Strategia Public Relations dla Banku Ochrony Środowiska S.A .
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
21 wyjątkowych ludzi…
najlepszy PR-owy think tank w Krakowie
Klient: Bank Ochrony Środowiska S.A. <ul><li>powstał w 1991 r. </li></ul><ul><li>specjalizacja: ochrona środowiska </li><...
Bank całkiem przyjazny – jak go malują … dzieci
… a dorośli myślą inaczej.
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
W Polsce działa 55 banków komercyjnych +banki spółdzielcze Na polskiej Giełdzie notowanych jest 17 <ul><li>70% aktywów...
Wąż konkurencji banków 13. miejsce BOŚ
2 największe banki na polskim rynku: potężny kapitał, ustabilizowana pozycja i wielopokoleniowa tradycja <ul><li>jeden z ...
2 najnowocześniejsze banki: powiew świeżości w bankowości <ul><li>dostarcza najlepsze usługi finansowe </li></ul><ul><li...
2 banki proekologiczne <ul><li>projekt „ecomagination” – tworzenie technologii, która służy ekologii </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Jak szybko banki reagują na pytania klientów?
Ranking <ul><li>Pytania zadane wybranym bankom oraz bankowi BOŚ dotyczyły: </li></ul><ul><li>kart płatniczych </li></ul><...
Niedoścignieni czyli pierwsza trójka banków, na których odpowiedź czekaliśmy maksymalnie 15 minut
Pozostałe banki: <ul><li>odpowiedź padła po paru godzinach </li></ul><ul><li>pytania dotyczyły księgowania przelewów </l...
<ul><li>odpowiedź ze strony banku BOŚ padła tylko raz – po 14 godzinach oczekiwania !!! </li></ul><ul><li>pytanie dotyczy...
Porównanie odpowiedzi
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Informacje prasowe BOŚ S.A. w 2008 roku
O czym informował BOŚ? Nie wystąpiły tematy: nagród i wyróżnień , działalności charytatywnej i sponsoringu oraz sportu .
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
BOŚ W INTERNECIE
 
 
Gdzie BOŚ jest: <ul><li>profil na YouTube! </li></ul>
Gdzie go brakuje? <ul><li>mikroblogi (Twitter, Blip) </li></ul><ul><li>blogi specjalistów BOŚ </li></ul><ul><li>profile w ...
Ponadto: <ul><li>oficjalny reprezentant banku na forach </li></ul><ul><li>infolinie na i </li></ul><ul><li>livechat na s...
Biuro prasowe – co już jest: <ul><li>kontakt </li></ul><ul><li>wydarzenia </li></ul><ul><li>informacje prasowe </li></ul>
Biuro prasowe – czego brakuje? <ul><li>wersja anglojęzyczna </li></ul><ul><li>logotypy </li></ul><ul><li>informacje audiow...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
WYNIKI BADAŃ
I. WIZERUNEK
Klientami są
Źródło informacji o
to bank
II. WIZERUNEK BANKÓW
Zakładając kierują się
Możliwość się banku
Najlepsza banku
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
<ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>zdecydowana rozpoznawalność marki </li></ul><ul><li>długa tradycja (bank istni...
<ul><li>strona internetowa (mało czytelna) </li></ul><ul><li>wysokie opłaty bankowe </li></ul><ul><li>mało oddziałów </li>...
<ul><li>wzrost znaczenia DM BOŚ </li></ul><ul><li>trendy proekologiczne </li></ul><ul><li>profilowanie oferty </li></ul><u...
<ul><li>duża i silna konkurencja </li></ul><ul><li>produkty konkurencji – bardziej </li></ul><ul><li>atrakcyjne i rozpozna...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Grupa docelowa EKOLOGIA KLIENCI INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORSTWA SAMORZĄDY
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Wart - BOŚ
Podstawowe wartości BOŚ <ul><li>b ezpieczeństw o i zaufanie </li></ul><ul><li>elastyczn oś ć i dostępn oś ć </li></ul><u...
Podstawowe wartości BOŚ
<ul><li>k o nkurencja i efektywn o ść </li></ul><ul><li>r o zp o znawaln oś ć </li></ul><ul><li>k o nsekwencja i spójn oś ...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
CELE KAMPANII
<ul><li>promowanie marki BOŚ w ścisłym powiązaniu z ek logią </li></ul><ul><li>wprowadzenie spójności pomiędzy działaniam...
Ukierunkowanie na PR produktowy <ul><li>prezentacja produktów i usług BOŚ </li></ul><ul><li>eksponowanie korzyści </li><...
Poprawa komunikacji z klientem BOŚ <ul><li>zadbanie o właściwy i zrozumiały język komunikacji </li></ul><ul><li>upros...
Poprawa PR wewnętrznego <ul><li>podniesienie poziomu obsługi klienta </li></ul><ul><li>wprowadzenie programu stażowego </l...
Uczynienie BOŚ ekspertem w swojej branży (finanse, ekologia) <ul><li>wypromowanie ekspertów wśród pracowników </li></ul...
Pozyskanie nowych klientów <ul><li>nawiązanie i utrzymanie stałych relacji z różnymi grupami odbiorców </li></ul><ul><li>n...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
USP Unique Selling Proposition Unique Selling Proposition
! @
EKOLOGIA Unique Selling Proposition
PR PRODUKTOWY PR WEWNĘTRZNY EDUKACJA SPONSORING CSR PR MARKI
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
S KLON OWANI <ul><li>produkt bankowy </li></ul><ul><li>oferta skierowana do klientów indywidualnych </li></ul>
S KLON OWANI 1 opcja: dwie karty do jednego wspólnego konta ze specjalnym oprocentowaniem z nieograniczoną możliwośc...
S KLON OWANI 2 opcja: oferta wyłącznie dla kobiet  , dwie karty <ul><li>większa dla zasady , </li></ul><ul><li>mniejs...
Przykryj kryzys liściem klonu ! event promocyjny
KONKURS NA AMATORSKĄ REKLAMĘ PRODUKTÓW BOŚ
 
 
 
 
 
… oraz japońska kamera video
Dla pozostałych dwóch zwycięzców: … oraz kamery video
PRZYKRYJ KRYZYS LIŚCIEM KLONU ! <ul><li>Media Relations: </li></ul><ul><li>promocja eventu w internecie (portale: Onet.p...
<ul><li>Grupa docelowa: </li></ul><ul><li>16 – 35 lat </li></ul><ul><li>osoby aktywne, nowoczesne i często korzystające ...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
PR WEWNĘTRZNY
B(L)OŚ, czyli blog wewnętrzny
Program stażowy <ul><li>Współpraca z uczelniami prowadzącymi kierunki: finanse, ekologia, administracja, marketing, PR </l...
Program stażowy <ul><li>Rekrutacja w siedzibie banku: </li></ul><ul><li>interaktywne szkolenie z autoprezentacji </li></ul...
Program stażowy <ul><li>Program obejmuje: </li></ul><ul><li>pakiet szkoleń </li></ul><ul><li>czas trwania: kwartał </li></...
Aktywności integracyjne OGÓLNOPOLSKIE <ul><li>Gra terenowa </li></ul><ul><li>raz w roku </li></ul><ul><li>w grze terenowej...
Aktywności integracyjne LOKALNE <ul><li>Adopcja zwierzaka </li></ul><ul><li>cały oddział adoptuje zwierzę, które mieszka n...
 
GRA DLA BOŚ-PEOPLE „ BOŚ-business”
Cele: <ul><li>Założenia: </li></ul><ul><li>gra umieszczona na B(L)OŚ </li></ul><ul><li>pracownik bierze udział w wolnym cz...
Opis gry: <ul><li>gra oparta na zasadach podobnych do Eurobusiness/Monopol </li></ul><ul><li>na początku gry każdy z grac...
 
CARPOOLING Podziel się miejscem w samochodzie.
 
Jak to powinno wyglądać?
Kasia, Tomek. Szymon, Godzina 7:15 Piotr, Ilona, Godzina 07:30 Karolina , Michał, Karol Godzina 7:20 Natalia , Ania, Jag...
Propozycja wspólnej podróży: <ul><li>wpłynie pozytywnie na integrację pracowników </li></ul><ul><li>świetnie wpisuje się w...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Szkoła Drivingu Eko
Gdańsk Gdzie? Poznań Łódź Kraków Warszawa Wrocław
Realizacja programu <ul><li>treningi na specjalnie przygotowanych torach i placach manewrowych oraz salach wykładowych <...
Realizacja programu <ul><li>3 testowe samochody (udostępnione przez współpracującą markę) </li></ul>
Realizacja programu Działania towarzyszące: pokaz pojazdów hybrydowych badania spalania
<ul><li>18 – 45 lat </li></ul><ul><li>prawo jazdy </li></ul>Grupa docelowa <ul><li>zgłoszenia indywidualne </li></ul><ul><...
Partnerzy <ul><li>firma motoryzacyjna udostępniająca samochody testowe </li></ul><ul><li>place manewrowe </li></ul><ul><li...
Media <ul><li>prasa lokalna </li></ul><ul><li>media o tematyce motoryzacyjnej: </li></ul><ul><li>Auto Moto </li></ul><u...
 
