Mālupes pagasta bibliotēka Novadpētniecības konkursa ”Es stāstu par savu pašvaldību” “ Pašvaldības kultūras iestāžu atpaz...
 
Mālupes pagastā - 743 iedzīvotāji Bibliotēkas lietotāju skaits - 245 Bibliotēkas apmeklējumu skaits - 3040 Izsniegumu s...
 
 
Pasākums Alūksnes rajonam - 40
Pasākums čaklākajiem lasītājiem <ul><li>Tikšanās ar Birutu Koknesi </li></ul><ul><li>no Malienas </li></ul>
Ziemassvētku egles iedegšana
Pasākumi“Bērnu žūrijas “ ekspertiem
Grāmatu svētki Alūksnē
“ Dzejas dienas “ Mālupes pamatskolā - tikšanās ar dzejnieci K. Apškrūmu
Mālupes pagasta bibliotēkai - 60
Pasākumi kopā ar bērnudārza bērniem <ul><li>Pasaku pēcpusdienas bērniem kopā ar pasaku vecmāmiņu </li></ul>
Pasākums, kas veltīts O.Vācietim Trapenē
Novadpētniecības konkursa 7.kārta <ul><li>“ Visu mūžu projām iesi, veltīts novadniekam A. Pelēcim </li></ul><ul><li>Vis...
Tikšanās ar L.Ķuzāni grāmatas “Aleksandrs dzejnieks un viņa laiks” atvēršanas svētkos Alūksnes muzejā
Ciemos pie kaimiņiem Malienā, bērnu stūrīša atklāšana bibliotēkā
Piedaloties rajona pašvaldību sporta spēlēs
Izstādes
 
 
 
 
 
 
 
Novadpētniecības istaba
 
Paldies par uzmanību !
of 29

Prezentācija _MD

Uz novadpētniecības konkursu gatavota prezentācija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentācija _MD

 • 1. Mālupes pagasta bibliotēka Novadpētniecības konkursa ”Es stāstu par savu pašvaldību” “ Pašvaldības kultūras iestāžu atpazīstamība” _MD
 • 3. Mālupes pagastā - 743 iedzīvotāji Bibliotēkas lietotāju skaits - 245 Bibliotēkas apmeklējumu skaits - 3040 Izsniegumu skaits bibliotēkā – 10208 Iespieddarbu skaits bibliotēkā – 6532 tai skaitā grāmatas – 5688 2008.gadā bibliotēkas darbinieces apguva bibliotēku informācijas sistēmu Alise-i. Pašreiz tiek strādāts pie krājuma ievadīšanas programmā Alise-i.
 • 6. Pasākums Alūksnes rajonam - 40
 • 7. Pasākums čaklākajiem lasītājiem <ul><li>Tikšanās ar Birutu Koknesi </li></ul><ul><li>no Malienas </li></ul>
 • 8. Ziemassvētku egles iedegšana
 • 9. Pasākumi“Bērnu žūrijas “ ekspertiem
 • 10. Grāmatu svētki Alūksnē
 • 11. “ Dzejas dienas “ Mālupes pamatskolā - tikšanās ar dzejnieci K. Apškrūmu
 • 12. Mālupes pagasta bibliotēkai - 60
 • 13. Pasākumi kopā ar bērnudārza bērniem <ul><li>Pasaku pēcpusdienas bērniem kopā ar pasaku vecmāmiņu </li></ul>
 • 14. Pasākums, kas veltīts O.Vācietim Trapenē
 • 15. Novadpētniecības konkursa 7.kārta <ul><li>“ Visu mūžu projām iesi, veltīts novadniekam A. Pelēcim </li></ul><ul><li>Visu mūžu atgriezīsies” </li></ul>
 • 16. Tikšanās ar L.Ķuzāni grāmatas “Aleksandrs dzejnieks un viņa laiks” atvēršanas svētkos Alūksnes muzejā
 • 17. Ciemos pie kaimiņiem Malienā, bērnu stūrīša atklāšana bibliotēkā
 • 18. Piedaloties rajona pašvaldību sporta spēlēs
 • 19. Izstādes
 • 27. Novadpētniecības istaba
 • 29. Paldies par uzmanību !