Ponavljanje – Mišljenje i inteligencija
• Simbolički proces obrade ideja, predodžbi, simbola i pojmova.• MIŠLJENJE• Mišljenje je spoznajni proces s bitnom znača...
• Mišljenje koje nije usmjereno nekom cilju, nego se sastoji u nekontroliranom sanjarenju.• “AUTISTIČKO” MIŠLJENJE• “Auti...
• Proces preoblikovanja zapamćenih doživljaja i slika u nove cjeline.• IMAGINACIJA (MAŠTANJE)• Imaginacija je važna sasta...
• Sustavno zaključivanje na temelju opaženih činjenica i odgovarajućih pretpostavki.• RASUĐIVANJE• Rasuđivanje je u spoz...
• Sve ono što stoji umjesto nečeg drugog.• SIMBOL• Korištenje simbola omogućuje nam da se odvojimo od neposredne percept...
• Kognitivne kategorije koje odražavaju opća i bitna obilježja neke grupe sadržaja sličnih svojstava.• POJMOVI• Pojam je...
• Sustav znakova za namjerno sporazumijevanje i sustav simbola i pravila koji olakšavaju mišljenje.• GOVOR• Govor je obl...
• Vještina kritičkog poštovanja suprotnog gledišta.• DIJALEKTIČKO RASUĐIVANJE• Smanjenje vlastite pristranosti u zaključ...
• Njemački psiholog koji drži da životinje mogu rješavati probleme uvidom.• KÖHLER• Köhler je suočavao nedresirane čimpa...
• Svojstvo uspješnog snalaženja jedinke u novim situacijama.• INTELIGENCIJA• Inteligencija znatno određuje razinu čovjek...
• Postupci za mjerenje inteligencije.• TESTOVI INTELIGENCIJE• U dobrom testu inteligencije utjecaj ispitanikova znanja i ...
• Francuski psiholog koji je razvio prvi upotrebljivi postupak za mjerenje inteligencije.• BINET• Binetov postupak sadrži...
• Pojam za određenje mentalnog razvoja djece koji se određuje na temelju težine zadataka koje je dijete sposobno riješit...
• Omjer između mentalne i kronološke dobi pomnožen sa 100.• KVOCIJENT INTELIGENCIJE• Prosječan kvocijent inteligencije iz...
• Sposobnost viđenja stvari u novom svjetlu i rješavanja problema na nov i neobičan način.• KREATIVNOST• Osim što je orig...
• Mišljenje koje se ispituje problemnim zadacima u kojima postoji samo jedno, dobro definirano ispravno rješenje.• KONVE...
• Sposobnost razmišljanja u različitim pravcima i iznalaženja različitih rješenja.• DIVERGENTNO MIŠLJENJE• Ni s pomoću te...
• Pristup prema kojem je inteligencija svrsishodno prilagodljivo ponašanje u datim okolnostima.• KONTEKSTUALISTIČKI PRIS...
• 5 procesa uključenih u mišljenje.• DOSJEĆANJE• “AUTISTIČKO” MIŠLJENJE• IMAGINACIJA (MAŠTANJE)• UVJERENJE (STAV)•...
• 2 vrste rasuđivanja.• DEDUKTIVNO RASUĐIVANJE• INDUKTIVNO RASUĐIVANJE• Za razliku od deduktivnog, induktivni zaključak n...
• 3 načina rješavanja problema.• METODA POKUŠAJA I POGREŠAKA• METODA TESTIRANJA HIPOTEZA• UVID• Metoda pokušaja i pogrešak...
• 6 savjeta za uspješnije mišljenje.• PREDVIDJETI DOVOLJNO VREMENA• RAZMOTRITI PROBLEM TEMELJITO• KORISTITI SE SVIM RASPOL...
of 23

Ponavljanje misljenje i inteligencija

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponavljanje misljenje i inteligencija