<ul><li>BOŚ – ekspert </li></ul><ul><li>w branży </li></ul>Cel konkursu 32% 46% 7% 59% Źródło: Money Track 2009, Dom Bad...
Przebieg Cykl szkoleń dla młodzieży przeprowadzany przez nauczycieli I etap - wewnętrzne eliminacje w szkołach: test wi...
Partnerzy Kuratoria i nauczyciele
Kulminacja <ul><li>Pieniądze przelane na : </li></ul><ul><li>bezpłatne konto oszczędnościowe w BOŚ </li></ul><ul><li>mło...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
P ory roku Vivaldiego
Miejsce <ul><li>Filharmonie </li></ul>
Gość specjalny Zbigniew Wodecki
Gdzie w trawie piszczy? <ul><li>Szkola Muzyczna przy ul. Basztowej </li></ul>
Media
 
 
Grupa docelowa <ul><li>osoby ze średnim i wyższym wykształceniem </li></ul><ul><li>korzystające z usług bankowych </li></u...
Korzyści <ul><li>główny sponsor wydarzenia obok </li></ul><ul><li>patronów medialnych </li></ul><ul><li>trafienie do nowe...
eco design konkurs
O co właściwie chodzi???
Odsłony - propozycje… <ul><li>eko meble </li></ul><ul><li>eko gadżet </li></ul><ul><li>eko moda </li></ul><ul><li>eko rzeź...
Jak dotrzemy do ludzi??? <ul><li>strona www </li></ul><ul><li>Uniwersytety, </li></ul><ul><li>Szkoły wyższe </li></ul><ul...
A co dla zwycięzcy??? wycieczka odznaczenie BOŚ prezentacje projektu
Nowe możliwości…
Korzyści dla banku… udowanie bliższego młodym ludziom wizerunku twarcie wielu możliwości rodowisko i jego ochrona głównym ...
Współpraca… <ul><li>partner: </li></ul><ul><li>patronat medialny: </li></ul><ul><li>media: </li></ul>
EKO ORIENTEERING eko gra miejska BANKU BOŚ *stanowi element eventu DZIEŃ BOSIA
<ul><li>Co i Jak? </li></ul><ul><li>Grupa docelowa : ludzie młodzi (15-40 lat), drużyny 3-5 os ó b </li></ul><ul><li>(min...
Eko orienteering <ul><li>Gdzie? </li></ul><ul><ul><li>teren miejski </li></ul></ul><ul><ul><li>punkty kontrolne rozlokowan...
Przykładowa mapka (Kraków)
<ul><li>Korzyści dla BOŚ </li></ul><ul><ul><li>dotarcie do nowych klient ó w (ludzie młodzi, ceniący ekologiczny i aktywny...
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
PRZYRODNICZE EDUKACYJNE CUDA ŚWIATA
 
 
<ul><li>główny sponsor obok patronów </li></ul><ul><li>stworzenie tradycji </li></ul><ul><li>BOŚ będzie odbierany jako wsz...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
<ul><li> </li></ul><ul><li>NATURALNIE OŻYWIAMY </li></ul>
Obszar zainteresowania <ul><li>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, czyli: </li></ul><ul><ul><li>zagospodarowy...
Obszar zainteresowania <ul><li>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, czyli: </li></ul><ul><ul><li>- zastępowani...
Zasięg geograficzny Szczególnie: - Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie - Łódzki Okręg Przemysłowy oraz: - Warszawa, Gdańsk, ...
Grupy docelowe <ul><li>społeczność lokalna </li></ul><ul><li>instytucje samorządowe </li></ul><ul><li>biznes </li></ul>
Misja <ul><li>Zapewnienie dostępu do terenów zielonych społecznościom z obszarów zdegradowanych </li></ul><ul><li>i przyw...
Cele <ul><li>poprawa stanu środowiska naturalnego na terenach, których mieszkańcy odczuwają konsekwencje degradacji lo...
Partnerzy <ul><li>zakłady przemysłowe, kopalnie </li></ul><ul><li>prywatni właściciele </li></ul><ul><li>MPO, przedsiębio...
Strategia działań <ul><li>I. wybór obszaru pod inwestycję </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>II. rozmowy z samorz...
<ul><li>III. wybór projektu do realizacji </li></ul><ul><li>IV. przedstawienie projektu samorządom, konsultacje społec...
Przykład rewitalizacji Skansen górniczy „Guido” <ul><li>adaptacja kopalni do funkcji kulturalnych, turystycznych </li></...
Przykład rewitalizacji <ul><li>Park krajobrazowy Duisburg-Nord – rewitalizacja starej huty </li></ul><ul><li>funkcje kul...
Zyski… <ul><li>ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI </li></ul>obecność w mediach wizerunek eko-eksperta zaufanie NOWI KLIENCI
Wall-E Junior
www.bos.pl/wallejunior
D y s t r y b u c j a <ul><li>placówki banku </li></ul><ul><li>środki komunikacji miejskiej </li></ul><ul><li>przystanki <...
Przykłady realizacji
w różnym wieku aktywni i nowocześni zwolennicy życia ekologicznego dbający o środowisko Do kogo chcemy dotrzeć?
M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d...
urzędy miast portale ekologiczne organizacje ekologiczne prasa ekologiczna
Czyli co zyska bank? <ul><li>rozpoznawalność marki </li></ul><ul><li>podkreślenie ekologiczności </li></ul><ul><li>wizeru...
ALEJA KLON OWA
Inspiracje... <ul><li>Greenways – program zielone szlaki </li></ul><ul><li>ekoedukacja </li></ul><ul><li>ekomuzea </li></u...
Aleja klon owa <ul><li>P rojekt &quot;Tworzymy najd łuższą alej ę drzew w Europie wzd łuż szlaku </li></ul><ul><li...
<ul><li>czas akcji: a)IV-V; b)VII-VIII; c)IX-X </li></ul><ul><li>miejsce: tereny wzdłuż szlaków greenways </li></ul><ul><l...
Przebieg akcji - warsztaty <ul><li>I. Ekowarsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez szkoły i bank...
<ul><li>II. Agrowarsztaty dla dorosłych, właścicieli terenów zielonych, organizowane przez bank wraz z gminami: </li></u...
<ul><li>CSR </li></ul><ul><li>edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży </li></ul><ul><li>edukacja specjalistyczna doros...
Dlaczego warto? Nasze cele KLIENT możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami banku oraz zaprezentowania of...
BOŚ AGRO TURYSTYKA
Nasza idea <ul><li>B ank promuje najbardziej ekologiczne gospodarstwa : </li></ul><ul><li>przydomowe oczyszczalnie ś ...
Co daje bank? <ul><li>preferencyjne kredyty dla gospodarstw agroturystycznych i rolniczych na inwestycje w ekotechnologie...
<ul><li>Konkurs na najbardziej ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne </li></ul><ul><li>10-ta edycja plebiscytu „ Wielk...
<ul><li>„ S ą decka Organizacja Turystyczna na zlecenie Województwa Ma ł opolskiego og ł asza nabór do II edycji projektu...
Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych <ul><li>W ramach wsp ół pracy z PFTW „GG” i akcj ą wprowadzania kategoryzacj...
Eko-przewodnik po Polsce <ul><li>W akacyjn y informator ekologiczn y : ekospanie, ekojedzenie + atrakcje turystyczne (...
Partnerzy
<ul><li>lokalne (!) </li></ul><ul><li>ekologiczne </li></ul><ul><li>agroturystyczne </li></ul><ul><li>rolnicze </li></ul><...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
RELACJE INWESTORSKIE
IR – DLACZEGO ? <ul><li>zdobycie zaufania </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>przejrzysta komunikacja </li></ul><ul>...
IR – CO? Kodeks Dobrych Praktyk <ul><li>przejrzysta i efektywna polityka informacyjna </li></ul><ul><li>szeroki dostęp...
Jak Bank Ochrony Środowiska S.A. plasuje się na giełdzie? <ul><li>Ranking Pulsu Biznesu 2008 r. </li></ul><ul><li>wśród ...
Internet newsletter telekonferencje
 
KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA
Konferencje inwestorskie organizowane przez SII Konferencja WallStreet Konferencja Profesjonalny Inwestor Konferencja dla...
ROAD SHOW
WZA Spotkania indywidualne Telekonferencje <ul><li>… z inwestorami i analitykami </li></ul><ul><li>(kilka tygodniowo) </l...
KONFERENCJA PRASSSSOWA
27 SIERPNIA: RAPORT PÓŁROCZNY Oddział BOŚ S.A. w Warszawie Polska Agencja Prasowa
<ul><li>REKLAMY ONLINE  PUBLIKACJA RAPORTU PUBLIKACJA ONLINE  PREZENTACJA + AVI </li></ul><ul><li>ZAPROSZENIA </li>...
OCZYWIŚCIE KONFERENCJA BYŁABY EMIOTOWANA ONLINE:
MEDIA RELATIONS informacje + opinie  śniadania prasowe, konferencje prasowe wywiady indywidualne informacje prasowe, backg...
<ul><li>OSIĄGNIĘCIE </li></ul><ul><li>OPTYMALNEJ WARTOŚCI GIEŁDOWEJ </li></ul>
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
DOM MAKLERSKI BOŚ S.A.
Zalety dla klientów BOŚ i nie tylko. <ul><li>Działalność na rynku finansowym od 1995 roku (GPW od 1991r.) </li></ul><ul><l...
Nagrody i wyróżnienia na podstawie http://bossa.pl/dmbos/ <ul><li>Marzec 2007 - w rankingu &quot;Parkietu&quot; DM BOŚ na...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Media Relations
Prasa
Radio
Telewizja
Internet
Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media ekonomiczno-biznesowe </li></ul>
Z kim będziemy współpracować? <ul><li>prasa codzienna ogólnopolska, portale i radio </li></ul>
Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media ekologiczne </li></ul>
Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media lokalne </li></ul><ul><li>biuletyny samorządowe </li></ul>
Prasa, radio, telewizja... <ul><li>... biuro prasowe !!! </li></ul>
Biuro prasowe w BOŚ
Główne zadania biura prasowego: <ul><li>przygotowywanie wszelkich materiałów prasowych </li></ul><ul><li>odpowiadanie na b...
... informacji brak
 
