Tomek Knioła (prezes KP-KP)
Alexandre Flesch
Logo i statut KP
Klub Przyrodników jest 
stowarzyszeniem społecznym i 
NGO prowadzącym aktywną 
działalność na rzecz ochro...
Działania KPKP
• Postępowania administracyjne
• Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego
• Ochrona Płazów w Pozn...
4
Klub Przyrodników Koło Poznańskie
• Założony 20 sierpnia 2009r.
• Główne cele: statutowe KP to przede wszystkim:
- „inte...
5
Grzegorz
Gołębniak
Marcin
Pakuła
Tomasz
Knioła
Mikołaj
Kaczmarski
Jan
Kaczmarek
Alexander
Flesch
Aktywni członkowie KPKP
6
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
• Stan przed:
- „korytarz ekologiczny” w dolinie
Bogdanki dla płazów, ssaków (sarny,
dziki, bobry, wydry, borsuki, kuny,
n...
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
• Działania od 2008 do 2010 r.
• finansowanie z własnych środków.
- zaang...
10
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
• Działania w 2011 r.
- dofinansowanie z miniprojektu KP
- zaangażowan...
11
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
12
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
W 2011: 980 osobników wiosną (w okresie od 10 marca do 23 maja)
oraz 1...
13
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
• skierowanie przez Górnośląskie
Towarzystwo Przyrodnicze opinii o
zag...
14
Od 2011 r. kontynuacja …
Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką
I już ponad 4000 płazów
uratowanych !!!!
15
Ratowanie płazów ze studzienek melioracyjnych
16
Termomodernizacja budynków – interwencje: Turew
Przed
Po
17
Termomodernizacja budynków – interwencje
Przed
Po
18fot. A. Gatniejewski
Wywiad na temat termomodernizacji
dla Winogradzkiej TV kablowej
fot. A. Gatniejewski
19
Inwentaryzacje zimowisk nietoperzy
Nietoperze i motyle można zaobserwować w fortyfikacjach
oraz w różnych schronach na terenie Poznania (np. Mroczka pozłocis...
21
Inwentaryzacja obszarów szczególnie cennych
przyrodniczo na Morasku-Radojewie-Umultowie -
prace prowadzone wraz ze stud...
22
Założenie i uczestnictwo w Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydz. Ochrony Środowiska Urz. Miasta Poznania
• T. Knioł...
23
Wizje lokalne
Przykłady:
- zimowisko nietoperzy pod rondem Kaponiera z przedstawicielami
RDOŚ, PTOP „Salamandra”, Zarzą...
24
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
KP-KP może przedstawić tutaj swoją opinię…
25
Użytki ekologiczne w Poznaniu – powołanie pierwszego
od 11 lat w Poznaniu użytku „Traszki Ratajskie”
1.1. Pomnik przyrodyPomnik przyrody
2.2. Użytek ekologicznyUżytek ekologiczny
3.3. Natura 2000Natura 2000 (Wszystkie forty...
Wyjątkowa w Europie sieć NATURA 2000 w środku miasta !
…i niedaleko Lubonia !
Jesteśmy tutaj
Wielkopolski
Park
Narodowy
Jesteśmy
tutaj
30
Edukacja młodzieży i studentów
31
Edukacja dzieci
 Historyczna część miasta Poznania
 Teren o wysokich walorach
przyrodniczych
 Trasa wycieczkowa okoł...
32
Wycieczki przyrodnicze
33
DZIĘKUJEM
Y ZA
UWAGĘ !!
www.kp.org.pl
http://www.facebook.com/klubprzyrodnikow.poznan
E-mail : alex.flesch@gmail.com
Prezentacja KPKP
of 34

Prezentacja KPKP

http://www.kp.org.pl Koło Poznańskie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Prezentacja KPKP

