Prezentarea portofoliului
Funcția de gradul al II-lea
Profesor Marcela V.
Mihai
Scop:- aplicarea noțiunilor învățate în ...
Întrebarea esențială
Este simetric Universul
2. Există simetrii în corpul
uman?
1. Ce putem spune despre Calea
Lactee?
Întrebările Unității
Întrebări de conținut
Ce este axa de simetrie a parabolei?
Care sunt punctele prin care reprezentăm grafic o
funcție de gr...
Funcția de gradul al II-lea
Planul unității de învățare
Resurse pentru facilitarea învățării
Resurse asistență unitate
Eva...
Resurse pentru facilitarea
învățării
Identificarea nevoilor elevilor
Breviar teoretic
Bibliografie
Exemple de exerciții ...
Resurse asistență unitate
Publicație model
Prezentare pentru sprijinirea învă țării
Fișă teoretică-etapele reprezentării g...
Evaluarea
1. Forma canonică, graficul, monotonia
Fișe de lucru 2.Semnul, inecuații, relațiile lui Viete
3.Exerciții recapi...
Evaluarea și autoevaluarea
Testul de evaluare inițială
Diagrama K-W-L
Jurnalul meu
Vă mulțumesc
Profesor: Marcela V. Mihai
of 10

Prezentarea de impact

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentarea de impact

  • 1. Prezentarea portofoliului Funcția de gradul al II-lea Profesor Marcela V. Mihai Scop:- aplicarea noțiunilor învățate în studiul funcției de gradul al II-lea - dezvoltarea capacităților elevilor de a rezolva ecua ții de gradul al II-lea (cu sau fără parametru) Grup țintă: clasa a IX-A liceu, M1
  • 2. Întrebarea esențială Este simetric Universul
  • 3. 2. Există simetrii în corpul uman? 1. Ce putem spune despre Calea Lactee? Întrebările Unității
  • 4. Întrebări de conținut Ce este axa de simetrie a parabolei? Care sunt punctele prin care reprezentăm grafic o funcție de gradul al II-lea? Care sunt numerele care caracterizează natura și semnul rădăcinilor ecuației de gradul al II-lea? Care sunt relațiile dintre rădăcinile și coeficienții funcției de gradul al II-lea? Ce utilizăm când rezolvăm o inecuație sau un sistem de inecuații? Cum aflăm ecuația când cunoaștem rădăcinile ei? Ce relații utilizăm atunci când vrem să aflăm valoarea unei expresii dependente de rădăcini?
  • 5. Funcția de gradul al II-lea Planul unității de învățare Resurse pentru facilitarea învățării Resurse asistență unitate Evaluarea Evaluarea și autoevaluarea Exemplul creat din perspectiva elevului http://matematicapentrutoti.wik.is
  • 6. Resurse pentru facilitarea învățării Identificarea nevoilor elevilor Breviar teoretic Bibliografie Exemple de exerciții rezolvate Exemple prezentări Fișe de lucru
  • 7. Resurse asistență unitate Publicație model Prezentare pentru sprijinirea învă țării Fișă teoretică-etapele reprezentării grafice Fișă teoretică-semnul funcției de gradul al II-lea Programa matematică clasa a IX-a- M1
  • 8. Evaluarea 1. Forma canonică, graficul, monotonia Fișe de lucru 2.Semnul, inecuații, relațiile lui Viete 3.Exerciții recapitulative Teme de lucru Tema3 Tema1 Tema2 Model expunere pentru tema1 Model expunere pentru tema 2 Model expunere pentru tema3 Fișe de observare Fișa de observare elev
  • 9. Evaluarea și autoevaluarea Testul de evaluare inițială Diagrama K-W-L Jurnalul meu
  • 10. Vă mulțumesc Profesor: Marcela V. Mihai

Related Documents