Serwis fotograficzny
Serwis fotograficzny
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Sytuacje kryzysowe banku c zyli co może wpłynąć na pozycję i wiarygodność banku?
Jakie sytuacje możemy rozumieć jako kryzys i co może na niego wpłynąć? <ul><li>s ytuacja makroekonomiczna, działanie rząd...
Dwie przykładowe sytuację, które mogą wpłynąć na wizerunek Banku Ochrony Środowiska S.A.
<ul><li>Sytuacja 1: </li></ul><ul><li>Organizacja Greenpeace publikuje raport na własnej stronie www przedstawiający BOŚ ...
Scenariusz informowania o problemie i jego rozwiązywania: <ul><li>1. Osoby uczestniczące: </li></ul><ul><li>Greenpeace: a...
Scenariusz informowania o problemie i jego rozwiązywania cd. <ul><li>3. Monitoring mediów, indywidualne rozmowy z wybranym...
Sytuacja 2: <ul><li>W mediach ukazuj e się informacja o molestowaniu stażystek przez prezesa zarządu Banku Ochrony Środo...
Scenariusz procesu informacyjno - dochodzeniowego: <ul><li>Osoby uczestniczące: </li></ul><ul><li>- BOŚ: prezes , zarząd...
Scenariusz procesu informacyjno - dochodzeniowego cd: <ul><li>Zorganizowanie briefingu z udziałem Prezesa i wygłoszenie s...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza inform...
Program lojalnościowy EcoPremia Personal Banking
Cel Programu <ul><li>zaangażowanie klientów w działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska </li></ul><ul><li>budowani...
Uczestnictwo w programie <ul><li>Posiadacze </li></ul><ul><li>karty debetowej </li></ul><ul><li>karty kredytowej </li></ul>
Partnerzy programu EcoPremia <ul><li>punkty sprzedaży produktów ekologicznych </li></ul><ul><li>stacje benzynowe </li></ul...
Mechanizm działania EcoPremia 1 PLN = 1 pkt 1 PLN = 3 pkt u partnerów zakupy kartą w placówkach partnerskich – zniżka 5 % ...
Komunikacja z klientem <ul><li>strona www </li></ul><ul><li>regulamin i informa cje nt. programu </li></ul><ul><li>lista p...
<ul><ul><li>Cel programu </li></ul></ul><ul><ul><li>utwierdzi ć klientów w przekonaniu, ż e dotychczasowa współpraca j...
<ul><li>indywidualne spotkania i rozmowy klienta z doradcą </li></ul><ul><li>historia klienta </li></ul><ul><li>preferenc...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>BOŚ w Internec...
Harmonogram
styczeń luty marzec wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień październik grudzień listopad Fundacja CV Staż! b(L)oś ...
= I II III IX VIII VII VI V IV X XII XI Adopcja zwierząt Ecodriving Ecodriving Konkurs filmowy Fundacja Raport Raport WALL...
<ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>BOŚ w Internec...
Podsumowanie <ul><li>Strategia banku ogłoszona w lutym 2009: </li></ul><ul><li>pozyskanie 100 000 klientów detalicznych <...
 
of 245

Prezentacja Obrona 20.06.2009

(c) by PRestiż 2009. All rights reserved.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja Obrona 20.06.2009

