Polimeryzacjaw laboratorium– techniki polimeryzacji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów –...
Metody syntezy polimerówMonomery:- gazowe - (etylen, propylen, izobutylen- ciekłe – (N-winyloformamid, styren,diwinylobenz...
W fazie gazowejPROPYLENPOLIPROPYLEN8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
ETYLEN - POLIETYLENW fazie gazowej8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
W fazie gazowej z rozpuszczalnikiem8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Semi-Batch Slurry Reactor forMetallocene CatalyzedPolymerization of OlefinsInstalacja firmy Shell w PugetSound Plant do po...
KatalizatoryZieglera-NattyTiCl3•AlMe3MetalocenoweLDPE LDPPHDPE HDPPpolimeryzacja rodnikowapolimeryzacja z użyciem kataliza...
W fazie gazowej - katalizatoryKarl Ziegler1950 r. - katalizatoryNobel 1963 r.8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – P...
W fazie gazowej - katalizatoryGulio Natta - Nobel 1963 r.+8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Poli...
W fazie gazowej - katalizatoryGulio Natta - Nobel 1963 r.8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polim...
W fazie gazowej - katalizatoryZieglera-Natty8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – semina...
MetalocenoweW fazie gazowej - katalizatory8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminari...
W masiehTPolimeryzacja w masie –bulk polymerization8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów ...
FAZA: stała, ciekła, gazowaROZPUSZCZALNIK: brakINICJATORCHEMICZNY:może byd ale nie musiINICJACJA: termiczna, promieniowani...
Polimeryzacja w masie – bulk polymerizationpolimeryzacja blokowaW masie8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstaw...
charakter homogennymonomer – polimerten sam stan skupieniaciało stałe – ciało stałeciecz – cieczcharakter heterogennymonom...
W roztworzeukład homogennymonomer – polimerten sam stan skupienia8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chem...
układ heterogennymonomer – polimerróżne stany skupieniaW roztworze8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Che...
polimerrozpuszczalnypolimernierozpuszczalnywytrącaniepolimeru przyużyciu koagulantafiltracjaW roztworze8/10 kwietnia 2013 ...
FAZA: stała, ciekła, gazowaROZPUSZCZALNIK: tak, rozpuszczalnik dla monomerui inicjatoraINICJACJA: termiczna, promieniowani...
W roztworze - zastosowaniefarbyklejeśrodki doimpregnacji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polime...
polimeryzacja rozpuszczalnikowo –strąceniowa– „kontrola” wielkości makrocząsteczek– mała polidyspersjaW roztworze8/10 kwie...
W suspensji (perełkowa)8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
SUSPENSJA – ZAWIESINAUKŁAD KOLOIDALNYPOLIMERYZACJAPEREŁKOWAPOLIMERYZACJAMIKROBLOKOWAW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wyd...
fazarozproszonafaza ciągłakoloidochronnyW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów –...
Normalna polimeryzacjasuspensyjnaOdwrócona polimeryzacjasuspensyjnafaza rozproszonakoloid ochronnyfaza ciągłaW suspensji8/...
Normalna polimeryzacjasuspensyjnaOdwrócona polimeryzacjasuspensyjnamonomer+inicjatorrozpuszczalnikW suspensji8/10 kwietnia...
TemperaturaCzas reakcjiTemperaturawrzenia porogenuTemperatura wrzenia fazyrozpraszającejTemperatura i czas reakcjizbyt dłu...
ZBYT WOLNASZYBKA WOLNAZBYT SZYBKAODPOWIEDNIASzybkośd mieszaniaW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podst...
SKŁADNIKI: faza rozproszona, rozpraszająca, koloidochronnyINICJACJATOR: w fazie rozproszonejZALETY: dobre odprowadzanie ci...
W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
faza olejowasurfaktant + ko-surfaktantfaza wodnaNormalna emulsja Odwrócona emulsjafaza olejowafaza wodna faza wodnafaza ol...
W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
makroemulsja: mieszanieminiemulsja: bardzo silne mieszanie – ultradzwiękimikroemulsja: nic – samoistne powstawanieW emulsj...
W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
inicjator rozpuszczonyw fazie rozpraszającejmonomer rozpuszczonyw fazie rozpraszanejW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydzi...
Wyodrębnianie:• rozbryzgowe suszenie dyspersji w strumieniu goracegopowietrza• w wyniku koagulacji lateksu• lateks lub zaw...
SKŁADNIKI: faza wodna, olejowa, surfaktant,ko-surfaktantINICJACJATOR: w fazie rozpraszającejZALETY: duża szybkośd reakcji ...
