Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com F...
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ...
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ...
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For ev...
of 4

Pompa funeralis – sláva pohřební (Lenka „Kleio“ Ratajová)

Sláva pro živé, sláva za mrtvé, tisíce let obřadů a rituálů, pokaždé jinak a přesto vždycky se stejným účelem – připravit lepší cestu na onen svět. K tomu lidstvu slouží pohřební ritus. Liší se pravidla pohřbívání pro krále a pro chudáky? A proč vlastně?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pompa funeralis – sláva pohřební (Lenka „Kleio“ Ratajová)

  • 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pompa funeralis – sláva pohřebníPohřební ritus • žárový či kostrový – v dějinách málokdy existovaly v jedné kultuře současně (úzce souvisí s převládajícím náboženstvím)Venkovské pohřby • málo dochovaných poznatků co se ceremonií týče • archeologické prameny nemají jednoznačnou interpretaci • náhlá změna pohřebního ritu koncem 7. století dříve, než nastala christianizace Čech • s postupným růstem vlivu křesťanské církve a stabilizací šlechtické moci se mění způsob i místo pohřbívání • původně – „břeh mrtvých“ • postupně kostelní hřbitovy s vysokou zdí (strach ze sdílení „břehu živých“ s mrtvými) • etážové hroby (několik pater, protože bylo málo posvěcené půdy) • v nejstarších pramenech zaznamenány pohřební hostiny i milodary pro mrtvé • Nejstarší pohřby bez rakví, tělo se uložilo do země ovázané plátnem do mělkého hrobu (většinou přikryto velký balvanem) • přetrvávání pohanských zvyků: mince a nádoby na pití v hrobech ještě v novověku; rozlišování „nesprávných“ nebožtíků • Jediné dochované zmínky o venkovských pohřbech jsou o těch případech, které byly špatně.Křížky z pohřební výbavyMince pro převozníka
  • 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Mrtví vstávají z hrobů při posledním soudu (Kodex vyšehradský 13./14. století)Knížecí, královské i císařské – ta správná pompa • od 10. století přísně podle církevních pravidel (Přemyslovci v kostelíku Panny Marie) • snaha oddělit korunovační a pohřební kostel (několik nekropolí např. na Zbraslavi či v klášteře sv. Jiří) • pravidla pro případ, že panovník zemře mimo Prahu • výroba pohřební výbavy, makety korunovačních klenotů. • Jedinečné svědectví o pohřbu krále Václava II., který si „zrežíroval“ vlastní poslední cestu. • Pohřby vždy sloužily jako akty státní reprezentace!„...Císařova mrtvého těla se ujali balzamovači. Poté byl v síni královského paláce naPražském hradě vystaven jedenáct dní na katafalku. Další dny byl přemísťován po různýchmístech Prahy, aby jeho památku mohlo uctít co největší množství lidí. Pokaždé bylvypravován velkolepý průvod. Máry neslo celkem 30 osob. Přihlížející kronikář odhadlprůvod na 7000 lidí a průvod dosahoval délky ze Starého Města pražského až na Vyšehrad.
  • 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Takto ho nazval jeho přítelVojtěch Raňkův z Ježova, profesor na francouzské Sorbonně. Karel IV. je pohřben vsarkofágu uprostřed královské krypty v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Původní hrobka,kterou skutečně založil, se nachází v prostoru mezi dnešním oltářem a oltářním stolem...“Maketa korunovačních klenotů v pohřební výbavě králů.vzácný onyxový prsten krále Přemysla I. OtakaraPřemyslovská tumba v klášteře sv. Jiří
  • 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Základní zdroje:Zbraslavská kronika, Praha: Svoboda, 1976.SOMMER, P., TŘEŠTÍK, D., ŽEMLIČKA, J. Přemyslovci. Praha: NLN, 2009.KAVKA, F. Karel IV. Praha: MF, 2002SPĚVÁČEK, J. Václav IV. Praha: Svoboda, 1986.