Activitatea: Evaluarea unui modul de nivel 2 Domeniul de pregǎtire: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Tâmp...
Rezultate: <ul><li>1. Identificarea furnirelor estetice pentru furniruirea panourilor </li></ul><ul><li>a. Definirea noţi...
Evaluare: Portofoliu <ul><li>1. Cursanţii lucreazǎ individual </li></ul><ul><li>2 . În timpul orelor de laborator cre...
Criterii tipice de evaluare Feedback <ul><li>Portofoliul este logic şi uşor de citit </li></ul><ul><li>Portofoliul este co...
<ul><li>Ms. instructor Popescu Traian </li></ul><ul><li>Grupul Ş colar Forestier </li></ul><ul><li>Curtea de Arge ş -Arg...
of 5

Popescu Traian Exemple De Bune Practici ,,Lucrator In Tamplarie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Popescu Traian Exemple De Bune Practici ,,Lucrator In Tamplarie

  • 1. Activitatea: Evaluarea unui modul de nivel 2 Domeniul de pregǎtire: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Tâmplar universal Modulul : Formarea panourilor placate şi a ramelor Furniruirea panourilor
  • 2. Rezultate: <ul><li>1. Identificarea furnirelor estetice pentru furniruirea panourilor </li></ul><ul><li>a. Definirea noţiunii de furniruire a panourilor </li></ul><ul><li>b. Alegerea speciei lemnoase de furnir necesar furniruirii panoului </li></ul><ul><li>2. Prezentarea operaţiilor pregǎtitoare pentru furniruirea panourilor </li></ul><ul><li>a. pregǎtirea panourilor </li></ul><ul><li>b. pregǎtirea furnirului </li></ul><ul><li>c. aplicarea adezivului </li></ul><ul><li>d. formarea pachetului şi furniruirea propriu-zisǎ </li></ul><ul><li>3. Executaţi furniruirea panourilor respectând operaţiile mai sus amintite respectând condiţiile de securitate a muncii </li></ul><ul><li>4. Analizaţi furniruirea panourilor </li></ul><ul><li>- Verificaţi grosimile panourilor conform STAS </li></ul>
  • 3. Evaluare: Portofoliu <ul><li>1. Cursanţii lucreazǎ individual </li></ul><ul><li>2 . În timpul orelor de laborator creaţi un portofoliu pentru a demonstra cǎ aţi dobândit rezultatele învǎţǎrii de mai sus amintite. </li></ul><ul><li>3. Pentru fiecare activitate : </li></ul><ul><li>• Menţionaţi ce aţi fǎcut </li></ul><ul><li>• Pentru ce </li></ul><ul><li>• Data </li></ul><ul><li>• Comentaţi asupra oricǎror probleme cu care v-aţi confruntat şi ce aţi învǎţat dupǎ fiecare sarcinǎ. </li></ul><ul><li>• Reflectaţi la modul în care vǎ puteţi îmbunǎtǎţi performanţa data viitoare. </li></ul><ul><li>4. Solicitaţi supraveghetorului sǎ vǎ ofere feedback constructiv pentru fiecare element . şi semnaţi ca aţi finalizat sarcina cu ajutor minim . </li></ul><ul><li>5. Portofoliul va fi evaluat în conformitate cu tabelul de mai jos : </li></ul>
  • 4. Criterii tipice de evaluare Feedback <ul><li>Portofoliul este logic şi uşor de citit </li></ul><ul><li>Portofoliul este comple </li></ul><ul><li>Ştie care sunt operaţiile pregǎtitoare pentru furniruirea panourilor </li></ul><ul><li>Respectǎ succesiunea operaţiilor de furniruire a panourilor </li></ul><ul><li>Utilizeazǎ instrumente de verificare corespunzǎtor cerinţelor </li></ul><ul><li>Utilizarea profesionalǎ a terminologiei în limba românǎ </li></ul><ul><li>Elevul rǎspunde corect la întrebǎrile orale suplimentare </li></ul><ul><li>Profesorul pune întrebări pentru a se asigura cǎ fiecare cursant a înţeles activitǎţile grupului. </li></ul>
  • 5. <ul><li>Ms. instructor Popescu Traian </li></ul><ul><li>Grupul Ş colar Forestier </li></ul><ul><li>Curtea de Arge ş -Arge ş </li></ul>

Related Documents