PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEInwestor: Jednostka projekt...
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIELOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT Niniejsze przedsięwzięcie ...
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT W ramach przebudowy ulicy Po...
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT Ulicę Potulicką zaprojekto...
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIELOKALIZACJA NA TLE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
of 19

Remont ul. Potulickiej i Narutowicza w Szczecinie

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Remont ul. Potulickiej i Narutowicza w Szczecinie

 • 1. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEInwestor: Jednostka projektowa – Konsorcjum firm Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Szczecin, 2013 r.
 • 2. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIELOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 3. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT Niniejsze przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje: -przebudowę ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie zeskrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową oraz z infrastrukturątechniczną, -przebudowę ulicy Narutowicza od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem zeskrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej i torowiska tramwajowego oraz siecielektrotrakcyjnej tramwajowej. Zadanie posiada ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,wydaną w dniu 25 lutego 2011 roku ( Decyzja nr 3/2011 pn. „Przebudowa ulic: Potulicka,Narutowicza w Szczecinie”, znak: WUiAB.II/KK/73531/835/10, UNP: 67439/WUiAB/-XIV/10. Decyzja stała się ostateczna dnia 31 marca 2011 roku.
 • 4. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT W ramach przebudowy ulicy Potulickiej (długość około 1000 m) zostaną wykonane: -przebudowa jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, ogrodzeń ochronnych, zielenidrogowej, -przebudowa torowiska tramwajowego w jezdni i na pętli tramwajowej, przystankówtramwajowych, wiat na przystankach, ogrodzeń ochronnych, zieleni drogowej, - stała organizacja ruchu, -budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Potulickiej i Narutowicza, - Przebudowa sieci: • elektrotrakcyjnej tramwajowej, • kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami, • wodociągowej z przyłączami, • gazowej z przyłączami, • teletechnicznych, • elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV, • magistrali wodociągowej, • oświetlenia ulic.
 • 5. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT Ulicę Potulicką zaprojektowano z jedną jezdnią o szerokości 7,00 m, o ruchudwukierunkowym z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,50 m każdy, oraz z pasami oszerokości 2,50 m po obydwu stronach jezdni, w których usytuowano parkingi i peronyprzystankowe. W ramach przebudowy ulicy Narutowicza (długość około 300 m) zostaną wykonane: - przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, ogrodzeń ochronnych, zieleni drogowej, - remont torowiska tramwajowego w jezdni i wydzielonego, przystankówtramwajowych, wiat na przystankach, ogrodzeń ochronnych, zieleni drogowej, - sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej, - stała organizacja ruchu. W trakcie realizacji zadania zaplanowano również wykonanie renowacji kanałuogólnospławnego istniejącego w ul. Narutowicza na odcinku odul. 3-Maja do ul. Potulickiej (odcinek od ul. 3-Maja do ul. Kaszubskiej - DN 400 mm i naodcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Potulickiej - DN 350-400 mm). Ulicę Narutowicza zaprojektowano z jedną jezdnią o szerokości 12,00 m o ruchudwukierunkowym, z czterema pasami ruchu o szerokości 3,00 m każdy, po dwa wkażdym kierunku.
 • 6. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIELOKALIZACJA NA TLE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 • 7. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 8. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 9. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 10. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 11. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 12. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 13. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 14. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEWIZUALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • 15. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
 • 16. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
 • 17. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
 • 18. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIEPROJEKT
 • 19. PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Related Documents