Na granicy fazmonomer znajduje sięw jednej fazie ciekłej, zaśinicjator w drugiejpolimeryzacja odbywa sięw punkcie styku ob...
Otrzymywane:włóknabardzo cienkie folieNa granicy faz8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów ...
2 – step swelling (dwu etapowe pęcznienie)polimeryzacja emulsyjna bez emulgatorapęcznienie (surfaktant + rozpuszczalnik ak...
Core-Shellpolimeryzacja emulsyjna (powstawanierdzenia – core)polimeryzacja emulsyjna (powstawanieskorupy – shell)8/10 kwie...
Do laboratorium – polimeryzacja AAmCH 3CH 3NNCH 3CH 3NHNH2NH 2NHtemp CCH 3CH 3NHNH2N 2H ClH Cl2 + + 2250 ml roztworu AAm5%...
Do laboratorium8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Do laboratorium8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
of 49

Polimeryzacja w laboratorium – techniki polimeryzacji

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polimeryzacja w laboratorium – techniki polimeryzacji

 • 1. Polimeryzacjaw laboratorium– techniki polimeryzacji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumPodstawy Chemii Polimerów –seminariumdr Małgorzata M. Zaitzmalgorzata@zaitz.eu
 • 2. Metody syntezy polimerówMonomery:- gazowe - (etylen, propylen, izobutylen- ciekłe – (N-winyloformamid, styren,diwinylobenzen)- stałe - akryloamid8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 3. W fazie gazowejPROPYLENPOLIPROPYLEN8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 4. ETYLEN - POLIETYLENW fazie gazowej8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 5. W fazie gazowej z rozpuszczalnikiem8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 6. Semi-Batch Slurry Reactor forMetallocene CatalyzedPolymerization of OlefinsInstalacja firmy Shell w PugetSound Plant do polimeryzacjipropylenu powstającego jakoprodukt uboczny krakinguW laboratorium W przemyśleW fazie gazowej8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 7. KatalizatoryZieglera-NattyTiCl3•AlMe3MetalocenoweLDPE LDPPHDPE HDPPpolimeryzacja rodnikowapolimeryzacja z użyciem katalizatorówW fazie gazowej – LDP i HDP8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 8. W fazie gazowej - katalizatoryKarl Ziegler1950 r. - katalizatoryNobel 1963 r.8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 9. W fazie gazowej - katalizatoryGulio Natta - Nobel 1963 r.+8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumKrystaliczny, izotaktycznypolipropylen
 • 10. W fazie gazowej - katalizatoryGulio Natta - Nobel 1963 r.8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumSyndiotaktyczny polipropylenKrystaliczny, izotaktycznypolipropylen
 • 11. W fazie gazowej - katalizatoryZieglera-Natty8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 12. MetalocenoweW fazie gazowej - katalizatory8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumrozpuszczalnewiększa aktywnośdpolimer o większej masiecząsteczkowejkontrola taktyczności
 • 13. W masiehTPolimeryzacja w masie –bulk polymerization8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 14. FAZA: stała, ciekła, gazowaROZPUSZCZALNIK: brakINICJATORCHEMICZNY:może byd ale nie musiINICJACJA: termiczna, promieniowaniem,chemicznaZALETY: bardzo czysty polimer(zanieczyszczenie tylko monomerem),wysokie masy cząsteczkoweWADY: brak kontroli procesu, utrudnioneodprowadzanie ciepłaW masie8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 15. Polimeryzacja w masie – bulk polymerizationpolimeryzacja blokowaW masie8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 16. charakter homogennymonomer – polimerten sam stan skupieniaciało stałe – ciało stałeciecz – cieczcharakter heterogennymonomer – polimerróżne stany skupieniagaz – cieczgaz – ciało stałeciecz – ciało stałeciało stałe – cieczW masie8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 17. W roztworzeukład homogennymonomer – polimerten sam stan skupienia8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 18. układ heterogennymonomer – polimerróżne stany skupieniaW roztworze8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 19. polimerrozpuszczalnypolimernierozpuszczalnywytrącaniepolimeru przyużyciu koagulantafiltracjaW roztworze8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 20. FAZA: stała, ciekła, gazowaROZPUSZCZALNIK: tak, rozpuszczalnik dla monomerui inicjatoraINICJACJA: termiczna, promieniowaniem,chemicznaZALETY: dobra wymiana ciepła,niska lepkośd roztworu, niewielkiezanieczyszczenie reaktorówWADY: trudnośd wyodrębnienia polimeru,koniecznośd używania łatwopalnychi toksycznych rozpuszczalników,zanieczyszczenie produktu resztkamirozpuszczalnikaW