NĀ `ŌLELO PŌKOLE: Useful Phrases
HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Love• Towards the mountain• Towards the ocean• Dirt...
HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Love ALOHA• Towards the mountain MA...
HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Go• Smart• Sit• Welcome• No• Flower• Chief,...
HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Go HELE• Smart AKAMAI• Sit...
HAWAIIAN WORDS VS. PIDGIN WORDS• Kaukau: eat, food – Eat: `ai – Food: mea`ai• Hanabata: snot – Snot, mucus: hūpē...
COMMONLY MISPRONOUNCED WORDS/PHRASES ENGLISH MISPRONOUNCED CORRECT VERSIONFinished, done, complete...
COMMONLY MISPRONOUNCEDPLACE NAMES ON HAWAI`I ISLAND INCORRECT CORRECT Waikea Waiākea Ke`ao ...
NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Aloha! Hello!• Pehea `oe? How are you?• Maika`i Good• A ...
NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Mahalo (nui loa)! Thank you (very much)!• `A`ole pilikia No problem. It’s no trouble.• E kala ma...
NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Auē (nō ho`i ē)! Oh no! Oops! (omg)• Hiki nō Okay! It’s alright! Can!• `O wau kekahi! ...
NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Uihā! Yay! Yeah!• Hūlō ! Hooray!• Ho`omaika`i! Congratulations!• Hau`oli Lā ...
If you have anyquestions, please ask them on theDiscussion Board. Mahalo!
of 13

Na olelo pokole

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Na olelo pokole

 • 1. NĀ `ŌLELO PŌKOLE: Useful Phrases
 • 2. HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Love• Towards the mountain• Towards the ocean• Dirty• Colorful• Dumb• Crazy
 • 3. HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Love ALOHA• Towards the mountain MA UKA• Towards the ocean MA KAI• Dirty LEPO• Colorful KALAKOA• Dumb LŌLŌ• Crazy PUPULE
 • 4. HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Go• Smart• Sit• Welcome• No• Flower• Chief, royalty
 • 5. HOW MANY HAWAIIAN WORDS/PHRASES DO YOU KNOW?• Go HELE• Smart AKAMAI• Sit NOHO• Welcome E KOMO MAI• No `A`OLE• Flower PUA• Chief, royalty ALI`I
 • 6. HAWAIIAN WORDS VS. PIDGIN WORDS• Kaukau: eat, food – Eat: `ai – Food: mea`ai• Hanabata: snot – Snot, mucus: hūpē, hūpēkole• Bumbai: later on – Later on: ma hope• Moemoe: sleep – Sleep: hiamoe
 • 7. COMMONLY MISPRONOUNCED WORDS/PHRASES ENGLISH MISPRONOUNCED CORRECT VERSIONFinished, done, complete pao pau Ready Makaokao Mākaukau Do it again! Hana ho! Hana hou!
 • 8. COMMONLY MISPRONOUNCEDPLACE NAMES ON HAWAI`I ISLAND INCORRECT CORRECT Waikea Waiākea Ke`ao Kea`au Papaeko Pāpa`ikou Pepekeo Pepe`ekeo Keaoho Keauhou Pohiki Pohoiki `Uma`uma Umauma Pauilo Pa`auilo
 • 9. NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Aloha! Hello!• Pehea `oe? How are you?• Maika`i Good• A hui hou Until we meet again• E mālama pono Take care• `Ae Yes• `A`ole No• `A`ole maopopo (ia`u) I don’t know/understand
 • 10. NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Mahalo (nui loa)! Thank you (very much)!• `A`ole pilikia No problem. It’s no trouble.• E kala mai (ia`u) Excuse me.• He mea iki It’s no big deal.• No`u ka hau`oli The pleasure is mine.• E `olu`olu ….. Please……..• ……..ke `olu`olu ……..please
 • 11. NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Auē (nō ho`i ē)! Oh no! Oops! (omg)• Hiki nō Okay! It’s alright! Can!• `O wau kekahi! Me too!• Pēia pū! Same to you!• Kihe a mauli ola! Bless you! (Ola!) (Sneeze and live!)• Aloha nō Too bad. Poor thing.
 • 12. NĀ `ŌLELO PŌKOLE• Uihā! Yay! Yeah!• Hūlō ! Hooray!• Ho`omaika`i! Congratulations!• Hau`oli Lā Hānau! Happy Birthday!• Hau`oli Lā Ho`omana`o! Happy Anniversary! Hau`oli Lā Piha Makahiki!• Me ke aloha With love
 • 13. If you have anyquestions, please ask them on theDiscussion Board. Mahalo!

Related Documents