WYNIKI SKONSOLIDOWANE 1H 2014 r.
Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2014
Podsumowanie 1H 2014
Zwiększenie udziałów rynkowych Grupy i umocnienie pozycji lidera
Okresowe zwiększenie kosztów w zwi...
Wyniki finansowe i rynek
3
5,37
5,30
5,74
6,40
5,75
5,85
5,89
6,51
5,99
-3,1%
-4,4%
-3,5%
18,1%
7,1%
12,4%
2,6%
1,7%
4,2%
2Q
3Q
4...
4,36
4,42
4,25
Neuca
Pelion
Farmacol
NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego*
5
Szerokość asortymentu
4,41
...
4,54
4,09
4,24
Neuca
Pelion
Farmacol
NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego*
6
Serwis telemarketingowy
4,50...
1 418
2 950
1 555
3 052
179*
179*
2Q 2013
1H 2013
2Q 2014
1H 2014
Przychody
7
Przychody ze sprzedaży [mln zł] ...
Koszty działalności Grupy
8
Nieznaczny spadek kosztów działalności NEUCA r/r w IIQ 2014 po wyłączeniu kosztów integracji...
25,1
62,8
13,8
41,9
2Q 2013
1H 2013
2Q 2014
1H 2014
EBIT
9
EBIT [mln zł]
-33%
-45%
Spadek zysku operacyjnego ...
20,0
52,0
10,8
47,1
2Q 2013
1H 20123
2Q 2014
IH 2014
20,0
47,1
12,9
36,0
2Q 2013
1H 2013
2Q 2014
IH 2014
Z...
Prognoza zysku netto 2014 – założenia vs. realizacja*
11
* bez zdarzeń jednorazowych
80,5
37,8
90,0
47,1
1,5
82,0 ...
Integracja z ACP Pharma
12
Kamienie milowe integracji ACP Pharma
2Q 2014
4Q 2014
3Q 2014
•Finalizacja przejęcia w połowie kwietnia
•Integracja s...
Marki własne
14
-14
-5
2,2
8,2
8,2*
10,5
9
65
115
211
260*
2010
2011
2012
2013
2014
Prognoza
Roczny wynik brutto
Liczba ...
Dynamiczny rozwój produktów własnych
Wejście nowych leków na listę refundacyjną
Utrzymująca się wysoka dynamika wyników ...
17
Marka leków ekonomicznych
Rosnące portfolio marek własnych
Submarka APTEO oferujące leki z grupy OTC
Marka zawieraj...
Nowe obszary biznesowe
18
Budowa synergii na rynku ochrony zdrowia
Podstawowa opieka medyczna
Zarządzanie markami własnymi
Telemedycyna
19
Hurt...
Przychodnie - nowy obszar biznesowy
Przejęcie pierwszych trzech przychodni lekarskich obsługujących ponad 13 tys. pacjent...
Wyzwania na kolejne kwartały 2014 r.
Dalsza integracja z ACP Pharma i realizacja prognozy finansowej
Rozwój marek własny...
