Politiek
Maatschappijleer
Thema 3
Les 4
Agenda
3A: 12 Maart
3B: 12 Maart
3C: 12 Maart
3D: 12 Maart
3E: 10 Maart
3F: 12 Maart
3G: 12 Maart
Repetitie Politiek:
- W...
Politieke stroming
Politieke stroming
3 belangrijke
stromingen (schema)
De meeste politieke partijen horen
thuis bij ee...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Liberalisme
Sociaal-Democratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
ChristenDemocratie
Liberalisme
Sociaal-Democratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Doel:
 Eerlijke verdeling van
inkomens, kennis en
macht
 ...
Sociaal-Democratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Doel:
 Eerlijke verdeling van
inkomens, kennis en
macht
 ...
Sociaal-Democratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Doel:
 Eerlijke verdeling van
inkomens, kennis en
macht
 ...
Sociaal-Democratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Doel:
 Eerlijke verdeling van
inkomens, kennis en
macht
 ...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naastenliefde
Do...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naastenliefde
Do...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naastenliefde
Do...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naastenliefde
Do...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Liberalisme
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naas...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Liberalisme
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naas...
Sociaal-Democratie
ChristenDemocratie
Liberalisme
Waarden:
 Gelijkwaardigheid
 Solidariteit
Waarden:
 Geloof
 Naas...
Politieke stroming
Trias politica
3 belangrijke
stromingen (schema)
Betekenis: Scheiding der machten
Overige strominge...
Politieke stroming
Overige stromingen
3 belangrijke
stromingen (schema)
Zie stencil. Bewaren!
Overige stromingen
Opdra...
Politieke stroming
Opdracht
3 belangrijke
stromingen (schema)
Maken: Vragenblad
Overige stromingen
Opdracht
Niet af?
Hu...
of 19

Politiek les 4 politieke stromingen

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politiek les 4 politieke stromingen

 • 1. Politiek Maatschappijleer Thema 3 Les 4
 • 2. Agenda 3A: 12 Maart 3B: 12 Maart 3C: 12 Maart 3D: 12 Maart 3E: 10 Maart 3F: 12 Maart 3G: 12 Maart Repetitie Politiek: - Wat is politiek - Trias Politica - Links en Rechts - Politieke partijen - Politieke stromingen - Actualiteiten Alle aantekeningen tot en met deze les.
 • 3. Politieke stroming Politieke stroming 3 belangrijke stromingen (schema) De meeste politieke partijen horen thuis bij een politieke stroming. Overige stromingen Elke stroming heeft een waarde als uitgangspunt. Opdracht
 • 4. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Liberalisme
 • 5. Sociaal-Democratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit ChristenDemocratie Liberalisme
 • 6. Sociaal-Democratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren ChristenDemocratie Liberalisme
 • 7. Sociaal-Democratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen ChristenDemocratie Liberalisme
 • 8. Sociaal-Democratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan ChristenDemocratie Liberalisme
 • 9. Sociaal-Democratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan ChristenDemocratie Waarden:  Geloof  Naastenliefde Liberalisme
 • 10. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Liberalisme
 • 11. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Christelijke instanties zoals Christelijke scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Liberalisme
 • 12. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Christelijke instanties zoals Christelijke scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Rol van de overheid:  Beperkt: alleen als er geen andere hulp is Liberalisme
 • 13. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Christelijke instanties zoals Christelijke scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Rol van de overheid:  Beperkt: alleen als er geen andere hulp is Liberalisme Waarden:  Economische vrijheid  Persoonlijke vrijheid
 • 14. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Liberalisme Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Waarden:  Economische vrijheid  Persoonlijke vrijheid Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Doel:  Vrijheid voor mensen om te doen en te laten wat ze willen.  Bescherming van deze vrijheid. Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Christelijke instanties zoals Christelijke scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Rol van de overheid:  Beperkt: alleen als er geen andere hulp is
 • 15. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Liberalisme Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Waarden:  Economische vrijheid  Persoonlijke vrijheid Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Doel:  Vrijheid voor mensen om te doen en te laten wat ze willen.  Bescherming van deze vrijheid. Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor: Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Werkende burgers en  Christelijke instanties ondernemers zoals Christelijke  Bedrijven scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Rol van de overheid:  Beperkt: alleen als er geen andere hulp is
 • 16. Sociaal-Democratie ChristenDemocratie Liberalisme Waarden:  Gelijkwaardigheid  Solidariteit Waarden:  Geloof  Naastenliefde Waarden:  Economische vrijheid  Persoonlijke vrijheid Doel:  Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht  Bescherming van zwakkeren Doel:  Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen.  Respect voor het woord van God (de Bijbel) Doel:  Vrijheid voor mensen om te doen en te laten wat ze willen.  Bescherming van deze vrijheid. Komt vooral op voor:  Mensen met weinig geld  Mensen met minder kansen Komt vooral op voor: Komt vooral op voor:  Gezinnen met kinderen  Werkende burgers en  Christelijke instanties ondernemers zoals Christelijke  Bedrijven scholen. Rol van de overheid:  Actief: ongelijkheid tegengaan Rol van de overheid:  Beperkt: alleen als er geen andere hulp is Rol van de overheid:  Passief: alleen zorgen voor veiligheid
 • 17. Politieke stroming Trias politica 3 belangrijke stromingen (schema) Betekenis: Scheiding der machten Overige stromingen Opdracht Doel: Voorkomen dat één persoon of partij alle macht in handen heeft Drie machten: 1. De wetgevende macht: Maakt de regels en wetten (Regering + Parlement) 2. De uitvoerende macht: Voert goedgekeurde regels en wetten uit. (Regering) 3. De rechterlijke macht: Kijkt of alle regels en wetten goed worden nageleefd (Rechters)
 • 18. Politieke stroming Overige stromingen 3 belangrijke stromingen (schema) Zie stencil. Bewaren! Overige stromingen Opdracht Let op: de stromingen met een * moet je kennen!
 • 19. Politieke stroming Opdracht 3 belangrijke stromingen (schema) Maken: Vragenblad Overige stromingen Opdracht Niet af? Huiswerk voor de volgende les.

Related Documents