NĀ`ANA: HŌ`OLE PEPEKE `AIKE HAW 102
HŌ`OLE PEPEKE `AIKE HE <ul><li>Pepeke `Aike He   </li></ul><ul><li>HE (MAU) object + subject </li></ul><ul><li>Hō`ol...
LA`ANA <ul><li>He pōpoki kēlā. </li></ul><ul><li>That (f) is a cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā he pōpoki. </li></ul><ul...
LA`ANA <ul><li>He kupunawahine `o Leinā`ala. </li></ul><ul><li>Leinā`ala is a grandmother. </li></ul><ul><li>`A`ole `o Lei...
LA`ANA <ul><li>He kumu ko`u makuakāne. </li></ul><ul><li>My father is a teacher. </li></ul><ul><li>`A`ole ko`u makuakāne h...
HŌ`OLE PEPEKE `AIKE `O <ul><li>  </li></ul><ul><li>Pepeke `Aike `O </li></ul><ul><li>  `O object + subject </li></ul...
LA`ANA <ul><li>‘ O ka`u pōpoki kēlā. That (f) is my cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā ka`u pōpoki. That (f) is not my ca...
LA`ANA <ul><li>`O kēia ka hale. </li></ul><ul><li>This is the house. </li></ul><ul><li>`A`ole ka hale kēia. </li></ul><ul...
LA`ANA <ul><li>`O Ku`ulei ko`u māmā </li></ul><ul><li>Ku`ulei is my mom. </li></ul><ul><li>`A`ole ko`u māmā `o Ku`ulei. </...
HŌ`OLE + PAPANI <ul><li>Like the pepeke painu, if you want to hō`ole (negate) the sentence and a papani (pronoun) is invol...
 
of 11

Naana hoole aike

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naana hoole aike

  • 1. NĀ`ANA: HŌ`OLE PEPEKE `AIKE HAW 102
  • 2. HŌ`OLE PEPEKE `AIKE HE <ul><li>Pepeke `Aike He   </li></ul><ul><li>HE (MAU) object + subject </li></ul><ul><li>Hō`ole (Negate) </li></ul><ul><li>`A`OLE subject + HE (MAU) object </li></ul>
  • 3. LA`ANA <ul><li>He pōpoki kēlā. </li></ul><ul><li>That (f) is a cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā he pōpoki. </li></ul><ul><li>That (f) is not a cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā he pōpoki `ele`ele. </li></ul><ul><li>That (f) is not a black cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā he pōpoki `ele`ele ma ke alanui. That (f) is not a black cat on the road. </li></ul>
  • 4. LA`ANA <ul><li>He kupunawahine `o Leinā`ala. </li></ul><ul><li>Leinā`ala is a grandmother. </li></ul><ul><li>`A`ole `o Leinā`ala he kupunawahine. Leinā`ala is not a grandmother. </li></ul><ul><li>`A`ole `o Leinā`ala he kupunawahine `olu`olu. </li></ul><ul><li>Leinā`ala is not a kind grandmother. </li></ul>
  • 5. LA`ANA <ul><li>He kumu ko`u makuakāne. </li></ul><ul><li>My father is a teacher. </li></ul><ul><li>`A`ole ko`u makuakāne he kumu. </li></ul><ul><li>My father is not a teacher. </li></ul><ul><li>`A`ole ko`u makuakāne he kumu hula. </li></ul><ul><li>My father is not a hula teacher. </li></ul>
  • 6. HŌ`OLE PEPEKE `AIKE `O <ul><li>  </li></ul><ul><li>Pepeke `Aike `O </li></ul><ul><li>  `O object + subject </li></ul><ul><li>Hō`ole (Negate) </li></ul><ul><li>`A`OLE subject + (`o) object </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  • 7. LA`ANA <ul><li>‘ O ka`u pōpoki kēlā. That (f) is my cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā ka`u pōpoki. That (f) is not my cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā ka`u pōpoki pupuka. That (f) is not my ugly cat. </li></ul><ul><li>`A`ole kēlā ka`u pōpoki pupuka ma ke kumulā`au. That (f) is not my ugly cat in the tree. </li></ul>
  • 8. LA`ANA <ul><li>`O kēia ka hale. </li></ul><ul><li>This is the house. </li></ul><ul><li>`A`ole ka hale kēia. </li></ul><ul><li>This is not the house. </li></ul><ul><li>`A`ole ka hale o ko`u māmā kēia. </li></ul><ul><li>This is not the house of my mother.  </li></ul>
  • 9. LA`ANA <ul><li>`O Ku`ulei ko`u māmā </li></ul><ul><li>Ku`ulei is my mom. </li></ul><ul><li>`A`ole ko`u māmā `o Ku`ulei. </li></ul><ul><li>Ku`ulei is not my mom.   </li></ul><ul><li>`O kāna kumu `o ia. </li></ul><ul><li>She is her teacher. </li></ul><ul><li>`A`ole `o ia kāna kumu. </li></ul><ul><li>She is not her teacher. </li></ul>
  • 10. HŌ`OLE + PAPANI <ul><li>Like the pepeke painu, if you want to hō`ole (negate) the sentence and a papani (pronoun) is involved, please make sure it comes directly after `a`ole as in the following examples: </li></ul><ul><li>`A`ole `oe he makua. You are not a parent. </li></ul><ul><li>`A`ole au kona hoaaloha. I am not his friend. </li></ul><ul><li>`A`ole `o ia he kumu. She is not a teacher. </li></ul>

Related Documents