Realizarea
planului de
activitate al ADR
Sud pentru anul
2015
5 februarie 2016
DOMENIILE
de activitate stabilite în Planul anual de
activitate al ADR Sud în 2015
1.
Planificare
strategică
şi
programare...
Planificare strategică şi programare
 Elaborat și aprobat de către
CRD Sud un Program
Regional Sectorial în
domeniul Drum...
 Elaborat proiectul Strategiei de
Dezvoltare Regională Sud 2016 -
2020 și supus consultărilor publice.
 Desfășurate 3 șe...
Managementul proiectelor de dezvoltare
regională
În anul 2015 în cadrul ADR Sud s-au aflat în proces de implementare 8
pro...
** Valoarea indicată pentru proiectul „Construcţia apeductului Leova –Filipeni-
Romanovca” Include suma de 1796,05 mii lei...
Rezultate obţinute:
 A fost finalizată integral
construcția a 3,18 km de
drum în cadrul proiectului
„Reabilitarea infrast...
Rezultate obţinute:
 Au fost finalizate integral
lucrările de construcţie a
drumului Taraclia - Ciadîr
Lunga cu lungimea ...
Rezultatele obținute
 În luna mai 2015 au fost reluate
lucrările de construcţie a străzii
„I.Spirin” din or. Cahul. Din l...
Proiecte finanțate
cu suportul GIZ - Moldova
În conformitate cu acordul de finanțare semnat între MDRC și GIZ, cu
suportul...
Rezultate obţinute
MSPL Cahul :
 Lucrările de construcție a sistemului de
canalizare s. Rosu sunt iniţiate şi
realizate î...
Rezultate obţinute
MSPL Leova :
 A fost examinat de către experţii GIZ
proiectul tehnic „Construcţia
apeductului magistra...
• 1masă rotundă regională sectorială cu participarea
sectorului privat și a autorităților publice cu tematica:
„Oportunită...
Proiectul „Consolidarea capacităților administrațiilor publice din
Republica Moldova, regiunea SUD”,
Agenția pentru Dezvol...
Rezultat: Creșterea numărului de propuneri de
proiecte de calitate în sectorul economic pentru
aplicare la finanțare către...
* 1 Proiect elaborat și aplicat la Programul de Cooperare
Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova – Ucraina;
* 75...
În perioada anului 2015, obiectivul
primordial pentru comunicare și
transparență, a fost cel de creştere
a gradului de con...
 Au fost redactate și diseminate către beneficiarii din Regiune, 6
buletine informative (bilunare)
Managementul financiar şi al gestiunii
contabile a ADR Sud s-a realizat prin :
• planificarea financiară a cheltuielilor o...
2275,1 mii
lei valorificați
2184,0 mii
lei din FNDR
91,1 mii lei
GIZ
6 din cadrul a
3 proiecte
finanțate de
GIZ
2 proceduri
pentru
satisfacerea
necesităților
ADR Sud
3 proceduri în
cadrul unu...
 2 ședințe desfășurate
cu succes;
 1 ședință organizată
în componență nouă;
 membrii CRD Sud au
ales președintele și
vi...
Vă mulţumim pentru atenţie!
Adresa și date de contact:
bld. Ştefan cel Mare, 12,
or. Cimişlia,
Republica Moldova, MD-4101
...
of 23

Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original

Activitatea ADR Sud 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original

 • 1. Realizarea planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2015 5 februarie 2016
 • 2. DOMENIILE de activitate stabilite în Planul anual de activitate al ADR Sud în 2015 1. Planificare strategică şi programare 2. Managementul proiectelor de dezvoltare regională 3. Dezvoltare şi cooperare 4. Comunicare şi transparenţă 5. Activitate operaţională
 • 3. Planificare strategică şi programare  Elaborat și aprobat de către CRD Sud un Program Regional Sectorial în domeniul Drumuri Regionale și Locale  3 concepte de proiecte viabile (CPV) în domeniul Eficienței Energetice (EE) finalizate și transmise către APL;
 • 4.  Elaborat proiectul Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016 - 2020 și supus consultărilor publice.  Desfășurate 3 ședințe ale Comitetului pentru Planificare Strategică (CPS), în cadrul cărora au fost avizate principalele părți componente ale Strategiei de Dezvoltare Regională 2016-2020;  2 studii de fezabilitate în domeniul Managementul Deșeurilor Solide (MDS) pentru 2 subregiuni din RDS – finalizate, 1 - în curs de elaborare
 • 5. Managementul proiectelor de dezvoltare regională În anul 2015 în cadrul ADR Sud s-au aflat în proces de implementare 8 proiecte investiționale.  6 proiecte cu finanțare din FNDR. Pentru implementarea proiectelor a fost alocată suma 77923,64 mii lei, inclusiv 1796,05 cofinanţare din partea Ambasadei Poloniei. Valorificat: 77671,82 mii lei. (99,67%)  2 proiecte (3 componente investiţionale) cu finanțare din surse externe (GIZ). Suma alocată pentru implementarea proiectelor: 79316,34 mii lei. Valorificat: 5105,27 mii lei TOTAL mijloace valorificate 2015: 82777,09 mii lei 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Anul 2011 (6 proiecte) Anul 2012 (6 proiecte) Anul 2013 (6 proiecte) Anul 2014 (8 proiecte) Anul 2015 (6 proiecte) 43630.2 41440.3 56375.2 59808.1 77671.82 Mijloace financiare valorificate (mii lei)
