Polimeryzacja Podstawy Chemii Polimerów – seminarium dr Małgorzata M. Zaitz malgorzata@zaitz.eu 25/27 marca 2013 r...
PolimeryzacjaReakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub ich mieszanina r...
Polimeryzacja Warunki pozwalające cząsteczce na reakcję polimeryzacji: 1) walencyjnośd...
Walencyjnośd 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Walencyjnośd Zdolnośd do tworzenia wiązao chemicznych Cząsteczka żeby byd monomerem musi byd zdolna dotworzenia co najm...
WalencyjnośdMONOMERY MONOMERY MONOMERYWINYLOWE ...
Warunektermodynamiczny 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Warunek termodynamiczny chlorek allilu stilben bezwodnik kwasu ...
Warunek termodynamiczny ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 Możliwości: 1) ΔHp ...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 1) ΔHp < 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => ZAWSZE PRAWDZIWE ΔS...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 2) ΔHp > 0 i ΔSp < 0 ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 25/27 marc...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| ...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| ...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| |ΔHp| => ...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 4) ΔHp > 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| < |TΔSp| ...
Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 4) ΔHp > 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| < |TΔSp| ΔSp > ...
Warunek termodynamiczny ΔSp > 0 => MOŻLIWE - SIARKA 119 °C >150 °C ...
Warunek termodynamiczny >150 °C 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy C...
Warunek termodynamicznyΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 Monomer ...
Warunek termodynamicznyΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 Monomer ...
Warunek termodynamiczny Energia rezonansu H ...
Warunek termodynamiczny Energia rezonansu ...
Warunek termodynamiczny Energia rezonansu 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Po...
Warunek kinetyczny 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Warunek kinetyczny Pokonanie bariera energetyczna => Energia aktywacji k ...
Warunek kinetyczny Energia aktywacji - katalizatory 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimer...
Rodzajepolimeryzacji 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
PolimeryzacjaPolimeryzacja stopniowa Polimeryzacja łaocuchowa POLIKONDENSACJA ...
Polimeryzacja POLIMERYZACJA POLIADDYCJA ŁAOCUCHOWA ...
Polimeryzacja łaocuchowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacjałaocuchowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Warunek kinetyczny Energia aktywacji - inicjatory 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimeró...
Polimeryzacja łaocuchowa 1) Inicjacja 2) Propagacja 3) Przeniesienie ł...
Polimeryzacja łaocuchowa 1) Inicjacja – najwolniejszy etap ki1 ...
Polimeryzacja łaocuchowa1) Inicjacja – najwolniejszy etap 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Pol...
Polimeryzacja łaocuchowa 2) Propagacja – szybki etap k pi ...
Polimeryzacja łaocuchowa 2) Propagacja – szybki etap 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polime...
Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha ktrM ...
Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimer...
Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimer...
Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja ktrS * ...
Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimer...
Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimer...
Polimeryzacja łaocuchowa INICJATORY INICJATOR ≠ KATALIZATOR INICJATOR ≠ ...
Polimeryzacja łaocuchowaStopień polimeryzacji (Degree of Polymerization) - liczbaokreślająca z ilu merów jest zbudowany ła...
Polimeryzacja łaocuchowa n DP const* * * ...
Polimeryzacja łaocuchowapolimeryzacja polimeryzacja polimeryzacjaRODNIKOWA...
Polimeryzacja łaocuchowa RODNIKOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polime...
Polimeryzacja łaocuchowa KATIONOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polim...
Polimeryzacja łaocuchowa ANIONOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polim...
Polimeryzacjarodnikowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja rodnikowa > 70% polimerów winylowych > 50% wszystkich ...
Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY - inicjacja termiczna - inicjacja prom...
Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA termoinicjatory fot...
Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA - termoinicjatory T ...
Polimeryzacja rodnikowa NADTLENKI temp K 2 S 2O8...
Polimeryzacja rodnikowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA - fotoinicjatory hv I...
Polimeryzacja rodnikowaINICJACJA CHEMICZNA - redukująco – utleniające (redoks) 2 ...
Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA ...
Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA ...
Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA ...
Polimeryzacja rodnikowa Etap inicjacji – NAJWOLNIEJSZY ETAP POLIMERYZACJI VI  Ea rozpad...
Polimeryzacjakationowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja kationowa Mechanizm polimeryzacji kationowej – jednakowy różnica w s...
Polimeryzacja kationowa Tworzenie par jonowych - inicjacja - bezpośrednia dysocjacja inicjatora- koinicjatory – źród...
Polimeryzacja kationowa Inicjatory: mocne kwasy protonowe – H2SO4 ...
Polimeryzacja kationowa głowa do ogona / ogon do głowy 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy C...
Polimeryzacjaanionowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja anionowa Inicjatory - metale alkaliczne (lit, sód, potas) - związki...
Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis...
Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis...
Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis...
Polimeryzacjażyjąca i pseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja żyjąca i pseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja żyjąca i pseudożyjąca 1)Inicjacja ki1 ...
Polimeryzacjapseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja pseudożyjąca Rodnikowa w której: - jest odwracalna aktywacja polimeryzacji -...
Polimeryzacja pseudożyjąca Stable Free Radical Polymerization – SFRPpolimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem ...
Polimeryzacja pseudożyjąca Stable Free Radical Polymerization – SFRPpolimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem 25/27 mar...
Polimeryzacja pseudożyjąca Atom Transfer Radical Polymerization – ATRPpolimeryzacja rodnikowa z przeniesie...
Polimeryzacja pseudożyjącaReversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization – RAFT polimeryza...
Polimeryzacjażyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Polimeryzacja żyjąca Living Anionic Polymerization ...
PODSUMOWANIE 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Co zapamiętujemy… Warunki konieczne do zajścia polimeryzacji: - walencyjnośd - warunek termodyn...
Co zapamiętujemy… POLIMERYZACJA ...
Co zapamiętujemy… Polimeryzacja Polimeryzacja ŻYJĄCA PSEUDOŻYJĄCA R...
Następne zajęcia… 8 kwietnia 2013 r. Polimeryzacja w wersji laboratoryjnej 25/27 marca 2013 r. – Wydział C...
Następne zajęcia… 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
of 90

Polimeryzacja

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polimeryzacja

 • 1. Polimeryzacja Podstawy Chemii Polimerów – seminarium dr Małgorzata M. Zaitz malgorzata@zaitz.eu 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 2. PolimeryzacjaReakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub ich mieszanina reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.Polimeryzacja polega na łączeniu się małych cząsteczek w bardzo duże. Związek składający się z tych bardzo dużych cząsteczek nazywa się polimerem.Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. n A → -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 3. Polimeryzacja Warunki pozwalające cząsteczce na reakcję polimeryzacji: 1) walencyjnośd, 2) warunek termodynamiczny, 3) warunek kinetyczny. 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 4. Walencyjnośd 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 5. Walencyjnośd Zdolnośd do tworzenia wiązao chemicznych Cząsteczka żeby byd monomerem musi byd zdolna dotworzenia co najmniej dwu wiązao - DWUFUNKCYJNA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 6. WalencyjnośdMONOMERY MONOMERY MONOMERYWINYLOWE CYKLICZNE FUNKCYJNE 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 7. Warunektermodynamiczny 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 8. Warunek termodynamiczny chlorek allilu stilben bezwodnik kwasu maleinowego NIE MA POLIMERYZACJI W wyniku polireakcji musi nastąpidzmniejszenie entalpii swobodnej polimeryzacji, ΔGp ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 9. Warunek termodynamiczny ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 Możliwości: 1) ΔHp < 0 i ΔSp > 0 2) ΔHp > 0 i ΔSp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 4) ΔHp > 0 i ΔSp > 0 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 10. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 1) ΔHp < 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => ZAWSZE PRAWDZIWE ΔSp > 0 => NIEMOŻLIWE nieład ład 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 11. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 2) ΔHp > 0 i ΔSp < 0 ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 12. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| ΔSp < 0 nieład ład 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 13. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| WZROST SZYBKOŚCI REAKCJI POLIMERYZACJI TEMPERATURA SZCZYTOWA (CEILING TEMPERATURE) DEPOLIMERYZACJA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 14. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| > |TΔSp| |ΔHp| => BARDZO DUŻE DLA MONOMERÓW 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 15. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 4) ΔHp > 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| < |TΔSp| ΔSp > 0 => NIEMOŻLIWE nieład ład 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 16. Warunek termodynamiczny ΔGp < 0 4) ΔHp > 0 i ΔSp > 0 ΔGp < 0 => |ΔHp| < |TΔSp| ΔSp > 0 => MOŻLIWE - SIARKA ład mniejszy ład 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 17. Warunek termodynamiczny ΔSp > 0 => MOŻLIWE - SIARKA 119 °C >150 °C >200 °C 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 18. Warunek termodynamiczny >150 °C 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 19. Warunek termodynamicznyΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 Monomer ΔSp [J/K·mol] propen –115,98 styren –107,19 izobuten –112,21 tlenek etylenu –78,30 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 20. Warunek termodynamicznyΔGp < 0 3) ΔHp < 0 i ΔSp < 0 Monomer ΔH [kJ/mol] F2C=CF2 –154,92 H2C=CH2 –92,11 H2C=CH−CH3 –84,16 H2C=C−(CH3)2 –48,15 H2C=O –31,40 H2C−HC=O 0 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 21. Warunek termodynamiczny Energia rezonansu H H H NH2 H H H H NH 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 22. Warunek termodynamiczny Energia rezonansu - +CH2=CH−CH=CH2 ·CH2−CH=CH−CH2· CH2−CH=CH−CH2 − (I) (II) (III) · - + ·CH2−CH−CH=CH2 CH2−CH−CH=CH2 − (IV) (V) + - − CH2−CH−CH=CH2 (VI) 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 23. Warunek termodynamiczny Energia rezonansu 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 24. Warunek kinetyczny 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 25. Warunek kinetyczny Pokonanie bariera energetyczna => Energia aktywacji k Ea RT ln A 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 26. Warunek kinetyczny Energia aktywacji - katalizatory 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 27. Rodzajepolimeryzacji 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 28. PolimeryzacjaPolimeryzacja stopniowa Polimeryzacja łaocuchowa POLIKONDENSACJA ADDYCJA nA →-(B)n- + nC nA →-(A)n- 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 29. Polimeryzacja POLIMERYZACJA POLIADDYCJA ŁAOCUCHOWA ~N=C=O + HO~ → ~N−C−O~ − = HO ~N=C=O + H2N~ → ~N−C−N~ − = − HO H nA →-(A)n- 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 30. Polimeryzacja łaocuchowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 31. Polimeryzacjałaocuchowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 32. Warunek kinetyczny Energia aktywacji - inicjatory 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 33. Polimeryzacja łaocuchowa 1) Inicjacja 2) Propagacja 3) Przeniesienie łaocucha 4) Terminacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 34. Polimeryzacja łaocuchowa 1) Inicjacja – najwolniejszy etap ki1 I P0 ki 2 P0 M P1P0 aktywne centra I inicjatorM monomer k ij stała szybkości reakcji 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 35. Polimeryzacja łaocuchowa1) Inicjacja – najwolniejszy etap 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 36. Polimeryzacja łaocuchowa 2) Propagacja – szybki etap k pi Pi M P1 i kp2 P1 M P2Pi aktywne centra M monomerk pi stała szybkości reakcji 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 37. Polimeryzacja łaocuchowa 2) Propagacja – szybki etap 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 38. Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha ktrM *Pi M P M i na monomer ktrR *Pi Rj Pi Rj na polimer ktrS *Pi S P S i na rozpuszczalnikPi aktywne centra M monomerRj polimer S rozpuszczalnik 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 39. Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 40. Polimeryzacja łaocuchowa 3) Przeniesienie łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 41. Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja ktrS * przeniesienie naPi S P S i rozpuszczalnik ktrIn przeniesienie naPi In P In i inhibitor/retarder /zanieczyszczenie kkt1Pi Pj Pi j rekombinacja kkt1 dys-Pi Pj Pi P j proporcjonowanie 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 42. Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 43. Polimeryzacja łaocuchowa 4) Zakooczenie - Terminacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 44. Polimeryzacja łaocuchowa INICJATORY INICJATOR ≠ KATALIZATOR INICJATOR ≠ INHIBITOR ZWIĄZEK CHEMICZNY ZJAWISKO FIZYCZNEzapoczątkowujące lub przyspieszające reakcję chemicznąinicjatory chemiczne zużywają się bezpowrotnie w trakcie reakcji 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 45. Polimeryzacja łaocuchowaStopień polimeryzacji (Degree of Polymerization) - liczbaokreślająca z ilu merów jest zbudowany łańcuch danego polimeru. M polimer n DP M mer stały w czasie trwania reakcjiniemal nie zależy do aktualnego stopnia przereagowania monomeru n DP const 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 46. Polimeryzacja łaocuchowa n DP const* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 47. Polimeryzacja łaocuchowapolimeryzacja polimeryzacja polimeryzacjaRODNIKOWA KATIONOWA ANIONOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 48. Polimeryzacja łaocuchowa RODNIKOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 49. Polimeryzacja łaocuchowa KATIONOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 50. Polimeryzacja łaocuchowa ANIONOWA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 51. Polimeryzacjarodnikowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 52. Polimeryzacja rodnikowa > 70% polimerów winylowych > 50% wszystkich tworzyw sztucznych ZALETY: - wysoka reaktywnośd monomerów - prosta technologia polimeryzacji - wysoka reprodukcyjnośd - tolerancja na zanieczyszczenia - przewidywalnośd mechanizmów i kinetyki - woda jako medium reakcyjne 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 53. Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY - inicjacja termiczna - inicjacja promieniowaniem mikrofalowym - inicjacja promieniowaniem UV lub Vis - inicjacja ultradzwiękami - inicjacja promieniowaniem X lub - inicjacja mechaniczna - inicjacja chemiczna 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 54. Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA termoinicjatory fotoinicjatory redukująco – utleniające (redoks) 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 55. Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA - termoinicjatory T I 2R T I R1 R2 NADTLENKI ZWIĄZKI AZOWE 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 56. Polimeryzacja rodnikowa NADTLENKI temp K 2 S 2O8 2K 2SO4 ZWIĄZKI AZOWE 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 57. Polimeryzacja rodnikowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 58. Polimeryzacja rodnikowa INICJACJA CHEMICZNA - fotoinicjatory hv I 2R hv I R1 R2 fotodysocjacja oderwanie atomu wodoru 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 59. Polimeryzacja rodnikowaINICJACJA CHEMICZNA - redukująco – utleniające (redoks) 2 temp 2S2O8 HSO3 SO4 SO4 H SO3 2 2 temp 2 3 S2O8 Fe SO4 SO4 Fe temp H 2O2 Fe 2 HO HO Fe 3 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 60. Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA t1/2inicjator 50 C 100 C 130 C 175 C AIBN 74 h 7,2 min BPO 19,8 min CmPO 1,7 h tButHP 4,8 h 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 61. Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA t1/2inicjator 50 C 100 C 130 C 175 C AIBN 74 h 7,2 min BPO 19,8 min CmPO 1,7 h tButHP 4,8 h 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 62. Polimeryzacja rodnikowa INICJATORY POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ – CZAS PÓŁTRWANIA t1/2inicjator 50 C 100 C 130 C 175 C AIBN 74 h 7,2 min BPO 19,8 min CmPO 1,7 h tButHP 4,8 h 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 63. Polimeryzacja rodnikowa Etap inicjacji – NAJWOLNIEJSZY ETAP POLIMERYZACJI VI  Ea rozpadu inicjatoraVp  stabilizacji rezonansowej rodnika 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 64. Polimeryzacjakationowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 65. Polimeryzacja kationowa Mechanizm polimeryzacji kationowej – jednakowy różnica w sposobie tworzenia par jonowychA B A+ B- A+ B- A+ + B- związek para jonowa para jonowa wolne jony (FIP)kowalencyjny kontaktowa (CIP) rozdzielona (SIP) JONIZACJA DYSOCJACJA 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 66. Polimeryzacja kationowa Tworzenie par jonowych - inicjacja - bezpośrednia dysocjacja inicjatora- koinicjatory – źródło jonów H+ (HBF4, HPF6, HSbF6, CCl3COOH, HClO4, HOSO2CF3) - autojonizacja 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 67. Polimeryzacja kationowa Inicjatory: mocne kwasy protonowe – H2SO4 kwasy Lewisakatalizatory typu Friedla-Craftsa: AlCl3, SnCl4, SbCl5, BF3 (MeXn) 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 68. Polimeryzacja kationowa głowa do ogona / ogon do głowy 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 69. Polimeryzacjaanionowa 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 70. Polimeryzacja anionowa Inicjatory - metale alkaliczne (lit, sód, potas) - związki litoorganiczne (n-C4H9Li) - jony obojnacze metali alkalicznych z aromatycznymi związkami organicznymi - + CH2 Na - + - Na + Na benzylosód naftalenosód fluorenylosód 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 71. Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis-1,4 trans-1,4 1,2 3,4 Li 94 0 0 6 LiC2H5 94 0 0 6 Na 0 43 6 51 NaC2H5 6,3 42 7,1 44,6 K 0 52 8 40 Rb 5 47 8 40 Cs 4 51 8 37 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 72. Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis-1,4 trans-1,4 1,2 3,4 Li 94 0 0 6 LiC2H5 94 0 0 6 Na 0 43 6 51 NaC2H5 6,3 42 7,1 44,6 K 0 52 8 40 Rb 5 47 8 40 Cs 4 51 8 37 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 73. Polimeryzacja anionowa zawartośd merów w strukturze *%+Katalizator cis-1,4 trans-1,4 1,2 3,4 Li 94 0 0 6 LiC2H5 94 0 0 6 Na 0 43 6 51 NaC2H5 6,3 42 7,1 44,6 K 0 52 8 40 Rb 5 47 8 40 Cs 4 51 8 37 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 74. Polimeryzacjażyjąca i pseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 75. Polimeryzacja żyjąca i pseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 76. Polimeryzacja żyjąca i pseudożyjąca 1)Inicjacja ki1 I P0 2) Propagacja k pi Pi M P1 i 3) Przeniesienie łaocucha ktrM * Pi M P M i 4) Terminacja kkt1 Pi Pj Pi j 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 77. Polimeryzacjapseudożyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 78. Polimeryzacja pseudożyjąca Rodnikowa w której: - jest odwracalna aktywacja polimeryzacji - jest dezaktywacja rosnących łaocuchów- nie ma nieodwracalnego przenoszenia łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 79. Polimeryzacja pseudożyjąca Stable Free Radical Polymerization – SFRPpolimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem + + p < 1,5 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 80. Polimeryzacja pseudożyjąca Stable Free Radical Polymerization – SFRPpolimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 81. Polimeryzacja pseudożyjąca Atom Transfer Radical Polymerization – ATRPpolimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu opisana przez Krzysztofa Matyjaszewskiego p < 1,05-1,3 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 82. Polimeryzacja pseudożyjącaReversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization – RAFT polimeryzacja z odwracalnym addycyjno- fragmentacyjnym przeniesieniem łaocucha 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 83. Polimeryzacjażyjąca 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 84. Polimeryzacja żyjąca Living Anionic Polymerization odkrywca Michael Mojzesz Szwarc – Nature 1956 w żyjącej polimeryzacji nie ma zakooczenia ani przeniesienia łaocucha; poprzereagowaniu monomeru A można wprowadzid nową porcje monomeru A i wznowid polimeryzację lub wprowadzid monomer B i otrzymad kopolimer blokowy: 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 85. PODSUMOWANIE 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 86. Co zapamiętujemy… Warunki konieczne do zajścia polimeryzacji: - walencyjnośd - warunek termodynamiczny ΔGp = ΔHp -TΔSp < 0 - warunek kinetyczny k Ea RT ln A 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 87. Co zapamiętujemy… POLIMERYZACJA ŁAOCUCHOWAPolimeryzacja stopniowa POLIKONDENSACJA POLIADDYCJA ~N=C=O + HO~ → ~N−C−O~ − = HO ~N=C=O + H2N~ → ~N−C−N~ − = − HO H nA →-(B)n- + nC nA →-(A)n- 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 88. Co zapamiętujemy… Polimeryzacja Polimeryzacja ŻYJĄCA PSEUDOŻYJĄCA RODNIKOWA ANIONOWA 4) Terminacja kkt1 Pi Pj Pi j BARDZO NISKI ROZRZUT MAS CZĄSTECZKOWYCH 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 89. Następne zajęcia… 8 kwietnia 2013 r. Polimeryzacja w wersji laboratoryjnej 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 90. Następne zajęcia… 25/27 marca 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium

Related Documents