© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 1
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 2
•  Veldwerk: Onder een significant aantal beslis...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 3
PERFORMANCE BUDGET BINNEN EFASHION IS GERICHT OP...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 4
50%van de respondenten geeft aan niet
precies te...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 5
Re-targeting
Affiliates
Kortingscodes
Profiling
...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 6
| 6
87%
Past altijd of regelmatig optimalisatie ...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 7
CTR
94% 87% 75% 56% 50%
LAST
COOKIE
LAST CLICK
#...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 8
| 8
88%
van de respondenten denkt dat wanneer ee...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 9
| 9
VISIE
Succesvolle e-fashion
merken moeten ga...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 10
De e-fashion-industrie is heel
actief bezig met...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 11
De e-fashion industrie koopt en
optimaliseert o...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 12
IMPLICATI ES E-FASHION
Door daadwerkelijke expo...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 13
EMERCE MARKETINGFACTS
IN DE PERS
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 14
NOTE:
Er bestaat de mogelijkheid
om de resultat...
© 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 15
THANK YOU
of 15

eFashion: Insights on Digital Media and Marketing Accountability 2014 (in Dutch)

DMA Institute initiated a national study on current practices and trends within the scope of; Digital Media and Marketing Performance activities in the Netherlands. It offers an unique insight into the exciting eFashion Business and Media Strategies.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - eFashion: Insights on Digital Media and Marketing Accountability 2014 (in Dutch)

 • 1. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 1
 • 2. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 2 •  Veldwerk: Onder een significant aantal beslissers en uitvoerenden van digitale performance marketing binnen de Nederlandse e-fashion industrie. •  Periode onderzoek: februari 2014 tot en met juni 2014 •  Doelstellingen onderzoek: -  Inzicht verwerven in hoe digitale media wordt ingezet; -  Inzicht verwerven in ervaringen van ondervraagde digitale marketeers; -  Inzicht verwerven in trends en ontwikkelingen; -  Inzicht verwerven in opportunities •  Proces: deelnemers van het onderzoek krijgen feedback over bevindingen en implicaties. R e s e a R c h P U B L I S H e r C o n s u l t i n g A d v e r t i s e r A g e n c i e s
 • 3. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 3 PERFORMANCE BUDGET BINNEN EFASHION IS GERICHT OP: 1 2 3 Transacties Genereren website bezoek Branding 82% 82% 59% RESULTATEN
 • 4. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 4 50%van de respondenten geeft aan niet precies te weten ‘wie’ ze bereiken met online media activiteiten.
 • 5. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 5 Re-targeting Affiliates Kortingscodes Profiling Partnerships Co- Marketing Syncing Banners premium/directe inkoop Banners geautomatiseerde inkoop Sponsoring 100% 56% 69% 50% 31% 44% 19% 6% 81% 75% RESULTATEN •  (Re-targeted) banners als dominante factor; •  Kortingscodes en affiliates een goede tweede; •  In vergelijking met andere sectoren zijn partnerships en co-marketing opvallend laag STRATEGIE EFASHION
 • 6. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 6 | 6 87% Past altijd of regelmatig optimalisatie op basis van last-cookie- counts-principe toe. Dit ondanks de gepercipieerde onbetrouwbaarheid hiervan.
 • 7. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 7 CTR 94% 87% 75% 56% 50% LAST COOKIE LAST CLICK # IMPRESSIONS CONVERSIE ATTRIBUTIE RESULTATEN •  CTR, last cookie en last click worden overwegend gebruikt •  De betrouwbaarheid van last- cookie, last-view en # impressies wordt in twijfel getrokken •  Optimalisatie middels CTR analyse en conversie attributie wordt wel als positief beoordeeld OPTIMALISATIE METRICS
 • 8. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 8 | 8 88% van de respondenten denkt dat wanneer een merk zichtbaarder is dan het merk van de concurrent onder de doelgroep, dit significant positief zal bijdragen aan de verkoopaantallen.
 • 9. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 9 | 9 VISIE Succesvolle e-fashion merken moeten gaan kiezen voor: -  Meer regie -  Transparantie -  Nieuwe Metrics en Currencies. -  Vooral gedreven door strategische en waarde- gedreven partnerships. Binnen internationale e- privacy regels.
 • 10. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 10 De e-fashion-industrie is heel actief bezig met de (nabije) toekomst. 81% van de ondervraagden geeft aan een helder toekomstbeeld te hebben. Ondernemingen in deze business zijn vooral druk met thema’s als: •  ePrivacy en de impact op hun business; •  Native marketing als een nieuw en serieus speerpunt; •  Verhogen rendement uit ‘Digitaal’; •  Geïntegreerde communicatie met bovengemiddelde aandacht voor de combinatie van radio/tv en online.
 • 11. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 11 De e-fashion industrie koopt en optimaliseert op impressies, clicks en cookies. Op het gebied van efficiëntie valt hier dus nog een grote inhaalslag te maken aangezien een impressie je niet verteld of deze überhaupt in beeld is geweest. Binnen de eFashion markt wordt op dit moment nog weinig geoptimaliseerd op zichtbaarheid. (23%) •  46% = Waste: Ingekochte impressies maar niet in beeld •  20% = Lage Kwaliteit: Korte views van minder dan 5 seconden •  34% = Kwaliteit Views: Vertoningen van 5 seconden of langer
 • 12. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 12 IMPLICATI ES E-FASHION Door daadwerkelijke exposure in scherm – in audience – in individuele online aankopen als uitgangspunt te nemen, zou de e-fashion business een aantal zaken kunnen overwegen. •  Nieuwe metrics: Alleen inkopen op Kwaliteitsvertoningen (in target audience); •  Nieuwe currencies: Alleen afrekenen met partijen als ‘hun contacten’ minimaal 10 seconden in een conversion journey vertegenwoordigd is; •  Meer Partnerships: Directe deals maken met publishers (ook native); •  Meer regie over Digitaal Performance Succes: Op korte termijn betekent 100% kwaliteitsvertoningen ook meer transacties en traffic – gecombineerd met een aantrekkelijker prijsmodel vanuit het directe kanaal– zal het Performance-niveau significant verbeteren.
 • 13. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 13 EMERCE MARKETINGFACTS IN DE PERS
 • 14. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 14 NOTE: Er bestaat de mogelijkheid om de resultaten en implicaties gepresenteerd te krijgen. U kunt een mailtje sturen naar … F O U N D E R C E O M A R C E L . V O G E L S @ D M A - I N S T I T U T E . C O M S E N I O R D M A E X P E R T J E S S E . B R O E R T J E S @ D M A - I N S T I T U T E . C O M
 • 15. © 2014 DMA and/or its affiliates. All rights reserved. DMA Confidential 15 THANK YOU

Related Documents