roztworze8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 21. W roztworze - zastosowaniefarbyklejeśrodki doimpregnacji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 22. polimeryzacja rozpuszczalnikowo –strąceniowa– „kontrola” wielkości makrocząsteczek– mała polidyspersjaW roztworze8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 23. W suspensji (perełkowa)8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 24. SUSPENSJA – ZAWIESINAUKŁAD KOLOIDALNYPOLIMERYZACJAPEREŁKOWAPOLIMERYZACJAMIKROBLOKOWAW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 25. fazarozproszonafaza ciągłakoloidochronnyW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 26. Normalna polimeryzacjasuspensyjnaOdwrócona polimeryzacjasuspensyjnafaza rozproszonakoloid ochronnyfaza ciągłaW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 27. Normalna polimeryzacjasuspensyjnaOdwrócona polimeryzacjasuspensyjnamonomer+inicjatorrozpuszczalnikW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 28. TemperaturaCzas reakcjiTemperaturawrzenia porogenuTemperatura wrzenia fazyrozpraszającejTemperatura i czas reakcjizbyt długi czas reakcjizbyt dużo porogenuzbyt niska temperaturaW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 29. ZBYT WOLNASZYBKA WOLNAZBYT SZYBKAODPOWIEDNIASzybkośd mieszaniaW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 30. SKŁADNIKI: faza rozproszona, rozpraszająca, koloidochronnyINICJACJATOR: w fazie rozproszonejZALETY: dobre odprowadzanie ciepła –polimeryzacja jak w mikro reaktorachblokowych, kontrola rozmiarówotrzymywanych perełek przez rozmiarykropliWADY: koniecznośd zastosowaniastabilizatorów, duża objętośd reakcji,koniecznośd mieszaniaW suspensji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 31. W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 32. faza olejowasurfaktant + ko-surfaktantfaza wodnaNormalna emulsja Odwrócona emulsjafaza olejowafaza wodna faza wodnafaza olejowaW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 33. W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 34. makroemulsja: mieszanieminiemulsja: bardzo silne mieszanie – ultradzwiękimikroemulsja: nic – samoistne powstawanieW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 35. W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 36. W emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 37. inicjator rozpuszczonyw fazie rozpraszającejmonomer rozpuszczonyw fazie rozpraszanejW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 38. Wyodrębnianie:• rozbryzgowe suszenie dyspersji w strumieniu goracegopowietrza• w wyniku koagulacji lateksu• lateks lub zawiesina jako gotowy produkt handlowyW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 39. SKŁADNIKI: faza wodna, olejowa, surfaktant,ko-surfaktantINICJACJATOR: w fazie rozpraszającejZALETY: duża szybkośd reakcji oraz efektywneodprowadzenie ciepła z jej środowiska,otrzymywanie polimerów o dużej masiecząsteczkowej i niewielkim stopniupolidyspersjiWADY: niezadowalająca czystośd produktu zewzględu na trudności całkowitegousunięcia resztek emulgatora i innychdodatkówW emulsji8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 40. Na granicy fazmonomer znajduje sięw jednej fazie ciekłej, zaśinicjator w drugiejpolimeryzacja odbywa sięw punkcie styku obu fazpowstający polimer jestnatychmiast „wyciągany”z układu reakcji tak abyutrzymywad cały czas dużąpowierzchnię styku faz
 • 41. Otrzymywane:włóknabardzo cienkie folieNa granicy faz8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 42. 2 – step swelling (dwu etapowe pęcznienie)polimeryzacja emulsyjna bez emulgatorapęcznienie (surfaktant + rozpuszczalnik aktywującypęcznienie)pęcznienie (monomer + inicjator)polimeryzacja8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 43. Core-Shellpolimeryzacja emulsyjna (powstawanierdzenia – core)polimeryzacja emulsyjna (powstawanieskorupy – shell)8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 44. Do laboratorium – polimeryzacja AAmCH 3CH 3NNCH 3CH 3NHNH2NH 2NHtemp CCH 3CH 3NHNH2N 2H ClH Cl2 + + 2250 ml roztworu AAm5% roztwór15% roztwórinicjator 0,01 mol inicjatora/ molmonomeruok. 20 minut - 65 C8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 45. Do laboratorium8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 46. Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 47. Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 48. Do laboratorium – polimer z mleka8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 49. Do laboratorium8/10 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium

Related Documents