 • 1. Strategia Public Relations dla Banku Ochrony Środowiska S.A .
 • 2. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 3. 21 wyjątkowych ludzi…
 • 4. najlepszy PR-owy think tank w Krakowie
 • 5. Klient: Bank Ochrony Środowiska S.A. <ul><li>powstał w 1991 r. </li></ul><ul><li>specjalizacja: ochrona środowiska </li></ul><ul><li>należy do 20 największych banków w Polsce </li></ul><ul><li>jest notowany na GPW </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul>
 • 6. Bank całkiem przyjazny – jak go malują … dzieci
 • 7. … a dorośli myślą inaczej.
 • 8. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 9. W Polsce działa 55 banków komercyjnych +banki spółdzielcze Na polskiej Giełdzie notowanych jest 17 <ul><li>70% aktywów kontroluje kapitał zagraniczny </li></ul><ul><li>2 banki z większościowym kapitałem polskim: </li></ul>
 • 10. Wąż konkurencji banków 13. miejsce BOŚ
 • 11. 2 największe banki na polskim rynku: potężny kapitał, ustabilizowana pozycja i wielopokoleniowa tradycja <ul><li>jeden z najstarszych banków w Polsce </li></ul><ul><li>l ider wśród banków świadczących usługi </li></ul><ul><li>dla klientów detalicznych </li></ul><ul><li>rozpoznawalność oraz prestiż marki </li></ul><ul><li>patron wielu wydarzeń kulturalnych </li></ul><ul><li>sponsor dyscyplin sportowych </li></ul><ul><li>największy bank w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej </li></ul><ul><li>szeroka oferta skierowana do różnych </li></ul><ul><li>grup docelowych </li></ul><ul><li>współpracuje z WOŚP </li></ul><ul><li>własna fundacja </li></ul><ul><li>opieka nad żubrami </li></ul><ul><li>z Puszczy Białowieskiej </li></ul>
 • 12. 2 najnowocześniejsze banki: powiew świeżości w bankowości <ul><li>dostarcza najlepsze usługi finansowe </li></ul><ul><li>w pełni zorientowany na klienta </li></ul><ul><li>sponsor Formuły 1 </li></ul><ul><li>posiada fundację „ING dzieciom” </li></ul><ul><li>reklamowany przez Marka Kondrata </li></ul><ul><li>pionier technologii </li></ul><ul><li>współpracuje z akcją ”Pajacyk” </li></ul><ul><li>wsparcie dla młodych mam </li></ul><ul><li>„ Bank przyjazny Mamom” </li></ul><ul><li>reklamy ze znanymi osobistościami </li></ul>
 • 13. 2 banki proekologiczne <ul><li>projekt „ecomagination” – tworzenie technologii, która służy ekologii </li></ul><ul><li>partner Pracowni Projektowej Archipelag </li></ul><ul><li>- organizator akcji Domy XXI </li></ul><ul><li>program „Go Green” – szerzenie świadomości ekologicznej wśród pracowników </li></ul><ul><li>finansuje tworzenie farm wiatrowych </li></ul>
 • 14. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 15. Jak szybko banki reagują na pytania klientów?
 • 16. Ranking <ul><li>Pytania zadane wybranym bankom oraz bankowi BOŚ dotyczyły: </li></ul><ul><li>kart płatniczych </li></ul><ul><li>rachunków oszczędnościowych </li></ul><ul><li>godzin księgowania przelewów </li></ul><ul><li>kwestii wyrobienia nowej karty w przypadku zgubienia lub zniszczenia </li></ul><ul><li>procedury zmiany danych osobowych </li></ul><ul><li>kredytów </li></ul>
 • 17. Niedoścignieni czyli pierwsza trójka banków, na których odpowiedź czekaliśmy maksymalnie 15 minut
 • 18. Pozostałe banki: <ul><li>odpowiedź padła po paru godzinach </li></ul><ul><li>pytania dotyczyły księgowania przelewów </li></ul><ul><li>odpowiedź padła nie wcześniej niż po upływie 10 godzin </li></ul><ul><li>pytania dotyczyły przelewów, procedury wyrobienia nowej karty </li></ul>
 • 19. <ul><li>odpowiedź ze strony banku BOŚ padła tylko raz – po 14 godzinach oczekiwania !!! </li></ul><ul><li>pytanie dotyczyło procedury uzupełniania danych osobowych w przypadku zmiany nazwiska </li></ul><ul><li>w odpowiedzi uzyskaliśmy krótką i zwięzłą informację </li></ul><ul><li>co należy zrobić w takim wypadku </li></ul>
 • 20. Porównanie odpowiedzi
 • 21. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 22. Informacje prasowe BOŚ S.A. w 2008 roku
 • 23. O czym informował BOŚ? Nie wystąpiły tematy: nagród i wyróżnień , działalności charytatywnej i sponsoringu oraz sportu .
 • 24. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 25. BOŚ W INTERNECIE
 • 28. Gdzie BOŚ jest: <ul><li>profil na YouTube! </li></ul>
 • 29. Gdzie go brakuje? <ul><li>mikroblogi (Twitter, Blip) </li></ul><ul><li>blogi specjalistów BOŚ </li></ul><ul><li>profile w serwisach społecznościowych </li></ul><ul><li>technologie RSS i wire service </li></ul>
 • 30. Ponadto: <ul><li>oficjalny reprezentant banku na forach </li></ul><ul><li>infolinie na i </li></ul><ul><li>livechat na stronie banku </li></ul>
 • 31. Biuro prasowe – co już jest: <ul><li>kontakt </li></ul><ul><li>wydarzenia </li></ul><ul><li>informacje prasowe </li></ul>
 • 32. Biuro prasowe – czego brakuje? <ul><li>wersja anglojęzyczna </li></ul><ul><li>logotypy </li></ul><ul><li>informacje audiowizualne </li></ul><ul><li>system akredytacji dziennikarzy </li></ul><ul><li>fotografie </li></ul>
 • 33. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 34. WYNIKI BADAŃ
 • 35. I. WIZERUNEK
 • 36. Klientami są
 • 37. Źródło informacji o
 • 38. to bank
 • 39. II. WIZERUNEK BANKÓW
 • 40. Zakładając kierują się
 • 41. Możliwość się banku
 • 42. Najlepsza banku
 • 43. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 44. <ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>zdecydowana rozpoznawalność marki </li></ul><ul><li>długa tradycja (bank istnieje od 1991) </li></ul><ul><li>pakiet usług proekologicznych </li></ul><ul><li>bank polski – polski kapitał </li></ul>Silne strony ANALIZA SWOT
 • 45. <ul><li>strona internetowa (mało czytelna) </li></ul><ul><li>wysokie opłaty bankowe </li></ul><ul><li>mało oddziałów </li></ul><ul><li>mało bankomatów, brak wpłatomatów </li></ul><ul><li>brak obecności w mediach </li></ul>Słabe strony ANALIZA SWOT
 • 46. <ul><li>wzrost znaczenia DM BOŚ </li></ul><ul><li>trendy proekologiczne </li></ul><ul><li>profilowanie oferty </li></ul><ul><li>potencjał na wypełnienie niszy </li></ul><ul><li>oryginalna nazwa </li></ul>Szanse ANALIZA SWOT
 • 47. <ul><li>duża i silna konkurencja </li></ul><ul><li>produkty konkurencji – bardziej </li></ul><ul><li>atrakcyjne i rozpoznawalne </li></ul><ul><li>biurokracja państwowa </li></ul><ul><li>bezrobocie </li></ul><ul><li>giełda, wahania stóp </li></ul><ul><li>prawo i podatki </li></ul>ANALIZA SWOT Zagrożenia
 • 48. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 49. Grupa docelowa EKOLOGIA KLIENCI INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORSTWA SAMORZĄDY
 • 50. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Haromonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 51. Wart - BOŚ
 • 52. Podstawowe wartości BOŚ <ul><li>b ezpieczeństw o i zaufanie </li></ul><ul><li>elastyczn oś ć i dostępn oś ć </li></ul><ul><li>pr o fesj o nalizm i jak oś ć </li></ul>
 • 53. Podstawowe wartości BOŚ
 • 54. <ul><li>k o nkurencja i efektywn o ść </li></ul><ul><li>r o zp o znawaln oś ć </li></ul><ul><li>k o nsekwencja i spójn oś ć </li></ul>Podstawowe wartości BOŚ
 • 55. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele banku </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Haromogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 56. CELE KAMPANII
 • 57. <ul><li>promowanie marki BOŚ w ścisłym powiązaniu z ek logią </li></ul><ul><li>wprowadzenie spójności pomiędzy działaniami PR-MARKETING-REKLAMA </li></ul>Wzmocnienie świadomości marki na rynku
 • 58. Ukierunkowanie na PR produktowy <ul><li>prezentacja produktów i usług BOŚ </li></ul><ul><li>eksponowanie korzyści </li></ul><ul><li>dbanie o świadomego klienta </li></ul><ul><li>stałe dopasowywanie się do aktualnych potrzeb rynku </li></ul><ul><li>sukcesywne zwiększanie udziału w sektorze usług bankowych </li></ul>
 • 59. Poprawa komunikacji z klientem BOŚ <ul><li>zadbanie o właściwy i zrozumiały język komunikacji </li></ul><ul><li>uproszczenie sposobu komunikacji na stronie internetowej BOŚ </li></ul><ul><li>z większenie i urozmaicenie narzędzi komunikacji </li></ul>
 • 60. Poprawa PR wewnętrznego <ul><li>podniesienie poziomu obsługi klienta </li></ul><ul><li>wprowadzenie programu stażowego </li></ul><ul><li>dbanie o stażystów jako potencjalnych opiniodawców </li></ul>
 • 61. Uczynienie BOŚ ekspertem w swojej branży (finanse, ekologia) <ul><li>wypromowanie ekspertów wśród pracowników </li></ul><ul><li>wprowadzenie programu edukacyjnego w dziedzinie ekologii firmowanego przez BOŚ </li></ul><ul><li>finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska </li></ul>
 • 62. Pozyskanie nowych klientów <ul><li>nawiązanie i utrzymanie stałych relacji z różnymi grupami odbiorców </li></ul><ul><li>nastawienie na klienta indywidualnego </li></ul>
 • 63. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 64. USP Unique Selling Proposition Unique Selling Proposition
 • 65. ! @
 • 66. EKOLOGIA Unique Selling Proposition
 • 67. PR PRODUKTOWY PR WEWNĘTRZNY EDUKACJA SPONSORING CSR PR MARKI
 • 68. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 69. S KLON OWANI <ul><li>produkt bankowy </li></ul><ul><li>oferta skierowana do klientów indywidualnych </li></ul>
 • 70. S KLON OWANI 1 opcja: dwie karty do jednego wspólnego konta ze specjalnym oprocentowaniem z nieograniczoną możliwością wpłat i wypłat