 • 1. Tomek Knioła (prezes KP-KP) Alexandre Flesch
 • 2. Logo i statut KP Klub Przyrodników jest  stowarzyszeniem społecznym i  NGO prowadzącym aktywną  działalność na rzecz ochrony  przyrody i edukacji ekologicznej  społeczeństwa.
 • 3. Działania KPKP • Postępowania administracyjne • Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego • Ochrona Płazów w Poznaniu • Edukacja przyrodnicza • Artykuły • Tworzenie form ochrony przyrody • Wycieczki przyrodnicze
 • 4. 4 Klub Przyrodników Koło Poznańskie • Założony 20 sierpnia 2009r. • Główne cele: statutowe KP to przede wszystkim: - „interwencje przyrodnicze”, - powoływanie nowych lub reaktywacja dawniej istniejących form ochrony przyrody, - opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego - „czynna ochrona” przyrody, edukacja ekologiczna • Zebrania w trzeci poniedziałek miesiąca
 • 5. 5 Grzegorz Gołębniak Marcin Pakuła Tomasz Knioła Mikołaj Kaczmarski Jan Kaczmarek Alexander Flesch Aktywni członkowie KPKP
 • 6. 6 Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
 • 7. • Stan przed: - „korytarz ekologiczny” w dolinie Bogdanki dla płazów, ssaków (sarny, dziki, bobry, wydry, borsuki, kuny, nietoperze), ptaków. -do 11 gatunków płazów = duża bioróźrorodność gdy występuje 12 gatunków na całym terenie Poznania -droga krajowa nr 92 (ul. Lutycka); 30 tys. pojazdów na dobę
 • 8. Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu • Działania od 2008 do 2010 r. • finansowanie z własnych środków. - zaangażowani głównie Alex Flesch i Marek Zawadski + wolontariusze z Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE) - w 2009 r. pierwsza budowa płotku zabezpieczającego o dł. 43,5 m, przenoszenie płazów przez 30 dni tylko wiosną (inicjatywa Alex Flesch,
 • 9. 10 Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu • Działania w 2011 r. - dofinansowanie z miniprojektu KP - zaangażowanie 20 wolontariuszy (KPKP, Grupa Traszka, OTOP, inni) - budowa 165 m +140 m płotku zabezpieczającego, przenoszenie płazów przez 80 dni wiosną i 60 dni jesienią, 2x dziennie, głównie: Alex Flesch - seria medialno-promocyjna
 • 10. 11 Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu
 • 11. 12 Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu W 2011: 980 osobników wiosną (w okresie od 10 marca do 23 maja) oraz 1076 os. jesienią (w okresie od 4 września do 9 listopada) Wiosna 2011: żaba trawna (871 os.- 89%; 1,5x więcej niż 2010r.) , żaba moczarowa (33 os.; 5x >); żaba zielone (27 os.; 2x >) , ropucha szara (15 os.; stabilnie), traszka zwyczajna (16 os., stabilnie), grzebiuszka ziemna (5 os.; 2x >) + Badania liczebności i składu gatunkowego na transektach nocnych Struktura dominacji przenoszonych płazów w okresie 13.03 - 31.05.2011; n = 967 Żaba trawna 89% Ropucha szara 2% Żaby zielone 3% Żaba moczarowa 3% Traszka zwyczajna 2% Grzebiuszka ziemna 1%
 • 12. 13 Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką w Poznaniu • skierowanie przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze opinii o zagrożeniu szkodą w środowisku do RDOŚ i do wiadomości Zarządu Dróg Miejskich • w efekcie ZDM wyłonił wykonawcę płotka i przenoszenia płazów na szerszym odcinku dol. Bogdanki (KPKP) • Wnioski - warto korzystać z mediów dla promocji ochrony przyrody - przydałoby się trwałe zabezpieczenie korytarza (wiadukt nad doliną) - na przyszłość wycinka trzciny, kontynuacja przenoszenia płazów, ustanowienie użytku ekologicznego, działania edukacyjne, ustawienie tablic, wyznaczenie ścieżki edukacyjnej
 • 13. 14 Od 2011 r. kontynuacja … Przenoszenie płazów przez ul. Lutycką I już ponad 4000 płazów uratowanych !!!!
 • 14. 15 Ratowanie płazów ze studzienek melioracyjnych
 • 15. 16 Termomodernizacja budynków – interwencje: Turew Przed Po
 • 16. 17 Termomodernizacja budynków – interwencje Przed Po
 • 17. 18fot. A. Gatniejewski Wywiad na temat termomodernizacji dla Winogradzkiej TV kablowej fot. A. Gatniejewski
 • 18. 19 Inwentaryzacje zimowisk nietoperzy
 • 19. Nietoperze i motyle można zaobserwować w fortyfikacjach oraz w różnych schronach na terenie Poznania (np. Mroczka pozłocistego,
 • 20. 21 Inwentaryzacja obszarów szczególnie cennych przyrodniczo na Morasku-Radojewie-Umultowie - prace prowadzone wraz ze studentami UAM.
 • 21. 22 Założenie i uczestnictwo w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydz. Ochrony Środowiska Urz. Miasta Poznania • T. Knioła z KP – w-ce przewodniczący oraz kierownik ds. ochrony przyrody
 • 22. 23 Wizje lokalne Przykłady: - zimowisko nietoperzy pod rondem Kaponiera z przedstawicielami RDOŚ, PTOP „Salamandra”, Zarządem Dróg Miejskich i inwestorem; -Biała Struga obok Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) z przedstawicielami RDOŚ z Bydgoszczy i meliorantami. Są to oględziny prowadzone przez jednostki lokalne na terenach gdzie występują wspólne interesy. Generalnie chodzi o badania okoliczności zdarzenia lub stwierdzenie czegoś (np. wykonania pomiarów, obserwacje rzadkich gatunków, itp.)
 • 23. 24 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego KP-KP może przedstawić tutaj swoją opinię…
 • 24. 25 Użytki ekologiczne w Poznaniu – powołanie pierwszego od 11 lat w Poznaniu użytku „Traszki Ratajskie”
 • 25. 1.1. Pomnik przyrodyPomnik przyrody 2.2. Użytek ekologicznyUżytek ekologiczny 3.3. Natura 2000Natura 2000 (Wszystkie forty, Biedrusko)(Wszystkie forty, Biedrusko) 4.4. Rezerwat przyrodyRezerwat przyrody („Meteoryt Morasko”)(„Meteoryt Morasko”) 5.5. Obszary chronionego krajobrazuObszary chronionego krajobrazu (Dolina(Dolina Cybina)Cybina) Jakie mogą być typy obszarów ochronnych przyrody w Poznaniu ?
 • 26. Wyjątkowa w Europie sieć NATURA 2000 w środku miasta !
 • 27. …i niedaleko Lubonia ! Jesteśmy tutaj
 • 28. Wielkopolski Park Narodowy Jesteśmy tutaj
 • 29. 30 Edukacja młodzieży i studentów
 • 30. 31 Edukacja dzieci  Historyczna część miasta Poznania  Teren o wysokich walorach przyrodniczych  Trasa wycieczkowa około 3 km
 • 31. 32 Wycieczki przyrodnicze
 • 32. 33 DZIĘKUJEM Y ZA UWAGĘ !!
 • 33. www.kp.org.pl http://www.facebook.com/klubprzyrodnikow.poznan E-mail : alex.flesch@gmail.com

Related Documents