Spotkania z Przewodniczącymi
Rad i Zarządów Dzielnic
Podczas VI kadencji odbyło się 21 spotkań
Przewodniczącego Rady Mi...
Spotkania z Przewodniczącymi
Rad i Zarządów Dzielnic
Najistotniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkań:
- współprac...
Nowe statuty Dzielnic
Zaproponowane zmiany w statutach
dotyczą m.in.: organizacji
i funkcjonowania Dzielnic Miasta
Kra...
Konferencja na XX-lecie Dzielnic
W 2011 roku świętowaliśmy 20. rocznicę utworzenia
krakowskich dzielnic. Z tej okazji zo...
Budżet Obywatelski
• W budżecie Krakowa na 2014 rok Rada
Miasta Krakowa zarezerwowała 4,5 mln
na budżet obywatelski (w ...
Akcja „Płać podatki w Krakowie”
2012
2013
2014
Kraków – tu zapłacili podatki!
• Szacuje się, że w Krakowie
mieszka ok. 150 000 osób
płacących podatki poza stolicą
Ma...
Przyrost podatników
w 2012 r.
Przyrost podatników
w 2013 r.
Przyrost podatników
w roku 2014
6715 7045
8688
ILOŚCIO...
PROCENTOWY WZROST LICZBY PODATNIKÓW
W LATACH 2012 – 2014
% zmiany 2011-2012 % zmiany 2012-2013 % zmiany 2013-
2014
0.8...
REZULTATY DZIAŁAŃ W LATACH 2012 – 2014
22 448 - liczba nowych podatników
3,71 % - wzrost liczby podatników
ok. 33 672 0...
WZROST ILOŚCI PODATNIKÓW SPOŚRÓD 150.000 OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ
W INNYCH MIASTACH NIŻ KRAKÓW
W LATACH 2012-2014
Przyro...
Szanowni Państwo !
Koniec kadencji to czas podziękowań. Dziękuję serdecznie Koleżankom i
Kolegom - Radnym Dzielnic. Dzię...
Podsumowania działalności Rad Dzielnic Krakowa VI kadencji
of 13

Podsumowania działalności Rad Dzielnic Krakowa VI kadencji

Podsumowania działalności Rad Dzielnic Krakowa VI kadencji. Więcej: http://www.kosmider.krakow.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Podsumowania działalności Rad Dzielnic Krakowa VI kadencji