 • 71. S KLON OWANI 2 opcja: oferta wyłącznie dla kobiet  , dwie karty <ul><li>większa dla zasady , </li></ul><ul><li>mniejsza dla przyjemności zakupów, także tych wirtualnych </li></ul>
 • 72. Przykryj kryzys liściem klonu ! event promocyjny
 • 73. KONKURS NA AMATORSKĄ REKLAMĘ PRODUKTÓW BOŚ
 • 79. … oraz japońska kamera video
 • 80. Dla pozostałych dwóch zwycięzców: … oraz kamery video
 • 81. PRZYKRYJ KRYZYS LIŚCIEM KLONU ! <ul><li>Media Relations: </li></ul><ul><li>promocja eventu w internecie (portale: Onet.pl, Nasza-Klasa.pl) </li></ul><ul><li>emisja zwycięskiego klipu w TV </li></ul><ul><li>Partnerzy: </li></ul><ul><li>sieci bankomatów: Cash4You, eCard, Euronet </li></ul><ul><li>producent kamer: JVC, Panasonic, Sony, Samsung… </li></ul>
 • 82. <ul><li>Grupa docelowa: </li></ul><ul><li>16 – 35 lat </li></ul><ul><li>osoby aktywne, nowoczesne i często korzystające z internetu </li></ul><ul><li>Korzyści dla BOŚ: </li></ul><ul><li>wzmocnienie świadomości produktowej </li></ul><ul><li>zaangażowanie konsumentów w promocję banku </li></ul><ul><li>kreowanie wizerunku banku jako instytucji interaktywnej </li></ul><ul><li>nowatorskie wykorzystanie bankomatów </li></ul>PRZYKRYJ KRYZYS LIŚCIEM KLONU !
 • 83. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 84. PR WEWNĘTRZNY
 • 85. B(L)OŚ, czyli blog wewnętrzny
 • 86. Program stażowy <ul><li>Współpraca z uczelniami prowadzącymi kierunki: finanse, ekologia, administracja, marketing, PR </li></ul><ul><li>spotkania z udziałem ekspertów i pracowników banku </li></ul><ul><li>wykład prezentujący bank oraz warsztaty (cel: rekrutacja) </li></ul><ul><li>współpraca z mediami studenckimi, ogłoszenia (prasa, Internet, portale społecznościowe) </li></ul>
 • 87. Program stażowy <ul><li>Rekrutacja w siedzibie banku: </li></ul><ul><li>interaktywne szkolenie z autoprezentacji </li></ul><ul><li>rozmowy kwalifikacyjne </li></ul>
 • 88. Program stażowy <ul><li>Program obejmuje: </li></ul><ul><li>pakiet szkoleń </li></ul><ul><li>czas trwania: kwartał </li></ul><ul><li>staż jest płatny </li></ul><ul><li>wymiar: 20 godzin tygodniowo </li></ul>
 • 89. Aktywności integracyjne OGÓLNOPOLSKIE <ul><li>Gra terenowa </li></ul><ul><li>raz w roku </li></ul><ul><li>w grze terenowej biorą udział reprezentanci wszystkich oddziałów b anku </li></ul><ul><li>trzy zwycięskie drużyny dostają dofinansowanie imprez w danym oddziale </li></ul><ul><li>Kasyno </li></ul><ul><li>raz w roku </li></ul><ul><li>reprezentanci oddziałów b anku, czyli najlepsi pracownicy, grają w kasynie </li></ul><ul><li>nagroda dla najlepszego gracza – pieniądze na wybrany cel charytatywny </li></ul>
 • 90. Aktywności integracyjne LOKALNE <ul><li>Adopcja zwierzaka </li></ul><ul><li>cały oddział adoptuje zwierzę, które mieszka np. w miejscowym ZOO </li></ul><ul><li>oddział b anku pomaga opłacić utrzymanie zwierzęcia </li></ul><ul><li>pracownicy b anku mogą obserwować życie zwierzęcia za pomocą kamerki, z której obraz jest przekazywany na stronę BLOSIA </li></ul>
 • 92. GRA DLA BOŚ-PEOPLE „ BOŚ-business”
 • 93. Cele: <ul><li>Założenia: </li></ul><ul><li>gra umieszczona na B(L)OŚ </li></ul><ul><li>pracownik bierze udział w wolnym czasie - </li></ul><ul><li>dostęp do gry poza miejscem pracy </li></ul>
 • 94. Opis gry: <ul><li>gra oparta na zasadach podobnych do Eurobusiness/Monopol </li></ul><ul><li>na początku gry każdy z graczy dostaje od </li></ul><ul><li>wirtualnego banku - BOŚ określoną sumę </li></ul><ul><li>pieniędzy </li></ul><ul><li>wirtualna plansza z polami : </li></ul><ul><li>- polskie spółki notowane na giełdzie </li></ul><ul><li>- polskie regiony i miasta </li></ul><ul><li>- szanse i zagrożenia </li></ul><ul><li>wirtualny bank - BOŚ </li></ul><ul><li>każde przejście przez START = kalkulacja zysków i strat na warszawskiej giełdzie </li></ul>
 • 96. CARPOOLING Podziel się miejscem w samochodzie.
 • 98. Jak to powinno wyglądać?
 • 99. Kasia, Tomek. Szymon, Godzina 7:15 Piotr, Ilona, Godzina 07:30 Karolina , Michał, Karol Godzina 7:20 Natalia , Ania, Jagoda Godzina 7:25 Podział miasta
 • 100. Propozycja wspólnej podróży: <ul><li>wpłynie pozytywnie na integrację pracowników </li></ul><ul><li>świetnie wpisuje się w strategię promocji ekologii przez Bank Ochrony Środowiska </li></ul>
 • 101. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 102. Szkoła Drivingu Eko
 • 103. Gdańsk Gdzie? Poznań Łódź Kraków Warszawa Wrocław
 • 104. Realizacja programu <ul><li>treningi na specjalnie przygotowanych torach i placach manewrowych oraz salach wykładowych </li></ul><ul><li>wykłady z zakresu ekologicznej eksploatacji pojazdów </li></ul><ul><li>szkolenia realizowane przez profesjonalnych trenerów oraz specjalistów z dziedziny ochrony środowiska </li></ul>
 • 105. Realizacja programu <ul><li>3 testowe samochody (udostępnione przez współpracującą markę) </li></ul>
 • 106. Realizacja programu Działania towarzyszące: pokaz pojazdów hybrydowych badania spalania
 • 107. <ul><li>18 – 45 lat </li></ul><ul><li>prawo jazdy </li></ul>Grupa docelowa <ul><li>zgłoszenia indywidualne </li></ul><ul><li>udział płatny, część dochodów na rzecz fundacji BOŚ </li></ul>Zasady rekrutacji
 • 108. Partnerzy <ul><li>firma motoryzacyjna udostępniająca samochody testowe </li></ul><ul><li>place manewrowe </li></ul><ul><li>sponsorzy </li></ul>
 • 109. Media <ul><li>prasa lokalna </li></ul><ul><li>media o tematyce motoryzacyjnej: </li></ul><ul><li>Auto Moto </li></ul><ul><li>Auto motor i sport </li></ul><ul><li>Auto Świat </li></ul><ul><li>Autosport </li></ul><ul><li>TopGear </li></ul>
 • 111. <ul><li>BOŚ – ekspert </li></ul><ul><li>w branży </li></ul>Cel konkursu 32% 46% 7% 59% Źródło: Money Track 2009, Dom Badawczy Maison, Centrum im. Adama Smitha i MMT Managment
 • 112. Przebieg Cykl szkoleń dla młodzieży przeprowadzany przez nauczycieli I etap - wewnętrzne eliminacje w szkołach: test wiedzy II etap – wojewódzki: najlepszy biznes plan z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań III etap - ogólnopolski: gra giełdowa
 • 113. Partnerzy Kuratoria i nauczyciele
 • 114. Kulminacja <ul><li>Pieniądze przelane na : </li></ul><ul><li>bezpłatne konto oszczędnościowe w BOŚ </li></ul><ul><li>młodzieżową kartę kredytową z preferencyjnym oprocentowaniem </li></ul>Uroczysta gala w Pałacu Kultury i Nauki z udziałem polskich autorytetów i osobowości z dziedziny ekonomii Podsumowanie i rozdanie nagród sprzęt komputerowy statuetki
 • 115. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 116. P ory roku Vivaldiego
 • 117. Miejsce <ul><li>Filharmonie </li></ul>
 • 118. Gość specjalny Zbigniew Wodecki
 • 119. Gdzie w trawie piszczy? <ul><li>Szkola Muzyczna przy ul. Basztowej </li></ul>
 • 120. Media
 • 123. Grupa docelowa <ul><li>osoby ze średnim i wyższym wykształceniem </li></ul><ul><li>korzystające z usług bankowych </li></ul><ul><li>ze średnim i wyższym dochodem </li></ul><ul><li>często spotykające się ze sobą w kawiarniach, restauracjach i na koncertach </li></ul>
 • 124. Korzyści <ul><li>główny sponsor wydarzenia obok </li></ul><ul><li>patronów medialnych </li></ul><ul><li>trafienie do nowej grupy docelowej </li></ul><ul><li>= </li></ul>
 • 125. eco design konkurs
 • 126. O co właściwie chodzi???
 • 127. Odsłony - propozycje… <ul><li>eko meble </li></ul><ul><li>eko gadżet </li></ul><ul><li>eko moda </li></ul><ul><li>eko rzeźba </li></ul><ul><li>foto dla eko </li></ul>
 • 128. Jak dotrzemy do ludzi??? <ul><li>strona www </li></ul><ul><li>Uniwersytety, </li></ul><ul><li>Szkoły wyższe </li></ul><ul><li>galerie handlowe </li></ul><ul><li>magazyny, pisma, portale… </li></ul>www.ecodesign.pl
 • 129. A co dla zwycięzcy??? wycieczka odznaczenie BOŚ prezentacje projektu
 • 130. Nowe możliwości…
 • 131. Korzyści dla banku… udowanie bliższego młodym ludziom wizerunku twarcie wielu możliwości rodowisko i jego ochrona głównym tematem
 • 132. Współpraca… <ul><li>partner: </li></ul><ul><li>patronat medialny: </li></ul><ul><li>media: </li></ul>
 • 133. EKO ORIENTEERING eko gra miejska BANKU BOŚ *stanowi element eventu DZIEŃ BOSIA
 • 134. <ul><li>Co i Jak? </li></ul><ul><li>Grupa docelowa : ludzie młodzi (15-40 lat), drużyny 3-5 os ó b </li></ul><ul><li>(min. 15 lat, jedna osoba pełnoletnia, zgłoszenie online) </li></ul><ul><li>Zasady : zdobycie jak najwyższej liczby punkt ó w za: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>czas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>poprawną odpowiedź na pytania </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>zebranie wszystkich skarb ó w </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>wyposażenie (apteczka, mapa) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Sędziowie na punktach : pracownicy BOŚ, członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego, wolontariusze </li></ul>
 • 135. Eko orienteering <ul><li>Gdzie? </li></ul><ul><ul><li>teren miejski </li></ul></ul><ul><ul><li>punkty kontrolne rozlokowane na miejskich </li></ul></ul><ul><ul><li>terenach zielonych lub nieekologicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>start/meta: teren DNIA BOŚ </li></ul></ul><ul><li>Kiedy? </li></ul><ul><li>DZIEŃ BOŚ </li></ul>
 • 136. Przykładowa mapka (Kraków)
