Prezentacja firmy
O firmieActigra Group działa w oparciu o współpracująceze sobą firmy: Actigra Integracja i Actigra Event.Profil naszej fir...
O firmie cd…A priori stawiamy zasady etyki biznesowej,zaawansowane procedury wewnętrzne oraz nasząlojalność. Gwarantujemy ...
Business To Business (B2B)W kampaniach reklamowych równie istotna obokreklamy (push) jest promocja (pull). Stawiamy naprzy...
Akcje prosprzedażoweAkcję traktujemy jako udaną, tylko wtedy, gdyzwiększają się obroty wśród najemców.Przeprowadziliśmy mi...
Zaczarowany bonNa okres kilku tygodni Państwa centrum handlowezamieni się w magiczne miejsce, gdzie na Klientów będączekał...
Paryska noc zakupówW tę magiczną noc Państwa galeria zamieni sięw romantyczny Paryż, gdzie Klienci będą mogli wziąćudział ...
Loterie i konkursy promocyjneKompleksowo organizujemy loterie i konkursy promo-cyjne, począwszy od przygotowania wniosku d...
Programy lojalnościoweW swojej ofercie posiadamy liczne programy lojalno-ściowe dostosowane do profilu działalności prowa-...
Instalacje długoterminowe - plażaW okresie wakacyjnym dużym zainteresowaniem ciesząsię sztuczne plaże stworzone w miastach...
Instalacje długoterminowe - lodowiskoW okresie zimowym proponujemy postawieniesztucznego lodowiska przed Państwa galerią, ...
Instalacje długoterminowe - wystawyWystawa złudzeń optycznych jest idealnymrozwiązaniem na wrzesień (rozpoczę...
Imprezy okolicznościoweOrganizujemy typowe imprezy w niekonwencjonalnysposób.Posiadamy autorskie programy na okazje: Dzie...
Organizacja wydarzeńZajmujemy się organizacją uroczystości Big Opening– otwarcia hoteli, biurowców i centrów handlowych.Pr...
KonferencjeJesteśmy organizatorem konferencji dla klientów bizne-sowych i instytucjonalnych.Przygotowujemy spotkania dla d...
Organizacja wydarzeń artystycznychOrganizujemy: koncerty, gale, spotkania z gwiazdami show biznesu i sportu
Pokazy modyOrganizujemy profesjonalne i niesztampowe imprezytypu Fashion Show. Zapewniamy indywidualne,autorskie opracowan...
TechnikaW swojej ofercie posiadamy pełny sprzęt dorealizacji wszelkich eventów w centrach handlowych,począwszy od podestów...
ScenografiaW swoim dorobku mamy zrealizowanych wielescenografii charakteryzujących się pomysłowościąi estetyką wykonania.
Actigra Event Włodzimierz Krajewski ul. Balicka 100, 30-149 Kraków tel. +48 12 626 19 33 fax: +48 12 626 19 ...
of 20

