Politiek
Maatschappijleer
Thema 3
Les 1
Wat is politiek?
Wat is politiek?
Politici
Het maken van keuzes en het nemen van besluiten zodat
een land, een provinci...
Wat is politiek?
Politici
Politici
Mensen die van keuzes maken hun beroep hebben
gemaakt.
Ambtenaren
Overheid
Democrat...
Wat is politiek?
Ambtenaren
Politici
Mensen die werken bij de overheid.
Ambtenaren
Overheid
Democratie
Dictatuur
Opdra...
Wat is politiek?
Overheid
Politici
Bestaat uit:
• Rijk, provincie en gemeenten samen.
• Alle politici en ambtenaren
Am...
Wat is politiek?
Democratie
Politici
δῆμος (dèmos) = Volk
κρατέω (krateo) = Regeren
Ambtenaren
Overheid
Het volk heef...
Wat is politiek?
Politici
Ambtenaren
Overheid
Democratie
Dictatuur
Opdracht
Dictatuur
•
•
•
Eén persoon of partij heeft...
Wat is politiek?
Opdracht
Politici
1. Omschrijf in je eigen woorden wat politiek is, waarbij
je niet de woorden ‘regels...
Politiek
Maatschappijleer
Thema 3
Les 2
Democratie
Democratie
Dictatuur
δῆμος (dèmos) = Volk
κρατέω (krateo) = Regeren
Trias politica
Opdracht
Het volk heeft...
Democratie
Dictatuur
Dictatuur
• Eén persoon of partij heeft de macht.
• Geen gelijke rechten
• Misbruik van geweld
Tr...
Democratie
Trias politica
Dictatuur
Betekenis: Scheiding der machten
Trias politica
Doel: Voorkomen dat één persoon o...
Democratie
Opdracht
Dictatuur
1. Vul het schema verder in.
2. Werk in tweetallen.
3. Nakijken.
Trias politica
Opdracht
Politiek
Maatschappijleer
Thema 3
Les 3
Intro
Linkse partijen
Rechtse partijen
Kiesrecht
Opdracht
Intro
Intro
Linkse partijen
Linkse partijen
Willen:
• Gelijkheid
• Grote rol voor de overheid
• Veel voorzieningen voor mense...
Intro
Rechtse partijen
Linkse partijen
Willen:
• Vrijheid (Eigen verantwoordelijkheid
voor mensen)
• Kleine rol van de ...
Intro
Progressief
Linkse partijen
Staat open voor nieuwe waarden en
leefstijlen.
Rechtse partijen
Progressief
Conserva...
Intro
Conservatief
Linkse partijen
Willen alles houden zoals het was
Rechtse partijen
Progressief
Conservatief
Opdrac...
Intro
Linkse partijen
Rechtse partijen
Progressief
Conservatief
Opdracht
Opdracht
www.kieskompas-educatief.nl
a. Beantwo...
Politiek les 1
of 21

