<ul><li>Sex ve městě: </li></ul><ul><li>Výzkum recepce a interpretace v rámci kulturně rozdílného publika </li></ul><ul><l...
<ul><li>- výzkum recepce seriálu u fanynek z různých socio-kulturních zázemí </li></ul><ul><li>- vycházíme z předpokladu a...
<ul><li>- výběr vzorku, velikost </li></ul><ul><li>- hypotézy: </li></ul><ul><li>H1: Ženy žijící ve velkoměstech budou ser...
<ul><li>Základní okruhy otázek : </li></ul><ul><li>Co vás na seriálu Sex ve městě nejvíce baví, proč se vám líbí? </li></u...
of 5

Prezentace mtv

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace mtv

  • 2. <ul><li>Sex ve městě: </li></ul><ul><li>Výzkum recepce a interpretace v rámci kulturně rozdílného publika </li></ul><ul><li>Bc. Lucie Drahošová </li></ul><ul><li>Bc. Jitka Beránková </li></ul><ul><li>FF UP 2011 </li></ul>
  • 3. <ul><li>- výzkum recepce seriálu u fanynek z různých socio-kulturních zázemí </li></ul><ul><li>- vycházíme z předpokladu aktivního publika </li></ul><ul><li>- výzkumy femininních žánrů (Ang, Livingstone, Katz-Liebes, Radway) </li></ul><ul><li>- kvalitativní metoda, konkrétně hloubkové rozhovory </li></ul>
  • 4. <ul><li>- výběr vzorku, velikost </li></ul><ul><li>- hypotézy: </li></ul><ul><li>H1: Ženy žijící ve velkoměstech budou seriál považovat za realističtější, než ženy žijící na maloměstě. </li></ul><ul><li>H2: Ženy z Polska budou hlavní hrdinky vnímat jinak, než ženy z Estonska. </li></ul><ul><li>H3: Ženy z velkoměst se budou více ztotožňovat s hrdinkami seriálu. </li></ul><ul><li>H4: Ženy z maloměst budou narativní linii seriálu hodnotit jinak než ženy z velkoměst. </li></ul>
  • 5. <ul><li>Základní okruhy otázek : </li></ul><ul><li>Co vás na seriálu Sex ve městě nejvíce baví, proč se vám líbí? </li></ul><ul><li>Která je vaše nejoblíbenější postava? Proč? </li></ul><ul><li>Ztotožňujete se s některou z postav? Se kterou? V čem? / Pokud ne, proč ne? </li></ul><ul><li>Funguje pro vás některá z postav jako vzor? Která? V čem? </li></ul><ul><li>Chtěly byste být některou z postav? Kterou? Proč? A pokud ne, proč ne? </li></ul><ul><li>Jsou hrdinky seriálu podle vás kladnými, nebo zápornými postavami? Proč/V čem? </li></ul><ul><li>Jakými přídavnými jmény / vlastnostmi byste vystihly jednotlivé hlavní hrdinky? (Jmenujte alespoň tři ke každé) </li></ul><ul><li>Zastupují podle vás hrdinky seriálu běžné Newyorčanky? Nebo jsou naopak podle vás úplně jiné? Jaké? </li></ul><ul><li>Jaké jsou hlavní kladné a záporné vlastnosti hlavních hrdinek? (Jmenujte alespoň jednu kladnou a jednu zápornou u každé z postav) </li></ul><ul><li>Připadá vám, že je děj seriálu reálný? (Ve smyslu, že to co se odehrává v seriálu, je možné i v běžném životě)? </li></ul><ul><li>Připadá vám, že jsou hrdinky seriálu reálné? (Ve smyslu že ženy, které jsou zobrazovány v seriálu, je možné potkávat i v běžném životě?) </li></ul>

Related Documents