Vrijwillige energie in de veiligheid prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic philanthropy Volunteering, civil society and bu...
Stand vrijwillige inzet <ul><li>4.000.000 vrijwilligers </li></ul><ul><li>200 uur per jaar </li></ul><ul><li>Ongeveer 500...
Uren per week vrijwilligerswerk vrijwilligers naar leeftijdscategorie Bron: SCP (TBO’75-’05; dagboekjes) Zijn we efficiënt...
Is er een toekomst voor vrijwilligerswerk? <ul><li>Misvattingen </li></ul><ul><ul><li>Mensen willen niet meer (% vrijwill...
Uitdagingen in vrijwilligersmanagement <ul><li>PROBLEMEN </li></ul><ul><li>Generatiekloof </li></ul><ul><li>Moeder maffia ...
<ul><li>Vrijwilligerswerk nu </li></ul><ul><li>500.000 fte </li></ul><ul><li>Beroepsmatige inzet nu </li></ul><ul><ul><li...
Vrijwilligerswerk als… The future of volunteering: vrijwilligerswerk als (natuurlijke) hulpbron Onderzoek uitgevoerd door...
Vrijwillige energie als… <ul><li>Olie = vrijwillige politie </li></ul><ul><ul><li>Eindig, </li></ul></ul><ul><ul><li>Makk...
Vrijwillige energie als… <ul><li>Zon = burgerparticipatie </li></ul><ul><ul><li>Oneindig en continu </li></ul></ul><ul><ul...
Vrijwillige energie als… <ul><li>Vissen = volontairs </li></ul><ul><ul><li>Vernieuwbaar maar kan door ons verpest worden <...
Duurzaam omgaan met vrijwilligers potentieel <ul><li>Besparen </li></ul><ul><ul><li>minder activiteiten, </li></ul></ul><u...
Vrijwilligers potentieel <ul><ul><li>Bereidheid = hoog maar niet voor iedere organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekwa...
Organisaties en mensen komen niet vanzelf bij elkaar
Vrijwilligers-scenario’s bouwen <ul><li>Normatieve druk </li></ul><ul><ul><li>Antwoord op de grote culturele veranderinge...
Een nieuw paradigma Instrumenteel Regeneratief relatie met de samenleving focus organisatie samenleving effectiviteit ...
of 15

Politielezing 2

slides van het congres over burgernet juni 2010
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Politielezing 2