Politiek les 1

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politiek les 1

 • 1. Politiek Maatschappijleer Thema 3 Les 1
 • 2. Wat is politiek? Wat is politiek? Politici Het maken van keuzes en het nemen van besluiten zodat een land, een provincie of een gemeente kan worden bestuurd. Ambtenaren Overheid Democratie Dictatuur Opdracht
 • 3. Wat is politiek? Politici Politici Mensen die van keuzes maken hun beroep hebben gemaakt. Ambtenaren Overheid Democratie Dictatuur Opdracht • • • • Minister Burgemeester Gemeenteraadslid Lid van de Tweede Kamer
 • 4. Wat is politiek? Ambtenaren Politici Mensen die werken bij de overheid. Ambtenaren Overheid Democratie Dictatuur Opdracht
 • 5. Wat is politiek? Overheid Politici Bestaat uit: • Rijk, provincie en gemeenten samen. • Alle politici en ambtenaren Ambtenaren Overheid Democratie Dictatuur Opdracht
 • 6. Wat is politiek? Democratie Politici δῆμος (dèmos) = Volk κρατέω (krateo) = Regeren Ambtenaren Overheid Het volk heeft de macht Democratie Voorwaarden: • Algemeen kiesrecht (stemmen) • Grondrechten (De belangrijkste rechten van burgers. Staan in de grondwet) Dictatuur Opdracht
 • 7. Wat is politiek? Politici Ambtenaren Overheid Democratie Dictatuur Opdracht Dictatuur • • • Eén persoon of partij heeft de macht. Geen gelijke rechten Misbruik van geweld
 • 8. Wat is politiek? Opdracht Politici 1. Omschrijf in je eigen woorden wat politiek is, waarbij je niet de woorden ‘regels’ en ‘besturen’ mag gebruiken. Je maakt dus je eigen definitie. Ambtenaren Overheid 2. Waaraan denk je bij het woord democratie. Maak een woordweb met begrippen die jij verbindt met het woord democratie. Democratie Dictatuur 3. Zoek op of de volgende landen een democratie of een dictatuur zijn. 1. Opdracht Verenigde Staten 2. Wit-Rusland 3. Cuba 4. België 5. Kazachstan 6. Brazilië 7. Tsjechië 8. Zuid-Korea Antwoorden: 1. Democratie 2. Dictatuur 3. Dictatuur 4. Democratie 5. Dictatuur 6. Democratie 7. Democratie 8. Democratie
 • 9. Politiek Maatschappijleer Thema 3 Les 2
 • 10. Democratie Democratie Dictatuur δῆμος (dèmos) = Volk κρατέω (krateo) = Regeren Trias politica Opdracht Het volk heeft de macht Voorwaarden: • Algemeen kiesrecht (stemmen) • Grondrechten (De belangrijkste rechten van burgers. Staan in de grondwet)
 • 11. Democratie Dictatuur Dictatuur • Eén persoon of partij heeft de macht. • Geen gelijke rechten • Misbruik van geweld Trias politica Opdracht
 • 12. Democratie Trias politica Dictatuur Betekenis: Scheiding der machten Trias politica Doel: Voorkomen dat één persoon of partij alle macht in handen heeft Opdracht Drie machten: 1. De wetgevende macht: Maakt de regels en wetten (Regering + Parlement) 2. De uitvoerende macht: Voert goedgekeurde regels en wetten uit. (Regering) 3. De rechterlijke macht: Kijkt of alle regels en wetten goed worden nageleefd (Rechters)
 • 13. Democratie Opdracht Dictatuur 1. Vul het schema verder in. 2. Werk in tweetallen. 3. Nakijken. Trias politica Opdracht
 • 14. Politiek Maatschappijleer Thema 3 Les 3
 • 15. Intro Linkse partijen Rechtse partijen Kiesrecht Opdracht Intro
 • 16. Intro Linkse partijen Linkse partijen Willen: • Gelijkheid • Grote rol voor de overheid • Veel voorzieningen voor mensen die dat nodig hebben. Rechtse partijen Progressief Conservatief Opdracht Bijvoorbeeld: Werkloze mensen mogen geen lage uitkering hebben.
 • 17. Intro Rechtse partijen Linkse partijen Willen: • Vrijheid (Eigen verantwoordelijkheid voor mensen) • Kleine rol van de overheid Rechtse partijen Progressief Conservatief Opdracht Bijvoorbeeld: Uitkeringen moeten laag zijn, hierdoor worden mensen gestimuleerd om hier niet te lang gebruik van te maken.
 • 18. Intro Progressief Linkse partijen Staat open voor nieuwe waarden en leefstijlen. Rechtse partijen Progressief Conservatief Opdracht
 • 19. Intro Conservatief Linkse partijen Willen alles houden zoals het was Rechtse partijen Progressief Conservatief Opdracht
 • 20. Intro Linkse partijen Rechtse partijen Progressief Conservatief Opdracht Opdracht www.kieskompas-educatief.nl a. Beantwoord alle stellingen b. Schrijf in je schrift of je links of rechts bent. c. Schrijf in je schrift of je progressief of conservatief bent d. Schrijf in je schrift welke politieke partij het dichtste bij je staat e. Schrijf in je schrift welke partij het verste van je vandaan staat. Zoek van beide partijen op: f. Drie standpunten waar je het wel mee eens bent. g. Drie standpunten waar je het niet mee eens bent.

Related Documents