę cierpliwości...
 • 29. ZBIERANIE ODPOWIEDZI
 • 30. def answer(request, participant_id, question_id): participant = Participant.objects.get( id=participant_id) question = Question.objects.get( id=question_id) choice = request.POST.get('Digits') if choice: choice = int(choice) answer = question.answers()[choice - 1] participant.save_answer(answer) resp = twiml.Response() resp.redirect( '/question/%s/' % participant.id) return HttpResponse(resp)
 • 31. Czego nie pokazaliśmy, a na co jeszcze WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ Dane o rozmowach Możliwy wgląd w informacje o połączeniu (trwającym lub zakończonym). Zestawianie połączeń Opcja przekierowania połączenia na inny numer. Nagrywanie Archiwizowanie przeprowadzonych rozmów. Własne komunikaty Możliwość nagrania własnego głosu i odtworzenia go podczas połączeń - alternatywa dla syntezatora. Kolejki Opcja kolejkowania dzwoniących. Twilio Client Telefon w przeglądarce.
 • 32. BEZPIECZEŃSTWO
 • 33. BEZPIECZEŃSTWO HTTPS weryfikacja requestów z Twilio przechowywanie auth token weryfikacja użytkownika po numerze telefonu
 • 34. copyrights W prezentacji wykorzystano: API docs - http://twilio.com Zdjęcia: dziecko https://www.flickr.com/photos/makelessnoise/195088755/ CocaCola https://www.flickr.com/photos/28481088@N00/2889066721/ Uber https://www.flickr.com/photos/aaronpk/15655460313/ kawa https://www.flickr.com/photos/kplanz/6855919503/ droga https://www.flickr.com/photos/chartno3/8164881237/ Kowalski, Pingwiny z Madagaskaru - bez wiedzy i zgody DreamWorks Pictures Szablon prezentacji: http://www.slidescarnival.com
 • 35. KONTAKT Skargi, zażalenia, wnioski Feedback dotyczący prezentacji i omawianych zagadnień mile widziany. :) Kamil KUJAWIŃSKI kamil@kujawinski.net Marcin NAJTKOWSKI marcin.najtkowski@gmail.com http://talktoyourapp.herokuapp.com https://github.com/kkujawinski/talktoyourapp
 • 36. Dziękujemy za uwagę. Szerokiej drogi!

Related Documents