Najważniejszepolimery22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumPodstawy Chemii Po...
Syntetyczna guma - polibutadienNaturalna guma – latexpoliizopren22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chem...
Syntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumnpolimer...
Syntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Sergei Vasiljevich Lebedevurodzony w Lublienie, chodził do szkoły w Warszawie1910 polimeryzacja butadienu – pierwszasyntet...
70% produkcji PB to oponyKatalizator Neodymowy Litowy KobaltowyZawartośd cis 1,4 (%) 96 38 96Zawartośd vinyl 1,2 (%) <1 11...
Poprawienie właściwości piłeczek golfowych:- Odległośd przelotu;- Stabilnośd piłki;- Charakterystyka lotu piłki.Rodzaj BR ...
ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)polimeryzacjakopolimeryzacja22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podsta...
Injection mouldingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii ...
Thermoforming(Vacuum forming)ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podst...
Uniaxial pressingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii P...
Insert mouldingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Pol...
Gas assisted injectionmoulding (GAIM)ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ...
15% - 35%40% - 60%5% - 30%plastycznośd,wytrzymałośd nauderzeniabłyszcząca powierzchnia,łatwośd przetwórstwa,mniej kosztown...
ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – semina...
PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumpatent 19...
polikondensacjatereftalanu dimetylowego (DMT) i glikolu etylenowego (GE)PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 ...
Injection blowmouldingPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów...
fibre extrusionPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – semi...
temperatura topnienia: 254 – 256 Ctemperatura zeszklenia: 82 °Cgęstośd: 1,38 – 1,40 g/mm3krystalicznośd: ≥ 45%PET - poli(t...
krystalicznośd: ≥ 45%PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów ...
rozciąganie, dmuchanie itp… wyciąganie - włóknaPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – ...
dacron lub tergalpolartecPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polime...
PET + metalMPET - metallized polyethylene terephthalatePET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chem...
Folia NRC(koc ratunkowy,koc przeciwwstrząsowy,folia termiczna,folia izotermiczna)stworzone w 1964 r.w ramach programukosmi...
PET + cząstki szkła, włókna szklane lub mineralneRynite, Arnite, Hostadur, Crastineróżne zawartości dodatkówmateriały bard...
PTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Wynalazł Roy J. Plunkett w 1938 w laboratoriumDuPonta, w Jackson w USA. Synteza teflonu zostałaopatentowana przez firmę Du...
Otrzymywanie – emulsyjna polimeryzacja tetrafluoroetylenuObróbka – formowanie wtryskowePTFE - polytetrafluoroethylene (tef...
PTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Składnik smarówWyściełanie aparatury chemicznejPowłoki zapobiegające przywieraniu w sprzętachgospodarstwa domowego i innym...
Produkcja rur i kształtek urządzeo pracującychw ekstremalnych warunkachKolczyki do piercinguImplanty przy rekonstrukcjach ...
chemoodporne ubraniegazoszczelnePTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podsta...
Membrana Gore-TexPTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polim...
BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowanajstarsze tworzywo sztucznewynalezione: 1907 r.Leo Hendrika Baekelanda22/24 kwietni...
BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Bakelit A - rezol - topliwy, rozpuszczalny w wielurozpuszczalnikach, jak np. aceton, alkohole, niskamasa molowo, równomolo...
BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
Co zapamiętujemy2 mln lat -6000 p.n.e.6000 - 3400p.n.e.3400 - 1200p.n.e.1200 p.n.e. -starożytnośdterazepoka kamieniałupane...
of 41