 • 137. <ul><li>Korzyści dla BOŚ </li></ul><ul><ul><li>dotarcie do nowych klient ó w (ludzie młodzi, ceniący ekologiczny i aktywny tryb życia, studenci, uczniowie, ekolodzy) </li></ul></ul><ul><ul><li>promocja lokalna, poprawa znajomości marki </li></ul></ul><ul><ul><li>wzmocnienie kojarzenia banku z ekologią </li></ul></ul><ul><ul><li>promocja ekologicznego, aktywnego trybu życia </li></ul></ul><ul><ul><li>ulepszenie wizerunku BOŚ jako banku przyjaznego młodym, aktywnym ludziom </li></ul></ul>
 • 138. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
 • 139. PRZYRODNICZE EDUKACYJNE CUDA ŚWIATA
 • 142. <ul><li>główny sponsor obok patronów </li></ul><ul><li>stworzenie tradycji </li></ul><ul><li>BOŚ będzie odbierany jako wszechstronny </li></ul><ul><li>Klienci będą kojarzyć Bank z ekologią </li></ul><ul><li>i ochroną środowiska </li></ul>
 • 143. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 144. <ul><li> </li></ul><ul><li>NATURALNIE OŻYWIAMY </li></ul>
 • 145. Obszar zainteresowania <ul><li>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, czyli: </li></ul><ul><ul><li>zagospodarowywanie budynków, hałd, zbiorników wodnych, koryt rzek; </li></ul></ul><ul><ul><li>ich adaptacja w taki sposób, by mogły spełniać funkcje rekreacyjne, mieszkalne czy turystyczne; </li></ul></ul>
 • 146. Obszar zainteresowania <ul><li>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, czyli: </li></ul><ul><ul><li>- zastępowanie szkodliwych elementów materiałami, które nie zagrażają zdrowiu człowieka (w przypadku budynków poprzemysłowych); </li></ul></ul><ul><ul><li>- W EFEKCIE: przywrócenie tego rodzaju obszarów do użytku; </li></ul></ul>
 • 147. Zasięg geograficzny Szczególnie: - Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie - Łódzki Okręg Przemysłowy oraz: - Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław
 • 148. Grupy docelowe <ul><li>społeczność lokalna </li></ul><ul><li>instytucje samorządowe </li></ul><ul><li>biznes </li></ul>
 • 149. Misja <ul><li>Zapewnienie dostępu do terenów zielonych społecznościom z obszarów zdegradowanych </li></ul><ul><li>i przywrócenie równowagi ekosystemów miejskich, </li></ul><ul><li>co poprawi komfort życia mieszkańców </li></ul><ul><li>i uczyni przestrzeń miejską atrakcyjniejszą, czystszą i bardziej przyjazną. </li></ul>
 • 150. Cele <ul><li>poprawa stanu środowiska naturalnego na terenach, których mieszkańcy odczuwają konsekwencje degradacji lokalnego ekosystemu ( zdrowie, komfort życia, estetyka ) </li></ul><ul><li>integracja społeczności lokalnych wokół problemu lokalnych zagrożeń ekologicznych </li></ul><ul><li>edukacja ekologiczna samorządów </li></ul><ul><li>edukacja mieszkańców w zakresie problematyki ekologicznej typowej dla terenów poprzemysłowych </li></ul>
 • 151. Partnerzy <ul><li>zakłady przemysłowe, kopalnie </li></ul><ul><li>prywatni właściciele </li></ul><ul><li>MPO, przedsiębiorstwa komunalne, Zieleń Miejska, towarzystwa miłośników miasta </li></ul><ul><li>samorządy </li></ul><ul><li>placówki naukowo-badawcze i szkoły </li></ul><ul><li>pracownie architektury zieleni i lokalne towarzystwa ekologiczne </li></ul>
 • 152. Strategia działań <ul><li>I. wybór obszaru pod inwestycję </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>II. rozmowy z samorządami i pierwsze konsultacje społeczne </li></ul>klienci media lokalne - strona www - oddziały
 • 153. <ul><li>III. wybór projektu do realizacji </li></ul><ul><li>IV. przedstawienie projektu samorządom, konsultacje społeczne, pozyskanie partnerów lokalnych </li></ul><ul><li>V . realizacja… </li></ul>Strategia działań internauci media
 • 154. Przykład rewitalizacji Skansen górniczy „Guido” <ul><li>adaptacja kopalni do funkcji kulturalnych, turystycznych </li></ul><ul><li>i komercyjnych </li></ul><ul><li>na trzech poziomach pod ziemią: muzeum interaktywne, poziom sztuki oraz przestrzeń komercyjna </li></ul>
 • 155. Przykład rewitalizacji <ul><li>Park krajobrazowy Duisburg-Nord – rewitalizacja starej huty </li></ul><ul><li>funkcje kulturalne </li></ul><ul><li>i rekreacyjne (nurkowanie, ściany wspinaczkowe) </li></ul><ul><li>miejsce atrakcyjne dla turystów (muzeum) i lokalnej społeczności (miejsce spacerów, plac zabaw) </li></ul>
 • 156. Zyski… <ul><li>ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI </li></ul>obecność w mediach wizerunek eko-eksperta zaufanie NOWI KLIENCI
 • 157. Wall-E Junior
 • 158. www.bos.pl/wallejunior
 • 159. D y s t r y b u c j a <ul><li>placówki banku </li></ul><ul><li>środki komunikacji miejskiej </li></ul><ul><li>przystanki </li></ul><ul><li>organizacje ekologiczne </li></ul><ul><li>Aleje Klonowe w miastach </li></ul><ul><li>urzędy miast i gmin </li></ul><ul><li>przedszkola i szkoły </li></ul><ul><li>klienci banku – firmy finansujące inwestycje ekologiczne </li></ul>
 • 160. Przykłady realizacji
 • 161. w różnym wieku aktywni i nowocześni zwolennicy życia ekologicznego dbający o środowisko Do kogo chcemy dotrzeć?
 • 162. M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... M e d i a... Portale internetowe urzędów miasta ekologiczne informacyjne finansowe Czasopisma ekologiczne Plakaty na przystankach i w środkach komunikacji miejskiej w przedszkolach i szkołach Strona www Ambient media
 • 163. urzędy miast portale ekologiczne organizacje ekologiczne prasa ekologiczna
 • 164. Czyli co zyska bank? <ul><li>rozpoznawalność marki </li></ul><ul><li>podkreślenie ekologiczności </li></ul><ul><li>wizerunek nowoczesnego banku </li></ul>
 • 165. ALEJA KLON OWA
 • 166. Inspiracje... <ul><li>Greenways – program zielone szlaki </li></ul><ul><li>ekoedukacja </li></ul><ul><li>ekomuzea </li></ul><ul><li>ekoprodukt lokalny </li></ul><ul><li>ochrona zabytków techniki </li></ul><ul><li>ekoturystyka (piesza, rowerowa) </li></ul><ul><li>ukierunkowanie: turysta a społeczności lokalne </li></ul>
 • 167. Aleja klon owa <ul><li>P rojekt &quot;Tworzymy najd łuższą alej ę drzew w Europie wzd łuż szlaku </li></ul><ul><li>Kraków-Morawy-Wiede ń Greenways&quot; </li></ul>
 • 168. <ul><li>czas akcji: a)IV-V; b)VII-VIII; c)IX-X </li></ul><ul><li>miejsce: tereny wzdłuż szlaków greenways </li></ul><ul><li>d o akcji włączają się: </li></ul><ul><li>- szko ł y z terenu szlaku , latem zielone szkoły i kolonie (dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele) </li></ul><ul><li>- lokalne społeczności (właściciele gruntów) </li></ul><ul><li>- samorz ą dy lokalne </li></ul><ul><li>- partnerzy biznesowi (firmy, instytucje, media) </li></ul>Przebieg akcji
 • 169. Przebieg akcji - warsztaty <ul><li>I. Ekowarsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez szkoły i bank z udziałem ekspertów w dziedzinie ekologii: </li></ul><ul><li>kurs małego przyrodnika – jak chronić środowisko </li></ul><ul><li>pracownik banku opowiada dzieciom o działaniach firmy mających na celu ochronę przyrody </li></ul><ul><li>quizy sprawdzające wiedzę o działaniach BOŚ </li></ul><ul><li>rozdanie gadżetów i folderów firmowych – dotarcie do rodziców </li></ul><ul><li>wyjście w plener – akcja sadzenia drzew-klonów na wyznaczonych terenach wzdłuż szlaku </li></ul><ul><li>rywalizacja pomiędzy poszczególnymi szkołami – rekordowe długości alei </li></ul><ul><li>oznakowanie sadzonek, alei i szlaków </li></ul>
 • 170. <ul><li>II. Agrowarsztaty dla dorosłych, właścicieli terenów zielonych, organizowane przez bank wraz z gminami: </li></ul><ul><li>pozyskiwanie funduszy na zakładanie ekologicznych gospodarstw agroturystycznych i rolniczych </li></ul><ul><li>nowe technologie ekologiczne w praktyce – możliwości zastosowania </li></ul><ul><li>planowanie budżetu na inwestycje ekologiczne </li></ul><ul><li>zakładanie i pielęgnacja ogrodów </li></ul><ul><li>estetyka krajobrazu + ochrona środowiska </li></ul>Przebieg akcji - warsztaty
 • 171. <ul><li>CSR </li></ul><ul><li>edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży </li></ul><ul><li>edukacja specjalistyczna dorosłych </li></ul><ul><li>aktywizacja społeczności lokalnych </li></ul><ul><li>kształtowanie postaw proekologicznych </li></ul><ul><li>kształtowanie wrażliwości estetycznej </li></ul>Dlaczego warto? Nasze cele
 • 172. Dlaczego warto? Nasze cele KLIENT możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami banku oraz zaprezentowania oferty skierowanej do klienta indywidualnego
 • 173. BOŚ AGRO TURYSTYKA
 • 174. Nasza idea <ul><li>B ank promuje najbardziej ekologiczne gospodarstwa : </li></ul><ul><li>przydomowe oczyszczalnie ś cieków </li></ul><ul><li>systemy grzewcze (kolektory s ł oneczne, kot ł y do centralnego ogrzewania opalane biomas ą ) </li></ul><ul><li>przydomowe ekologiczne urz ą dzenia do segregacji i utylizacji odpadów </li></ul><ul><li>ograniczanie zanieczyszcze ń pochodzenia rolniczego </li></ul>
 • 175. Co daje bank? <ul><li>preferencyjne kredyty dla gospodarstw agroturystycznych i rolniczych na inwestycje w ekotechnologie (w zakresie turystyki i rolnictwa) </li></ul><ul><li>doradztwo ekspertów w zakresie ekotechnologii </li></ul><ul><li>promocja partnerskich gospodarstw na rynku turystycznym </li></ul>
