PREZENTACIJA O
HARD DISCU
Luka Milosevic III4e
Hard Disc
►
U prastara vremena kad god bi se ugasio računar, svi
podaci bi se izgubili. Da se to ne bi doga|alo potrebni ...
►
Hard disk je jedan od najvažnijih dijelova računara, a
osnovna namjena mu je da trajno sačuva sve potrebne
podatke i pr...
Hard diskovi se baziraju na teghnologiji osmišljenoj u
IBM labaratorijima u engleskom gradu Winchesteru, pa
odatle i i dan...
►
Ako bi otvorili zaštitnu masku hard diska (što nikako ne
preporučujemo) vidjeli bi sličnu strukturu kao na slici
iznad....
► Svi moderni hard diskovi imaju na sebi integrisanu
inteligentnu kontrolersku logiku. Elektronika diska
služi kao komuni...
Osnovne performanse hard
diska
► Performanse diska predstavljaju jedan od faktora,
koji najviše utiču na ukupne performan...
Kapacitet
►
Pouzdanost  je sigurno najvažnija karakteristika, ne samo, hard
diska. Brzina, kapacitet i bilo šta drugo gub...
Brzina
► Brzina  hard diska zavisi od većeg broja
parametara: brzine rotacije diskova, gustine
zapisa podataka i brzine p...
Vreme Trazenja
►
Vrijeme traženja  (seek time), najvažnija od
karakteristika pozicioniranja, predstavlja prosječno vrijem...
Latencija
►
Latencija  (latency), je vrijeme koje je potrebno ploči diska
da se okrene glava koja se već nalazi na odgova...
Broj Obrtaja
► Broj
obrtaja
Brzina rotacije ploča (spindle speed), je najvažniji
parametar za brzinu izmjene podataka. On...
► Standardni diskovi imaju brzinu do 7200 okretaja u
minuti. 
Još uvijek se koriste i diskove s brzinom od 5200
okretaja ...
KRAJ
of 14

Prezentacija o hard disku. Luka 1923

Hard disc presentation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacija o hard disku. Luka 1923