Prezentacja 2010

actigra
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja 2010

 • 1. Prezentacja firmy
 • 2. O firmieActigra Group działa w oparciu o współpracująceze sobą firmy: Actigra Integracja i Actigra Event.Profil naszej firmy pozwala na organizację szerokiejgamy imprez: integracyjnych, konferencji, szkoleń,aktywności w trakcie pikników firmowych, ceremonii,występów artystycznych, eventów reklamowych, loteriii akcji promocyjnych.Aktywnie działamy w branży już od kilkunastu lat,posiadamy własne zaplecze sprzętowe i logistycznepozwalające nam na indywidualne i elastycznepodejście do każdego projektu.
 • 3. O firmie cd…A priori stawiamy zasady etyki biznesowej,zaawansowane procedury wewnętrzne oraz nasząlojalność. Gwarantujemy stabilną jakość świadczonychusług. Jednym z naszych głównych klientów jest siećcentrów handlowych Gemini Park, wspólnie zyskaliśmynagrodę: Shopping Center Award 2009. Jesteśmy dumnize współpracy z naszymi klientami, którzy powierzylinam troskę o swoich partnerów biznesowych i praco-wników.Zapraszamy do współpracy.
 • 4. Business To Business (B2B)W kampaniach reklamowych równie istotna obokreklamy (push) jest promocja (pull). Stawiamy naprzyciąganie klientów, pomagamy obrać kanałydotarcia, określić targetowanie grupy docelowej– w myśl zasady: Wasz Klient nasz Pan.Interesują nas działania nastawione na pozyskaniei utrzymanie zadowolonego klienta.Wśród szerokiej gamy możliwości proponujemyprzeprowadzenie loterii, akcji samplingowej lubnietypowej akcji prosprzedażowej.
 • 5. Akcje prosprzedażoweAkcję traktujemy jako udaną, tylko wtedy, gdyzwiększają się obroty wśród najemców.Przeprowadziliśmy między innymi:Zaczarowany bon, Rozdajemy bony za paragony, Wielkielicytacje nowych kolekcji i wiele innych.
 • 6. Zaczarowany bonNa okres kilku tygodni Państwa centrum handlowezamieni się w magiczne miejsce, gdzie na Klientów będączekały zaczarowane bony, pokazy artystyczne,a w ostatni dzień akcji niezapomniany pokaz iluzjiw wykonaniu Macieja Pola.
 • 7. Paryska noc zakupówW tę magiczną noc Państwa galeria zamieni sięw romantyczny Paryż, gdzie Klienci będą mogli wziąćudział w konkursie, gdzie wygraną jest Weekendw Paryżu. Dodatkowo będzie można zobaczyć pokazycan-cana, wysłuchać recitalu piosenki francuskiej, czyoglądnąć zabawny występ mimów.
 • 8. Loterie i konkursy promocyjneKompleksowo organizujemy loterie i konkursy promo-cyjne, począwszy od przygotowania wniosku do IzbyCelnej lub Ministerstwa Finansów, aż po przeprowa-dzenie eventu finałowego – losowania i przetworzeniedanych osobowych.
 • 9. Programy lojalnościoweW swojej ofercie posiadamy liczne programy lojalno-ściowe dostosowane do profilu działalności prowa-dzonej przez naszego klienta.
 • 10. Instalacje długoterminowe - plażaW okresie wakacyjnym dużym zainteresowaniem ciesząsię sztuczne plaże stworzone w miastach.Instalacje te stają się miejscem spotkań i wypoczynku,gdzie dodatkowo na specjalnie przygotowanym boiskuodbywają się turnieje siatkówki plażowej.
 • 11. Instalacje długoterminowe - lodowiskoW okresie zimowym proponujemy postawieniesztucznego lodowiska przed Państwa galerią, któremoże stanowić element akcji prosprzedażoweji promocyjnej.
 • 12. Instalacje długoterminowe - wystawyWystawa złudzeń optycznych jest idealnymrozwiązaniem na wrzesień (rozpoczęcie roku szkolnego)wraz pokazami naukowymi.Główną zaletą wystaw jest ich bezobsługowość orazdługi czas dostępności dla Klientów Państwa galerii.
 • 13. Imprezy okolicznościoweOrganizujemy typowe imprezy w niekonwencjonalnysposób.Posiadamy autorskie programy na okazje: Dzień babci i dziadka, Walentynki, Dzień kobiet, Dzień dziecka, Halloween, Mikołaj, Urodziny galerii i inne.
 • 14. Organizacja wydarzeńZajmujemy się organizacją uroczystości Big Opening– otwarcia hoteli, biurowców i centrów handlowych.Przeprowadziliśmy uroczystości wmurowania kamieniawęgielnego pod galerie handlowe, a w późniejszymokresie eventy otwarcia.Współtworzyliśmy otwarcie pierwszego w Polsceośrodka dla młodzieży znajdującego się obok galeriihandlowej.
 • 15. KonferencjeJesteśmy organizatorem konferencji dla klientów bizne-sowych i instytucjonalnych.Przygotowujemy spotkania dla dużych grup w dowo-lnie wybranym miejscu. Specjalizujemy się w komple-ksowej organizacji i obsłudze zjazdów, sympozjów,kongresów oraz seminariów.Realizujemy zlecenia instytucji administracji rządowej,samorządowych, stowarzyszeń i fundacji, firm i korpo-racji oraz instytucji kultury i sztuki.
 • 16. Organizacja wydarzeń artystycznychOrganizujemy: koncerty, gale, spotkania z gwiazdami show biznesu i sportu
 • 17. Pokazy modyOrganizujemy profesjonalne i niesztampowe imprezytypu Fashion Show. Zapewniamy indywidualne,autorskie opracowanie koncepcji pokazu, urozmaicone„żywymi witrynami” i bogatą choreografią.Prowadzimy własną agencję hostess i modelek,dysponujemy dużą bazą współpracujących z namistylistów i wizażystów.Wśród naszych hostess znajdują się także animatorkipracy z dziećmi, które współpracują z nami podczaseventów.
 • 18. TechnikaW swojej ofercie posiadamy pełny sprzęt dorealizacji wszelkich eventów w centrach handlowych,począwszy od podestów scenicznych, kratownicy,oświetlenia, nagłośnienia, po ekrany wielkoformatowei mixery video.
 • 19. ScenografiaW swoim dorobku mamy zrealizowanych wielescenografii charakteryzujących się pomysłowościąi estetyką wykonania.
 • 20. Actigra Event Włodzimierz Krajewski ul. Balicka 100, 30-149 Kraków tel. +48 12 626 19 33 fax: +48 12 626 19 35 biuro@actigra.pl www.actigra.pl

Related Documents