Estadísticas<br />Durante o ano 2010 na Oficina de Peregrinacións recibíronse 270.818 peregrinos. <br />Os podemos clasifi...
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
Pri estadística[1]
of 9

Pri estadística[1]

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pri estadística[1]

  • 1. Estadísticas<br />Durante o ano 2010 na Oficina de Peregrinacións recibíronse 270.818 peregrinos. <br />Os podemos clasificar de diferentes maneiras, por exemplo:<br />-Por sexo. (Home ou muller) Dos 270.818 peregrinos que chegaron en 2010 a Santiago de Compostela un (44,15%) son mulleres e 151.233 (55,84%) homes.<br />Homes MulleresHo<br />-Polo medio de transporte que utilizaron para chegar a Santiago . Destes 270.818 peregrinos a pé chegaron 236.597 (87,36%), en bicicleta 32.793 (12,11%), a cabalo 1.367 (0,50%) e 50 (0,02%) en cadeira de rodas.<br />A pé (87.36%) En bicicleta (32.793%) A cabalo (0,50%) Cadeira de rodas(0,02%)<br />-Idade dos peregrinos: Entre os peregrinos que chegaron a Santiago de Compostela son menores de 30 anos 78.850 peregrinos (29,12%); de entre 30 e 60 son 157.927 (58,31%) e maiores de 60 anos son 34.041 peregrinos (12,57%). <br /> <br />Culturais (5,10%) Relixiosos (54.75%) Relixiosos-culturais (40,15%)-Motivación dos peregrinos: Un 54,75% (148.276 peregrinos) declara que fai o camiño de Santiago por motivos relixiosos, un 40,15% (108.732 peregrinos) declara que fixo o camiño de Santiago por motivos relixiosos e culturais e un 5,10% (13.799 peregrinos) declara que fixo o camiño de Santiago por motivos só culturais<br />-Nacionalidade dos peregrinos Entre os peregrinos que visitaron Santiago no ano 2010, 186.850 (68,99%) son españois e  83.968 (31,01%) son estranxeiros.<br />Dos peregrinos españois que visitaron a catedral en 2010 34.058 (18,23%) son galegos; 32.876 (17,59%) son madrileños; 24.740 (13,24%) son andaluces; 20.482 (10,96%) son cataláns; 17.119 (9,16%) proceden da comunidade Valenciana; 13.020 (6,97%) procedentes de Castela e león; 8.811 (4,72%)son de Castela a Mancha; 7.160 (3,83%)procedentes do país vasco; etc.<br />Dos peregrinos estranxeiros que visitaron Compostela son Alemáns 14.526 (17,30%) peregrinos; 14.197 (16,91%) proceden de Italia; Proceden de Francia 9.138 (10,88%); 7.782 (9,27%) son portugueses; Proceden de Estados Unidos3.342 (3,98%); Proceden de Irlanda 2.295 (2,73%); Proceden de Brasil 2.113 (2,52%); Proceden de Holanda 2.054 (2,45%); etc.<br />En xaneiro do ano 2010 fixeron o camiño de Santiago 1.169peregrinos; En Febreiro de 2010 fixeron o camiño de Santiago 1.640 peregrinos; En marzo de 2010 visitaron Santiago 5.879 peregrinos;En abril do ano 2010 visitaron Santiago de Compostela 19.580 peregrinos; En maio do ano 2010 visitaron Santiago 28.787 peregrinos; En xuño do ano 2010 fixeron o camiño de Santiago 33.721 peregrinos; En xuño do ano 2010 visitaron a catedral de Santiago 42.418 peregrinos;En agosto de 2010 visitaron a cidade de Santiago 60.327 peregrinos; En setembro de 2010 visitaron a cidade de Santiago de compostela 36.822 peregrinos; En outubro de 2010 visitaron a cidade de Santiago 26.562 peregrinos; En novembro de 2010 visitaron a catedral de Santiago 8.050 peregrinos; En decembro de 2010 vistaron Santiago de Compostela 5.863 peregrinos.<br />-Clasificación dos peregrinos por sexo e meses.<br />-Os peregrinos por medio de transporte e meses. <br /> <br />-Idade dos peregrinos que visitaron Compostela por meses:<br />-Motivo polo que os peregrinos visitaron Santiago por meses:<br />En resumo visitaron Compostela máis homes ca mulleres, destes peregrinos a maioría viñeron por razóns relixiosas e a pé. A maioría teñen entre 30 e 60 anos. Dos españois que visitaron a cidade a maioría son galegos e dos de outros países a maioría son alemáns. O mes con máis visitas foi agosto.<br />GRUPO 1 - 1ºD<br />Félix Ameijeiras, David Gómez, Aldana Italia, Iago Maril, Pablo Martínez, Sara Martínez, Eloy Munín <br />PROBLEMAS CON DATOS ESTADÍSTICOS<br />Tendo en conta os datos de números de peregrinos nos distintos meses do ano: <br />En que mes houbo máis peregrinos? E menos ? <br />Houbo máis en agosto e menos en xaneiro <br />En cales houbo máis de 40.000? <br />En xullo e en agosto <br />Cantos máis houbo en setembro ca en decembro? <br />36.822 – 5.980 = 30.842 peregrinos máis <br />Valeria Troiteiro <br />Exceptuando agosto, no ano 2010 visitaron a catedral de Santiago 210.491 persoas. Se durante todo o ano visitáronna 270.818, cantas persoas a visitaron en agosto? <br />X + 210.491 = 270.818 <br />X= 270.818 – 210.491 = 60.327 persoas que visitaron a catedral en agosto <br />Aldana Italia <br />No ano 2010 chegaron a Compostela 270.818 peregrinos .Se deles 151.233 son homes, que porcentaxe de mulleres chegaron? <br />270.818-151.233 = 119.585 mulleres que chegaron <br />100 persoas ----------------- x mulleres <br />270.818 persoas ------------ 119.585 mulleres <br />X = 119.585 . 100 / 270.818 = 44,15 <br />A porcentaxe de mulleres que visitaron Santiago no 2010 é de 44,15 % <br />Sara Martínez <br />No ano 2010 chegaron 273.413 peregrinos á Catedral de distintos países. Tendo en conta os datos correspondentes, cantos viñeron e cal foi a porcentaxe de peregrinos procedentes de Europa ? <br />Sumamos as porcentaxes da cada país europeo : <br />13,30% alemáns + 16,91% italiáns + 10,88% franceses + 9,27% portugueses + 2,73% irlandeses = 53,09% europeos <br />100 ----------------53,09<br />273.413------------ x x= 270.818 . 53,09 / 100 = 143.534 peregrinos<br /> que viñeron procedentes de Europa en 2010 <br />David Gómez <br />Para este ano 2011 está previsto que acudan a cCompostela a metade de peregrinos que no ano santo 2010, que foron 270.818. Cantos virán en total e cantos virán en bicicleta se a porcentaxe do ano anterior foi de 32,79% ? <br />270.818 : 2 = 135.409 peregrinos calcúlase que virán en 2011<br />100 -------------------32,79%<br />135.409--------------- x x= 135.409 . 32,79 / 100 = 44.401 peregrinos <br /> que virán en bicicleta no ano 2011<br />Pablo Martínez Cajide <br />

Related Documents