Dziękujemy za uwagę
22
of 22

Prezentacja neuca po wynikach IH 28_08_2014

neuca
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja neuca po wynikach IH 28_08_2014

 • 1. WYNIKI SKONSOLIDOWANE 1H 2014 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2014
 • 2. Podsumowanie 1H 2014 Zwiększenie udziałów rynkowych Grupy i umocnienie pozycji lidera Okresowe zwiększenie kosztów w związku z przejęciem i przyspieszeniem integracji ACP Pharma Finalizacja przejęcia i przyspieszenie integracji ACP Pharma w strukturach Grupy Dynamiczny wzrost wyników finansowych i operacyjnych w segmencie marek własnych 2 30% Udziałów w rynku hurtu aptecznego Przejęcie pierwszych przychodni lekarskich
 • 3. Wyniki finansowe i rynek 3
 • 4. 5,37 5,30 5,74 6,40 5,75 5,85 5,89 6,51 5,99 -3,1% -4,4% -3,5% 18,1% 7,1% 12,4% 2,6% 1,7% 4,2% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Pozycja rynkowa NEUCA 4 Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 2Q 2012 – 2Q 2014* [mld zł] Udział rynkowy NEUCA w 2Q 2014 [%] •Wzrost rynku 2,9% w 1H zgodny z założeniami •Wyższa dynamika wzrostu w drugim kwartale efektem niskiej bazy sprzed roku i zmian sezonowych Rynek Pozycja rynkowa NEUCA •Umocniona pozycja lidera po przejęciu ACP Pharma •Organiczna praca nad dalszym zwiększaniem udziału rynkowego 30% 70% NEUCA Pozostali * dane IMS, 2012 2013 2014
 • 5. 4,36 4,42 4,25 Neuca Pelion Farmacol NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego* 5 Szerokość asortymentu 4,41 4,33 4,36 Neuca Pelion Farmacol Ciągłość zaopatrzenia 4,21 3,92 4,03 Neuca Pelion Farmacol Oferta regularna 4,30 4,04 4,06 Neuca Pelion Farmacol Oferta promocyjna 4,75 4,55 4,58 Neuca Pelion Farmacol Serwis transportowy 4,46 4,27 4,31 Neuca Pelion Farmacol Serwis logistyczny * Dane pochodzą z najnowszego opracowania Monitoring Apteczny publikowanego przez IMS Misja Grupy: Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce
 • 6. 4,54 4,09 4,24 Neuca Pelion Farmacol NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego* 6 Serwis telemarketingowy 4,50 4,18 4,18 Neuca Pelion Farmacol Serwis reklamacyjny 4,42 4,26 4,34 Neuca Pelion Farmacol Warunki handlowe 4,43 4,24 4,33 Neuca Pelion Farmacol Poczucie bezpieczeństwa * Dane pochodzą z najnowszego opracowania Monitoring Apteczny publikowanego przez IMS
 • 7. 1 418 2 950 1 555 3 052 179* 179* 2Q 2013 1H 2013 2Q 2014 1H 2014 Przychody 7 Przychody ze sprzedaży [mln zł] +3% Konsolidacja sprzedaży w Grupie Start wdrożenia modelu biur handlowych w ACP +10% Przejęcie logistycznej obsługi programu franczyzowego MEDIQ * przychody ACP Pharma w maju i czerwcu 2014 r.
 • 8. Koszty działalności Grupy 8 Nieznaczny spadek kosztów działalności NEUCA r/r w IIQ 2014 po wyłączeniu kosztów integracji Bieżąca optymalizacja kosztów na poziomie ponad 4 mln zł w pierwszej połowie 2014 r. 105,0 103,7 2,5 2,5 13,0 2Q 2013 2Q 2014 Koszty działalności ACP Koszty doradztwa przy transakcji przejęcia ACP Koszty restrukturyzacji ACP Pozostałe koszty sprzedaży i zarządu 212,8 208,5 2,5 2,5 13,0 1H 2013 1H 2014 105,0 121,7 212,8 226,5 Koszty działalności Grupy na koniec okresu, mln zł
 • 9. 25,1 62,8 13,8 41,9 2Q 2013 1H 2013 2Q 2014 1H 2014 EBIT 9 EBIT [mln zł] -33% -45% Spadek zysku operacyjnego w wyniku obniżki marży urzędowej, kosztów integracji oraz niższych marż brutto ACP Pharma 25,1 58,1 16,4 44,4 2Q 2013 1H 2013 2Q 2014 1H 2014 -35% -23% EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł]
