1
NamasayaMohan Raj A/L Chandran.SayaberusiaSembilan
belastahundanmerupakanseorangpelajarpra diploma.PoliteknikMuadzanShah...
2
Name Umur Dari Kerja/Belajar
Chandran 49 Jerantut Peniaga
Santhi 47 Cameron Highland Surirumah
Mohan Raj 19 Mentakab Bel...
of 2

Nama saya mohan raj a

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nama saya mohan raj a

  • 1. 1 NamasayaMohan Raj A/L Chandran.SayaberusiaSembilan belastahundanmerupakanseorangpelajarpra diploma.PoliteknikMuadzanShah.Sayadilahirkan 30-01- 1994 di sebuahklinikswasta yang terletak di bandarMentakab Pahang.Sayamempunyaisatuadikperempuandanmerupakananaksulungdalamkeluargasaya.Sayamempu nyaisebuahkeluarga yang bahagia.Orang yang lebihtuamerupakanmerupakanindividu yang paling sayasayangidanhormatidalamhidupsaya. Nama ayah sayaialahChandran A/L Rengasamy. Ayah sayaberumurempatpuluhsembilantahun.Ayahsayadilahirkan 04-05-1964 .Diadilahir di Jerantut Pahang. Ayah sayaseorangpeniagalori. Ayah sayaberkerjadaripadaumurtigabelastahun.Diaseorangberkerjakerasdantegas.Diajugasukamakanbuah- buahandanmenjauhkandiridaripadamakanan yang bergorengdanberminyak. NamaibusayaialahSanthi A/P Palaniappan.Ibusayaberumurempatpuluhtujuhtahun.Ibusayadilahirkan 14-08-1967.Diadilahir di Cameron Highland Pahang.Ibusayaseorangsurirumah.Ibusayagemarmemasakmakanan yang enak.Beliausentiasamenasihatsayabelajarbersungguh- sungguhsupayadapatberjayadalamhidupduniadanmencapaihasrat. NamaadiksayaialahYashenee A/P Chandran.Diaberumurlimabelastahun.Diabelajar di SMK HwaLianMentakab Pahang.Diajugatinggi.Diagemarbermainpermainankomputer, badminton dansebagainya.Kadang-kala, sayaberkelahidenganadiknakalsaya.Sayaberdoa agar keluargasayahidupaman, makmurdanbahagiaselama-lamanya. Kesimpulannya,sayasangatbanggadanberterimakasihkepadatuhankeranamenerimakeluarga yang bahagiasebegini. Sayaberharapdanberdoasayajugamenjaganamakeluargadaninginmencapaicita- citasayasebagaimenjadipengurusan perniagaan yang terbaik di Malaysia. Keluarga saya
  • 2. 2 Name Umur Dari Kerja/Belajar Chandran 49 Jerantut Peniaga Santhi 47 Cameron Highland Surirumah Mohan Raj 19 Mentakab Belajar Yashenee 15 Mentakab Belajar Mohan

Related Documents