Natura MortaImaginant Envasos ReutilitzatsLa natura morta equival a bodegó, un dels géneres pictòrics més populars dins l’...
Procés de creació En el nostre grup de treball, bén aviat ens hem posat d’acord sobre la idea que voliem tract...
Comencem el nostre treball recopilant tots els envasos possibles al nostreavast, i buscant referents que ens ajudin a cone...
Projecte en sèrie i composció Poma Llimona Pera Mango
Pinya RaïmMaduixes
Magrana Pruna Taronja Cireres
Natura Morta
El nostre projecte es compón d’una sèrie de fruits, cada un d’ells sent una obra individual i en conjunt amb els de laseva...
of 8

Natura morta

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natura morta

  • 1. Natura MortaImaginant Envasos ReutilitzatsLa natura morta equival a bodegó, un dels géneres pictòrics més populars dins l’art al segle XVII, on s’hi representenobjectes inanimats que normalment formen part de la natura o la llar. Alhora ens serveix com un excel•lent joc de paraules, per la ironía que suposa la nostra propia condemna per la falta de cura del medi ambient, i que ens proposemreivindicar.
  • 2. Procés de creació En el nostre grup de treball, bén aviat ens hem posat d’acord sobre la idea que voliem tractar: estem en total desacord amb la perverssió de les normes morals que sembla domi- nar el món d’avui dia, sobretot en quant a temes d’ecologia, que ens afecten de forma personal. Per exemple, totes tres reciclem per principis bàsics, i una consciència que no ad- met com, el fet de portar a la pràctica aquest pensament, es promocioni gratuïtament en benefici de moltes empre- ses. Quan aconsegueixen mercantilitzar aquests valors, els contradiuen rotundament, contribuint a la problemàtica que nosaltres denunciem. És el cas de falsa ecologia de la sobreproducció d’embalatges per ser reciclables, quan el més coherent seria un recipient reutilitzable, reduïnt la frabricació. Els envasos de plàstic son especialment innecessaris i contaminants, pel poc valor que tenen sent d’un sol ús, i és per això que l’utilitzem com a material per a la creació del nostre projecte, fent-ho de for- ma crítica amb la seva propia arma.
  • 3. Comencem el nostre treball recopilant tots els envasos possibles al nostreavast, i buscant referents que ens ajudin a coneixer formes de treballar ambaquests elements. Així descobrint nous artistes, com és el cas del col•lectiuDrap Art, que tracta temàtiques molt semblants.Amb l’elaboració del nostre projecte, anem experimentant amb aquestsmaterials, topant amb dificultats amb les que no comptaven durant el nos-tre plantejament previ, i aprenent a mesura que ho superem, adquirint nousrecursos. Aquestes problemàtiques tractaven sobre com aconseguim ex-pressar conceptes generals, idees clares, en un objecte o acció concreta,que ens pugui transmetre allò que nosaltres desitjem.Preteniem formular-ho a través de metàfores, com ara jugant amb la ideadel plàstic com a material artificial volguent ser més orgànic a través d’unprocés natural com és la putrefacció. Així, identifiquem ràpidament allò ve-getal com icòna de la naturalesa, amb elements com, flors, fruits, i finalment,animals que se n’alimenten, completant el cicle de la vida. Tots ells podrienformar part d’un bodegó, creat amb el material que hem escollit, on finsi tot podriem simular una descomposició accelerant la seva desintegraciócremant-ho.Finalment, debatint i intentant enfocar el nostre objectiu, crèiem adient sim-plificar idees i formes per a obtenir el resultat esperat.
  • 4. Projecte en sèrie i composció Poma Llimona Pera Mango
  • 5. Pinya RaïmMaduixes
  • 6. Magrana Pruna Taronja Cireres
  • 7. Natura Morta
  • 8. El nostre projecte es compón d’una sèrie de fruits, cada un d’ells sent una obra individual i en conjunt amb els de laseva propia familia, i finalment, també formant part d’un bodegó final que els inclou tots ells, titulat “Natura Morta”. Totsells han estat construits majoritàriament amb envasos i altres elements de plàstic, de caire domèstic, per a que siguinpropers i fàcilment reconeixibles. Aquesta cotidianitat fà que els poguem personalitzar, implicant-nos a nosaltres com amembres d’aquesta societat. Per això mateix consideravem que calia una intencionada evidència, utilitzant colors vius,intensos i homogenis per reforçar la seva imatge artificial, i deixant bén visible la seva transparència, en alguns casos,i, sobretot, la forma propia del plàstic produit industrialment, fets de forma seriada, deixant al descobert superfíciesplanes, relleus amb formes molt regulars, buscant, de fet, aquestes complexions sintètiques. Amb això construim unaestètica deliveradament Kitsch, que de fet defineix un tipus d’art inferior a un estil existent, presuntuós, i de mal gust, ique, de fet, és precisament la metàfora a la que arribem, si comparem el fruit de la natura, amb el producte industrial.Nosaltres pretenem fer aquesta imitació impossible de l’home a la perfecció de la natura. Eva Huertas i Alba Moner

Related Documents