SQL ≠
SQL żyje i ma się dobrze
Bardzo krótki przewodnik po wbeosrst tp praracctitsiseess w w M MSS S SQQLL
SELECT ≠
SELECT * to zwykle nie jest dobry pomysł.
• Znaj nazwy kolumn.
• Pobieraj tylko niezbędne dane.
• Pamiętaj o ...
WHERE ≠
WHERE nie jest ozdobą.
• Używaj warunków w celu ograniczenia ilości pobieranych
danych.
• Konstruuj warunki ta...
JOIN ≠ .Join()
JOIN to nie .Join(…).
No, nie tylko.
• Poznaj różnice między rodzajami złączeń.
• Korzystaj ze złączeń ...
INT ≠ VARCHAR
Typy danych są ważne. I różne.
• Pamiętaj żeby dane przechowywać w polach o odpowiednich
typach.
• Ogran...
NF ≠
Normalizacja to nie wiedza akademicka.
• Przemyśl i zaplanuj struktury danych przed implementacją.
• Używaj kluczy...
deNF ≠
Denormalizacja to nie zuoooo
…w niektórych przypadkach.
• W uzasadnionych przypadkach pozwól sobie na redundancj...
Indeks ≠
Indeksy to nic strasznego.
• Nie twórz indeksów rozbudowanych ponad potrzeby.
• Pamiętaj, że klucz obcy to nie...
Procedura ≠ SELECT
Procedura to nie to samo co zwykły SELECT
(chociaż może nim być).
• Korzystaj z procedur do wieloeta...
Transakcja ≠
Transakcja to nie jest niepotrzebny bagaż.
• Korzystaj z transakcji.
• …tam, gdzie jest to potrzebne!
• O...
Inne, też ważne
W skrócie
• Pamiętaj o hintach typu LOCK.
• Znaj różnicę między tablicą tymczasową a zmienną tabelarycz...
Baza ≠
Baza danych to nie niewzruszona struktura.
• Weryfikuj zapytania w miarę przyrostu ilości danych.
• Optymalizuj ...
of 12

Prezentacja 20141129

.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacja 20141129

 • 1. SQL ≠ SQL żyje i ma się dobrze Bardzo krótki przewodnik po wbeosrst tp praracctitsiseess w w M MSS S SQQLL
 • 2. SELECT ≠ SELECT * to zwykle nie jest dobry pomysł. • Znaj nazwy kolumn. • Pobieraj tylko niezbędne dane. • Pamiętaj o indeksach. • TOP może się przydać. • …albo SET ROWCOUNT.
 • 3. WHERE ≠ WHERE nie jest ozdobą. • Używaj warunków w celu ograniczenia ilości pobieranych danych. • Konstruuj warunki tak aby poprawnie korzystały z indeksów. • …lub twórz indeksy tak aby wspomagały warunki. • Porównując daty, nie korzystaj z funkcji niedeterministycznych. SELECT * FROM tabela WHERE DataUtworzenia >= `2014-09-01T00:00:00’ AND DataUtworzenia < `2014-09-01T00:00:00’ YEAR(DataUtworzenia) = 2014 AND MONTH(DataUtworzenia) = 9
 • 4. JOIN ≠ .Join() JOIN to nie .Join(…). No, nie tylko. • Poznaj różnice między rodzajami złączeń. • Korzystaj ze złączeń w zapytaniach SELECT A.A.Id Id FROM A LEFT JOIN B ON A.Id = B.Id WHERE B.Id IS NOT NULL poprawnie i świadomie. FROM A INNER JOIN B ON A.Id = B.Id • Nie zapominaj o CROSS JOIN. • Nie zawsze JOIN jest wydajniejszy od podzapytania!
 • 5. INT ≠ VARCHAR Typy danych są ważne. I różne. • Pamiętaj żeby dane przechowywać w polach o odpowiednich typach. • Ograniczaj wielkość pól do realnych wartości. • W zapytaniach używaj parametrów odpowiedniego typu. SELECT * FROM A WHERE Id = '1234' SELECT * FROM A WHERE Id = 1234
 • 6. NF ≠ Normalizacja to nie wiedza akademicka. • Przemyśl i zaplanuj struktury danych przed implementacją. • Używaj kluczy obcych. • Pamiętaj, że normalizacja służy „eliminacji redundancji danych przy jednoczesnym zapewnieniu ich spójności”, co niekoniecznie przekłada się na wydajność. • …więc po co o niej wspominam?
 • 7. deNF ≠ Denormalizacja to nie zuoooo …w niektórych przypadkach. • W uzasadnionych przypadkach pozwól sobie na redundancję danych. • …ale żeby bazę zdenormalizować, to najpierw powinna być znormalizowana!  • Denormalizacja nie może być uzasadnieniem bur bałaganu w bazie.
 • 8. Indeks ≠ Indeksy to nic strasznego. • Nie twórz indeksów rozbudowanych ponad potrzeby. • Pamiętaj, że klucz obcy to nie indeks. • Naucz się korzystać z narzędzi optymalizacyjnych. • Widoki też można indeksować • Dowiedz się co to jest indeks kryjący. • Nie każdy indeks ma sens. pod pewnymi warunkami.
 • 9. Procedura ≠ SELECT Procedura to nie to samo co zwykły SELECT (chociaż może nim być). • Korzystaj z procedur do wieloetapowego przetwarzania dużej ilości danych. • Pamiętaj, że nie zawsze zwykłe zapytanie jest lepsze od procedury. • ...ale też nie zawsze procedura jest lepsza od zwykłego zapytania. • Uważaj na „parameter sniffing”. • …również przy zwykłych SELECTach. • Unikaj kursorów , zwłaszcza jeżeli są wymówką dla braku znajomości SQL.
 • 10. Transakcja ≠ Transakcja to nie jest niepotrzebny bagaż. • Korzystaj z transakcji. • …tam, gdzie jest to potrzebne! • Obejmuj transakcją tylko kluczowy fragment zapytania. • Pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego poziomu izolacji transakcji.
 • 11. Inne, też ważne W skrócie • Pamiętaj o hintach typu LOCK. • Znaj różnicę między tablicą tymczasową a zmienną tabelaryczną. • …i pomiędzy tymi strukturami a CTE. • Naucz się korzystać z MERGE • …oraz OUTPUT • …oraz ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY…) • MYŚL!
 • 12. Baza ≠ Baza danych to nie niewzruszona struktura. • Weryfikuj zapytania w miarę przyrostu ilości danych. • Optymalizuj indeksy. • Odświeżaj statystyki. • Och, no po prostu zadbaj trochę o bazę danych, ok?

Related Documents