 • 1. PREZENTACIJA O HARD DISCU Luka Milosevic III4e
 • 2. Hard Disc ► U prastara vremena kad god bi se ugasio računar, svi podaci bi se izgubili. Da se to ne bi doga|alo potrebni su ure|aji koji bi pamtili stanja i po prekidu napajanja. Zato se koriste različiti ure|aji, a jedan od najčešćih i najvažnijih je hard disk (tvrdi disk).  Hard disk predstavlja trajnu radnu memoriju računara, baziranu na magnetnom mediju.
 • 3. ► Hard disk je jedan od najvažnijih dijelova računara, a osnovna namjena mu je da trajno sačuva sve potrebne podatke i programe.  Hard disk je kombinacija mehaničkog, magnetnog i elektronskog ure|aja. ► Hard disk je neka vrsta kutije - mali ure|aj koji "nekako" čuva podatke.  Mada nam nije namjera da se bavimo konstrukcijm diska, ipak da bi mogli pratiti njegov rad, neophodno se upoznati sa osnovnim dijelovima diska.
 • 4. Hard diskovi se baziraju na teghnologiji osmišljenoj u IBM labaratorijima u engleskom gradu Winchesteru, pa odatle i i danas pomalo zaboravljeni naziv vinčester disk. (Mada druga legenda govori o sličnosti sa načinom okidanja kod legendarne puške sa divljeg Zapada). Grubo govoreći rad hard diska bi mogli podjeliti na tri segmenta: 1. smještanje podataka na magnetni medij  2. obradu podataka koju obavlja disk kontroler  3. interfejs i komunikaciju sa CPU preko IDE/ATA, SATA ili USB veze
 • 5. ► Ako bi otvorili zaštitnu masku hard diska (što nikako ne preporučujemo) vidjeli bi sličnu strukturu kao na slici iznad. Otvaranje zaštite hard diska gotovo uvijek znači havariju zbog ulaska prašine koja će gotovo uvijek oštetiti osjetljivu mehaniku. Za nas su trenutno interesantni samo priključci 1,2 i 3. ► 1 povezuje upravljačke signale, 2 definiše način rada diska, a 3 obezbjeđuje napajanje.
 • 6. ► Svi moderni hard diskovi imaju na sebi integrisanu inteligentnu kontrolersku logiku. Elektronika diska služi kao komunikacijski most između računara i mehanike diska. ► Kontroler diska je realizovan na matičnoj ploči u sklopu SouthBridge Chipseta.
 • 7. Osnovne performanse hard diska ► Performanse diska predstavljaju jedan od faktora, koji najviše utiču na ukupne performanse sistema, jer predstavljaju jedno od uskih grla, pa čim se poveća brzina diska to se "osjeti" u svakodnevnom radu (brže učitavanje Windowsa i korisničkih programa).  Sa brzim hard diskom računar "leti", spor hard disk "guši" PC. Zato se ovako detaljno upoznajemo sa svim osobinama hard diska.
 • 8. Kapacitet ► Pouzdanost  je sigurno najvažnija karakteristika, ne samo, hard diska. Brzina, kapacitet i bilo šta drugo gube smisao, ako podaci nisu sigurni. Pouzdanost se izražava kroz MTBF (mean time between failures srednje vrijeme izme|u otkaza vrednost i broj paljanja/gašenja (start/stop cycles) koje disk može da izdrži.  Kod modernih diskova MTBF iznosi od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona sati rada prije otkaza, a broj paljenja/gašenja se kreće od nekoliko desetina hiljada do nekoliko stotina hiljada puta.  Ove vrijednosti su teorijske, a ne statističke, jer da bi se tačno izmjerile potrebno je mjeriti vrijeme do otkaza diskova u trajanju preko sto godina, što je neizvodljivo.
 • 9. Brzina ► Brzina  hard diska zavisi od većeg broja parametara: brzine rotacije diskova, gustine zapisa podataka i brzine pomjeranja glava (unutrašnji faktori), ali na nju može drastično uticati i sam kontroler, tj. elektronika hard diska, kao i fajl sistem . Karakteristike koje najviše utiču na performanse diska su vrijeme pozicioniranja i brzina prenosa podataka (data transfer rate).
 • 10. Vreme Trazenja ► Vrijeme traženja  (seek time), najvažnija od karakteristika pozicioniranja, predstavlja prosječno vrijeme, koje je potrebno da bi se glave pomjerile izme|u dvije trake na slučajnoj udaljenosti. Ovo vrijeme zavisi od mehaničkih karakteristika diska i od me|usobne udaljenosti izme|u traka. Izražava se u milisekundama.  Prosječno vrijeme traženja kod modernih diskova iznosi od 4ms (kod najboljih Ultra SCSI diskova) do prosečnih 812ms kod najrasprostranjenijih EIDE diskova. Osim prosječnog vrijemena traženja koristi se i vrijeme traženja izme|u dvije susedne trake (track-to-track seek - tipično od 1ms do 4ms), izme|u dvije najudaljenije trake (full stroke seek time - oko 20ms).
 • 11. Latencija ► Latencija  (latency), je vrijeme koje je potrebno ploči diska da se okrene glava koja se već nalazi na odgovarajućoj traci postavi iznad traženog sektora. Izražava se u milisekundama. Najviše zavisi od brzine rotacije ploča, a najčešće se koriste:  - prosječna latentnost (average latency vrijeme potrebno za polovinu rotacije - od 8.3ms za 3600RPM do 2ms za 15000RPM) i  - latentnost u najgorem slučaju (worst case latency vrijeme potrebno za rotaciju za cio krug).
 • 12. Broj Obrtaja ► Broj obrtaja Brzina rotacije ploča (spindle speed), je najvažniji parametar za brzinu izmjene podataka. Ona se izražava u broju obrtaja po minuti (revolutions-perminute) RPM. Utiče na ukupne performanse diska, jer se njenim povećavanjem u isto vrijeme poboljšavaju i brzina prenosa i vrijeme pristupa (kroz smanjenje latencije).
 • 13. ► Standardni diskovi imaju brzinu do 7200 okretaja u minuti.  Još uvijek se koriste i diskove s brzinom od 5200 okretaja u minuti, no njih ima sve manje. Prednost im što se manje griju i što su manje su bučni. Dobro ih je iskoristiti u svrhu backupa odnosno za sigurnosno čuvanje podataka, gdje i nije potrebna velika brzina.
 • 14. KRAJ

Related Documents