 • 176. <ul><li>Konkurs na najbardziej ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne </li></ul><ul><li>10-ta edycja plebiscytu „ Wielkie Odkrywanie Małopolski ”. </li></ul><ul><li>K andydatury w sze ś ciu kategoriach: I - miejscowo ść /gmina; II - atrakcja turystyczna; III - baza noclegowa; IV - baza gastronomiczna; V - wydarzenie; VI - najbardziej ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne </li></ul>Rozwiązania
 • 177. <ul><li>„ S ą decka Organizacja Turystyczna na zlecenie Województwa Ma ł opolskiego og ł asza nabór do II edycji projektu „ Podnoszenie jako ś ci us ł ug agrotury-stycznych w Ma ł opolsce&quot;, skierowanego do w łaś cicieli gospodarstw agrotury-stycznych zainteresowanych przeprowa-dzeniem kategoryzacji swoich obiektów na zasadach Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej &quot;GG&quot;. ” </li></ul>Rozwiązania
 • 178. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych <ul><li>W ramach wsp ół pracy z PFTW „GG” i akcj ą wprowadzania kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych w Ma ł opolsce B OŚ oferuje: </li></ul><ul><li>preferencyjne kredyty </li></ul><ul><li>utworzenie dodatkowej eko kategorii </li></ul><ul><li>obj ę cie gospodarstw dodatkowym programem promocji </li></ul><ul><li>oznaczenie gospodarstw specjalnymi tablicami </li></ul><ul><li>przyznawanie w łaś cicielom odpowiednich certyfikatów </li></ul><ul><li>rejestracja w internetowych bazach noclegowych, na mapach i przewodnikach, wspó ł praca z biurami podró ż y, organizacjami turystycznymi itp. </li></ul>
 • 179. Eko-przewodnik po Polsce <ul><li>W akacyjn y informator ekologiczn y : ekospanie, ekojedzenie + atrakcje turystyczne ( eksport: szlaki rowerowe, kajakowe itp. ) + atlas samochodowy </li></ul><ul><li>wydanie specjalne jako weekendowy lub wakacyjny dodatek do prasy ogólnopolskiej lub </li></ul><ul><li>wydanie we wspó ł pracy z wydawnictwem podr óż niczo - turystycznym, np. Pascal lub Bezdro ż a </li></ul><ul><li>bank w charakterze patrona </li></ul>
 • 180. Partnerzy
 • 181. <ul><li>lokalne (!) </li></ul><ul><li>ekologiczne </li></ul><ul><li>agroturystyczne </li></ul><ul><li>rolnicze </li></ul><ul><li>turystyczno-podróżnicze </li></ul><ul><li>nauczycielskie (szkolne) </li></ul><ul><li>ogólnopolskie </li></ul><ul><li>ekonomiczne </li></ul>Media-partnerzy
 • 182. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ CSR </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 183. RELACJE INWESTORSKIE
 • 184. IR – DLACZEGO ? <ul><li>zdobycie zaufania </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>przejrzysta komunikacja </li></ul><ul><li>dostępność informacji </li></ul><ul><li>dane o wynikach sprzedaży </li></ul><ul><li>i realizacji prognoz/ celów finansowych </li></ul><ul><li>wzorowa reputacja </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>pozyskanie kapitału </li></ul>
 • 185. IR – CO? Kodeks Dobrych Praktyk <ul><li>przejrzysta i efektywna polityka informacyjna </li></ul><ul><li>szeroki dostęp do informacji niezbędnych </li></ul><ul><li>do oceny funkcjonowania spółki </li></ul><ul><li>kompetencje i działalność rady nadzorczej </li></ul><ul><li>i zarządu </li></ul><ul><li>jak najszerszy udział akcjonariuszy we wszystkich </li></ul><ul><li>ważnych wydarzeniach w spółce </li></ul>Inwestorzy są skłonni zapłacić za akcję spółki bardziej przejrzystej 30% więcej
 • 186. Jak Bank Ochrony Środowiska S.A. plasuje się na giełdzie? <ul><li>Ranking Pulsu Biznesu 2008 r. </li></ul><ul><li>wśród 374 giełdowych spółek BOŚ zajął 61 pozycję ! </li></ul><ul><li>Giełdowe spółki oceniano za: </li></ul><ul><li>kompetencje zarządu </li></ul><ul><li>kompleksowość oferty </li></ul><ul><li>relacje z inwestorami </li></ul><ul><li>perspektywy rozwoju </li></ul>
 • 187. Internet newsletter telekonferencje
 • 189. KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA
 • 190. Konferencje inwestorskie organizowane przez SII Konferencja WallStreet Konferencja Profesjonalny Inwestor Konferencja dla inwestorów instytucjonalnych   Konferencje wynikowe zgodnie z harmonogramem publikacji raportów finansowych raporty kwartalne – 27 lutego, 15 maja, 10 listopada raport półroczny – 27 sierpnia raport roczny – 16 marca
 • 191. ROAD SHOW
 • 192. WZA Spotkania indywidualne Telekonferencje <ul><li>… z inwestorami i analitykami </li></ul><ul><li>(kilka tygodniowo) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>dyskusja bez barier geograficznych </li></ul><ul><li>oszczędności </li></ul><ul><li>udostępnienie konferencji kwartalnych, WZA, </li></ul><ul><li>konferencji prasowych… </li></ul><ul><li>roczny raport finansowy </li></ul><ul><li>sprawozdanie Zarządu z działalności </li></ul><ul><li>materiały reklamowe </li></ul><ul><li>w siedzibie spółki </li></ul>
 • 193. KONFERENCJA PRASSSSOWA
 • 194. 27 SIERPNIA: RAPORT PÓŁROCZNY Oddział BOŚ S.A. w Warszawie Polska Agencja Prasowa
 • 195. <ul><li>REKLAMY ONLINE  PUBLIKACJA RAPORTU PUBLIKACJA ONLINE  PREZENTACJA + AVI </li></ul><ul><li>ZAPROSZENIA </li></ul>
 • 196. OCZYWIŚCIE KONFERENCJA BYŁABY EMIOTOWANA ONLINE:
 • 197. MEDIA RELATIONS informacje + opinie  śniadania prasowe, konferencje prasowe wywiady indywidualne informacje prasowe, backgrounder obsługa bieżących zapytań rozmowy w studio TVN CNBC Biznes lub TV Biznes monitoring prasy, konkurencji bankier.pl money.pl gpw.pl PAP REUTERS AFP Parkiet Puls Biznesu Forbes Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza
 • 198. <ul><li>OSIĄGNIĘCIE </li></ul><ul><li>OPTYMALNEJ WARTOŚCI GIEŁDOWEJ </li></ul>
 • 199. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 200. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A.
 • 201. Zalety dla klientów BOŚ i nie tylko. <ul><li>Działalność na rynku finansowym od 1995 roku (GPW od 1991r.) </li></ul><ul><li>Jeden z liderów domów świadczących usługi maklerskie przez Internet </li></ul><ul><li>Wykwalifikowany sztab </li></ul><ul><li>Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% akcji biura </li></ul><ul><li>Pełen zakres usług finansowych (emisja akcji spółek, kupno/sprzedaż akcji, NewConnect, analizy etc.) </li></ul><ul><li>Możliwość wejścia na parkiety zagraniczne lub kontrakty terminowe na złoto, srebro, ropę etc </li></ul><ul><li>Ciekawostka: by móc założyć konto w DM BOŚ trzeba mieć konto w BOŚ. </li></ul>
 • 202. Nagrody i wyróżnienia na podstawie http://bossa.pl/dmbos/ <ul><li>Marzec 2007 - w rankingu &quot;Parkietu&quot; DM BOŚ najlepszym domem maklerskim w opinii inwestorów indywidualnych. </li></ul><ul><li>Październik 2007 - bossa.pl najlepszą platformą transakcyjną w Polsce w rankingu miesięcznika &quot;Forbes„ </li></ul><ul><li>Styczeń 2008 - dwie Nagrody Prezesa Zarządu GPW za działalność w 2007 r. - za największy udział w rynku kontraktów terminowych oraz za największą aktywność animatora na tym rynku. </li></ul><ul><li>Luty 2008 - Wyróżnienie w rankingu Liderzy Rynku Pierwotnego 2007 miesięcznika &quot;Forbes&quot; za &quot;największą dynamikę wzrostu i wartości emisji w 2007 roku&quot;. Biuro zostało również najwyżej ocenione w kategorii &quot;Elastyczność domu maklerskiego i partnerskie traktowanie emitenta&quot;. </li></ul><ul><li>Październik 2008 - DM BOS najlepszym domem maklerskim w Polsce wg inwestorów indywidualnych w Rankingu Miesięcznika FORBES i SII; </li></ul><ul><li>Luty 2009 - dwie Nagrody Prezesa Zarządu GPW za działalność w 2008 r. - za największy udział w rynku kontraktów terminowych oraz za największą aktywność animatora na tym rynku. </li></ul>
 • 203. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci kampanii </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele kampanii </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 204. Media Relations
 • 205. Prasa
 • 206. Radio
 • 207. Telewizja
 • 208. Internet
 • 209. Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media ekonomiczno-biznesowe </li></ul>
 • 210. Z kim będziemy współpracować? <ul><li>prasa codzienna ogólnopolska, portale i radio </li></ul>
 • 211. Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media ekologiczne </li></ul>
 • 212. Z kim będziemy współpracować? <ul><li>media lokalne </li></ul><ul><li>biuletyny samorządowe </li></ul>
 • 213. Prasa, radio, telewizja... <ul><li>... biuro prasowe !!! </li></ul>
 • 214. Biuro prasowe w BOŚ
 • 215. Główne zadania biura prasowego: <ul><li>przygotowywanie wszelkich materiałów prasowych </li></ul><ul><li>odpowiadanie na bieżące potrzeby mediów </li></ul><ul><li>przygotowywanie konferencji prasowych i innych spotkań z dziennikarzami </li></ul><ul><li>monitoring mediów </li></ul>
 • 216. ... informacji brak
 • 218. Serwis fotograficzny
 • 219. Serwis fotograficzny
 • 220. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele banku </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 221. Sytuacje kryzysowe banku c zyli co może wpłynąć na pozycję i wiarygodność banku?
 • 222. Jakie sytuacje możemy rozumieć jako kryzys i co może na niego wpłynąć? <ul><li>s ytuacja makroekonomiczna, działanie rządu </li></ul><ul><li>g iełda (wahania) </li></ul><ul><li>a warie informatyczne </li></ul><ul><li>k radzieże, napady </li></ul><ul><li>b rak działalności społecznej </li></ul><ul><li>r elacje z klientem (złe traktowanie) </li></ul><ul><li>o skarżenia pod adresem pracowników banku </li></ul><ul><li>p racownicy, związki zawodowe </li></ul><ul><li>d ziałania konkurencji, sabotaże </li></ul><ul><li>z łe kanały komunikacji (zero informacji) </li></ul><ul><li>f uzje </li></ul><ul><li>w ypadki </li></ul><ul><li>a ktualnie: zagrania polityczne i złe zarządzanie powierzonymi środkami </li></ul><ul><li>...i dużo więcej </li></ul>