Najważniejsze polimery

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najważniejsze polimery

 • 1. Najważniejszepolimery22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumPodstawy Chemii Polimerów –seminariumdr Małgorzata M. Zaitzmalgorzata@zaitz.eu
 • 2. Syntetyczna guma - polibutadienNaturalna guma – latexpoliizopren22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 3. Syntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumnpolimeryzacjatrans 1,4 trans 1,4 cis 1,41,2High cis > 92% cisLow cis 36% cis, 54% trans, 10% vinylHigh vinyl > 70% vinylHigh trans > 90% trans
 • 4. Syntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 5. Sergei Vasiljevich Lebedevurodzony w Lublienie, chodził do szkoły w Warszawie1910 polimeryzacja butadienu – pierwszasyntetyczna guma z polibutadienuII największa objętośd produkcyjna pod względem gumZużycie 2,1 milion ton - 2000 r.Synteza rozpuszczalnikowa (cykloheksan, heksan, benzen,toluen) stężenie 20%silnie egzotermicznaSyntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 6. 70% produkcji PB to oponyKatalizator Neodymowy Litowy KobaltowyZawartośd cis 1,4 (%) 96 38 96Zawartośd vinyl 1,2 (%) <1 11 2Temperatura zeszklenia -109 -93 -107Rozgałęzienia (%) <5 <5 20Wagowo średnia masa cząsteczkowa 320 270 290Liczbowo średnia masa cząsteczkowa 150 130 100Polidyspersja 2,13 2,07 2,9Syntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 7. Poprawienie właściwości piłeczek golfowych:- Odległośd przelotu;- Stabilnośd piłki;- Charakterystyka lotu piłki.Rodzaj BR C.O.R. index(zależny od użytegokatalizatora)(Coefficient ofRestitution)Nd-BR 100 - 102Co-BR 97 - 99Ni-BR 96 - 98C.O.R. – indeks określający stratęenergii piłki golfowejSyntetyczna guma - polibutadien22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 8. ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)polimeryzacjakopolimeryzacja22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 9. Injection mouldingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 10. Thermoforming(Vacuum forming)ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 11. Uniaxial pressingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 12. Insert mouldingABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 13. Gas assisted injectionmoulding (GAIM)ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 14. 15% - 35%40% - 60%5% - 30%plastycznośd,wytrzymałośd nauderzeniabłyszcząca powierzchnia,łatwośd przetwórstwa,mniej kosztownywytrzymałośd termicznai chemicznaABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 15. ABSpoli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 16. PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminariumpatent 1941 r. przez CalicoPrinters Associationsprzedawany od 1951 r. podnazwą Mylar przez DuPont
 • 17. polikondensacjatereftalanu dimetylowego (DMT) i glikolu etylenowego (GE)PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 18. Injection blowmouldingPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 19. fibre extrusionPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 20. temperatura topnienia: 254 – 256 Ctemperatura zeszklenia: 82 °Cgęstośd: 1,38 – 1,40 g/mm3krystalicznośd: ≥ 45%PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 21. krystalicznośd: ≥ 45%PET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 22. rozciąganie, dmuchanie itp… wyciąganie - włóknaPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 23. dacron lub tergalpolartecPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 24. PET + metalMPET - metallized polyethylene terephthalatePET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 25. Folia NRC(koc ratunkowy,koc przeciwwstrząsowy,folia termiczna,folia izotermiczna)stworzone w 1964 r.w ramach programukosmicznego NASAfilm PET pokryty warstwąmetalu – srebra lub złotaPET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 26. PET + cząstki szkła, włókna szklane lub mineralneRynite, Arnite, Hostadur, Crastineróżne zawartości dodatkówmateriały bardziej wytrzymałePET - poli(tereftalan etylenu)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 27. PTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 28. Wynalazł Roy J. Plunkett w 1938 w laboratoriumDuPonta, w Jackson w USA. Synteza teflonu zostałaopatentowana przez firmę DuPont w 1956.PTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 29. Otrzymywanie – emulsyjna polimeryzacja tetrafluoroetylenuObróbka – formowanie wtryskowePTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 30. PTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 31. Składnik smarówWyściełanie aparatury chemicznejPowłoki zapobiegające przywieraniu w sprzętachgospodarstwa domowego i innym„Ślizgacze” pod myszami komputerowymi dla graczyPTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 32. Produkcja rur i kształtek urządzeo pracującychw ekstremalnych warunkachKolczyki do piercinguImplanty przy rekonstrukcjach twarzyPowlekanie amunicji broni ręcznejPTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 33. chemoodporne ubraniegazoszczelnePTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 34. Membrana Gore-TexPTFE - polytetrafluoroethylene (teflon)22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 35. BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowanajstarsze tworzywo sztucznewynalezione: 1907 r.Leo Hendrika Baekelanda22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 36. BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 37. Bakelit A - rezol - topliwy, rozpuszczalny w wielurozpuszczalnikach, jak np. aceton, alkohole, niskamasa molowo, równomolowa zawartośd fenolui formaldehyduBakelit B - rezitol - faza pośrednia, prawienierozpuszczalny, może byd zmiękczony przeztemperaturęBakelit C - rezit - nietopliwy i nierozpuszczalnyBAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 38. BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 39. BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 40. BAKELITEżywica fenylowo-formaldehydowa22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium
 • 41. Co zapamiętujemy2 mln lat -6000 p.n.e.6000 - 3400p.n.e.3400 - 1200p.n.e.1200 p.n.e. -starożytnośdterazepoka kamieniałupanego - paleolitepoka miedzi –eneolit /chalkenolitepoka brązuepoka żelazaepoka plastiku22/24 kwietnia 2013 r. – Wydział Chemii UJ – Podstawy Chemii Polimerów – seminarium

Related Documents