 • 6. ** Valoarea indicată pentru proiectul „Construcţia apeductului Leova –Filipeni- Romanovca” Include suma de 1796,05 mii lei, suportul Ambasadei Poloniei nr Denumirea proiectului Cost total al proiectului (FNDR) Suma totală alocată, inclusiv în anul: Valoarea lucrărilor executate 2015 % valorificării Valoarea lucrărilor neachitate2015 1 Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sărat" or. Cahul 13 786,42 10 951,87 4 502,71 4 363,95 96,92 2238,92 2 Renovarea drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă - Talmaza 58 619,94 57 619,94 23 230,70 23 230,69 100,00 12230,68 4 Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-Filipeni- Romanovca 5 575,77 5 575,77 2307,98** 2307,98 100,00 0,00 5 Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională-str. I. Spirin, or.Cahul 36 583,18 5 905,43 1 855,43 1 855,43 100,00 1855,43 7 Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani 13 074,90 13 074,59 4 954,73 4 954,73 100,00 0,00 8 Îmbunătățirea drumului L654 prin indermediul reparației capitale (Taraclia) 44 314,79 45 072,09 41 072,09 40 959,04 99,72 14807,38 ADR Sud din contul FNDR 171 955,00 138 199,69 77923,64 77671,82 99,67 31132,41 Valorificarea mijloacelor financiare din FNDR
 • 7. Rezultate obţinute:  A fost finalizată integral construcția a 3,18 km de drum în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani”  Au fost finalizate lucrările de construcție în cadrul proiectului ”Renovarea drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă - Talmaza”. A fost renovat un sector de 16,025 km. de drum. De asemenea în cadrul proiectului a fost construit drumul de acces către s. Cioburciu cu o lungime de 2,65 km.
 • 8. Rezultate obţinute:  Au fost finalizate integral lucrările de construcţie a drumului Taraclia - Ciadîr Lunga cu lungimea de 13,04 km.  Au fost finalizate lucrările de construcţie prevăzute în cadrul primei etape de implementare a proiectului ”Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sărat" or. Cahul.
 • 9. Rezultatele obținute  În luna mai 2015 au fost reluate lucrările de construcţie a străzii „I.Spirin” din or. Cahul. Din luna iunie 2015 lucrările au stagnat din cauza lipsei de finanţare  Au fost lansate lucrările pentru etapa a II-a a proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi - Filipeni- Romanovca”. Au fost construite integral reţelele de apeduct, construite 2 bazine din beton armat cu volumul 200 m3, a fost construit un drum de acces cu lungimea de 220 m. Pentru implementarea proiectului, ADR Sud a beneficiat de suport financiar din partea Ambasadei Republicii Polone în valoare de 1796,05 mii lei
 • 10. Proiecte finanțate cu suportul GIZ - Moldova În conformitate cu acordul de finanțare semnat între MDRC și GIZ, cu suportul financiar GIZ, în RDS sunt în proces de implementare 2 proiecte: 1. „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în sectorul AAC din raionul Cahul” (2 măsuri investiţionale) 2. „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în sectorul AAC din raionul Leova” (1 măsură investiţională) Proiectele cu sursa de finantare GIZ Denumirea proiectului Cost total (GIZ) Suma totala alocata inclusiv in anul Valorifica t 2015 % valorificari i2012/13 2014 2015 1 MSPL Cahul. Construcţia sistemului de canalizare in satul Roşu, r. Cahul 14 359,88 14 359,88 0,00 0,00 14 359,88 4 133,43 28,78 2 MSPL Cahul. Reabilitarea statiei de tratare a apei din Cahul 8 298,89 8 298,89 0,00 0,00 8 298,89 971,84 11,71 3 MSPL Leova. Construcția apeductului central Leova - Iargara 56 657,57 56 657,57 0,00 0,00 56 657,57 0,00 0,00 ADR Sud din contul GIZ 79 316,34 79 316,34 0,00 0,00 79 316,34 5 105,27 6,44
 • 11. Rezultate obţinute MSPL Cahul :  Lucrările de construcție a sistemului de canalizare s. Rosu sunt iniţiate şi realizate în proporţie de 30 % .  Lucrările de reabilitare a STA Cahul urmează a fi inițiate in februarie 2016  În proces de examinare este componenta investiţională „Construcţia apeductului magistral Cahul – Lebedenco - Pelinei-Găvănoasa”  A fost aprobat şi semnat de 5 APL din r-nul Cahul acordul de cooperare privind crearea operatorului regional de AAC  A fost elaborat modelul Statutului Operatorului regional si modelul contractului de delegare a serviciului AAC