 • 1. Spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic Podczas VI kadencji odbyło się 21 spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic, z czego 10 odbyło się w siedzibach Dzielnic Miasta Krakowa: Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dzielnicy XIII Podgórze, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy VII Zwierzyniec.
 • 2. Spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic Najistotniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkań: - współpraca Rad Dzielnic z ZIKiT, ZEO i Wydziałami UMK, - finanse Miasta Krakowa – z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, - zasady podziału środków finansowych Dzielnic – ustalono, aby stosunek wysokości środków inwestycyjnych i bieżących przeznaczonych na zadania powierzone i priorytetowe kształtował się na poziomie od 35% do 65%, - restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Krakowie, - rehabilitacja zabudowy blokowej osiedli mieszkaniowych, - remonty i tworzenie miejsc parkingowych.
 • 3. Nowe statuty Dzielnic Zaproponowane zmiany w statutach dotyczą m.in.: organizacji i funkcjonowania Dzielnic Miasta Krakowa, nowej formuły realizacji zadań Dzielnic, wprowadzono zmiany dotyczące ordynacji wyborczej oraz zmieniono granice Dzielnic. Warto podkreślić, że choć nowelizacja statutu jest inicjatywą Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego, to udział w pracach nad nią mieli też mieszkańcy Krakowa i organizacje pozarządowe. Nad proponowanymi zmianami dyskutowano w ramach konsultacji społecznych.
 • 4. Konferencja na XX-lecie Dzielnic W 2011 roku świętowaliśmy 20. rocznicę utworzenia krakowskich dzielnic. Z tej okazji zorganizowano cykl wydarzeń nie tylko upamiętniających jubileusz, ale przede wszystkim podkreślających rangę dzielnic oraz promujących je jako ważny element życia naszego miasta. W ramach obchodów XX-lecia powstania dzielnic Krakowa odbyły się: • uroczysta sesja RMK, podczas której wręczone zostały okolicznościowe medale XX-lecia powstania dzielnic osobom zasłużonym dla rozwoju społeczności lokalnych oraz Krzyże Zasługi, które zostały wręczone sześciu radnym, będącym nieprzerwanie członami Rad Dzielnic od I kadencji, • konferencja tematyczna „Dzielnice - nasze małe ojczyzny”, podczas której omówiono zarówno historię dzielnic, jak i najbliższe wyzwania stojące przed tymi jednostkami, • konkurs fotograficzny „Moja Dzielnica wczoraj i dziś” oraz wystawa prac jego uczestników, • wydawnictwo „Krakowskie dzielnice przez wieki”, • konkurs „Hity 20-lecia dzielnic”, w którym czytelnicy Dziennika Polskiego oraz internauci Magicznego Krakowa wybierali hit 20-lecia dzielnic.
 • 5. Budżet Obywatelski • W budżecie Krakowa na 2014 rok Rada Miasta Krakowa zarezerwowała 4,5 mln na budżet obywatelski (w tym 1 mln 800 tys. zł na 18 dzielnic), • mieszkańcy mogli wybierać spośród 438 projektów (w tym 335 dzielnicowych oraz 103 ogólnomiejskich), • frekwencja wniosła 10% uprawnionych do głosownia mieszkańców, • najwięcej punktów w budżecie ogólnomiejskim otrzymał projekt Darmowy Miejski Internet, którego współautorami byli radni z Młodzieżowej Rady Krakowa, • największą frekwencję zanotowano w dzielnicach: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, IV Prądnik Biały oraz XVIII Nowa Huta.
 • 6. Akcja „Płać podatki w Krakowie” 2012 2013 2014
 • 7. Kraków – tu zapłacili podatki! • Szacuje się, że w Krakowie mieszka ok. 150 000 osób płacących podatki poza stolicą Małopolski, • ok. 33,5 mln zł wpłynęło do miejskiej kasy od nowych podatników dzięki akcji „Kraków – tu płacę podatki”, • liczba podatników zwiększyła się o 22,5 tys. (z uwzględnieniem zgonów), • Karta Przywilejów Krakowskich – wprowadzenie w przyszłej kadencji RMK.
 • 8. Przyrost podatników w 2012 r. Przyrost podatników w 2013 r. Przyrost podatników w roku 2014 6715 7045 8688 ILOŚCIOWY WZROST LICZBY PODATNIKÓW W LATACH 2012 – 2014
 • 9. PROCENTOWY WZROST LICZBY PODATNIKÓW W LATACH 2012 – 2014 % zmiany 2011-2012 % zmiany 2012-2013 % zmiany 2013- 2014 0.88% 1.26% 1.57%
 • 10. REZULTATY DZIAŁAŃ W LATACH 2012 – 2014 22 448 - liczba nowych podatników 3,71 % - wzrost liczby podatników ok. 33 672 000 zł – kwota wpływów do budżetu
 • 11. WZROST ILOŚCI PODATNIKÓW SPOŚRÓD 150.000 OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ W INNYCH MIASTACH NIŻ KRAKÓW W LATACH 2012-2014 Przyrost podatników w 2012 r. 4% Przyrost podatników w 2013 r. Przyrost podatników w 5% roku 2014 6% Podatnicy rozliczający się poza Krakowem 85%
 • 12. Szanowni Państwo ! Koniec kadencji to czas podziękowań. Dziękuję serdecznie Koleżankom i Kolegom - Radnym Dzielnic. Dziękuję za pomoc, za wszelkie, płynące z Waszej strony inicjatywy, rady i sugestie dotyczące funkcjonowania społeczności lokalnych. Jestem przekonany, że jednostki pomocnicze, które otrzymały nowe statuty oraz nowe zasady dzielenia środków finansowych, będą jeszcze sprawniej wypełniać swoje zadania. Było dla mnie wielkim zaszczytem współpracować z Państwem jako Przewodniczący Rady Miasta. Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Related Documents