 • 223. Dwie przykładowe sytuację, które mogą wpłynąć na wizerunek Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • 224. <ul><li>Sytuacja 1: </li></ul><ul><li>Organizacja Greenpeace publikuje raport na własnej stronie www przedstawiający BOŚ jako najmniej ekologiczny ze wszystkich polskich banków: </li></ul><ul><ul><li>produkcja przez bank dwutlenku węgla </li></ul></ul><ul><ul><li>oświetlenie nieenergooszczędne </li></ul></ul><ul><ul><li>papier, wyciągi z kont dla klientów </li></ul></ul><ul><ul><li>r ecykling , a racz ej jego brak </li></ul></ul><ul><ul><li>nieużywanie materiałów wtórnych </li></ul></ul>
 • 225. Scenariusz informowania o problemie i jego rozwiązywania: <ul><li>1. Osoby uczestniczące: </li></ul><ul><li>Greenpeace: autorzy raportu, prezes organizacji, </li></ul><ul><li>BOŚ: rzecznik prasowy, prezes zarządu, główny ekolog (ekspert) </li></ul><ul><li>z aopatrzeniowcy </li></ul><ul><li>n iezależni eksperci: wykładowcy Uniwersytet Rolniczy i podobne </li></ul><ul><li>m edia: Gazeta Wyborcza, Dziennik, gazeta.pl, onet.pl, TVN24, portale ekonomiczne, </li></ul><ul><li>INFORMACJE KTÓRE ZNAMY PRZED EKSPERTYZĄ / RELACJE Z MEDIAMI </li></ul><ul><li>2. Śledztwo wewnętrzne oraz opinie niezależnych ekspertów: </li></ul><ul><li>W śledztwie wewnętrznym opinie i wyjaśnienia ze strony głównego ekologa banku oraz przedstawienie zgodności z wytycznymi gł. ekologa ze strony dostawców. </li></ul>
 • 226. Scenariusz informowania o problemie i jego rozwiązywania cd. <ul><li>3. Monitoring mediów, indywidualne rozmowy z wybranymi dziennikarzami, przedstawienie przedsięwziętych kroków. </li></ul><ul><li>4. Zainteresowanie o wyniku śledztwa wewnętrznego Greenpeace i media, oraz przedstawienie przez departament prawny banku zarzutu próby zniesławienia Banku Ochrony Środowiska . </li></ul><ul><li>5. Wygrana ze strony banku : </li></ul><ul><li>P ublikacja na stronie internetowej organizacji sprostowania o fałszywych informacjach. Informacja tego samego formatu na głównej stronie www. Kara w wysokości 10 tys. euro na rzecz fundacji BOŚ. </li></ul><ul><li>6. Informacja prasowa BOŚ S.A. , </li></ul><ul><li>P ublikacja analiz przeprowadzonych przez bank oraz raportów ekspertów. </li></ul><ul><li>7. W raporcie: streszczenie wypowiedzi i analiz ekologów i ekspertów. </li></ul>
 • 227. Sytuacja 2: <ul><li>W mediach ukazuj e się informacja o molestowaniu stażystek przez prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska. Jedna z „ p okrzywdzonych” na łamach gazety FAKT twierdzi, że spodziewa się jego dziecka. </li></ul>
 • 228. Scenariusz procesu informacyjno - dochodzeniowego: <ul><li>Osoby uczestniczące: </li></ul><ul><li>- BOŚ: prezes , zarząd, rzecznik prasowy, dział prasowy, dział HR </li></ul><ul><li>- FAKT: wydawca, dziennikarz, redaktor naczelny </li></ul><ul><li>- pokrzywdzone, matka jednej z pokrzywdzonych </li></ul><ul><li>Śledztwo wewnętrzne: </li></ul><ul><li>Rzecznik kontaktuje się z Prezesem w celu przedstawienia sytuacji </li></ul><ul><li>i poznania prawdy. Poinformowanie zarządu. Zasięgnięcie opinii departamentu prawnego, poinformowanie pracowników o fałszywej informacji w gazecie. </li></ul><ul><li>Udzielenie informacji przez dział HR o osobach będących na stażu. </li></ul><ul><li>Czy osoby zainteresowane miały kontakt z prezesem, czy się znały, przeszłość stażystki . </li></ul>
 • 229. Scenariusz procesu informacyjno - dochodzeniowego cd: <ul><li>Zorganizowanie briefingu z udziałem Prezesa i wygłoszenie stosownego oświadczenia. </li></ul><ul><li>Skierowanie sprawy do sądu, przeprowadzenie stosownych badań. </li></ul><ul><li>Przesłanie mediom materiałów. </li></ul><ul><li>Monitoring przebiegu spraw przez media. </li></ul><ul><li>Postępowanie dalsze stosowne do rozwoju sytuacji (wyniki badań, wyroki sądu) . </li></ul>
 • 230. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>Analiza informacji prasowych </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele banku </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Haromogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 231. Program lojalnościowy EcoPremia Personal Banking
 • 232. Cel Programu <ul><li>zaangażowanie klientów w działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska </li></ul><ul><li>budowanie świadomości marki BOŚ jako banku, który ekologię ma wpisaną w misję </li></ul><ul><li>przyci ą gni ę cie klientów unikatowa ofert ą zwi ą zan ą z ekologi ą </li></ul>LOJALNOŚĆ KLIENTA
 • 233. Uczestnictwo w programie <ul><li>Posiadacze </li></ul><ul><li>karty debetowej </li></ul><ul><li>karty kredytowej </li></ul>
 • 234. Partnerzy programu EcoPremia <ul><li>punkty sprzedaży produktów ekologicznych </li></ul><ul><li>stacje benzynowe </li></ul><ul><li>organizacje ekologiczne </li></ul><ul><li>schroniska dla zwierząt </li></ul><ul><li>fundacja BOŚ </li></ul>
 • 235. Mechanizm działania EcoPremia 1 PLN = 1 pkt 1 PLN = 3 pkt u partnerów zakupy kartą w placówkach partnerskich – zniżka 5 % Konkurs: jak oszczędzać energię/wodę w życiu codziennym? wygrana: największa ilość pomysłów punkty niewykorzystane przez ½ roku przepadają wymiana na vouchery min 1000 pkt cele charytatywne (fundacje, organizacje ekologiczne) min. 500 pkt 100 pkt = 1 PLN
 • 236. Komunikacja z klientem <ul><li>strona www </li></ul><ul><li>regulamin i informa cje nt. programu </li></ul><ul><li>lista partnerów progr a mu </li></ul><ul><li>wniosek o wymia nę punktów </li></ul><ul><li>materiały dla klienta </li></ul><ul><li>l ist wprowadzający </li></ul><ul><li>regulamin i zasady programu </li></ul><ul><li>l ist przewodni z bonami zakupowymi </li></ul>
 • 237. <ul><ul><li>Cel programu </li></ul></ul><ul><ul><li>utwierdzi ć klientów w przekonaniu, ż e dotychczasowa współpraca jest dla nich korzystna </li></ul></ul><ul><li>zatrzymanie klienta i wytworzenie lojalności wśród klientów </li></ul><ul><li>O uczestnictwie decyduje: </li></ul><ul><li>c zas trwania współpracy </li></ul><ul><li>warto ść zaanga ż owanych ś rodków przez klienta </li></ul><ul><li>wartość produktów kredytowych </li></ul>
 • 238. <ul><li>indywidualne spotkania i rozmowy klienta z doradcą </li></ul><ul><li>historia klienta </li></ul><ul><li>preferencyjne indywidualne warunki współpracy z bankiem </li></ul>PERSO N A L BA NK I N G KOMUNIKACJA
 • 239. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Analiza (Joli?) </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele banku </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 240. Harmonogram
 • 241. styczeń luty marzec wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień październik grudzień listopad Fundacja CV Staż! b(L)oś Przykryj kryzys liściem klonu lipiec - grudzień Badanie wizerunku czerwiec Sklonowani wrzesień -> Ecodriving sierpień - październik styczeń - marzec Konkurs licealny wrzesień - czerwiec Działania internetowe lipiec -> Koncerty marzec: 19 - 21 Eco Design marzec - czerwiec +Eco Orienteering czerwiec: 5 Kosze WALL- e lipiec -> Fundacja Boś wrzesień -> Aleja Klonowa wrzesień maj Adopcja zwierząt marzec - czerwiec Gra terenowa październik Kasyno luty Program stażowy marzec - rekrutacja lipiec - start „ B(L)OŚ” +Boś business lipiec -> Raport: Kwartalny : luty: 27 maj: 15 listopad: 10 Półroczny: sierpień: 27 Roczny: marzec: 16
 • 242. = I II III IX VIII VII VI V IV X XII XI Adopcja zwierząt Ecodriving Ecodriving Konkurs filmowy Fundacja Raport Raport WALL-E Staż B(L)OŚ Dzień Bosia Kasyno Aleja Internet Aleja Koncerty Gra teren . Sklonowani Raport Raport Raport Eco - Design Konkurs licealny Boś - business
 • 243. <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>Analiza konkurencji </li></ul><ul><li>Analiza komunikacji </li></ul><ul><li>BOŚ w Internecie </li></ul><ul><li>Analiza (Joli?) </li></ul><ul><li>Badanie znajomości marki BOŚ </li></ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul><ul><li>Klienci banku </li></ul><ul><li>Wartości </li></ul><ul><li>Cele banku </li></ul><ul><li>USP/hasło </li></ul><ul><li>PR produktowy </li></ul><ul><li>PR wewnętrzny </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul><ul><li>CSR </li></ul><ul><li>Relacje inwestorskie </li></ul><ul><li>Dom Maklerski BOŚ </li></ul><ul><li>Media Relations </li></ul><ul><li>Sytuacje kryzysowe </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Harmonogram </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 • 244. Podsumowanie <ul><li>Strategia banku ogłoszona w lutym 2009: </li></ul><ul><li>pozyskanie 100 000 klientów detalicznych </li></ul><ul><li>utrzymanie pozycji bankowego lidera w finansowaniu projektów związanych z ochroną środowiska </li></ul><ul><li>Jak chcemy to osiągnąć? </li></ul><ul><li>promowanie BOŚ jako marki proekologicznej wśród klientów i pracowników </li></ul><ul><li>poszerzenie kanałów komunikacji z klientami /media, eventy, konkursy/ </li></ul><ul><li>fundacja – bank blisko ludzi, lokalnych społeczności i przyrody </li></ul><ul><li>BOŚ – bank dla aktywnych ! </li></ul>

Related Documents