 • 1. Ponavljanje – Mišljenje i inteligencija
 • 2. • Simbolički proces obrade ideja, predodžbi, simbola i pojmova.• MIŠLJENJE• Mišljenje je spoznajni proces s bitnom značajkom obrade informacija.
 • 3. • Mišljenje koje nije usmjereno nekom cilju, nego se sastoji u nekontroliranom sanjarenju.• “AUTISTIČKO” MIŠLJENJE• “Autističke” misli nastaju neovisno od realnih okvira vanjskoga svijeta i izraz su naših potreba i želja.
 • 4. • Proces preoblikovanja zapamćenih doživljaja i slika u nove cjeline.• IMAGINACIJA (MAŠTANJE)• Imaginacija je važna sastavnica stvaralačkog mišljenja.
 • 5. • Sustavno zaključivanje na temelju opaženih činjenica i odgovarajućih pretpostavki.• RASUĐIVANJE• Rasuđivanje je u spoznajnom smislu najviši oblik mišljenja.
 • 6. • Sve ono što stoji umjesto nečeg drugog.• SIMBOL• Korištenje simbola omogućuje nam da se odvojimo od neposredne perceptivne vezanosti za stvarni svijet i događanja u njemu.
 • 7. • Kognitivne kategorije koje odražavaju opća i bitna obilježja neke grupe sadržaja sličnih svojstava.• POJMOVI• Pojam je simbol koji predstavlja neku grupu objekata ili događaja koji imaju neka zajednička obilježja. Pojmove stječemo procesom indukcije.
 • 8. • Sustav znakova za namjerno sporazumijevanje i sustav simbola i pravila koji olakšavaju mišljenje.• GOVOR• Govor je oblik postojanja misli i kao takav on je odraz našeg mišljenja. Proširenje rječnika i usavršavanje jezičnog izražavanja pridonosi poboljšanju našeg mišljenja.
 • 9. • Vještina kritičkog poštovanja suprotnog gledišta.• DIJALEKTIČKO RASUĐIVANJE• Smanjenje vlastite pristranosti u zaključivanju postiže se uživljavanjem u suprotno stajalište.
 • 10. • Njemački psiholog koji drži da životinje mogu rješavati probleme uvidom.• KÖHLER• Köhler je suočavao nedresirane čimpanze s problemom kako se dočepati banane koja je izvan dohvata.
 • 11. • Svojstvo uspješnog snalaženja jedinke u novim situacijama.• INTELIGENCIJA• Inteligencija znatno određuje razinu čovjekova uspjeha u nizu različitih aktivnosti. Postoji povezanost između inteligencije i znanja.
 • 12. • Postupci za mjerenje inteligencije.• TESTOVI INTELIGENCIJE• U dobrom testu inteligencije utjecaj ispitanikova znanja i iskustva trebao bi biti sveden na najmanju moguću mjeru.
 • 13. • Francuski psiholog koji je razvio prvi upotrebljivi postupak za mjerenje inteligencije.• BINET• Binetov postupak sadrži skupine zadataka različite težine za koje je ustanovljeno da odgovaraju djeci različite kronološke dobi.
 • 14. • Pojam za određenje mentalnog razvoja djece koji se određuje na temelju težine zadataka koje je dijete sposobno riješiti.• MENTALNA DOB• Pojam mentalne dobi uveo je Binet za određenje mentalnog razvoja djece.
 • 15. • Omjer između mentalne i kronološke dobi pomnožen sa 100.• KVOCIJENT INTELIGENCIJE• Prosječan kvocijent inteligencije iznosi 100. Kvocijenti u rasponu od 90 do 110 smatraju se pokazateljima prosječne inteligencije (45% populacije). Kvocijent inteligencije nije prikladna mjera inteligencije odraslih.
 • 16. • Sposobnost viđenja stvari u novom svjetlu i rješavanja problema na nov i neobičan način.• KREATIVNOST• Osim što je originalan, proizvod kreativnog mišljenja mora biti prilagođen kontekstu i usuglašen sa zahtjevima situacije.
 • 17. • Mišljenje koje se ispituje problemnim zadacima u kojima postoji samo jedno, dobro definirano ispravno rješenje.• KONVERGENTNO MIŠLJENJE• Većina tipičnih testova inteligencije sadrži takve probleme.
 • 18. • Sposobnost razmišljanja u različitim pravcima i iznalaženja različitih rješenja.• DIVERGENTNO MIŠLJENJE• Ni s pomoću testova divergentnog mišljenja ne može se dovoljno dobro predivdjeti kreativnost u stvarnom životu.
 • 19. • Pristup prema kojem je inteligencija svrsishodno prilagodljivo ponašanje u datim okolnostima.• KONTEKSTUALISTIČKI PRISTUP• Prema tom pristupu, nema jedinstvenog pojma inteligencije koji bi bio prikladan za sve kulture.
 • 20. • 5 procesa uključenih u mišljenje.• DOSJEĆANJE• “AUTISTIČKO” MIŠLJENJE• IMAGINACIJA (MAŠTANJE)• UVJERENJE (STAV)• RASUĐIVANJE
 • 21. • 2 vrste rasuđivanja.• DEDUKTIVNO RASUĐIVANJE• INDUKTIVNO RASUĐIVANJE• Za razliku od deduktivnog, induktivni zaključak nikad nije izvjestan.
 • 22. • 3 načina rješavanja problema.• METODA POKUŠAJA I POGREŠAKA• METODA TESTIRANJA HIPOTEZA• UVID• Metoda pokušaja i pogrešaka je skupa i nepraktična. Uvid iznenadno dovodi trenutačne spoznaje rješenja.
 • 23. • 6 savjeta za uspješnije mišljenje.• PREDVIDJETI DOVOLJNO VREMENA• RAZMOTRITI PROBLEM TEMELJITO• KORISTITI SE SVIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA• OSTAVITI PROBLEM PO STRANI• PROBATI VIDJETI PROBLEM U DRUGOM SVJETLU• “RASKRINKATI” SVOJA UVJERENJA

Related Documents