 • 1. Vrijwillige energie in de veiligheid prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic philanthropy Volunteering, civil society and businesses
 • 2. Stand vrijwillige inzet <ul><li>4.000.000 vrijwilligers </li></ul><ul><li>200 uur per jaar </li></ul><ul><li>Ongeveer 500.000 FTE </li></ul><ul><li>40% organisaties heeft tekort, maar daarvan heeft 60% geen vacatures (monitor vrijwilligersbeleid) </li></ul>Tussen 30 tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger, ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hoger opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen.
 • 3. Uren per week vrijwilligerswerk vrijwilligers naar leeftijdscategorie Bron: SCP (TBO’75-’05; dagboekjes) Zijn we efficiënter? Leeftijds-categorie 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 15-34 4,7 4,0 3,8 4,0 4,2 3,7 3,7 35-54 4,8 3,8 5,0 5,5 5,0 4,3 3,6 55-74 4,0 5,2 5,7 5,7 5,3 5,7 6,0 Totaal 4,6 4,3 4,8 5,1 4,9 4,7 4,5
 • 4. Is er een toekomst voor vrijwilligerswerk? <ul><li>Misvattingen </li></ul><ul><ul><li>Mensen willen niet meer (% vrijwilligers is nu hoger dan in jaren zeventig) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen willen tegenwoordig alleen nog maar als ze wat terug krijgen (gaat nog steeds om de doelgroep, rest is tijdelijk voor kleine groepen) </li></ul></ul><ul><li>Correctere verklaringen </li></ul><ul><ul><li>De bekende vindplaatsen en automatismen zijn verdwenen (van kerk naar werk, schoolplein, sportclub) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd is schaars (goed management en combineren van tijd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identiteit en imago van veel huidig vrijwilligerswerk (veranderen identiteit) </li></ul></ul>
 • 5. Uitdagingen in vrijwilligersmanagement <ul><li>PROBLEMEN </li></ul><ul><li>Generatiekloof </li></ul><ul><li>Moeder maffia </li></ul><ul><li>Drukke agenda’s </li></ul><ul><li>Kritische vrijwilligers </li></ul><ul><li>Verdwijnen ‘automatisme’ </li></ul><ul><li>Geen nut </li></ul><ul><li>OPLOSSINGEN </li></ul><ul><li>Bespreken en splitsen </li></ul><ul><li>Omzeilen </li></ul><ul><li>Opnemen in leven </li></ul><ul><li>Goed organiseren </li></ul><ul><li>Roosters maken en ‘free riders’ tegengaan </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde ipv KostenBesparing </li></ul>
 • 6. <ul><li>Vrijwilligerswerk nu </li></ul><ul><li>500.000 fte </li></ul><ul><li>Beroepsmatige inzet nu </li></ul><ul><ul><li>Overheid 502.550 fte </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs 367.690 fte </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezondheidszorg </li></ul></ul><ul><ul><li>en welzijn 815.500 fte </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>en recreatie 256.410 fte </li></ul></ul>Grenzen aan de groei….. Het huidige vrijwilligerswerk is ongeveer 5 tot 10% van het huidige beroepsmatige werk.
 • 7. Vrijwilligerswerk als… The future of volunteering: vrijwilligerswerk als (natuurlijke) hulpbron Onderzoek uitgevoerd door Lucas Meijs, Esther Ten Hoorn,Jeff Brudney (EUR / UGA) en Marijke Steenbergen, Marike Kuperus en Wendy Stubbe (CIVIQ) en 12 onderzoeksgroepen, gefinancierd door VWS, maart 2007
 • 8. Vrijwillige energie als… <ul><li>Olie = vrijwillige politie </li></ul><ul><ul><li>Eindig, </li></ul></ul><ul><ul><li>Makkelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzichtig omgaan met wat we hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzet van alternatieven </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beroepskrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere soorten vrijwilligers </li></ul></ul></ul>
 • 9. Vrijwillige energie als… <ul><li>Zon = burgerparticipatie </li></ul><ul><ul><li>Oneindig en continu </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de realiteit van vrijwillige energie (gelukkig en jammer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Te veel en op het verkeerde moment </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen idee hoe dat allemaal te gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat om opslaan en omzetten maar ook om aanpassen vanuit de organisaties </li></ul></ul>
 • 10. Vrijwillige energie als… <ul><li>Vissen = volontairs </li></ul><ul><ul><li>Vernieuwbaar maar kan door ons verpest worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Misschien kweken </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote en kleine vissen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat om de brede samenleving en de samenhang tussen typen vrijwillige inzet </li></ul></ul>
 • 11. Duurzaam omgaan met vrijwilligers potentieel <ul><li>Besparen </li></ul><ul><ul><li>minder activiteiten, </li></ul></ul><ul><ul><li>minder ‘overhead’ </li></ul></ul><ul><ul><li>andere inzet beroeps </li></ul></ul><ul><ul><li>meer inzet beroeps </li></ul></ul><ul><ul><li>minder verspillen </li></ul></ul><ul><li>Opslaan </li></ul><ul><ul><li>aanpassen aan vrijwilliger </li></ul></ul><ul><ul><li>flexibiliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>volgen voorkeuren vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><li>los koppelen van tijd en plaats (virtueel?) </li></ul></ul><ul><ul><li>produceren wanneer vrijwilligers er zijn </li></ul></ul>
 • 12. Vrijwilligers potentieel <ul><ul><li>Bereidheid = hoog maar niet voor iedere organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekwaamheid = hoog maar wordt niet altijd gegeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid = de uitdaging is om in de agenda’s van mensen te komen </li></ul></ul>F: (bereidheid, bekwaamheid, beschikbaarheid)
 • 13. Organisaties en mensen komen niet vanzelf bij elkaar
 • 14. Vrijwilligers-scenario’s bouwen <ul><li>Normatieve druk </li></ul><ul><ul><li>Antwoord op de grote culturele veranderingen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligerswerk moet uitgelegd en aangeleerd worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat om bereidheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Boodschap: </li></ul></ul><ul><ul><li>We willen dat jij vrijwilligerswerk doet </li></ul></ul><ul><li>Functioneel organiseren </li></ul><ul><ul><li>Antwoord op structurele veranderingen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen moeten de kans krijgen om vrijwilligerswerk te doen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat om beschikbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Boodschap: </li></ul><ul><ul><li>Dit kan jij doen als vrijwilliger </li></ul></ul>Hustinx en Meijs, under review
 • 15. Een nieuw paradigma Instrumenteel Regeneratief relatie met de samenleving focus organisatie samenleving effectiviteit huidige behoeften huidige behoeften en toekomstige behoeften gebruik van de 'vrijwilligersbron' waardering Vervangingswaarde Levenslange waarde tijdshorizon Eenmalig Verlengde interactie management van vrijwilligers werk functiebeschrijving beschikbaarheid, bekwaamheid, bereidheid beeld match organisatie overleg gestuurd door vrijwilliger resultaat voor organisatie voor organisatie en vrijwilliger

Related Documents