 • 12. Rezultate obţinute MSPL Leova :  A fost examinat de către experţii GIZ proiectul tehnic „Construcţia apeductului magistral Leova-Iargara”. Ca urmare au fost date propuneri de modificare a acestuia.  A fost elaborat caietul de sarcini pentru reproiectarea apeductului magistral Leova-Iargara. ADR Sud a desfăşurat licitaţia publică pentru reproiectare.  Cu suportul GIZ au fost actualizate planurile locale de AAC pentru 5 din 7 localităţi a raionului Leova.  A fost constituit comitetul director local al proiectului. 2 şedinţe ale CDL organizate
 • 13. • 1masă rotundă regională sectorială cu participarea sectorului privat și a autorităților publice cu tematica: „Oportunitățile sectorului privat privind achizițiile publice în domeniul eficienței energetice” • 3 Sesiuni de instruire pentru sectorul privat în domeniul achizițiilor publice • 2 Instruiri a consultanților CCI „TRAIN OF THE TRAINERS” privind procedurile de achiziții publice; • A fost elaborat Ghidul în achiziții publice pentru sectorul privat
 • 14. Proiectul „Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica Moldova, regiunea SUD”, Agenția pentru Dezvoltare Cehă Modulul 1 ”Gestionarea Ciclului de Proiect” Modulul 2: Elaborarea Notelor Conceptuale Modulul 3: Elaborarea Cererilor complete de Finanțare Vizita de studiu în Cehia 24 activități de instruire desfășurate în raioane Elaborarea Ghidului ”Tehnici de gestionare a ciclului proiectelor în dezvoltarea economică locală” Conferința finală a proiectului
 • 15. Rezultat: Creșterea numărului de propuneri de proiecte de calitate în sectorul economic pentru aplicare la finanțare către FNDR și alte fonduri 200 reprezentanți ai APL, sectorului privat și societatii civile cu capacități îmbunătățite privind elaborarea proiectelor regionale in sectorul economic 62 idei de proiecte regionale identificate 36 Note Conceptuale colectate dintre care 15 în domeniul economic 8 Proiecte regionale elaborate în susținerea dezvoltării sectorului privat
 • 16. * 1 Proiect elaborat și aplicat la Programul de Cooperare Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova – Ucraina; * 755 de actori ai dezvoltării regionale cu capacități îmbunătățite; * 83 sesiuni de instruire organizate; * A fost lansat ciclul de instruiri a membrilor CRD Sud, cu genericul "Dezvoltarea regională: rolul CRD în acest proces". În noiembrie 2015 a avut loc primul atelier, care a avut drept scop informarea membrilor CRD Sud cu rolul și locul CRD Sud în dezvoltarea regională - în general, și a RDS – în particular.
 • 17. În perioada anului 2015, obiectivul primordial pentru comunicare și transparență, a fost cel de creştere a gradului de conştientizare a publicului cu privire la activitatea ADR Sud. În acest scop au fost publicate 185 de comunicate ce țin de implementarea proiectelor și realizările ADR Sud.  Pagina web a ADR Sud a acumulat 171 400 de accesări;  Activitatea ADR Sud a fost reflectată în 128 de materiale difuzate în mass-media locală și națională;
 • 18.  Au fost redactate și diseminate către beneficiarii din Regiune, 6 buletine informative (bilunare)
 • 19. Managementul financiar şi al gestiunii contabile a ADR Sud s-a realizat prin : • planificarea financiară a cheltuielilor operaţionale ale ADR Sud în strictă corespundere cu normativele în vigoare; • administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniu cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; • planificarea bugetului operațional al agenţiei şi urmărirea execuţiei acestuia; • organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; • întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliţi a diverselor rapoarte contabile organelor de resort din teritoriu.
 • 20. 2275,1 mii lei valorificați 2184,0 mii lei din FNDR 91,1 mii lei GIZ
 • 21. 6 din cadrul a 3 proiecte finanțate de GIZ 2 proceduri pentru satisfacerea necesităților ADR Sud 3 proceduri în cadrul unui proiect nou finanțat din FNDR 11 proceduri de achiziţii publice contracte în valoare totală de 26.188 mln. lei
 • 22.  2 ședințe desfășurate cu succes;  1 ședință organizată în componență nouă;  membrii CRD Sud au ales președintele și vice președintele Consiliului, precum și reprezentantul sectorului privat în componența CNCDR;  au fost aprobate 9 decizii.
 • 23. Vă mulţumim pentru atenţie! Adresa și date de contact: bld. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia, Republica Moldova, MD-4101 Tel.. +373 241 2 62 86 Fax. +373 241 2 62 86 Email: adrsud@gmail.com web: www.adrsud.md

Related Documents