Положај, типови
функционална
класификација
насеља
Љубица Ђукић, новембар 2014.
Положај, типови и функционална класификација насеља
• Основна подела условљена је историјским
развитком друштва и подело...
Положај, типови и функционална класификација насеља
* најпогодније области за развитак сеоских
насеља налазе се на грани...
Положај, типови и функционална класификација насеља
Штитково – старовлашки тип
Положај, типови и функционална класификација насеља
Катићи
Положај, типови и функционална класификација насеља
обронци Јадовника
напуштене куће
Положај, типови и функционална класификација насеља
Бело Блато у Банату
Положај, типови и функционална класификација насеља
Равно Село
Равно Село и Змајево
Положај, типови и функционална класификација насеља
Развој и изглед насеља
Положај, типови и функционална класификација насеља
• ДЕАГРАРИЗАЦИЈА – процес напуштања
пољопривредних области (има нега...
Положај, типови и функционална класификација насеља
• ГРАД – израз је индустријске економије и
услужних делатности (непо...
Положај, типови и функционална класификација насеља
• Најчешће се развијају:
на раскрсницама путева,
у дну залива,
на ...
Положај, типови и функционална класификација насеља
Град врши одређен утицај на
околину и има своје
гравитационо подруч...
Положај, типови и функционална класификација насеља
Основни еколошки проблеми у градовима су:
 загађење ваздуха (аероза...
ЈЕРИХОН – један од првих градова
(ЈОРДАН) - пре 10.000 година
Најнижи град на Земљи 258 м испод
нивоа мора
Положај, типови и функционална класификација насеља
Да поновимо.
Насеља могу бити:
Положај, типови и функционална класификација насеља
Подела насеља условљена је:
Положај, типови и функционална класификација насеља
Најпогодније облати за изградњу
сеоских насеља су:
1. на осунчаним ...
Положај, типови и функционална класификација насеља
Статус града се добија на основу:
1. колоритног и креативног критери...
Хвала на пажњи.
of 20

Naselja lj đ

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naselja lj đ

 • 1. Положај, типови функционална класификација насеља Љубица Ђукић, новембар 2014.
 • 2. Положај, типови и функционална класификација насеља • Основна подела условљена је историјским развитком друштва и поделом рада – СЕЛО и ГРАД • СЕЛО – пољопривредна функција На положај утичу природни услови:  плодна земља,  испаша,  извори воде,  заклон од ветра и непогода
 • 3. Положај, типови и функционална класификација насеља * најпогодније области за развитак сеоских насеља налазе се на граници две различите привредне површине • СЕЛО РАЗБИЈЕНОГ ТИПА – старовлашки тип села • СЕЛО ЗБИЈЕНОГ ТИПА – тимочки, војвођански, медитерански,
 • 4. Положај, типови и функционална класификација насеља Штитково – старовлашки тип
 • 5. Положај, типови и функционална класификација насеља Катићи
 • 6. Положај, типови и функционална класификација насеља обронци Јадовника напуштене куће
 • 7. Положај, типови и функционална класификација насеља Бело Блато у Банату
 • 8. Положај, типови и функционална класификација насеља Равно Село Равно Село и Змајево
 • 9. Положај, типови и функционална класификација насеља Развој и изглед насеља
 • 10. Положај, типови и функционална класификација насеља • ДЕАГРАРИЗАЦИЈА – процес напуштања пољопривредних области (има негативне социјалне и економске последице) • ДЕРУРАЛИЗАЦИЈА - процес напуштања села • РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕЛА – обнова, оживљавање села
 • 11. Положај, типови и функционална класификација насеља • ГРАД – израз је индустријске економије и услужних делатности (непољопривредних функција) * ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА НАСЕЉА • Статус града одређује се законом. Испуњавају се два услова: КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМ
 • 12. Положај, типови и функционална класификација насеља • Најчешће се развијају: на раскрсницама путева, у дну залива, на превојима, саставу река, дуж важних комуникација, у средишту великих басена. • На тип града делују: економски фактори и културни утицаји током историје.
 • 13. Положај, типови и функционална класификација насеља Град врши одређен утицај на околину и има своје гравитационо подручје.
 • 14. Положај, типови и функционална класификација насеља Основни еколошки проблеми у градовима су:  загађење ваздуха (аерозагађење),  недостатак воде за пиће,  пораст отпадних материја и проблем складиштења,  прекомерна градска бука,  стална потреба за доставом енергије и хране,  недовољно зелених површина,  алијенација (отуђење) људске јединке.
 • 15. ЈЕРИХОН – један од првих градова (ЈОРДАН) - пре 10.000 година Најнижи град на Земљи 258 м испод нивоа мора
 • 16. Положај, типови и функционална класификација насеља Да поновимо. Насеља могу бити:
 • 17. Положај, типови и функционална класификација насеља Подела насеља условљена је:
 • 18. Положај, типови и функционална класификација насеља Најпогодније облати за изградњу сеоских насеља су: 1. на осунчаним планинским странама 2. у близини река 3. на граници две различите привредне површине
 • 19. Положај, типови и функционална класификација насеља Статус града се добија на основу: 1. колоритног и креативног критеријума 2. квантитативног и квалитативног критеријума 3. ниједног критеријума
 • 20. Хвала на пажњи.

Related Documents