Využití počítače, výukových programů a dataprojektoru<br />Luboš Vokál<br />
Úvod<br />Výuka v MŠ probíhá na jednom počítači<br />Spolupráce MŠ a ZŠ – počítačová učebna<br />Využití výukového program...
Výhoda počítačové učebny s dataprojektorem<br />Lepší motivace, nové prostředí<br />Názorná ukázka postupů<br />Zrychlení ...
Výukový program a jeho výhody<br />Vhodné pro děti od 3 do 8 let<br />Zábavná, nenásilná forma učení – volba tématu podle ...
Výuka<br />Motivace<br />Zapnutí počítače<br />Vyhledání, spuštění a ukázka práce s programem malování<br />Samostatná prá...
Výuka<br />Vyhodnocení práce<br />Zpětná vazba – vytištění obrázků<br />Vypnutí počítače<br />Odchod do MŠ<br />
Děkuji za Vaši pozornost,Luboš Vokál<br />
of 7

Prezentace - Luboš Vokál

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace - Luboš Vokál

  • 1. Využití počítače, výukových programů a dataprojektoru<br />Luboš Vokál<br />
  • 2. Úvod<br />Výuka v MŠ probíhá na jednom počítači<br />Spolupráce MŠ a ZŠ – počítačová učebna<br />Využití výukového programu Dětský koutek 1-5<br />
  • 3. Výhoda počítačové učebny s dataprojektorem<br />Lepší motivace, nové prostředí<br />Názorná ukázka postupů<br />Zrychlení výuky – větší počet dětí, méně IP při práci s počítačem<br />
  • 4. Výukový program a jeho výhody<br />Vhodné pro děti od 3 do 8 let<br />Zábavná, nenásilná forma učení – volba tématu podle potřeby<br />Mnoho možných aktivit – omalovánky, pohádky, písničky, školička, hry a mnoho dalšího<br />
  • 5. Výuka<br />Motivace<br />Zapnutí počítače<br />Vyhledání, spuštění a ukázka práce s programem malování<br />Samostatná práce<br />Vyhledání a zadání práce v Dětském koutku 2 (pexeso vhodné k tématu)<br />
  • 6. Výuka<br />Vyhodnocení práce<br />Zpětná vazba – vytištění obrázků<br />Vypnutí počítače<br />Odchod do MŠ<br />
  • 7. Děkuji za Vaši pozornost,Luboš Vokál<br />

Related Documents