Małopolskie Obserwatorium Kultury <ul><li>Program MIK służący opisowi i diagnozie kultury w Małopolsce: </li></ul><ul><li...
2010: Strona www Badania w kulturze
2010: Forum Kraków <ul><li>Stała konferencja dyrektorów instytucji kultury ( efektywne modele instytucji kultury ) </li><...
2010: Projekty badawcze <ul><li>Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury </li></ul><ul><l...
2010: Nawiązana współpraca <ul><li>Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH (wsp...
2011: Plan <ul><li>II etap projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury (upowszechni...
of 7

Prezentacja MIK na radzie obserwatoriów rozwoju Małopolski

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja MIK na radzie obserwatoriów rozwoju Małopolski

  • 2. Małopolskie Obserwatorium Kultury <ul><li>Program MIK służący opisowi i diagnozie kultury w Małopolsce: </li></ul><ul><li>Badania kultury i uczestnictwa w kulturze; </li></ul><ul><li>Znaczenie kultury w rozwoju Małopolski; </li></ul><ul><li>Polityki kultury i sceny kulturowe (kultura a lokalne społeczności). </li></ul><ul><li>1. badania i diagnozy ( rzetelne metodologie ) </li></ul><ul><li>2. wnioski ( interesariusze ) i rekomendacje ( decydenci i politycy kultury ) </li></ul><ul><li>3. ewaluacje </li></ul>
  • 3. 2010: Strona www Badania w kulturze
  • 4. 2010: Forum Kraków <ul><li>Stała konferencja dyrektorów instytucji kultury ( efektywne modele instytucji kultury ) </li></ul>
  • 5. 2010: Projekty badawcze <ul><li>Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury </li></ul><ul><li>„ Celem tego projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. W jego ramach analizujemy zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową. Czy wizje decydentów samorządowych spotykają się z strategiami działań animatorów, menadżerów i twórców kultury? Na czym polegają te działania? Jakie są ich efekty?” </li></ul>
  • 6. 2010: Nawiązana współpraca <ul><li>Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH (współrealizacja projektu badawczego) </li></ul><ul><li>Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Warszawski </li></ul><ul><li>(prace nad powstaniem Obserwatorium Żywej Kultury) </li></ul><ul><li>Związek Miast Polskich </li></ul><ul><li>(analiza samorządowych polityk kulturalnych) </li></ul><ul><li>Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (współrealizacja Forum Kraków) </li></ul><ul><li>Ośrodek Statystyki Kultury GUS w Krakowie </li></ul><ul><li>(gotowość realizacji wspólnych projektów badawczych) </li></ul>
  • 7. 2011: Plan <ul><li>II etap projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury (upowszechnianie wyników badań); </li></ul><ul><li>Nowy projekt badawczy: Regionalne i lokalne polityki kultury - potencjały rozwoju a kapitał społeczny ( pod warunkiem zdobycia finansowania) ; </li></ul><ul><li>Stworzenie bazy aktywnych podmiotów kultury w Małopolsce (muzea, biblioteki, centra kultury, instytucje artystyczne; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa w sektorze kultury; edukacja „kadr” kultury); </li></ul><ul><li>Współpraca z Narodowym Centrum Kultury przy powstaniu ogólnopolskiego systemu obserwatoriów kultury; </li></ul><ul><li>Ewaluacja pilotażowego projektu Gminne Pracownie Artystyczne realizowanego w ramach programu NCK Dom Kultury +; </li></ul>

Related Documents