PRESSUPOST<br />ROSES 2010<br />Al costat de les persones<br />Al costat de les persones!<br />
Els 4 grans eixos del PRESSUPOST 2010<br />
Variació del pressupost per àrees en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost ALCADIA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost SERVEIS GENERALS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost SERVEIS ECONÒMICSen relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost SERVEIS TERRITORIALS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost CULTURA I PATRIMONI en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost d’EDUCACIÓen relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost BENESTAR SOCIAL en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
Variació del pressupost FESTES, JOVENTUT I ESPORTS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les perso...
Variació del pressupost TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les per...
Variació del pressupost SEGURETAT CIUTADANA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
PRESSUPOST<br />ROSES 2010<br />Al costat de les persones<br />Al costat de les persones!<br />
of 14

Pressupostos 2010

Aquesta presentació correspon als Pressupostos de Roses 2010, concretament a la variació per àrees de gestió municipal
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      


Transcripts - Pressupostos 2010

 • 1. PRESSUPOST<br />ROSES 2010<br />Al costat de les persones<br />Al costat de les persones!<br />
 • 2. Els 4 grans eixos del PRESSUPOST 2010<br />
 • 3. Variació del pressupost per àrees en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 4. Variació del pressupost ALCADIA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 5. Variació del pressupost SERVEIS GENERALS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 6. Variació del pressupost SERVEIS ECONÒMICSen relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 7. Variació del pressupost SERVEIS TERRITORIALS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 8. Variació del pressupost CULTURA I PATRIMONI en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 9. Variació del pressupost d’EDUCACIÓen relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 10. Variació del pressupost BENESTAR SOCIAL en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 11. Variació del pressupost FESTES, JOVENTUT I ESPORTS en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 12. Variació del pressupost TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 13. Variació del pressupost SEGURETAT CIUTADANA en relació al 2009 <br />PRESSUPOST ROSES 2010 | Al costat de les persones<br />
 • 14. PRESSUPOST<br />ROSES 2010<br />Al costat de les persones<br />Al costat de les persones!<br />

Related Documents