 • 10. 20,0 52,0 10,8 47,1 2Q 2013 1H 20123 2Q 2014 IH 2014 20,0 47,1 12,9 36,0 2Q 2013 1H 2013 2Q 2014 IH 2014 Zysk netto 10 -9% -24% Zysk netto [mln zł] Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [mln zł] Porównywalny poziom salda na działalności finansowej r/r -46% -36%
 • 11. Prognoza zysku netto 2014 – założenia vs. realizacja* 11 * bez zdarzeń jednorazowych 80,5 37,8 90,0 47,1 1,5 82,0 -12,0 30,0 -7,0 -3,0 36,0 -2,1 13,2 -2,7 3,0 -2,0 -0,1 Wynik Grupy NEUCA w 2013 r. Prognoza wzrostu wyniku Prognoza wyniku NEUCA w 2014 r. Wynik netto ACP Pharma Korzyści z integracji Koszty restrukturyzacji Koszty finansowe Prognoza wyniku Grupy NEUCA w 2014 r. Koszty doradztwa przy transakcji Optymalizacja podatkowa Wynik księgowy netto 1H Zdarzenia jednorazowe [mln zł] 11,1 mln Realizacja po 1H
 • 12. Integracja z ACP Pharma 12
 • 13. Kamienie milowe integracji ACP Pharma 2Q 2014 4Q 2014 3Q 2014 •Finalizacja przejęcia w połowie kwietnia •Integracja systemów informatycznych •Integracja struktur zarządczych •Przygotowania do przejścia struktur ACP Pharma na model biur handlowych •Przejęcie obsługi hurtowej (logistycznej i operacyjnej) aptek należących do programu franczyzowego MEDIQ 2015-2016 13 •Przejście magazynów w Rzeszowie i Katowicach na model biur handlowych •Przygotowania do sprzedaży magazynu w Bydgoszczy •Sprzedaż magazynu w Bydgoszczy •Finalizacja przejścia na model biur handlowych pozostałych struktur ACP Pharma •Pełne korzyści z integracji ACP Pharma w strukturach NEUCA 40 mln zł Roczny efekt korzyści z integracji
 • 14. Marki własne 14
 • 15. -14 -5 2,2 8,2 8,2* 10,5 9 65 115 211 260* 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoza Roczny wynik brutto Liczba produktów 15 Skokowy wzrost wyników Wynik brutto z produktów własnych i liczba produktów [mln zł, szt.] Wynik brutto na poziomie 8,2 mln zł po 1H 2014 r. vs 3,2 mln zł w 1H 2013 r. *dane za 1H
 • 16. Dynamiczny rozwój produktów własnych Wejście nowych leków na listę refundacyjną Utrzymująca się wysoka dynamika wyników finansowych oraz liczby nowych wdrożeń 16 8,2 mln Wynik brutto w1H 2014 25,6 mln Sprzedaż do aptek w 1H 2014 260 Liczba produktów w portfolio na koniec 1H 2014 r. Zaawansowane prace nad uruchomieniem linii do pakowania w Swarzędzu
 • 17. 17 Marka leków ekonomicznych Rosnące portfolio marek własnych Submarka APTEO oferujące leki z grupy OTC Marka zawierająca preparaty klasy wyższej Marka leków na receptę (Rx) Dedykowana marka pediatryczna Specjalistyczna linia ginekologiczna Marka dermokosmetyków Plan zwiększenia portfolio do ponad 400 produktów na koniec 2014 r.
 • 18. Nowe obszary biznesowe 18
 • 19. Budowa synergii na rynku ochrony zdrowia Podstawowa opieka medyczna Zarządzanie markami własnymi Telemedycyna 19 Hurt apteczny Usługi informatyczne i marketingowe
 • 20. Przychodnie - nowy obszar biznesowy Przejęcie pierwszych trzech przychodni lekarskich obsługujących ponad 13 tys. pacjentów NEUCA jako jeden z podmiotów konsolidujący rozdrobniony rynek przychodni w Polsce Kilkadziesiąt audytów w związku z przejęciami, koncentracja na rentownych placówkach Planowane inwestycje w segment na poziomie ok. 30 mln zł w ciągu dwóch lat 20 35,4 mld* wartość rynku 4,6% wzrost r/r * Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2013 r. według firmy badawczej PMR Consulting
 • 21. Wyzwania na kolejne kwartały 2014 r. Dalsza integracja z ACP Pharma i realizacja prognozy finansowej Rozwój marek własnych, przygotowania do uruchomienia linii do pakowania Wzrost wyników w warunkach obniżki marży urzędowej Kluczowe wyzwania 21 Rozwój nowych biznesów na rynku ochrony zdrowia
 • 22. Dziękujemy za uwagę 22

Related Documents